Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personer per måned Omsorgsnivå 2 Regionsykehus 13 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 85 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personer per måned Omsorgsnivå 2 Regionsykehus 13 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 85 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personer per måned Omsorgsnivå 2 Regionsykehus 13 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 85 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000 Risikobefolkning Pasienter og omsorgsnivå

2 RTV Legesenter Sykehjem, Fysioterapeuter, Pleie- og omsorgstjenesten Apotek Sykehus SSB, NPR, div. sentrale registre SHD, Helsetilsynet Sentralt Helseforetak Lokalt Praktiserende spesialister Internett Psykiatri Samhandling i helsetjenesten Pasienten i sentrum

3 Allmennlegens samarbeidspartnere SOSIALTJENESTER Bolig Barnevern 2. LINJETJENESTEN Poliklinikker, sykehus Privatpraktiserende spesialister TRYGDEKONTOR ANDRE STATLIGE INSTITUSJONER OG REGISTRE Folkehelsa Statens helseundersøkelser Fødselsregistre Statistisk sentralbyrå Kreftregistre med mer. POLITI LABORATORIER Klinisk-kjemiske Patologiske ALKOHOLISTOMSORG FRIVILLIGE ORGANISASJONER ADMINISTRASJON Helsesjef Helse- og sosialstyre PLEIE/OMSORG Hjemmesykepleie Syke- og aldershjem Psykiatri FOREBYGGENDE TJENESTER Helsestasjon/skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern Skole/Barnehage/PP-tjeneste Bedriftshelsetjeneste Allmennlegen Kommunale instanser Spesialist- helsetjenesten Statlige instanser REHABILITERING Fysioterapi Ergoterapi Vernepleie BEREDSKAP Legevakt, AMK, ambulanse HELSETILSYNET Fylkeslege APOTEK

4 Informasjonsutveksling i allmennpraksis 20 millioner enkeltregninger trygden (regning for kontakter). 1,9 millioner henvisninger til sykehus eller spesialist 3,8 millioner epikriser fra sykehus og poliklinikker 1,0 millioner fysioterapirekvisisjoner 1,3 millioner bilderekvisisjoner 3,5 millioner sykmeldinger og sykepengeattester 200.000 legeerklæringer ved arbeidsuførhet 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratoriene med hver 6-7 analyser 17 millioner resepter per år Det skrives og sendes:

5 Trinn i pasient- lege kontakten Pasientmottak Pasientdata Avtale Utredning Anamnese Diagnose Undersøkelse Forebyggende tiltak Helseopplysn. Screening Vaksinasjon Terapeutiske tiltak Samtale Fysikalsk beh. Medisinsk beh. Kirurgisk beh. Administrasjon Statistikk Drift Journal Kommunikasj Oppgjør Pasient tar kontakt Kontaktårsak

6 Kjennetegn ved helsetjenesten AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten OrganisasjonDesentralisert, autonomStyrt, hierarkisk ØkonomiStykkpris og egenandelerRammer og stykkpris Lave kostnaderHøye kostnader TjenesterStort volum, bredspektret,Segregert og spesialisert kortvarige kontakter Pasient-lege Kontinuerlig, personligKortvarig, avgrenset forhold og forpliktende

7 Kjennetegn ved arbeidsteknikker AllmennlegetjenestenSpesialisthelsetjenesten Antall helseproblemerSom regel flereSom regel ett Naturlig sykdomsforløpTidlig i forløpetFullt utviklet sykdomsbilde Prevalens av sykdomLav og uselektertHøy og selektert Diagnostisk metodeReduksjonistiskSystematisk fullstendig Mønstergjenkjenning”Puslespill” Sannsynlighetsvurdering Tester og prosedyrerFå og enkleMange og avanserte BehandlingPasientorientertOrgan- og sykdomssentrert Enkel, prøvendeMer avansert, basert på sikker diagnose

8 Den diagnostiske prosess Presentert helseproblem Kontaktårsak Anamnese, symptomer Mønstergjenkjenning Hypoteser Søking etter kjennetegn (funn, resultater) Diagnose Behandling Revisjon av hypotese Tidligere kunnskap om pasienten Vurdering av sannsynligheter

9 Prediksjonsverdi i medisinsk diagnostikk Prevalens, sensitivitet, spesifisitet 2 x 2 tabellen: Ekte positiv Falsk positiv Ekte negativ Falsk negativ Syk Frisk Positiv testNegativ test

10 Betydningen av sensivitet og spesifisitet, et eksempel: Forekomst: 1% (nærsynthet ved skolestart) Sensivitet: 95% Spesifisitet: 95% Antall barn: 65.000 Syke 617 33 650 Friske 3 218 61 132 64 350 65 000 Positiv prøve Negativ prøve Undersøkelse skolebarn

11 Prediksjonsverdi av symptomer SymptomDiagnose % av pasientene AllmennpraksisIndremedisinsk avd Sure oppstøt Magekatarr Magesår Magekreft 90 10 0,5 30 60 10 Slapphet Depresjon Blodkreft 37 0,05 AllmennpraksisHematologisk pol 4 24

12 100 60 40 % 00 Andel sanne positive Falsk positive Falsk positive Sann positive 1 %10 %100 % Forekomst (prevalens) av sykdom Eksempel: Prøvens sensivitet = 95 % Prøvens spesifisitet = 95 % Prevalens viktigst for prøveresultatet

13 Diagnose - navn på sykdom ut i fra: Opplysninger fra pasienten Anamnesen Symptomer Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Å diagnostisere er å klassifisere

14 Migrene Kriterier: tilbakevendende episoder med hodepine med tre eller flere av følgende funn: ensidig hodepine, kvalme/oppkast, aura, andre nevrologiske symptomer, migrene i familien Inklusjon: vaskulær hodepine med/uten aura Eksklusjon: cervikogen hodepine, cluster-hodepine, tensjonshodepine

15 Diagnoseklassifikasjonssystemer Sykehus og spesialisthelsetjenesten: ICD (International Classification of Diseases) Primærhelsetjenesten: ICPC (International Classification of Primary Health Care)

16 ICPC

17 Forekomst av kronisk sykdom i praksisbefolkningen

18 Pasientjournalens hovedformål: Medisinsk, for legen som et hjelpemiddel i diagnostikk og behandling Juridisk, for pasienten i henhold til rettigheter - er nå dokumentasjon: - i fremtiden også: Kommunikasjon Kunnskapsstøtte

19 Hovedfunksjonene i dagens EPJ Pasientpersonalia/kartotekfunksjon Kontakter og diagnoser Journalnotater (fritekst om symptomer, funn og overveielser) Reseptmodul Laboratoriemodul – rekvisisjon og svar Korrespondanse – henvisninger, attester, tekstbehandling Skjema – arkiv, utfylling Avtalebok/venteliste Regnskapsmodul Enkel statistikk

20 Bedre oversikt og være bedre tilpasset allmennlegens arbeidsmetoder Hjelp i diagnostikk og behandling Kvalitetssikring av prosedyrer Deling av informasjon Gjenbruk av informasjon Utfordringene i EPJ En journal som kan gi:

21 Gjenspeile innhold og prosess i konsultasjonen Subjective – symptomer (anamnese) Objektive – tegn og funn (klinisk undersøkelse/prøver) Assessment – overveielser og konklusjon (diagnose) Plan – iverksettelse av tiltak (resept, sykm etc) S O A P

22 "While the core of earlier patient records were schemes of book-keeping, the core of EPR ought to be the patient’s health problems represented by episodes of care" Problemorientert journal

23 Omsorgsepisode Sykdomsepisode Allmennpraksis Sykehus Kontakter:AAAA H AInnleggelse Pleie og omsorg Sykehjem A=allmennlege H=heimesjukepleie A Omsorgsepisode (”Episode of care”)

24 Sukkersyke Slitasjegikt Depresjon Blindtarm Senebetennelse Lungebetennelse T Sykehistorie (omsorgsperioder)

25 Problemliste

26 Informasjonsbehovet i daglig arbeid Spørsmål oppstår regelmessig i arbeidet med pasienter er knyttet til behandling, oftest om medikamenter kan omhandle mye mer enn medisinsk kunnskap passerer vanligvis ubesvart Leger spør helst kollegaer – muntlig/per telefon Informasjonens nytteverdi = relevans x validitet arbeidet med å finne frem

27 legge til grunn modeller og rutiner fra ”best practice” ta med seg modeller og systemer fra privat sektor og inn i det offentlige helsevesenet prøve å overføre løsninger utviklet i et land til et annet Garantert skaper problemer Error ?


Laste ned ppt "Personer per måned Omsorgsnivå 2 Regionsykehus 13 Lokalsykehus 150 Allmennpraksis 500 Egenomsorg 85 Symptomer, ingen behandling 250 Ingen symptomer 1000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google