Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prof. Hallvard Ødegaard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prof. Hallvard Ødegaard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prof. Hallvard Ødegaard
BM2 Miljøteknikk VANNRESSURSER OG VANNFORURENSNING Foreleser : Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vassbygging VANNRESSURSENE OG BRUKEN AV DISSE VANNKVALITET OG VANNFORURENSNING TEKNOLOGIER FOR RENSING (AV DRIKKEVANN OG AVLØPSVANN SAMT GJENBRUK AV RESSURSER I AVLØPSVANN) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

2 Prof. Hallvard Ødegaard
BM2 Miljøteknikk VANNRESSURSER OG VANNFORURENSNING Foreleser : Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vassbygging Forelesning 1: VANNRESSURSENE OG BRUKEN AV DISSE NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

3 Prof. Hallvard Ødegaard
VANN ER EN FORNYBAR RESSURS Enhet: 103 km3/år Det hydrologiske kretsløpet NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

4 VANNET PÅ JORDEN Midlere nedbør på jorden er ca km3, men kun ca km3 er utnyttbart ferskvann hvorav km3 er utilgjengelig slik at kun km3 er tilgjengelig for å forsyne menneskeheten med vann til menneskelig forbruk, jordbruk og industri. Ferskvannsmagasinene utgjør ca km3, som utgjør bare 0.07 % av klodens totale vannmasse NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

5 Prof. Hallvard Ødegaard
TILGJENGELIGHETEN AV VANN I VERDEN ER UJEVNT FORDELT OG PRESSET PÅ FERSKVANNS- RESSURSENE ØKER MED TIDEN NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

6 Vann og sanitærforhold på verdensbasis
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

7 Prof. Hallvard Ødegaard
FORNYBARE VANNRESSURSER (m3/person*år) Forbruk : m3/år*pe Fornybare ressurser,m3/år*pe: < 1700 : restriksjoner kreves < 1000 : vannmangel oppleves < 500 : alvorlig vannmangel gjenbruk abs. nødv. Gjenbruk er det eneste som kan redde verden fra vannmangel NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

8 GLOBAL BRUK AV FERSKVANN
FORDELT PÅ SEKTOR kugiuuukug NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

9 Prof. Hallvard Ødegaard
HVA BRUKER VI FERSKVANNET TIL? Vannforsyning til husholdninger - Drikkevann, vaskevann, matproduksjon Irrigasjon - Matproduksjon, miljøvanning Akvakultur Industriell produksjon - Prosessvann, kjølevann Produksjon av elektrisk kraft Rekreasjon Resipient for avløpsvann Transport Motstridende ønsker kampen om vannet For menneskeheten er tilgangen på rent drikkevann og akseptable avløpsløsninger den største utfordring NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

10 Prof. Hallvard Ødegaard
Bruken av vann – eksempel USA NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

11 Prof. Hallvard Ødegaard
DEN POSITIVE BRUKEN AV VANN Vannforsyning Irrigasjon Akvakultur Vannkraft Kjølevann Industriproduksjon Rekreasjon Resipient Vi skal i det følgende konsentrere oss om : Bruken av vann til vannforsyning og avløp 2. Bruken av vann til kraft- produksjon 3. Bruken av vann til akvakultur NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

12 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNFORSYNING OG AVLØP Vannforsyning Avløp Vannkilde Vannrense - anlegg Pumpe- stasjon Vann reservoar Vann distribusjon, innsamling av avløpsvann Rensing av Resipient Overflatevann, overløp, urban hydrologi Vannkilde - Vannkvalitet Beskyttelse Regulering Distribusjons- og Oppsamlingsnett Materialvalg, trykk Avløpsrensing Vannkvalitet Slamdisp. Gjenbruk Transport- system – Materialvalg energibruk Vannbeandl.- Endring av vannkvaltet Prosess Utjevnings- volum Foruks-mønster Urban avrenning Overløp, diffus Forurensning Resipient Forurensning Vannkilde Rekreasjon NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

13 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNFORSYNING – ET GAMMELT FAGOMRÅDE Aqueduct of Águas Livres Lisbon, Portugal Ancient Roman Aqueduct, Secovia, Spain NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

14 Prof. Hallvard Ødegaard
TILGANG PÅ DRIKKEVANN I NORGE Tilgjengeligheten på ferskvann til forsyningsvann er god i hele landet bortsett fra i enkelte kystdistrikt Derimot er ikke tilgjengeligheten på ferskvann av god kvalitet like god over hele landet Typisk forbruk av ferskvann til husholdninger i Norge : Bad, dusj 40 l/pe*d WC “ Klesvask “ Totalt vannforbruk Oppvask “ i hele landet : Matlaging “ Bilvask/vanning “ mill m3/år Totalt l/pe*d NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

15 Prof. Hallvard Ødegaard
KVALITETSKRAV TIL VANN Det finnes både internasjonale (WHO, EU, etc) og nasjonale kvalitetskrav til drikkevann Med den nye drikkevannsforskriften avviker Norges og EU’s krav til drikkevann lite fra hverandre EØS-avtalen har satt et press på at kravene må overholdes Det settes krav til : kvaliteten av råvann som kan benyttes til drikkevann kvaliteten av vann levert til forbruker prøvetaking og analyse NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

16 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNKILDER I NORGE Type av vannkilde Antall vannverk Innsjø/tjern (44,2 %) Elv/bekk (28,1 %) Grunnvann (27,7 %) Totalt (100 %) Type Antall personer Vannmengde levert forsynt(pe) (%) m3/år Innsjø/tjern (76,6 %) 710 * 106 (84,5 %) Elv/bekk (15,2 %) 80 * 106 ( 9,5 %) Grunnvann ( 8,4 %) 50 * 106 ( 6,0 %) Totalt (100 %) * 106 (100 %) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

17 BRUK AV GRUNNVANN I EUROPA
(Norge bruker svært lite grunnvann) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

18 Prof. Hallvard Ødegaard
GRUNNVANN MED SALTVANNSINNTRENGNING guhophijoijijåi ouyojkjpi oijjpjp NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

19 VÅTMARKSOMRÅDER SOM ER TRUET SOMFØLGE AV OVERUTNYTTELSE AV GRUNNVANN
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

20 Prof. Hallvard Ødegaard
GRUNNVANNSAKVIFERER SOM TRUES AV NITRATFORURENSING NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

21 Prof. Hallvard Ødegaard
GRUNNVANNSAKVIFERER SOM TRUES AV PESTICIDFORURENSING NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

22 Prof. Hallvard Ødegaard
OVERFLATEVANN KONTRA GRUNNVANN NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

23 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNVERK I NORGE Anleggsstørrelse Antall vannverk Antall personer % av (pe) tilknyttet befolkn. < > ca ,1 ,3 ,7 ,0 ,2 > ,5 Totalt ca ca ca 87,0 NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

24 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNFORSYNINGSNETTET I NORGE Total lendge : km, 500 km lagt før 1910 1.600 km lagt i årene km lagt i årene km lagt etter 1970 3.700 km alder ukjent km jern/stålrør km plastrør 3.200 km asbestcementrør 1.100 km ukjent GJENANSKAFFELSES- VERDI : 100 MILLIARDER KR !! Gjennomsnittlig lekkasje-prosent : 33 % NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

25 Prof. Hallvard Ødegaard
FORVALTNINGEN AV VANNFORSYNINGEN NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

26 STATUS FOR VANNFORSYNINGEN 1994
(SIFF 1997) % av antall % av vannverk befolkningen Tilfredstillende 38 % 66 % Ikke tilfredstill. 62 % 34 % Investeringsbehov innen år 2000 : Ca 4 milliarder (1995) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

27 Prof. Hallvard Ødegaard
HVA ER ET AVLØPSANLEGG AVLØPSNETTET > % AV KOSTNADENE OVERLØPSANLEGGENE RENSEANLEGGET 25 % AV KOSTNADENE Forbehandlingen 5 % Hovedprosessen 10 % Slambehandlingen 10 % UTSLIPPSANLEGGET 5 % AV KOSTNADENE NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

28 Prof. Hallvard Ødegaard
AVLØPSSYSTEMER Felles-system Spillvann (kloakk) Overvann-regnvann i samme ledning Separat-system Spillvann (kloakk) Overvann-regnvann i separate ledninger NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

29 Prof. Hallvard Ødegaard
AVLØPSNETTET Totalt ca km (ca 10 m per innbygger) Før 1910: ca km : ca km : ca km Etter 1970: ca km Gjenanskaffelsesverdi: 150 milliarder kroner !!!! NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

30 Prof. Hallvard Ødegaard
I GATA ER DET MANGE LEDNINGER Planlegging, bygging og drift av vann- og avløpsnett er kostbart og må ta hensyn til andre infrastrukturelementer (tele- og strømkabler, gater, fortau etc). Det kreves betydelig BA-teknisk kompetanse for å bygge VA-tekniske anlegg. Ofte er blir arbeidet for dårlig med brudd og lekkasjer som resultat. Oversvømmelser som følge av for dårlig dimensjonerte og bygde avløpsnett representerer store beløp i skade- erstatning. Ett selskap: 468 mill i 1999. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

31 Prof. Hallvard Ødegaard
OVERSVØMMELSER SKAPER STORE PROBLEMER OG ER KOSTBARE 100 millioner kroner kostet uværet i Oslo, Bærum og Asker i september 1999 NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

32 Prof. Hallvard Ødegaard
HVA INNEHOLDER AVLØPSVANN Hovedskillet : Partikulært stoff/ Løst stoff Partikler - suspendert stoff % 0 % Organisk stoff - BOF/KOF % 30 % Næringstoffer - fosfor/nitrogen % 70 % Bakterier/virus - E-coli/Salmonella 95 % 5 % Tungmetaller - Cd, Pb, Hg etc % % Organiske miljøgifter - PAH, PCB etc 80 % % NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

33 Prof. Hallvard Ødegaard
AKTUELLE IDEOLOGIER/FILOSOFIER 1. SELVRENSNINGS-IDEOLOGIEN “The solution to pollution is dilution” “Low technology solution” 2. RESIPIENTTILPASSNINGS-IDEOLOGIEN Minstekrav til rensing “Cost-benefit solution” 3. FØRE VAR - ideologien Tvil skal komme resipienten til gode “Best available technology solution” NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

34 Prof. Hallvard Ødegaard
DAGENS AVLØPSPOLITIKK Resipientorientert politikk Tiltak og ambisjonsnivå skal velges ut fra resipientens tilstand og en avveining mellom tiltakenes kostnad og de bruker- og verneinterssene som er knyttet til resipienten Opprydding innen år 2000 Bebyggelse fra før 1975 Innrapportering til SFT for utslipp >2000 pe (innland) og 5000 pe (marine områder) Minstekrav til rensing NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

35 FJERNING AV AVLØPSVANN
ULIKE METODER FOR FJERNING AV AVLØPSVANN Forbehandling Siling av avløpssøppel Primærrensing Slamavskilling (bunnfelling av slampartikler) Sekundærrensing Kjemisk rensing (utfelling + slamavskilling) Biologisk rensing (mikrobiell omsetn.+slamavsk) Tertiærrensing Biologisk/kjemisk u/N-fjerning Kjemisk/biologisk m/N-fjerning NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

36 Prof. Hallvard Ødegaard
% SS BOF P N <20 <15 <10 <10 Primærrensing (mekanisk) Siling(1,5mm) Sediment. Sekundærensing Kjemisk Biologisk Tertiærrensing Biol/kjem u/N-fjern. Kjem/biol. m/N-fjern. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

37 Prof. Hallvard Ødegaard
TYPISKE RENSEEFFEKTER VED ULIKE METODER NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

38 SFT’S MINSTEKRAV TIL RENSING
Gode marine resipienter < pe Primærrensing > pe Sekundærrensing Gode ferskvannsresipienter (og elvemunninger) Alle anlegg Sekundærrensing P-følsomme marine resipienter > pe Tertiærresning m/P-fjerning N og P-følsomme marine resipienter > pe Tertiærresning m/P- og N-fjerning P-følsomme ferskvannsresipienter N og P-følsomme ferskvannsresipienter NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

39 Prof. Hallvard Ødegaard
RENSE- KAPASITET I NORGE PR. 1998 Vi har en stor andel av den totale kapasitet behandlet i mekaniske og kjemiske anlegg og en liten i biologiske anlegg Dette står i motsetning til mange andre land NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

40 OVERSIKT OVER AVLØPSRENSEANLEGG I NORGE, 1998
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

41 OVERSIKT OVER SMÅ AVLØPSRENSEANLEGG I NORGE (1996)
Vi har i tillegg ca jordrenseanlegg, de fleste infiltrasjonsanlegg NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

42 Prof. Hallvard Ødegaard
SITUASJONSBESKRIVELSE Vi har en utpreget desentral struktur på avløpsrensingen noe som skyldes bosettingen i landet med spredt bebyggelse og små tettsteder Vi har nå få alvorlige forurensningssituasjoner som skyldes utslipp av kommunalt avløpsvann De fleste vassdragene i landet er i utgangspunktet oksygenrike. Det er derfor lagt mer vekt på P-fjerning enn BOF-fjerning Ved utslipp til terskelfjorder er det lagt mer vekt på P-fjerning og SS- fjerning enn N-fjerning og BOF-fjerning Ved utslipp til gode sjøresipienter er det lagt mer vekt på SS-fjerning enn P-, N- og BOF-fjerning Det stilles ikke krav til utslippenes hygieniske kvalitet Vi har svært få store anlegg og svært mange små Vi har mange kjemiske (og kjem/biol) og få biologiske anlegg NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

43 DE TO UTGÅENDE STRØMMER FRA ET
AVLØPSTRENSEANLEGG I avløpsvannet Vannet selv Næringsstoffer Varme Avløpsslammet Næringsstoffer Energipotensial Biogass and Biobrensell Metaller (koagulanter) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

44 Prof. Hallvard Ødegaard
BÆREKRAFTIG HÅNDTERING AV SLAM Smitte til mennesker og dyr må unngås a. Behandling b. Kontroll Forurensning av jord, luft og vann må unngås a. Behandling b. Kontroll c Belastning/Fortynning Akkumulering av ikke-nedbrytbare stoffer må unngås a. Kildekontroll b. Behandling c. Belastning/Fortynning Ressursene i slam bør utnyttes a. Direkte utyttelse (bruk på jorda, biogass-produksjon etc) b. Utnyttelse av gjenvunnet produkt (lokalt, sentralt) Kostnadene forbundet med håndteringen må være akseptable a. Totalkostnad i rimelig forhold til håndteringen b. Livsløpskostnaden NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

45 Prof. Hallvard Ødegaard
AVLØPSSLAM I EUROPA Mengder og disponeringsmåter for kommmunalt avløpsslam i EU (12 countries) (i 1000 tonn tørrstoff) To holdninger til avløpsslam: En ressurs Bruk på jordbruksareal Organisk stoff, næringsstoffer Gjenvinning av ressurser Resirkulering av produkter til markedet Et toksisk problemavfall Deponering Deponier, avfallsfyllinger Minimering (Forbrenning) Deponering av aske NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

46 Prof. Hallvard Ødegaard
DIREKTE BRUK PÅ JORDBRUKSAREAL Det mest benyttede og sannsynligvis det mest bære-kraftige ressursgjenvinnings- alternativet ! Men : Under betydelig press! Fordeler og ulemper Fordeler: Resirk. av organisk stoff Utnytt. av næringsstoff Lav kostnad (rel) Problemområder: Hygiene Tungmetaller Organiske mikroforur. Begrensninger: Avstand fra by til land Hensiktsmessige avlinger Aksept blant forbrukerne NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

47 Prof. Hallvard Ødegaard
ENERGIFORVALTNING VED RYA Distriktsoppvarming Renset avløp 6-7oC kaldere Gassmotor for el-produksion Dampkjel for varme-produksjon. Biogass som bil brennstoff Renset avløps vann Varmepumpeanlegg Gass tank Avløps slam Bio-mold Biogass anlegg m/varmeveksler NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

48 UTSLIPP AV RENSET AVLØPSVANN
I RESIPIENT NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

49 FORVALTNING AV UTSLIPPSAKER
Miljøverndepartemenet (ankeinstans saker under SFT og FM SFT Fylkesmannen (Miljøvernavd) Kommunen Industriutslipp Normer og retn. linjer også for kommunale utslipp Kommunale utslipp > 1000 personer Ankeinstans for kommunesaker Kommunale utslipp < 1000 personer i henhold til forskrift NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

50 Prof. Hallvard Ødegaard
VASSDRAGSTEKNIKK Vannkraft Damsikkerhet Flomsikring NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

51 Prof. Hallvard Ødegaard
ELEKTRISITETSPRODUKSJON FRA VANNKRAFT Størstedelen av de ca 4000 vassdrag i Norge er utnyttet til vannkraftprod. 7 av de 10 høyeste fossene er utbygd Vannmengde (Q) og fallhøyde (H) bestemmer energipotensialet (P) Elvekraftverk – stor Q lite H – variabel P Magasinkraftverk – stor H, regulert Q Stabilere P – bygges normalt i fjell NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

52 Prof. Hallvard Ødegaard
ELEKTRISITET PRODUSERT AV VANNKRAFT NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

53 Prof. Hallvard Ødegaard
UTBYGGINGEN AV VANNKRAFT I NORGE Effekt (MW) : Effekten et vannkraftverk kan yte er avhengig av fallhøyde og vannmengde – Begrenses av installert maskineffekt Midlere produksjon (MWh) : Produktet av midlere effekt og tid Brukstid : Den tid det tar å produsere et års midlere tilsig under full maskinytelse - normalt timer (året har timer) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

54 DE 10 STØRSTE KRAFTVERKENE I NORGE pr 1. januar 1999
Kraftstasjon Fylke Maks kap Midl. årsprod. (MW) (GWh/år) Kvilldal Rogaland Sima Hordaland Tonstad Vest-Agder Aurland I Sogn og Fj Saurdal *) Rogaland Rana Nordland Tokke Telemark Svartisen Nordland Brokke Aust-Agder Evanger Hordaland NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

55 Prof. Hallvard Ødegaard
KRAFTSSYSTEMET OG LOVVERKET NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

56 Prof. Hallvard Ødegaard
SAKSBEHANDLING AV VANNKRAFTSAKER NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

57 Prof. Hallvard Ødegaard
AKVAKULTUR NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

58 Prof. Hallvard Ødegaard
Ferskvannsoppdrett Ferskvannsoppdrett har et betydelig potensiale i Norge NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

59 Tilgjengelige ferskvannsressurser og produksjon av
ferskvannsfisk gjennom oppdrett Country Fresh water Farmed fresh Specific fish runoff water fish production (109 m3/year) (tons/year) (kg/106 m3 runoff ) Norway Sweden Finland Ireland Austria Switzerland Italy France Denmark Great Britain Germany Belgium Netherlands Romania Poland *) Numbers valid for 1991 (Fishing News 1994, pp. 142) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

60 Prof. Hallvard Ødegaard
OPPSUMMERING: VANNRESSURSENE OG BRUKEN AV DISSE Vann er en fornybar ressurs, men forurensning av vannet i kretsløpet kan gjøre det uegnet til den bruk man ønsker det til Vannressursene er meget ujevnt fordelt i verden. Norge er ett av de land som har mest fornybart vann per innbygger Tilgangen på rent drikkevann og akseptable sanitærløsninger er den største utfordring menneskeheten står overfor. Dette innebærer at løsninger for rensing og gjenbruk av vann vil stå helt sentralt Innsjøer og tjern dominerer som drikkevannskilde i Norge mens grunn- vann er langt mer brukt i andre land. Overforbruk av grunnvann og forurensing av det representerer mange steder et mega-problem Norske vannverk er små : 2/3 < pe og bare 40 anlegg > pe Likeså har vi svært mange små avløpsrenseanlegg. Standarden er høy. Vann- og avløpsnettet representerer langt større kostnader enn rense- anleggene. Ofte er kvaliteten på nettet dårlig. Alt avløpsvann skal renses men blir det ikke. SFT setter minstekrav. Størstedelen av de ikke-fredede vassdrag i Norge er vannkraftutbygd Akvakulturnæringen representerer en stor bruker av vannressursene NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard


Laste ned ppt "Prof. Hallvard Ødegaard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google