Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

09/07/2014 PROST årsmøte 11-06-2002 En kort oversikt over noen prosjekter i Cybernetica.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "09/07/2014 PROST årsmøte 11-06-2002 En kort oversikt over noen prosjekter i Cybernetica."— Utskrift av presentasjonen:

1 09/07/2014 PROST årsmøte 11-06-2002 En kort oversikt over noen prosjekter i Cybernetica.

2 09/07/2014 Prosjekter i Cybernetica ‘Run-to-run’ optimalisering av batch-prosesser: –Optimalisering av S-PVC polymerisering. –Optimalisering av ferromangan-raffinering. MPC basert på ulineæare fysikalske modeller: –Stabilisering og kvalitets-styring av polypropylen (PP) polymerisasjons-prosesser. –Stabilisering og kvalitets-styring av polyetylen (PE) polymerisasjons-prosesser. –Operatørstøttesystem for S-PVC polymerisasjons- prosesser. –Styring av Pasta-PVC polymerisasjons-prosess (forstudie). –Styring av forbrennings- og energigjenvinnings- anlegg. –Utvikling av Green DP for Kongsberg Simrad.

3 09/07/2014 Prosjekter i Cybernetica MPC basert på lineære modeller: –Modellprediktiv regulering av destillasjons- kolonner. –Utvikling av MPC basert på lineære tilstandsrom- modeller for Kongsberg Simrad. Utvikling av ingeniørsimulator: –Simulator for fenol-formaldehyd batch polymerisasjons-prosess basert på SIMON. Tuning av konvensjonelle reguleringssystemer: –MultiTune lansert som produkt. Kurs innen modellprediktiv styring: –3 kurs høsten 2002 i samarbeid med NTNU. Bidrag fra Statoil og Borealis.

4 09/07/2014 Agitator  - [1/s] VCM H 2 O PVC Cooling jacket Reflux condenser Gevinst: Redusert batchtid (minst 15 min). Redusert bruk av inhibitor. Produktkvalitet i henhold til ‘spec’. Implementering: CENIT ModelFit og CENIT BatchOptimize. PC med Windows NT som kommuniserer med InfoPlus.21. Optimalisert resept overføres til styre- system. Optimaliserings-problem: Pådragene parameteri- seres med ca 80 uavhengige variable. NB! Modellen må være tilstrekkelig glatt. Optimalisering av S-PVC polymerisasjon Batch-prosess Fysikalsk modell: –Reaksjonskinetikk –Termodynamikk –Energibalanse –Kvalitetsmodell ‘Run-to-run’ optimalisering: –Estimering av modell- parametre etter hver batch: Modellparametre varierer med omsetning. –Optimalisering av temperatur- profil og initiatordosering.

5 09/07/2014 Samme modell som ovenfor. On-line modell oppdateres gjennom batchen: –To varmeovergangstall og en kinetikkparameter estimeres kontinuerlig. MPC-applikasjon i rådgivende modus: –Predikterer 20 min frem i tid. –Beregner ‘kjølemargin’. –Beregner dosering av moderator hvis kjøle- marginen blir negativ. –Beregner behov for lufting av reflukskondensator. Gevinst: Riktig dosering av inhibitor medfører kortere batchtid. Riktig lufting av refluks- kondensator øker kjølekapasiteten. Implementering: CENIT. Kommunikasjon via InfoPlus.21. Operatør-støttesystem for S-PVC polymerisering

6 09/07/2014 Optimalisering av metall-raffinering Semibatch-prosess: –Fjerning av karbon fra ferromangan metall. Fysikalsk modell: –Svært ulineær. –Utviklet og implementert i samarbeid med kunden. ‘Run-to-run’ optimalisering: –Estimering av modell- parametre etter hver batch. –Optimalisering av pådrags- trajektor før hver batch. –Gode målinger/analyser før og etter batchen. Gevinst: Minimalisere tap av mangan. Karbonkons. i henhold til spesifikasjon. Implementering: CENIT ModelFit og CENIT BatchOptimize. Modell implementert i SIMON. Optimalisert pådrags- trajektor overføres til styre-system før hver batch. Optimaliserings-problem: Pådragene parameteri- seres med ca 30 uavhengige variable. NB! Modellen må være tilstrekkelig glatt.

7 09/07/2014 Modellprediktiv styring av polypropylen (PP) produksjon Borealis PP5, Schwechat, Østerike 3 N-MPC applikasjoner basert på fysiskalske modeller: –11 MV totalt –11 CV for stabilisering – 8 CV for kvalitets-styring –77 modelltilstander Samarbeid med Borealis: –Modellutvikling –Modelltilpasning –Implementering –Ingangkjøring Gevinst: Økt produksjon (~3%) Raskere produkt- overganger Mindre “off-spec” Okt reproduserbarhet Implementering: BorAPC (OnSpot) Windows NT

8 09/07/2014 Modellprediktiv styring av polyetylen (PE) produksjon Borealis PE3, Stenungsund, Sverige 2 N-MPC applikasjoner basert på fysiskalske modeller er satt i drift 2002. Samarbeid med Borealis: –Modellutvikling –Modelltilpasning –Implementering –Ingangkjøring Gevinst: Økt produksjon Raskere produkt- overganger Mindre “off-spec”. Økt reproduserbarhet Implementering: BorAPC (OnSpot) Windows NT

9 09/07/2014 Modellprediktiv styring av polyetylen (PE) produksjon Borealis PE2, Porvoo, Finland 2 N-MPC applikasjoner basert på fysiskalske modeller er i drift siden 1999. Cybernetica utvikler: –Modeller for produktkvalitet –MPC styring av kvalitet Gevinst: Økt produksjon (~3%) Raskere produkt- overganger Mindre “off-spec” Reproduserbarhet Implementering: BorAPC (OnSpot) VAX VMS

10 09/07/2014 Modellprediktiv styring forbrennings- og energigjenvinningsanlegg Anlegg leveres av Organic Power. N-MPC applikasjon basert på fysiskalsk modell er i under utvikling. Mål med optimaliserende regulering: –Regulering av effekt- produksjon. –Optimal energigjenvinning. –Regulering av primær- og sekundærkammer. –Utslipp innenfor ‘spec’. –Avgasstemp. innenfor spesifiserte grenser. Implementering: CENIT Windows NT OPC komm. mot PLS.

11 09/07/2014 Kongsberg Simrad GreenDP Miljøvennlig teknologi Ulineær modell- prediktiv styring Metodikk utviklet ved SINTEF / Cybernetica Basert på CENIT Kjernen implementert av SINTEF / Cybernetica

12 09/07/2014 Configuration interface CENIT overview N-MPC GenEst Model component CENIT OPC Client interface ModelFit Batch- Optimize Time series data base OPC Server interface

13 09/07/2014 Cybernetica personell Fra venstere: Magne Hillestad, Halgeir Ludvigsen, Bjarne Foss, Jan Gunnar Dyrset, Peter Singstad, Svein Olav Hauger og Tor Steinar Schei.


Laste ned ppt "09/07/2014 PROST årsmøte 11-06-2002 En kort oversikt over noen prosjekter i Cybernetica."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google