Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publisering, hvorfor og hvordan? Opprinnelig for SINTEF 9012 Oppdatert 4/10-2005 John Krogstie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publisering, hvorfor og hvordan? Opprinnelig for SINTEF 9012 Oppdatert 4/10-2005 John Krogstie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publisering, hvorfor og hvordan? Opprinnelig for SINTEF 9012 Oppdatert 4/10-2005 John Krogstie

2 Agenda Hvorfor publisere? Dagens situasjon Totalprosessen –Før, under og etter publisering Aspekter ved publisering (med fokus på konferansepublisering) Oppsummering

3 Hvorfor publisere? Skal vi kunne kalle oss forskere, må vi publisere i relevante forskningsfora Publikasjoner i vitenskaplige fora med ’peer- review’ er lakmus-testen på forskning... men ikke alt som har publiseres har like stor forskningsmessig verdi Ulike journaler og konferanser (arenaer) har ulik ’rating’ –Forskningsmessig –Finansielt

4 Hvorfor publisering for den enkelte? Del av forskeridentitet Personlig tilfredsstillende Karrierebyggende både internt på IDI og generelt for en forskerkarriere (akademisk CV) Faglig utvikling (ved deltakelse på konferanser etc) Være del av et internasjonalt forskningsfelleskap Basis for større forskningsarbeider (e.g. doktorgradsarbeid)

5 Hvorfor publisering i prosjekter? Forventes av de som finansierer forskningsprosjektet (EU, forskningsrådet) Følges opp av finansieringskilde Publikasjoner på tvers av prosjektpartnere viktig i kort og langsiktig relasjonsbygging Gjør det enklere for et prosjektkonsortium å fremstå som troverdige i forhold til søknader om forskningsmidler senere

6 Hvorfor publisering i grupper/seksjoner? Øker troverdighet i forhold til de som bevilger/kunder generelt Forventes og måles på dette Større mulighet for å få tilslag på forskningsprosjekter Gjør miljøet attraktivt for andre forskere (tiltrekke nye medarbeidere/gjesteforskere) Beholde forskere over tid

7 Hvordan står det egentlig til ? Jevnt høyt volum av publisering i 4030 (jmf. statistikk for 2002 og 2003) I forhold til vitenskaplig publisering (kategori A-D) ca. 1,2 per forsker Sammenlignet med for eksempel IDI, NTNU i de kategoriene som de rapporterer inn sentralt: –IDI 1,66 per forsker (110 forskere), 4030 1,46 per forsker (30 forskere) 4030 IDI

8 Mønster av publikasjoner vs. enkeltpersoner i 4030 2003

9 Behov i forhold til IDI fremover Øke andel av publiseringer med høy kvalitet (i fora som gir uttelling) Flere er aktive i forhold til publisering Opprettholde antall publikasjoner totalt Gode rammebetingelser –Mange prosjekter med forskningsresultater som er åpne for publisering og samarbeidspartnere som ønsker å publisere

10 Prosesser relevant for publisering

11 Planlegging av formidling Starter i søknaden (ambisjon for overordnet nivå av publisering) Prøv å ta høyde for det i budsjettene (tid for skriving, kostnader til reiser) Avklar formaliteter i forhold til begrensninger i publisering tidlig gjennom samarbeidsavtaler/consortium agreements Planlegg i forhold til –Hvilke arenaer er aktuelle? –Hvorfor publisere på aktuell arena? –Hvem når man på denne arenaen? –Hvor stor del av denne målgruppen når man? –Hvilken effekt ønsker man å ha (utover en ekstra publikasjon i publikasjonslisten) –Se i sammenheng med planlagte prosjektleveranser og annen resultatutnyttelse Følg opp jevnlig –Noen må ha ansvar for å vedlikeholde formidlingsplan og oversikt over mulige arenaer –For de mest aktuelle arenaer, utpek en som er ansvarlig for en eventuell artikkel dit

12 Typer artikler Journal-artikler (mer eller mindre prestisjefylte journaler) Konferanseartikler med review av full artikkel (mer eller mindre prestisjefylte arenaer innen ulike delfelt) Reviewed bok-kapitler Workshopartikler med review av full artikkel Konferanse/workshop basert på abstract/position paper Invitert foredrag

13 Skriveprosess med basis i typiske forfatterkonstellasjoner Lone ranger Master/apprentice (with discussion partner(s)) Two peers Main with discussion partner(s) Facilitator Three is company Chief surgeon team Round-robin Det må alltid være en hovedansvarlig!

14 Eksempler på artikkelstruktur Engineering/analytical Abstract –Hva –Metode –Hovedresultat –Konklusjon Introduction –Overordnet problemstilling –Vår angrepsmåte til denne –Leserveiledning Background Contribution Related work Conclusion and future work Acknowledgements References Empirisk - deduktiv Abstract Introduction Background Research model and hypothesis Research method Research result Discussion Conclusion References Case – induktiv Abstract Introduction Research objective Description of case Case methodology Analysis and theory development Discussion and comparison with related work Conclusion References

15 Vanlige evalueringskriterier Relevans Orginalitet Signifikans/bidrag Metodisk skikkelighet Presentasjon Overall Prøv å finn ut hvordan reviewskjema for Journal/konferanse ser ut Se på tidligere proceedings fra samme konferanse Reviewere gjør ofte dette som en ’fritids-beskjeftigelse’ og er ikke nødvendigvis ekspert på ditt delfelt

16 Annet som bør være klart før man sender inn Hva skjer om vi blir antatt? –Hvem reiser ? –Hvem betaler ? –Hvem må eventuelt godkjenne en ferdig artikkel ?

17 And the verdict is: Reject –Finn ut hvorfor –Basis for en annen artikkel til en annen arena? Resubmit (hovedsaklig ved tidsskriftartikler) –Verdt/mulig å sende inn ny ? Accept –Hva må gjøres Omskriving/CRC (lever i tide!) Copyright transfer form Registrering til konferansen Bestilling av reise (fly/hotell) Bekrefte finansieringen

18 Etterarbeid Registrer publikasjon i egen CV, relevante prosjekt-CVer, FRIDA etc Forbered materiale for å legge på web Tilgjengeliggjør materiale om mulig på prosjektets sider og personlig hjemmeside

19 Oppsummering Ærlighet –I forhold til resultater –I forhold til forpliktelser mot organisatorer Raushet –Spre kunnskap –Krediter de som har bidratt –Ta med andre på dine publiseringsprosjekter, så kan du bli tatt med på andres Mot –Ligger i kortene at man kan bli refusert Samhold –Gjennom felles arbeid med publikasjoner –Intern konkurranse mellom gruppene er bra, men pass på å glede deg over andres suksess


Laste ned ppt "Publisering, hvorfor og hvordan? Opprinnelig for SINTEF 9012 Oppdatert 4/10-2005 John Krogstie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google