Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

17. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Velkommen! SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "17. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Velkommen! SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 17. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Velkommen! SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 2 Historikk og bakgrunn Som yrke: fra 60-tallet Som fagfelt: fra 80-tallet Fag på NTNU: vår 2001 Mange utøvere med ”tilfeldig” bakgrunn Mange ”midlertidige” utøvere Er blitt en karrierevei Pragmatisk Paradigmeskifter Aldri kjedelig Sterke meninger Mye ”kvakksalveri” Fasitløst

3 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 3 Hva er IT-drift? Profesjonell drift av storskala dataanlegg Mange maskiner Mange brukere Heltids- beskjeftigelse Indirekte oppgave Stabs- funksjon Stor kompleksitet Ressurs- utnytting For andre enn deg selv Datamaskiner Nettverk Programvare Brukere Funksjonalitet Stabilitet Kost- nader Bruker- behov Parallelle systemer Vedlikehold Infra- struktur

4 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 4 Systemadministrators roller? Installatøren Reparatøren Vedlikeholderen Problem- forebyggeren Helten Infrastruktur- byggeren Policy- skriveren Rutine- utføreren Laboratorie- teknikeren Produkt- finneren Innkjøperen Løsnings- designeren Improvisatøren Nisje- område- eksperten Utdanneren Etterforskeren Avstrafferen Planleggeren Dommedags- profeten Prosjekt- lederen Budsjett- administratoren Bruker- forkjemperen Teknokraten Selgeren Leverandør- kontakten Den visjonære Overvåkeren Hønemor Tilretteleggeren Hjelperen Feil- søkern Kvalitets- sikreren Sikkerehets- eksperten Vaktmesteren Nattevakta Skurken Prosjekt- arbeideren Psykologen Lytteren Team-med- arbeideren Lederen Brann- mannen

5 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 5 Hva inneholder faget? Prinsippene Teknikkene Teoriene Paradigmene Modning og forståelse

6 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 6 Hva inneholder ikke faget? Kommandoer for å utføre X Ikonene for å starte Y Menyene der du finner Z Hvilket OS er det beste Programmering av scripts Formler (vel, bare noen få) Hva som dekkes av andre fag

7 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 7 Administrativt: Elektronisk kontakt Newsgruppa for faget heter – ntnu.fim.idi.sif8076 på news.ntnu.no E-post-lista for faget er: – sif8076@idi.ntnu.no sif8076@idi.ntnu.no – Påmelding: send post til majordomo@idi.ntnu.no med teksten ”subscribe sif8076”@idi.ntnu.no Web-hjemmesiden for faget er: – http://www.idi.ntnu.no/emner/sif8076/

8 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 8 Administrativt: Personlig kontakt Foreleser: Anders Christensen – E-post: anders.christensen@idi.ntnu.noanders.christensen@idi.ntnu.no – Kontor: rom 234 i ITS (tidligere Almen-fysikk) Und.ass: NN – (ikke avklart hvem som blir und.ass) – Blir sittende i kjeller eller 2.etg i ITS

9 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 9 Undervisningen Forelesninger over pensumboka Forelesninger over ekstralitteratur Gjesteforelesninger (1-3 stk) Mindre case-studier Øvingsoppgaver Interaksjon i forelesningene Avbryt og spør underveis!

10 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 10 Pensum (foreløpig) Læreboka: Limoncelli og Hogan: The Practice of System and Network Administration Foilene som deles ut Papers og notater som deles ut der undervisningen går ut over læreboka

11 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 11 Eksamen Eksamensdato 21. mai 2002 Varighet 4-5 timer Ingen trykte eller skrevne hjelpemidler

12 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 12 Øvingene Det er minst én obligatorisk øving De fleste øvingene er frivillige Øvingene er tekstlige Ikke datasalsøvinger Ikke regneøvinger Kan bruke vilkårlig OS Skal få deg til å tenke :-)

13 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 13 På web-hjemmeside Materiale fra tidligere år Materiale for dette semesteret – Foiler – Notater og papers Pekere til andre SA-ressurser Løpende informasjon

14 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 14 Utfordring 1 Måldefinisjon Er det sikkert at kundene og deres behov er tilstrekkelig klarlagt, og at man har definert oppgavene som skal løses, med hvilket kvalitetsnivå og med hvilken indre prioritering?

15 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 15 Utfordring 2 Feilsøking og -retting Utfører man målrettet og hensiktsmessig feilsøking? Tester man tilstrekkelig? Og er feilrettingen relevant, og ikke bare symptombehandling; eller store rekonfigureringer der en korrigering er tilstrekkelig?

16 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 16 Utfordring 3 Endringer Skjer endringer på en planlagt, kostnadseffektiv, målrettet, dokumentert, reverserbar og repeterbar måte; og at alle berørte personer er informert, og at ingen uventede bieffekter oppstår?

17 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 17 Utfordring 4 Sikkerhet Er alle viktige data identifisert, og sikret mot tap; og er alle data som uvedkommende ikke skal ha innsyn i sikret på tilstrekkelig måte? Håndteres sikkerhet fortløpende eller i skippertak?

18 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 18 Utfordring 5 Divergens Har man sikret at maskinene over tid ikke divergerer som følge av mange akkumulerte, tilfeldige småendringer? Finnes det mekanismer for å konvergere maskinenes tilstand?

19 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 19 Utfordring 6 Kompleksitet Har man oversikt over systemets kompleksitet; og er kompleksiteten større en hva brukernes behov tilsier?

20 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 20 Utfordring 7 Kommunikasjon Får alle parter den kommunikasjon de skal ha; blir all kommunikasjon oppfattet korrekt og likt; og finnes det måter å ta tak i situasjoner der kommunikasjon er utilstrekkelig eller misforstått?

21 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 21 Utfordring 8 Katastrofeplanlegging Er det tatt høyde for at driften kan fortsette (med unntak av mindre, akseptable ulemper) uansett hvilken tenkelig hendelse som måtte skje?

22 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 22 Utfordring 9 Bevare eller forbedre? Skal ressursene brukes på vedlikeholdsarbeid (dvs å holde ting flytende) eller å forbedre, øke og fornye systemet (dvs at man kommer videre)?

23 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 23 Emner fra læreboka – 1 1. Desktop-maskiner 2. Tjener-maskiner 3. Tjenesteyting 4. Feilsøking 5. Feilretting 6. Navngiving og navnerom 7. Sikkerhet

24 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 24 Emner fra læreboka – 2 8. Katastrofehåndtering 9. Etikk 10. Endringskontroll og revisjonshåndtering 11. Endring og oppgradering av maskiner 12. Vedlikeholdsvinduer 13. Endring og oppgradering av tjenester 14. Sentralisering og desentralisering

25 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 25 Emner fra læreboka – 3 15. Helpdesk 16. Sporing og oppfølging av problemer 17. Kabling, maskinrom og datasentre 18. Nettverk 19. E-post-tjenester 20. Utskriftstjenester 21. Sikkerhetskopiering

26 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 26 Emner fra læreboka – 4 22. Fjernbruk av ressurser 23. Programvaretjenester 24. Systemovervåking 25. Organisering av et SA-team 26. Inntrykk og synlighet 27. (Overlevelsesteknikker) 28. (Management, ansettelser og oppsigelser)

27 17. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 27 Emner utover læreboka Driftsdokumentering Nettstyringsmodeller for maskinparker Materialadministrasjon Pålitelighet og høytilgjengelighet Preventivt vedlikehold Skalerbarhet

28 17. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 28 Spørsmål?


Laste ned ppt "17. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Velkommen! SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google