Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av ResPunch - Fagdelen. Intro Kort om ResPunch Hensikt med ResPunch Oppgaven Problemer underveis Vårt produkt, PunchSim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av ResPunch - Fagdelen. Intro Kort om ResPunch Hensikt med ResPunch Oppgaven Problemer underveis Vårt produkt, PunchSim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av ResPunch - Fagdelen

2 Intro Kort om ResPunch Hensikt med ResPunch Oppgaven Problemer underveis Vårt produkt, PunchSim

3 ResPunch teknologien Sandskjerm utviklet av firmaet ResLink Har aldri blitt brukt før Gulltopp med ResPunch Et alternativ til konvensjonelle skjermer

4 Hensikt med ResPunch Regulere innstrømning fra formasjon Likt trykktap i hver sone Jevn forflytning av vannfront Lavere vannkutt og høyere utvinningsgrad

5 Oppgave Beregne trykktap ved bruk av ResPunch Optimalisere plassering i reservoaret Antall moduler Antall hull pr. modul Total strømningsrate fra reservoaret  Program i JAVA som sluttprodukt

6 Trykktapsberegninger

7 Trykktap Tap gjennom formasjon Tap gjennom ResPunch Tap gjennom tubing til GFA

8 Formasjonstap Darcy’s lov: Antar homogen bergart Neglisjerer effekt fra gravitasjon Dreneringsradius 200 m

9 Ness strukturen 3 soner; Ness 1-2-3. Ulik permeabilitet Ulik permeabilitet horisontalt og vertikalt Ulik tykkelse  Ulikt tap av trykk

10 Pres = 313 bar P0 = Pres - ΔPres Ness 1 Ness 2 Swellpacker

11 Trykktap i Respunch Hastighetsprofiler Antagelser Utledninger

12 Hastighetsprofiler - Radiell skjermhastighet - Radiell punchhastighet - Horisontal skjermhastighet - Horisontal punchhastighet U(x) 0

13 Antagelser Støttepilarer mellom screen og produksjonsrør Ingen radiell strømning i ringrom Stasjonær strømning Enfase Porøsitet

14 Utledning Lineær approksimasjon Innstrømning Utstrømning 0

15 Utledning Bernoulli: Innstrømming Utstrømming Strømningsrate Strømningsrate for Respunch 0

16 Utledning Total systemligning Navier-Stokes Kontinuitet gir strømningshastigheter - Innstrømningsseksjon - Punchseksjon: Total systemligning:

17 Løsning av problemet Tabell med tubingtrykk som variabel Iterasjon Optimalisering  Løses i MS Excel

18 Tap i produksjonsrør Hydrostatisk trykktap Friksjonstrykktap Leveringstrykk  Kriterium ved iterasjon, avhengig av produksjonsraten q.

19 Vårt produkt Programmet PunchSim simulerer strømning og trykktap ved bruk av ResPunch - Brukergrensesnitt - Input fra bruker

20 PunchSim i JAVA Forstudium Krav Konstruksjon Implementering Testing Ferdig produkt

21 Forstudium Problemstilling Terminologi Samarbeid Muligheter Felles løsning

22 Krav Krav til det ferdige produktet Brukergrensesnitt Riktig bruk av formler Generelle problemstillinger Testing

23 Konstruksjon Hensikt: Ønsker å modellere de ulike delene av programmet og hvilke relasjoner de har seg i mellom.

24 Klassediagram

25 Sekvensdiagram

26 Implementering Oppbygning rammeverk Brukergrensesnitt Ivaretakelse av input fra bruker Formler og funksjonalitet

27 Testing Beregninger i MS Excel Testing av hver enkelt metode Testing av iterasjon Feilmeldinger til brukergrensesnitt

28 PunchSim Kjøring av programmet

29 Problemer underveis Trykktapsberegninger Konstruksjonen og oppbygningen av ResPunch’en Klassediagram Samkjøring av variabler Datatrøbbel

30 Spørsmål?


Laste ned ppt "Presentasjon av ResPunch - Fagdelen. Intro Kort om ResPunch Hensikt med ResPunch Oppgaven Problemer underveis Vårt produkt, PunchSim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google