Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av ResPunch - Fagdelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av ResPunch - Fagdelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av ResPunch - Fagdelen

2 Intro Kort om ResPunch Hensikt med ResPunch Oppgaven
Problemer underveis Vårt produkt, PunchSim

3 ResPunch teknologien Sandskjerm utviklet av firmaet ResLink
Har aldri blitt brukt før Gulltopp med ResPunch Et alternativ til konvensjonelle skjermer

4 Hensikt med ResPunch Regulere innstrømning fra formasjon
Likt trykktap i hver sone Jevn forflytning av vannfront Lavere vannkutt og høyere utvinningsgrad

5 Oppgave Beregne trykktap ved bruk av ResPunch
Optimalisere plassering i reservoaret Antall moduler Antall hull pr. modul Total strømningsrate fra reservoaret Program i JAVA som sluttprodukt

6 Trykktapsberegninger

7 Trykktap Tap gjennom formasjon Tap gjennom ResPunch
Tap gjennom tubing til GFA

8 Formasjonstap Darcy’s lov: Antar homogen bergart
Neglisjerer effekt fra gravitasjon Dreneringsradius 200 m

9 Ness strukturen 3 soner; Ness 1-2-3. Ulik permeabilitet
Ulik permeabilitet horisontalt og vertikalt Ulik tykkelse Ulikt tap av trykk

10 Ness 1 Pres = 313 bar P0 = Pres - ΔPres Swellpacker Ness 2

11 Trykktap i Respunch Hastighetsprofiler Antagelser Utledninger

12 Hastighetsprofiler - Radiell skjermhastighet - Radiell punchhastighet
- Horisontal skjermhastighet - Horisontal punchhastighet U(x)

13 Antagelser Støttepilarer mellom screen og produksjonsrør
Ingen radiell strømning i ringrom Stasjonær strømning Enfase Porøsitet

14 Utledning Lineær approksimasjon Innstrømning Utstrømning

15 Strømningsrate for Respunch
Utledning Strømningsrate Bernoulli: Innstrømming Utstrømming Strømningsrate for Respunch

16 Utledning Total systemligning Navier-Stokes
Kontinuitet gir strømningshastigheter - Innstrømningsseksjon - Punchseksjon: Total systemligning:

17 Løsning av problemet Tabell med tubingtrykk som variabel Iterasjon
Optimalisering Løses i MS Excel

18 Tap i produksjonsrør Hydrostatisk trykktap Friksjonstrykktap
Leveringstrykk Kriterium ved iterasjon, avhengig av produksjonsraten q.

19 Vårt produkt Programmet PunchSim simulerer strømning og trykktap ved bruk av ResPunch Brukergrensesnitt Input fra bruker

20 PunchSim i JAVA Forstudium Krav Konstruksjon Implementering Testing
Ferdig produkt Systemutvikling består av ulike faser.

21 Forstudium Problemstilling Terminologi Samarbeid Muligheter
Felles løsning Hva er det essensielle. Hva er mulig å implementere.

22 Krav Krav til det ferdige produktet Brukergrensesnitt
Riktig bruk av formler Generelle problemstillinger Testing Problemstilling forstått. Dette dokumenteres i krav. Skal få fram hvordan programmet skal fungere, ikke hvordan det skal implementeres.

23 Konstruksjon Hensikt:
Ønsker å modellere de ulike delene av programmet og hvilke relasjoner de har seg i mellom. Unngå dobbeltarbeid, øke forståelsen. Sile ut feiloppfatninger

24 Klassediagram

25 Sekvensdiagram

26 Implementering Oppbygning rammeverk Brukergrensesnitt
Ivaretakelse av input fra bruker Formler og funksjonalitet

27 Testing Beregninger i MS Excel Testing av hver enkelt metode
Testing av iterasjon Feilmeldinger til brukergrensesnitt

28 Kjøring av programmet 
PunchSim Kjøring av programmet 

29 Problemer underveis Trykktapsberegninger
Konstruksjonen og oppbygningen av ResPunch’en Klassediagram Samkjøring av variabler Datatrøbbel

30 Spørsmål?


Laste ned ppt "Presentasjon av ResPunch - Fagdelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google