Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Fagrapport 1.Reservoarteknisk 2.Simulering 3.Konklusjoner EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Fagrapport 1.Reservoarteknisk 2.Simulering 3.Konklusjoner EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Fagrapport 1.Reservoarteknisk 2.Simulering 3.Konklusjoner EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

3 3 Rekkefølge 1.Oppgavedefinisjon 2.Verktøy 3.Trykktap i rør 4.Reservoarteknisk 5.Simulering 6.Konklusjon

4 4 Gullfaksområdet, Rimfaks EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

5 5 Status Rimfaks EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde Brønner –J-4H – 44S Kjennskap til feltet –Drill Stem Test –geologisk modell HKPV –2,1*10^6 m 3 Planer –brønn H-rammen –drenering 2013

6 6 Oppgavedefinisjon 2 variasjoner fra Statoil mange forslag endelig definisjon EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

7 7 Oppgavedefinisjon Geologi –skissere Lundeformasjonen DST, utdelt materiale Strømning i rør –beregne trykktap Simulering –lage modell av Lunde –simulere produksjon fra Lunde til Statfjord Statfjordreservoaret Enveisventil med ratemåler Lundereservoaret Statfjord oljeprodusent EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

8 8 Oppgavedefinisjon Økonomi –beregne nåverdi Rapportering –fagrapport –prosessrapport –artikkel Statfjordreservoaret Enveisventil med ratemåler Lundereservoaret Statfjord oljeprodusent EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

9 9 Verktøy i prosjektet Eclipse GlView Graf EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

10 10 Eclipse 100 Schlumberger Basert på Fortran 77 Tekstinnputt Ca 5 timer pr simulering Mange variable Eclipse som vi kjenner det EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

11 11 Graf og GlView EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

12 12 Trykktap i brønn 7” liner mellom reservoarene Naturlig strøm Mekanisk energibetraktning EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

13 13 Datagrunnlag Strømningsrater fra simulering i Eclipse PVT-data EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

14 14 Strømningsmønster Inkompressibelt medium Boblestrøm Homogen strømning EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

15 15 Tilnærmingsmetode Mekanisk energibalanse redusert Trykktap = Hydrostatisk tap + Friksjonstap

16 16 Resultater Beregninger for to scenario –Oppstart 2005 –Redusert trykkdifferanse 2007 Turbulent strømning Hydrostatisk ledd gir størst bidrag EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

17 17 Resultater

18 18 Usikkerhet i beregningene PVT-data Flerfase – komplekst strømningsmønster Inkompressibel strømning EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

19 19 Reservoarteknisk volumbasert modell oljelaget korrekt HKPV 3 lag OVK - 500m brønn perforerer olje- og gasslag EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

20 20 Reservoarteknisk 15 % porøsitet, 60mD permeabilitet Gass –OGK 3575 m TVD MHN –ρ g =1,023 kg/Sm 3 –perforert av dreneringsbrønn Olje –OVK 3595 m TVD MHN –ρ o =789,2 kg/Sm 3 –perforert av dreneringsbrønn PVT-data fra Statfjord EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

21 21 Reservoarteknisk Brønnen –H-2AHLU (vårt navn) –avviksbrønn, ca 45 o –plassert i naboseller til H-4H –perforeres i midten av ”Lunde” –7” liner EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

22 22 Simulering Frem til 2005 –begynner sim i 1999 –schedule fra Statoil –lagt til ”Lunde” i grid –0,38 MSm 3 + res.styringsplan –29 % oljeproduksjonseffektivitet okt 2004 EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

23 23 Simulering 2005-2021 Delt i to tilfeller –med gassinjeksjon –uten gassinjeksjon + kun oljelag (Lunde) perforert EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

24 24 2005-2021 med gassinjeksjon Opprettholder gassinjeksjonen fra 2005 –opphold 2005-2006, korrelasjonsfeil –ca 410 bar frem til 2012, gassnedblåsning FOPT øker med 0,3 MSm 3 med brønnen –7,76 MSm 3 Strømning fra Lunde 0,76 MSm 3 39 % av ’Lundevolum’ produsert* FOE fra 37,3 % til 38,6 % EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

25 25 2005-2021 med gassinjeksjon EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

26 26 2005-2021 uten gassinjeksjon 97% av Lundevolum produsert –0,77 MSm 3 strømning Lunde -> Statfjord –0,75 MSm 3 produsert Statfjord FOPT 7,44 MSm 3 –0,22 MSm 3 mindre enn med gassinjeksjon Mer olje fra Lunde, mindre totalt produsert EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

27 27 2005-2021 Tillegg Produserte med kun oljesonen perforert –”injeksjon” av gass i oljesonen Statfjord –gass bidrar til gassløft i brønn Ingen positiv endring i oljeproduksjon EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

28 28 Konklusjon over 10 år kan 0,25 MSm 3 produseres fra Lunde fortsatt gassinjeksjon er nødvendig for å opprettholde trykket kondensatet fra Lunde har en positiv effekt på FOPT trykktap i rør begrenser seg til hydrostatisk trykk Lundes funksjon som trykkstøtte er minimal, bør ansees som en produsent uten gassinjeksjon økes volum olje prod / volum oljestrøm fra Lunde EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde

29 29 Nåverdiberegning

30 30 Prosessen –Teamet –Belbins teamrolletest –LIFO-undersøkelse –Kommunikasjonen i gruppa –Hva har vi lært av prosessdelen? EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde

31 31 Teamet 5 sivilingeniørstudenter: To stk. geofag og petroleum Marinteknikk Energi og miljø Datateknikk EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde

32 32 Belbins teamrolletest Overvekt på samspillsiden Underrepresentert på vurderingssiden Mangler pådriver, ferdigstiller og idéskaper EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde

33 33 LIFO-undersøkelse Undersøkelsen viser foretrukne stiler og ”blind spots” i medgang/motgang. Mange av oss foretrekker fortreffelighet (SG) og harmoni (AD). Handling (CT) og fornuft (CH) er lite representert. EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde

34 34 Kommunikasjon i gruppa Ola Knut Espen Elisabet h Magnus PC EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde

35 35 Hva har vi lært av prosessdelen? Gruppa jobbet uten en hard pådriver Økt kunnskap om egen/andres påvirkningskraft Vår egen rolle i gruppesammenheng Ulike teamroller, folk er forskjellige Vi er blitt mer bevisst på dette i teamarbeidet EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte i Lunde


Laste ned ppt "1. 2 Fagrapport 1.Reservoarteknisk 2.Simulering 3.Konklusjoner EiT Gullfakslandsbyen – 05 gruppe 3, Passiv trykkstøtte fra Lunde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google