Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DGRASS Downhole GRAvity Slip Separator Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Bård Tobiassen Cecilie Gjengedal Håvard Stranden Kornelius.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DGRASS Downhole GRAvity Slip Separator Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Bård Tobiassen Cecilie Gjengedal Håvard Stranden Kornelius."— Utskrift av presentasjonen:

1 DGRASS Downhole GRAvity Slip Separator Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Bård Tobiassen Cecilie Gjengedal Håvard Stranden Kornelius Drange Hole Olav Selle jr.

2 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 PROSESSEN

3 ● Bård – miljø- og gjenvinningsteknikk og naturressursforvaltning ● Cecilie- marin hydrodynamikk ● Håvard – intelligente datasystemer ● Kornelius - konstruksjonsteknikk ● Olav - reservoarteknikk Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Teamsammensetningen

4 Forventninger ● Tidkrevende, spennende, utfordrende ● Interessant med teamarbeid ● Virkelighetsnær problemstilling Erfaringer ● Tidkrevende ● Vanskelig å jobbe effektivt i team Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Forventninger og erfaringer

5 ● Rullerende lederskap ● Planlegging i fellesskap ● Arbeid enkeltvis eller parvis Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Samarbeidet

6 ● Det store vendepunktet etter turen til Bergen – Oppgaven falt på plass – Målrettet jobbing ● Generelt få konflikter ● En konflikt under arbeidet – Stress for å overholde frister – Mangel på kommunikasjon innad i teamet Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Vendepunkt og konflikter

7 ● Totalt sett godt samarbeid ● Lærerikt å sette fokus på prosessen i teamet ● Stort faglig utbytte Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Oppsummering

8 FAG Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

9 ● Forstudie ● Kandidatutvelgelse ● Produksjonsanalyse ● Komplettering Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Oppgaven vår

10 DGRASS Downhole GRAvity Slip Separator Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

11 ● DGRASS er basert på gravitasjonsseparasjon ● Produksjonsrøret er selve separatoren ● Ingen bevegelige deler Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Prinsippet

12 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Hvorfor velge DGRASS? ● Øker levetiden til reservoaret ● Fører til høyere produksjonsrate ● Energibesparende ● Hurtigere og renere separasjon på plattformen

13 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Separasjonen

14 Kriterier for kandidater ● Høyt vannkutt ● Lav sandrate ● Helning på brønnbane (mindre enn 40 grader) ● Relativt lav produksjon Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

15 Statoils kandidatutvelgelse ● Eksisterende analyse utført av Lars-Even Hauge ● Data fra januar – mars 2004 ● Konkluderte med 3 velegnede brønner: – A-8R2 – A-16A – A-23 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

16 Vår videre analyse ● Skaffet data fra perioden januar – mars 2005 ● Sammenlignet med data fra opprinnelig analyse ● Reduksjon i gassproduksjon for A-16A ● Ingen store endringer ellers Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

17 Endelige kandidater ● A-8R2 ● A-16A ● A-23 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

18 Produksjonsanalyse ● Er DGRASS lønnsom? ● Produksjonsanalyse utført med Microsoft Excel ● Hovedligning: Q = J*(P r -P wf ) Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

19 Grunnligninger Reynolds tall Haalands friksjonsligning Trykktap grunnet friksjon Hydrostatisk trykk Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

20 Analysemodell Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Tube A Tube B Tube C Reference Tube

21 Regneark produksjonsanalyse Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

22 Produksjonsanalyse A-8R2 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00038274,9680,5

23 Produksjonsanalyse A-16A Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00046299,9275,9

24 Produksjonsanalyse A-23 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00417299,9285,5

25 Produksjonsanalyse Ringromsanalyse A-8R2 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00038274,9680,5

26 Produksjonsanalyse Ringromsanalyse A-8R2 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00038274,9680,5

27 Produksjonsanalyse Vannkuttanalyse A-8R2 Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 JPrWC m3/s*barbar% 0,00038274,9680,5

28 Resultater produksjonsanalyse Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Regnearket har vist seg å være et funksjonibelt hjelpemiddel Dybde er den faktoren som betyr mest for utbytte ved installasjon av DGRASS Vannkutt har også stor betydning Ringromsdiameter, ingen innvirkning på produksjon Ringromsdiameter, stor innvirkning på ringromstrykktap

29 Komplettering Ferdigstilling med DGRASS ● Fjerner eksisterende produksjonsrør ● Installerer modifisert produksjonsrør Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

30 Plassering ● Øvre grense – nedihulls sikkerhetsventil ● Nedre grense – overgang mellom 5” – 7” prod.rør ● Vinkel – inntil 60 grader ● Lengde – så lang som mulig Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

31 Gullfaks A-8R2 Lengde: 297m Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

32 Gullfaks A-16A Lengde: 1008m Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

33 Gullfaks A-23 Lengde: 1724m Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

34 Operasjon ● Tapping – Justerer trykk og tapperater – Kontrolleres av operatør ● Ventilene kan opereres – Hydraulisk – Elektrisk – Kombinasjon ● Kan vedlikeholdes med en traktor, og renses med en “pig” Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4

35 Konklusjon ● Installasjon av DGRASS vil gi en økt oljeproduksjon på mellom 40 – 70% for våre kandidatbrønner ● Levetiden til gamle brønner kan forlenges signifikant ved installasjon av DGRASS ● Basert på vår resultater vil vi på det sterkeste anbefale et feltforsøk med DGRASS Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4


Laste ned ppt "DGRASS Downhole GRAvity Slip Separator Eksperter i Team – Gullfakslandsbyen 2005 – Gruppe 4 Bård Tobiassen Cecilie Gjengedal Håvard Stranden Kornelius."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google