Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| metodeoversikt | prosessløyper |

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| metodeoversikt | prosessløyper |"— Utskrift av presentasjonen:

1 | metodeoversikt | prosessløyper |
TEAMblomsten Metodebanken NTNU’s Idélaboratorium Oasen | EiT 2005 FORMÅL Dette er en metode for bevisstgjøre og bringe på banene gruppas samlede ressurser, både faglig og personlig. Den åpner både for individuell utforskning og en utdyping av gruppas prosess faglig og relasjonelt. Metoden rommer flere kreative muligheter inn mot felles problemstilling og temautforsking. PROSESSBESKRIVELSE På et stort ark min A1, tegnes inn en blomst, en sirkel med blader, der ”bladene” representerer et gruppemedlem. Fase 1; individuell utforskning Ta med, velg eller finn et objekt/bilde som legges inn i personfeltet. Skriv inn stikkord (ref. Askeladden). Dette brukes nå som inspirasjon/nøkkel/port/metafor i utforsking av egne ressurser faglig og personlig; din holdning, teft, øye for, engasjement, interessefelt, faglige innfallsvinkel, temperament, arbeidsmåte,... Fase 2; Deling ved ”talking stick”, lytt til den enkelte teammedarbeider og noterer på lapper stikkord under veis for hvert teammedlem; tema, kvaliteter, innfallsvinkler, holdninger eller egenskaper som tenner din interesse og nysgjerrighet. Fase 3; Respons/invitasjon - ut ifra nedskrevne stikkord under veis – trekker den enkelte ut essensielle kvaliteter/egenskaper er hører/ser hos de andre - noe en ønsker at den andre skal bringer med inn teamrommet, inn mot felles oppgaven/ problemstillingen (en kan påforhånd velge om gruppa vil fokusere på prosess, produkt eller kanskje begge dele). Invitasjonen skriv ned som 1-3 stikkord på en NOTE-it lapp for hver person. Ved en runde i gruppa presenteres tilbakemelding/respons/invitasjon - lappen og legges inn mot ”personfeltet” til den det gjelder. Fase 4; med bakgrunn i d andres invitasjoner, hvilken LYST- impuls gir dette deg til din rolle, funksjon, aktivitet, bidrag i teamet? – finn evt. et ”navn” - som betegner din rolle/funksjon/aktivitet - kjerneord skrives inn i den del av personfeltet som overlapper teamsirkelen – teamets ressursbasseng TEAMblomsten henges opp på vegg ved arbeidsstasjon REKVISITTER Store tegneark, objekter, billedkort, tegne og malerutstyr invitasjon/ respons personfelt TEAMsirkelen kjerneord | metodeoversikt | prosessløyper |

2 TEAMblomst en UTFORSKING av samspillet individ - gruppe

3 | metodeoversikt | prosessløyper |
TEAMblomsten roller og FELLES FOKUS Metodebanken NTNU’s Idélaboratorium Oasen | EiT 2005 gruppefunksjoner ANSIKT innad i gruppa Er din rolle levende, Stimulerende, tom, død, stivnet eller kanskje ubrukt? Gir den deg energi? Hvorfra i deg selv går du i kontakt og samspill med gruppa? FELLES FOKUS kjerneTEMA Utforsk, avklar og bli enig omkring personlige og felles mål, gruppas felles visjoner og ambisjoner. Hva gir mening og har gruppa diskutert evt. verdiperspektiv. Hva samles gruppa om? | metodeoversikt | prosessløyper |


Laste ned ppt "| metodeoversikt | prosessløyper |"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google