Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© ajourit as Hvordan lykkes med eLæring? Tove Kristiansen Avdelingsleder HR, Ajourit Oslo NSP seminar BI 14.12.01.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© ajourit as Hvordan lykkes med eLæring? Tove Kristiansen Avdelingsleder HR, Ajourit Oslo NSP seminar BI 14.12.01."— Utskrift av presentasjonen:

1 © ajourit as Hvordan lykkes med eLæring? Tove Kristiansen Avdelingsleder HR, Ajourit Oslo NSP seminar BI 14.12.01

2 Dato: © ajourit as Om meg selv Magistergraden i sosiologi ved UiO 1984 Forsker ved Telenor FoU 1984 - 1994 Forskningsleder ved Telenor FoU 1994 - 2000 Pedagogisk leder ved IT Fornebu Knowation 2000 – 2001 Fom 2.mai 2001; ajourit - Telenor Kompetanse - Merkantildata Kunnskap - IT Fornebu Knowation + A-Team Leder for ajourit HR, Oslo C

3 Dato: © ajourit as Hva er eLæring? Fjernundervisning Nettbasert læring Fleksibel læring IKT-basert læring Datastøttet læring Teknologistøttet læring

4 Dato: © ajourit as Ulike måter å organisere læring på Samme tid Samme sted Samme tid Forskjellig sted Forskjellig tid Forskjellig sted Forskjellig tid Samme sted

5 Dato: © ajourit as

6 Dato: © ajourit as Det finnes ikke én BESTE teknologisk løsning Det finnes ikke én RIKTIG teknologisk løsning Valg av teknologi og læringsform avhenger av:  Hvem er målgruppa?  Hva er læringsinnholdet?  Hvordan er læringssituasjonen? Når skal det IKKE brukes teknologi? Behov for nyansering og differensiering

7 Dato: © ajourit as Status Hva vet vi om erfaringer i Norge i dag fra bruk av IKT-basert læring?

8 Dato: © ajourit as Surveys foretatt av Telenor FoU Ledere i 1000 norske bedrifter nov. 1999 Olje og offshore Bank og forsikring Kjemisk industri Elektroindustri Grafisk bransje (+ maskin industri og bygg & anlegg) (Telenor FoU ; R 6/2000 + 20/2000) Leger og sykepleiere ved somatiske sykehus okt. 2000 (Telenor FoU ; R 2/2001)

9 Dato: © ajourit as Bedriftsundersøkelsen: ”tilfredshet”

10 Dato: © ajourit as Bedriftsundersøkelsen:”tilfredshet”

11 Dato: © ajourit as Undersøkelse i helsesektoren: ”tilfredshet” blant sykepleiere

12 Dato: © ajourit as Undersøkelse i helsesektoren: ”tilfredshet” blant leger

13 Dato: © ajourit as Erfaringer fra eksisterende IKT-basert opplæring: Stor tilfredshet med fleksibiliteten i tid og sted muligheten for tilpasning Liten tilfredshet med pedagogisk kvalitet den sosiale dimensjonen

14 Dato: © ajourit as Erfaringer fra USA Obstacles to Online Training Surveys found the greatest obstacles to online training were static, uninteresting content and lack of interactivity (56%), and cultural resistance (41%) from employees who prefer traditional training methods such as instructor-led classroom courses. (Source: Forrester Research)

15 Dato: © ajourit as Innhold ” Statisk” ”Kjedelig” ”Mye tekst” ”Lite variasjon” ”Vanskelig å navigere” Hvordan skape motivasjon og engasjement?

16 Dato: © ajourit as Pedagogiske utfordringer motivasjon og aktivisering Opplevd nytte og relevans for eget arbeid Variasjon i læringsopplegget Presentasjonsformer Oppgaveformer Arbeidsformer Samarbeidsformer Evalueringsformer Aktivisering gjennom Erfaringsbasert læring og oppgaveløsing Studentpresentasjoner Samhandling og samarbeid

17 Dato: © ajourit as Pedagogiske utfordringer individuelle lærestiler Tilrettelegg for læring gjennom flere sanser; Visuelt Auditivt Kinestetisk Utnytt muligheten for individuelt tilpasset læringsinnhold og arbeidsform

18 Dato: © ajourit as Pedagogiske utfordringer innovativt? Tenk utradisjonelt: Brainstorming over web Rollespill i videokonferanse Kombiner synkron og asynkron kommunikasjon Legg inn elementer av spill Tenk ikke-lineært Tenk variasjon og kombinasjon

19 Dato: © ajourit as Den sosiale dimensjon Interaksjon: menneske – maskin/ læringsprogram Kommunikasjon: mellom mennesker student – lærer/ veileder student - student

20 Dato: © ajourit as Erfaringer fra Sun Before Sun Microsystems incorporated blended e-learning with live mentors, only 25% of the company's employees completed their online training, according to Jerry Neece, manager of corporate learning programs for Sun.Sun Microsystems When workers were asked to complete the same online coursework but with access to a live mentor, 75% finished the class (Source: Merill Lynch: ”The knowledge Web”)

21 Dato: © ajourit as Læring = læring ??? Behov for å differensiere i forhold til TYPE FAG og læringsmål:  Kunnskapsmål  Ferdighetsmål  Holdningsmål Økende behov for kommunikasjon

22 © ajourit as “Soft-skills”-markedet vokser raskest

23 Dato: © ajourit as Kombinert læring Faglig forberedelse Linker til ressurser Oppgaver og tester Veiledning og eksperthjelp Diskusjonsfora Mail, chat og kalender Repetisjon Communities Faglige presentasjoner Kommunikasjon - diskusjoner - erfaringsutveksling Gruppearbeid - samarbeidsoppgaver - rollespill

24 Dato: © ajourit as Konklusjon; hvordan lykkes med eLæring? Bedre pedagogisk kvalitet Bedre tilrettelagt for sosial interaksjon Ta hensyn til målgruppe, faginnhold og kontekst Vær kritisk til når eLæring er riktig læringsform Kombinér gjerne eLæring med andre læringsformer

25 Dato: © ajourit as Viktig med en helhetlig tilnærming! OrganisasjonTeknologi Pedagogikk 4. Integrering i organisasjonen Forankring i overordnet strategi Forankring i ledelsen Tilrettelegging mht tid og rom 1. Utgangspunkt i brukernes behov 2. Bevisst valg av pedagogisk tilnærming. Definere læringsmål. 3. Valg av teknologi ut fra Målgruppe Faginnhold Læringsmål Pedagogikk

26 Dato: © ajourit as tove.kristiansen@ajourit.no http://www.ajourit.com tove.kristiansen@ajourit.no http://www.ajourit.com Mobiltlf. 900 38 438


Laste ned ppt "© ajourit as Hvordan lykkes med eLæring? Tove Kristiansen Avdelingsleder HR, Ajourit Oslo NSP seminar BI 14.12.01."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google