Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan lykkes med eLæring?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan lykkes med eLæring?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan lykkes med eLæring?
Tove Kristiansen Avdelingsleder HR, Ajourit Oslo NSP seminar BI

2 Om meg selv C Magistergraden i sosiologi ved UiO 1984
Forsker ved Telenor FoU Forskningsleder ved Telenor FoU Pedagogisk leder ved IT Fornebu Knowation – 2001 Fom 2.mai 2001; ajourit - Telenor Kompetanse Merkantildata Kunnskap IT Fornebu Knowation + A-Team Leder for ajourit HR, Oslo C Dato: © ajourit as

3 Fjernundervisning Hva er eLæring? Nettbasert læring Fleksibel læring
IKT-basert læring Datastøttet læring Teknologistøttet læring Dato: © ajourit as

4 Ulike måter å organisere læring på
Samme tid Samme sted Forskjellig sted Forskjellig tid Dato: © ajourit as

5 Dato: © ajourit as

6 Behov for nyansering og differensiering
Det finnes ikke én BESTE teknologisk løsning Det finnes ikke én RIKTIG teknologisk løsning Valg av teknologi og læringsform avhenger av: Hvem er målgruppa? Hva er læringsinnholdet? Hvordan er læringssituasjonen? Når skal det IKKE brukes teknologi? Dato: © ajourit as

7 Status fra bruk av IKT-basert læring?
Hva vet vi om erfaringer i Norge i dag fra bruk av IKT-basert læring? Dato: © ajourit as

8 Surveys foretatt av Telenor FoU
Ledere i 1000 norske bedrifter nov. 1999 Olje og offshore Bank og forsikring Kjemisk industri Elektroindustri Grafisk bransje (+ maskin industri og bygg & anlegg) (Telenor FoU ; R 6/ /2000) Leger og sykepleiere ved somatiske sykehus okt (Telenor FoU ; R 2/2001) Dato: © ajourit as

9 Bedriftsundersøkelsen: ”tilfredshet”
Dato: © ajourit as

10 Bedriftsundersøkelsen:”tilfredshet”
Dato: © ajourit as

11 Undersøkelse i helsesektoren: ”tilfredshet” blant sykepleiere
Dato: © ajourit as

12 Undersøkelse i helsesektoren: ”tilfredshet” blant leger
Dato: © ajourit as

13 Erfaringer fra eksisterende IKT-basert opplæring:
Stor tilfredshet med fleksibiliteten i tid og sted muligheten for tilpasning Liten tilfredshet med pedagogisk kvalitet den sosiale dimensjonen Dato: © ajourit as

14 Erfaringer fra USA Obstacles to Online Training
Surveys found the greatest obstacles to online training were static, uninteresting content and lack of interactivity (56%), and cultural resistance (41%) from employees who prefer traditional training methods such as instructor-led classroom courses (Source: Forrester Research) Dato: © ajourit as

15 Innhold ”Kjedelig” ”Mye tekst” ”Lite variasjon” ”Vanskelig å navigere”
”Statisk” ”Kjedelig” ”Mye tekst” ”Lite variasjon” ”Vanskelig å navigere” Hvordan skape motivasjon og engasjement? Dato: © ajourit as

16 Pedagogiske utfordringer motivasjon og aktivisering
Opplevd nytte og relevans for eget arbeid Variasjon i læringsopplegget Presentasjonsformer Oppgaveformer Arbeidsformer Samarbeidsformer Evalueringsformer Aktivisering gjennom Erfaringsbasert læring og oppgaveløsing Studentpresentasjoner Samhandling og samarbeid Dato: © ajourit as

17 Pedagogiske utfordringer individuelle lærestiler
Tilrettelegg for læring gjennom flere sanser; Visuelt Auditivt Kinestetisk Utnytt muligheten for individuelt tilpasset læringsinnhold og arbeidsform Dato: © ajourit as

18 Pedagogiske utfordringer innovativt?
Tenk utradisjonelt: Brainstorming over web Rollespill i videokonferanse Kombiner synkron og asynkron kommunikasjon Legg inn elementer av spill Tenk ikke-lineært Tenk variasjon og kombinasjon Dato: © ajourit as

19 Den sosiale dimensjon Interaksjon: Kommunikasjon: mellom mennesker
menneske – maskin/ læringsprogram Kommunikasjon: mellom mennesker student – lærer/ veileder student - student Dato: © ajourit as

20 (Source: Merill Lynch: ”The knowledge Web”)
Erfaringer fra Sun Before Sun Microsystems incorporated blended e-learning with live mentors, only 25% of the company's employees completed their online training, according to Jerry Neece, manager of corporate learning programs for Sun. When workers were asked to complete the same online coursework but with access to a live mentor, 75% finished the class (Source: Merill Lynch: ”The knowledge Web”) Dato: © ajourit as

21 Økende behov for kommunikasjon
Læring = læring ??? Behov for å differensiere i forhold til TYPE FAG og læringsmål: Kunnskapsmål Ferdighetsmål Holdningsmål Økende behov for kommunikasjon Dato: © ajourit as

22 “Soft-skills”-markedet vokser raskest

23 Kombinert læring Faglig forberedelse Linker til ressurser
Oppgaver og tester Veiledning og eksperthjelp Diskusjonsfora Mail, chat og kalender Repetisjon Communities Faglige presentasjoner Kommunikasjon - diskusjoner - erfaringsutveksling Gruppearbeid - samarbeidsoppgaver - rollespill Dato: © ajourit as

24 Konklusjon; hvordan lykkes med eLæring?
Bedre pedagogisk kvalitet Bedre tilrettelagt for sosial interaksjon Ta hensyn til målgruppe, faginnhold og kontekst Vær kritisk til når eLæring er riktig læringsform Kombinér gjerne eLæring med andre læringsformer Dato: © ajourit as

25 Viktig med en helhetlig tilnærming!
Pedagogikk 2. Bevisst valg av pedagogisk tilnærming. Definere læringsmål. 1. Utgangspunkt i brukernes behov Organisasjon Teknologi 4. Integrering i organisasjonen Forankring i overordnet strategi Forankring i ledelsen Tilrettelegging mht tid og rom 3. Valg av teknologi ut fra Målgruppe Faginnhold Læringsmål Pedagogikk Dato: © ajourit as

26 tove. kristiansen@ajourit. no http://www. ajourit. com Mobiltlf
Mobiltlf Dato: © ajourit as


Laste ned ppt "Hvordan lykkes med eLæring?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google