Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erling S. Andersen 1 Temadag NSP 6.12 2007 Hva bør vi lære? Om hvordan man avdekker forbedringspotensialet i en prosjektgruppe Erling S. Andersen Handelshøyskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erling S. Andersen 1 Temadag NSP 6.12 2007 Hva bør vi lære? Om hvordan man avdekker forbedringspotensialet i en prosjektgruppe Erling S. Andersen Handelshøyskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erling S. Andersen 1 Temadag NSP 6.12 2007 Hva bør vi lære? Om hvordan man avdekker forbedringspotensialet i en prosjektgruppe Erling S. Andersen Handelshøyskolen BI

2 Erling S. Andersen 2 Temadag NSP 6.12 2007 Erfaringsoverføring (mellom prosjekter og fra prosjekt til basis) Må vite hva som gikk bra og hva som gikk dårlig Hva kan man lære?

3 Erling S. Andersen 3 Temadag NSP 6.12 2007 Hvordan skaffe seg et bilde av hvordan prosjektet fungerer? Tradisjonell oppfølgning: Kontroll i forhold til budsjett, tidsplaner og spesifikasjoner, Earned Value Tradisjonell oppfølging: Fremdeles viktig, først og fremst tilbakeskuende, neglisjerer personsiden og stemninger i prosjektet, ser ikke på det faglige arbeidet i prosjektet Supplement: Helhetlig bilde av prosjektet, løsrevet fra planer

4 Erling S. Andersen 4 Temadag NSP 6.12 2007 Vanlige helhetlige situasjonsbilder Evalueringsrapporter Problem: omfattende, mangler en enkel struktur

5 Erling S. Andersen 5 Temadag NSP 6.12 2007 Helhetlige situasjonsbilder med enkel struktur X-modellen EFQM-modellen Begge: I-P-O modeller (”Inputs-Processes-Outputs”)

6 Erling S. Andersen 6 Temadag NSP 6.12 2007 Dynamisk produksjonsbetraktning (I-P-O) Inputs Processes Outputs

7 Erling S. Andersen 7 Temadag NSP 6.12 2007 X-modellen Inndeling i: –Forutsetninger (inputs) –Arbeidsmåten (prosesser) –Resultater (outputs) Inndeling av forutsetninger og resultater i: –Sak –Person

8 Erling S. Andersen 8 Temadag NSP 6.12 2007 X-modellen Person- forutsetninger Saks- forutsetninger Person- resultater Saks- resultater Arbeidsmåten

9 Erling S. Andersen 9 Temadag NSP 6.12 2007 Personforutsetningene –Mennesker med kunnskaper, erfaringer, holdninger, behov, ambisjoner, … Saksforutsetningene –Arbeidsoppgaver, mål, rutiner, ressurser Arbeidsmåten –Arbeids- og samarbeidsformer, kommunikasjonsmønstre Personresultatene –Mennesker med nye kunnskaper,... Saksresultater –Utførte arbeidsoppgaver, nådde eller ikke nådde mål, medgåtte ressurser

10 Erling S. Andersen 10 Temadag NSP 6.12 2007 Dynamisk modell Start Nå Tiden Saksforutsetninger Personforutsetninger Saksresultater Personresultater Arbeidsmåten Dynamisk modell (referer seg til forskjellige tidspunkter): muliggjør årsaksanalyse

11 Erling S. Andersen 11 Temadag NSP 6.12 2007 Ledelse: Balanse Sak og Person Sak: Visjoner, mål, planer, organisasjon, rutiner, ressurser, måloppnåelse, oppfølging,... Person: Medarbeider med kunnskaper, ferdigheter, ambisjoner, forventninger, relasjoner til andre medarbeidere,...

12 Erling S. Andersen 12 Temadag NSP 6.12 2007 Hjelp til å lage en X Still spørsmålene: Hvilke personforutsetninger har hatt størst betydning i den aktuelle perioden? Hvilke saksforutsetninger har hatt størst betydning? Hvordan har arbeidsmåten i hovedsak vært? Hvilke personresultater har blitt oppnådd i løpet av perioden? Hvilke saksresultater har blitt oppnådd OBS! Vær spontan, få fram det du synes er viktigst

13 Erling S. Andersen 13 Temadag NSP 6.12 2007 Alternative måter å lage X-en på 1.Hver enkelt lager sin X. Setter alt sammen til en felles X 2.Lager en felles X gjennom gruppearbeid

14 Erling S. Andersen 14 Temadag NSP 6.12 2007 *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) Saksforutsetninger

15 Erling S. Andersen 15 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) SaksforutsetningerPersonforutsetninger

16 Erling S. Andersen 16 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) *PL lite tilgjengelig (ekstern) *PL vag i kommunikasjonen *Ukentlige møter *Dårlig teamånd *Stor fokus på tidsplan *Beslutninger blir tatt av PL SaksforutsetningerPersonforutsetninger Arbeidsmåte

17 Erling S. Andersen 17 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) *Fase 1 ferdig i tide *Svikt i kvaliteten *Kostnadsoverskridelser *PL lite tilgjengelig (ekstern) *PL vag i kommunikasjonen *Ukentlige møter *Dårlig teamånd *Stor fokus på tidsplan *Beslutninger blir tatt av PL SaksforutsetningerPersonforutsetninger Arbeidsmåte Saksresultater

18 Erling S. Andersen 18 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) *Fase 1 ferdig i tide *Svikt i kvaliteten *Kostnadsoverskridelser *PL lite tilgjengelig (ekstern) *PL vag i kommunikasjonen *Ukentlige møter *Dårlig teamånd *Stor fokus på tidsplan *Beslutninger blir tatt av PL SaksforutsetningerPersonforutsetninger Arbeidsmåte Saksresultater *Økte kunnskaper om prosjektarbeid *Nye samarbeidserfaringer *Frustrasjoner i teamet Personresultater

19 Erling S. Andersen 19 Temadag NSP 6.12 2007 Meningsskapelse Meningsskapelse (Weick: ”sensemaking”): En persons bestrebelser på å forstå den arbeidssituasjonen han eller hun er i Mennesker er forskjellige; det vi oppfatter er preget av hva vi tidligere har lært og erfart – sosialkonstruktivisk utgangspunkt Sentralt utsagn i meningsskapelsen: ”Hvordan skal jeg vite hva jeg tenker inntil jeg ser hva jeg sier?”

20 Erling S. Andersen 20 Temadag NSP 6.12 2007 Lærdommer for X-modellen Viktig å sette ord på ting, viktig å skrive ned ting Viktig å være spontan; ikke så viktig å finpusse formuleringene Viktig å involvere flere Viktig å gjenta prosessen

21 Erling S. Andersen 21 Temadag NSP 6.12 2007 Meningsskapelse og fortolkning Forskjell mellom meningsskapelse og fortolkning Først skaper man seg et bilde av situasjonen (meningsskapelsen), deretter skjer fortolkningen (forståelsen av årsakssammenhenger)

22 Erling S. Andersen 22 Temadag NSP 6.12 2007 Årsaksanalyse Årsaksanalyse: kartlegging av årsakssammenhenger Hvorfor er resultatene (sak- og person-) blitt slik de er? Forklar sammenhengen mellom resultater og arbeidsmåte. Kanskje blir det nødvendig å utdype nå-situasjonen Forklar sammenhengene mellom arbeidsmåte og forutsetninger (person- og sak-). Kanskje blir det også nå nødvendig å utdype nå-situasjonen

23 Erling S. Andersen 23 Temadag NSP 6.12 2007 Årsaksanalyse aaaaaaaa bbbbbbb cccccc aaaaaaa Xxxxxx xxxxx aaaaaaaab bbbbbbcc cccc ddddddd eeeeeeeef fffffffffff ooooooooo Ggggggg hhhhhhhhhh Resultatet avhenger av visse sider ved arbeidsmåten Arbeidsmåten er påvirket av visse av forutsetningene

24 Erling S. Andersen 24 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) *Fase 1 ferdig i tide *Svikt i kvaliteten *Kostnadsoverskridelser *PL lite tilgjengelig (ekstern) *PL vag i kommunikasjonen *Ukentlige møter *Dårlig teamånd *Stor fokus på tidsplan *Beslutninger blir tatt av PL SaksforutsetningerPersonforutsetninger Arbeidsmåte Saksresultater *Økte kunnskaper om prosjektarbeid *Nye samarbeidserfaringer *Frustrasjoner i teamet Personresultater

25 Erling S. Andersen 25 Temadag NSP 6.12 2007 *Sterkt motiverte personer *Felles forståelse av prosjektets hensikt *Forskjellige holdninger til tider og planer *Stram tidsplan *Klare målbare mål *Styringskomite *Dårlig prosjektoppstart *Ekstern prosjektleder (PL) *Fase 1 ferdig i tide *Svikt i kvaliteten *Kostnadsoverskridelser *PL lite tilgjengelig (ekstern) *PL vag i kommunikasjonen *Ukentlige møter *Dårlig teamånd *Stor fokus på tidsplan *Beslutninger blir tatt av PL SaksforutsetningerPersonforutsetninger Arbeidsmåte Saksresultater *Økte kunnskaper om prosjektarbeid *Nye samarbeidserfaringer *Frustrasjoner i teamet Personresultater

26 Erling S. Andersen 26 Temadag NSP 6.12 2007 Årsaksanalyse Viktig for å skape forståelse for hvordan prosjektet fungerer Ærlighet viktig – vilje til å se fordomsfritt på eget prosjekt Se både på positive og negative resultater

27 Erling S. Andersen 27 Temadag NSP 6.12 2007 Erfaringsoverføring Fange opp forhold som: –har fungert veldig bra –kunne vært gjort annerledes Formidle disse forholdene til andre

28 Erling S. Andersen 28 Temadag NSP 6.12 2007 Litteratur Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen (red.): X-modellen : et universalverktøy for ledere og organisasjonsutviklere. Ledelse på norsk, Oslo 2006. Kan bestilles på http://www.ledelsepanorsk.no/ Erling S. Andersen, Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen: Ledelse på norsk : prinsipper, arbeidsmåter og resultater. ad Notam Gyldendal, Oslo 1994

29 Erling S. Andersen 29 Temadag NSP 6.12 2007 Alternativ modell: EFQM EFQM: European Foundation for Quality Management Gjelder generelt for bedrifter, spesiell modell tilpasset prosjekter: Project Excellence Model (se http://www.ipma.ch, under IPMA awards) http://www.ipma.ch

30 Erling S. Andersen 30 Temadag NSP 6.12 2007 EFQM - modellen

31 Erling S. Andersen 31 Temadag NSP 6.12 2007 Sammenfatning Erfaringsoverføring viktig Trenger en modell for å fange de viktigste lærdommene X-modellen gir en oversiktlig beskrivelse av prosjektet og muliggjør en årsaksanalyse


Laste ned ppt "Erling S. Andersen 1 Temadag NSP 6.12 2007 Hva bør vi lære? Om hvordan man avdekker forbedringspotensialet i en prosjektgruppe Erling S. Andersen Handelshøyskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google