Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lisbeth Andersen, Prosjekt og teknologiledelse, PTL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lisbeth Andersen, Prosjekt og teknologiledelse, PTL"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lisbeth Andersen, Prosjekt og teknologiledelse, PTL
Foredrag holdt av Lisbeth Andersen, Prosjekt og teknologiledelse, PTL

2 Utbrenthet i prosjektorganisasjoner
Lisbeth Andersen Prosjektleder Prosjekt- og teknologiledelse PTL

3 Utbrenthet i prosjektorganisasjoner
Prosjektet ble igangsatt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse (NSP) høsten 2001 og avsluttet i juni 2002. Prosjektet ble ledet fra SINTEF Teknologiledelse, med forskerdeltakelse fra PTL og deltakende bedrifter fra “NSP-familien”; Statoil, Norsk Hydro og Telenor

4 Presentasjonens struktur
Hva var målet for prosjektet? Bakgrunn for prosjektet Prosjektets definisjon av utbrenthet Resultater fra spørreundersøkelse og intervju Hvordan og hvem oppdager utbrenthet Organisasjonskulturer Tiltak Konklusjon

5 Prosjektets målsetting
Undersøke fenomenet utbrenthet i prosjektorganisasjoner Forstå årsakene til utbrenthet i prosjektorganisasjoner Utvikle tiltak som kan forhindre utbrenthet og signaler som kan indikere at en utbrenningsprosess er på gang Produsere og distribuere informasjon om prosjektet og dets resultater

6 Bakgrunnen for prosjektet
Endring i sykefraværsmønsteret de siste årene økning i fravær knyttet til psykososiale forhold økning i fravær blant yngre arbeidsgrupper Mediefokus Levekårsundersøkelsen fra SSB i 1997, 4 av 10 føler press i jobben. Professor Atle Roness ved Haukeland sykehus viser til undersøkelser som har funnet at én av tre brenner seg ut i løpet av yrkeskarrieren

7 Utbrent, utbrenthet?! Det finnes ulike definisjoner
“Utbrenthet er en tilstand av fysisk og mental utmattelse som følge av vedvarende emosjonelt press på arbeidsstedet.” (Roness, 1995) Prosjektets definisjon En tilstand hvor opplevelsen av å bli satt ut på sidelinjen, hvor all aktivitet virker uoverkommelig, og hvor muligheten for å kunne fortsette i jobben ikke er tilstede

8 Prosjektets fokus Se på fenomenet som en prosess hvor fokus er på den forebyggende siden. ”Utbrenthet utvikler seg over tid, og oppstår gjennom et samspill av en rekke faktorer (Roness 1995)

9 Datamateriale Innsamlet våren 2002
Norsk Hydro, Telenor og Statoil samt PTL og SINTEF Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse Spørreundersøkelser: 51 stykker Dybdeintervjuer: 15 stykker ”Alle” bekrefter å ha vært i en utbrenningsprosess

10 Hovedresultater fra spørreundersøkelsen (51personer)
Utvalget besto hovedsakelig av menn i alderen 40 + Alle har høyere utdanning 80% er gift eller samboende Over halvparten jobber mer enn 43 timer i uke, 39% jobber mellom 45 og 50 timer i uka

11 Hovedresultater fra spørreundersøkelsen (forts.)
Lavt fravær 64% oppfatter å være i en arbeidssituasjon som kan føre til utbrenthet! 52% føler at kolleger står i fare for å bli utbrent For mange arbeidsoppgaver i forhold til avsatt tid – 88%. For stor arbeidsmengde i forhold til tid – 78%.

12 Hovedresultater, (forts.)
Store krav til resultater – 65%. Store krav til inntjening – 59%. Mistrivsel på jobben – 41%. Problemer med å meste arbeidsoppgavene – 37%. Uklare rapporteringslinjer – 31%.

13 Hovedresultater, fortsettelse
Vansker i privatlivet – 49%. Liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon – 47%. Uklare forventninger til egen rolle i prosjektene – 43%. Manglende tilbakemelding – 41%.

14 Hovedresultater fra intervjuene (15)
Beskrivelse av de ansatte Fem har vært sykmeldt fordi de ikke beherske arbeidslivet, mens nesten alle har kjent på eller erfart å være i en utbrenningsprosess

15 Hovedresultater fra intervjuene (forts.)
Beskriver en utbrenningsprosess som en tilstand preget av søvnvansker, sliten og umotivert Årsaker til utbrenthet Kombinasjon mellom jobb og privatliv Personlige egenskaper

16 Hvordan og hvem oppdager utbrenthet?
Atferdsendring Nettverk

17 Ligger hovedforklaringen på organiseringen?
Prosjektorganisering i seg selv ikke er noen entydig grunn til at enkelte blir utbrent. Vi har fokusert på bedriftskulturen.

18 Kjennetegn på bedriftskultur ”Du er på jobb for å jobbe.”
Ikke er naturlig og heller ikke akseptert å vise ”svakhet”. Ikke naturlig å snakke om personlige problemer Bite tennene sammen Tar ut lite fritid

19 Kjennetegn på bedriftskultur ”Min filosofi er å være tilstede”
Synlig i miljøet Avklarte roller, forventninger Teamarbeid Sosiale tiltak Kan vise svakhet uten frykt for å miste muligheter

20 Forslag til tiltak Backup-system” Maksimalt antall arbeidstimer
Skolere ledelsen Tiltaksplan

21 Forslag til tiltak, forts.
Lagspillsamling Fjerne faktureringsmål Balansert målstyring Rotasjonsstilling - prosjekt og basis

22 Forslag til tiltak, forts.
Fridager og avspasering Debriefing etter prosjekter Kun én leder å forholde seg til ”De utbrente” holder foredrag for de andre

23 Hva nå?! Lederen har en svært sentral rolle i å videreutvikle bedriftens kultur Organisasjonene representerer ulike kulturer Samfunnsendringer Dette tilsier at en generell ”håndbok i håndtering av utbrenthet” ikke vil være noen god løsning. En håndbok vil leses på ulike måter, og fortolkningen av den er avhengig av hvilket fokus bedriften har.

24 Resultater fra andre forskningsprosjekt
Fra prosjektet ”det gode arbeidsliv – nærmer vi oss?” SINTEF, Ny Praksis Ingen nasjonale studier som viser utviklingen over tid, viser økning i utbrenthet. 6 % i Sverige Arbeid er identitetsskapende, gir tilhørighet, stolthet og selvrespekt


Laste ned ppt "Lisbeth Andersen, Prosjekt og teknologiledelse, PTL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google