Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten Edny-Beate Karlsen Inst. for Telematikk, NTNU Fordypning: Tekn. Org & Samf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten Edny-Beate Karlsen Inst. for Telematikk, NTNU Fordypning: Tekn. Org & Samf."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten Edny-Beate Karlsen Inst. for Telematikk, NTNU Fordypning: Tekn. Org & Samf

2 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 2 IKT: Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi Mobil kommunikasjon mellom de ansatte Kontekst og asynkrone meldinger Basert på undersøkelser ved en sone for den kommunale hjemmetjenesten i Trondheim kommune

3 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 3 Innhold Motivasjon & bakgrunn Sone for hjemmetjenesten i Trondheim kommune Undersøkelsene ved sonen Mobil tilgang til informasjon Kontekst Asynkrone meldinger

4 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 4 Motivasjon & bakgrunn Demografisk utvikling Telemedisinsk utvikling Statlige handlingsplaner Styrking av det elektroniske samarbeidet Rasjonalisering og effektivisering Helhetlig pasientforløp

5 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 5 Sone for hjemmetjenesten i Trondheim kommune 28 soner Trygghetsalarmtjeneste Praktisk bistand Hjemmesykepleie De fleste jobber brukerrettet Gjennomsnittlig tid ute hos bruker: 67-68% Målet: 75-80% Informasjonsteknologi Gerica Kommunikasjonsteknologi Mobiltelefon

6 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 6 Sone for hjemmetjenesten i Trondheim kommune

7 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 7 Undersøkelsene ved Sonen Spørreundersøkelse Bruk av mobiltelefon Kollegaer vs Gerica Tilgang til informasjon Assistanse og delegering av oppgaver Endringer Kvalitativt intervju

8 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 8 Bruk av mobiltelefonen 40 % opplever det å være tilgjengelig som forstyrrende Avbrutt med sitt arbeid hos bruker Blir ringt angående spørsmål de ikke kan svare på Intervju: telefonen er den mest stressende faktoren

9 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 9 Bruk av mobiltelefonen 1: Kontoret 2: Kollegaer a: Trenger veibeskrivelse b: Spm ang brukers tilstand c: Spm ang medisinering d: Trenger ass hos bruker e: Må delegere bort oppdrag f: Henvendelser fra bruker g: Annet

10 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 10 Kollegaer vs Gerica Gerica og kolleger Like tilgjengelig Gerica mest pålitelig ”Men kollegaer er ofte vel så viktige” ”Men kollegaer kan utfylle opplysningene” ”Gerica om ting som har skjedd nylig. Kollegaer om sykdomshistorie mm.”

11 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 11 Spørreundersøkelsen: Tilgang til informasjon 1/3 mener de ikke har tilgang til den informasjonen de trenger når de jobber ute hos bruker. De har ikke tilgang til rapport ute hos bruker Hjemmejournal er ikke tilstrekkelig i akutte situasjoner Det er ikke alltid noen på kontoret som de kan ringe

12 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 12 Assistanse & Delegering 50 % prosent finner muligheten til assistanse som tilfredsstillende 50 % prosent opplever muligheten for delegering som lite tilfredsstillende ”Mulighet til å delegere oppgaver er knyttet til egen status, om du er ”noen”, om andre opplever at de har tid. Mobiltlf. gir mulighet for å spørre om hjelp i alle fall.”

13 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 13 Endringer Endringer av arbeidslistene i løpet av morgenmøte eller lunsj Assistanse & delegering av oppdrag Endringer ute hos bruker Endringer av tilstand til bruker Dårligere Hyppigere til rehabilitering

14 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 14 Mobil tilgang til informasjon Knytte sonens Informasjonsteknologi med deres Kommunikasjonsteknologi Øker tilgjengligheten til informasjon Tilgang til rapport ute hos bruker Fjerner problemet med at hjemmejournal kan være utilstrekkelig i visse situasjoner Ikke avhengig av at det er noen på kontoret Lettere å oppdatere informasjon Unngå huskelapper Oppdatert informasjon blir tilgjengelig for alle

15 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 15 Mobil tilgang til informasjon Gjør det mulig å jobbe mer selvstendig Trenger ikke involvere andre i deres informasjonssøk Mindre forstyrrelser Mer effektiv utnyttelse av de menneskelige ressursene

16 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 16 Mobil tilgang til informasjon Ingen revolusjon ”Bredbåndsteknologi i hjemmetjenesten i Alta” Stavanger kommune Drammen kommune Qtek 9090

17 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 17 Kontekst ”Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to the interaction between an user and an application, including the user and applications themselves.” (Dey & Abowd)

18 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 18 Kontekst Hensikt: Flytte kompleksiteten fra bruker og inn i systemet Redusere mengden av informasjon som bruker må forholde seg til Øke kvaliteten på den informasjonen som blir presentert Forhindre at interaksjonen mellom bruker og system blir en flaskehals Redusere den mobile terminalens virkning som et forstyrrende element ved at det støtter de ansatte i sin beslutningsprosess over hvem de skal kontakte

19 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 19 Kontekst Lokasjon GSM, GPS, A-GPS, strekkode Bruksområde: Hvem er nærmeste kollega ved behov for assistanse Kan kombineres med en dynamisk kartfunksjon Effekt Kan minke tiden det tar før de ansatte får hjelp Problem Gode kamerater sparker ballen til hverandre

20 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 20 Kontekst Identitet Pålogging Kan i denne sammenheng tilknyttes en rolle Sykepleier Hjemmehjelp Bruksområder Rollebasert tilgang til informasjon Rollebasert kommunikasjon Effekt Hindre for mye informasjon på en liten terminal Forenkle interaksjon med systemet Problem Hvilken informasjon er nyttig for hvem?

21 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 21 Kontekst Aktivitet Tilstedeværelse Bruksområde: De ansatte kan sette sin egen status Effekt Forhindrer å ringe kollega som er opptatt hos bruker Problem Alle er opptatt….

22 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 22 Kontekst Tid Integrert arbeidsliste hvor de ansatte kvitterer ut sine oppdrag Bruksområde Aktuelt i forbindelse med delegering av oppdrag Effekt Gir bedre beslutningsgrunnlag for hvem man burde ringe Begrenset nytte for de ansatte som jobber ute hos bruker

23 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 23 Asynkrone meldinger Må være like enkelt som å ringe Standard meldinger for assistanse og delegering Utnytter kontekst slik som lokasjon Har mottaker lest meldingen? Sesjonskontroll Kan i per i dag være problematisk å delegere bort oppdrag ved hjelp av samtaler… En-til-mange beskjeder som ikke er tidskritiske Redusere terminalens effekt som et forstyrrende element

24 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 24 Spørsmål & Kommentarer

25 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 25 Oppsummering Mobil tilgang til informasjon Økt selvstendighet Bedre ressursutnyttelse Minke graden av forstyrrelser Kontekst for å Forenkle forståelsen og interaksjonen med systemet Styrke kommunikasjonen Minke graden av forstyrrelser Asynkrone meldinger Ikke tidskritiske én-til-mange beskjeder

26 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 26 Videre arbeid Mobil kommunikasjon & Kontekst Visualisering av sårbehandling Organisatoriske løsninger Erfaringer fra Drammen og Stavanger NST og ”SES@m Tromsø” Jeg vil gjerne ha innspill dersom noen har noen tanker & ideer…..

27 NSEP 19.01.2005 Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten 27 Takk for meg


Laste ned ppt "Hensiktsmessig bruk av IKT i den kommunale hjemmetjenesten Edny-Beate Karlsen Inst. for Telematikk, NTNU Fordypning: Tekn. Org & Samf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google