Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20021 Introduksjon til SIF8102 Eksperter i Team (EiT): Landsby 28 -- Holdninger til formelle kvalitetssystemer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20021 Introduksjon til SIF8102 Eksperter i Team (EiT): Landsby 28 -- Holdninger til formelle kvalitetssystemer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20021 Introduksjon til SIF8102 Eksperter i Team (EiT): Landsby 28 -- Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer Intro-møte, 16. jan. 2002 (v2) Reidar Conradi Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet www.idi.ntnu.no/~conradi, conradi@idi.ntnu.no, www.idi.ntnu.no/grupper/su/eit2002/eit-general.htmlconradi@idi.ntnu.no www.idi.ntnu.no/grupper/su/eit2002/eit-general.html Tel 73.593444, 918.97029, Fax 73.594466

2 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20022 Agenda, oppstartsdag 16. jan 2002 0815-1000: Fellesåpning for IME-fakultet, aud. R1 (U1-etg.), Realfagbygget –Foredrag ved Stein Tore Nybrodahl, Telenor: fokus på samarbeid i grupper 1015-1100: Landsbyen samles, aud. R6 (U1-etg.), Realfagbygget v/ Reidar Conradi –Målene for faget, tverrfaglighet, faglig tema, samarbeidsprosesser, planlegging –Landsbyhøvdingens og stud.assistentenes roller, ”fasiliterings”-team –Pensum, senere gruppeøvinger og rollespill –Leveranser, gruppeprosessrapport, faglig rapport, presentasjon, evaluering, karaktersetting –Annen praktisk info: gruppeinndeling, møter, kurs, BSCW, Web-side –Spørsmål og diskusjon, hvordan bruke landsbydagen? 1100-1200: Plenum i R6, der problem-eierne innleder –Wenche Lorentsen, Notar (Elisabeth Aanes den 16.1) –Gunn Sæther, RiT –Finn Amundsen, CapGeminiE&Y –Einar Evju, SAS 1200-1245: Gruppevis lunsj i kantina i Realfagbygget 1245-1430: Gruppemøter i R6 (to grupper), D5-144 (5.etg. samme bygg) og ITsør-222 –Gruppedeltagerne presenterer seg i gruppen: Hva er min og gruppens faglige styrke og svakhet? –Samsvar mellom gruppens faglige ekspertise og problemstilling? –Hvordan kan vi få til en best mulig gruppeprosess? Planlegging av arbeid. 1430-1500: Plenum i R6, Gruppeoppsummering –Kort rapport fra hver gruppe, kommentarer til tverrkoordinering 1500-1600: Plenum med utdrag fra prosessbok og avslutning –Gjennomgang av kapittel 2 i ”Bob Dick” v/ stud.ass. –Beslutninger, aksjoner, oppsummering (hjemmelekser)

3 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20023 Agenda, andre landsbydag 23. jan 2002 0815-0900: Gruppearbeid i D5-144 og R6 –Fortsettelse av gruppearbeidet fra intro-dagen, forberede plenum-status på BSCW 0900-1130: Plenum i R6 –Rapport fra hver av gruppene om faglig- og prosess-status, behov for koordinering osv.; 1 t –Gruppe 1 underviser pensum fra kap. 4 og 5 i Bob Dick, med diskusjon; 1 t –Beslutninger, aksjoner, oppsummering; 0,5 t 1130-1215: Lunsj 1230-1430: Plenum i R6 –Gruppe 2 underviser pensum fra kap. 6 og 9 i Bob Dick, med diskusjon; max. 2 timer NB: Gruppe 2 og 3 bytter onsdager! 1430-1600: Gruppearbeid i D5-144 og R6 –Formulere læringsmål –Formulere faglig problemstilling for gruppen og felles problemstilling/oppgaver for landsbyen –Beskrive ønsket gruppeprosess med tverrkoordinering mot andre grupper –Formulere spilleregler og samarbeidsavtale –Utarbeide fremdriftsplan –Skrive refleksjonsbok

4 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20024 Agenda, tredje landsbydag 30. jan 2002 0815-0900: Gruppearbeid i D5-144 og R6 –Fortsettelse av gruppearbeidet fra forrige gang, forberede fellespresentasjon på BCSW 0900-1130: Plenum i R6 –Rapport fra hver av gruppene om faglig- og prosess-status, behov for koordinering osv.; 1 t –Gruppe 3 og 4 underviser pensum fra kap. 10, 11 og 12 i Bob Dick; 2 t –Beslutninger, aksjoner, oppsummering; 0,5 t 1145-1230: Lunsj 1230-1500: gruppearbeid i D5-144 og R6 –Gjøre ferdig faglig problemstilling for gruppen/landsbyen, innleveres for godkjenning –Gjøre ferdig spilleregler og samarbeidsavtale m/ tverrkoord., innleveres for godkjenning –Ferdigstille fremdriftsplan, innleveres for godkjenning –Skrive refleksjonsbok Senere landsbydager: –0815-0900: gruppearbeid –0915-1100: plenum i R6 –1100 og utover: gruppearbeid etter behov

5 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20025 Målene med EiT-faget NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

6 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20026 Fag, mål, oppgave, landsby Tverrfaglig prosjekt: 2,5 vt for alle siv.ing.studenter i 4.klasse. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Oppgave: Holdninger til formelle kvalitetssystemer i ulike bransjer, med felles faglig rapport. Oppdragsgiver: IDI/NTNU og fire eksterne problem- eiere Notar, RiT, CapGeminiE&Y og SAS. Organisert i en “landsby”, med samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding, problem-eier og biveiledere.

7 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20027 Veiledere og oppgavestruktur Problem-eiere: Wenche Lorentsen fra Notar, Gunn Sæther fra RiT, Finn Amundsen fra CapGeminiE&Y, og Einar Evju fra SAS. => Disse og andre må aktivt oppsøkes for å få avklart problem, få tak i litteratur o.l. Tilretteleggere (“facilitators”): prof. Reidar Conradi og stip. Carl Fredrik Sørensen, begge IDI; stud.ass. Morten Saue (bygg) og M. Pernille Dørstad (ind.øk.). => Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”), men også litt faglig -- en utfordring for begge parter! Har forhåndsstrukturert oppgaven m/ fire hypoteser, gruppeinndeling, felles faglig rapport og forslag til tidsplan. => Dere må ta fatt i alt dette, pluss koordinere grupper vs. landsby. Eks. Arbeidsform mot problem-eiere: f.eks. ved samtale, spørreskjema, strukturert intervju og/eller idedugnad.

8 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20028 Gruppeinndeling Gruppe 1 mot Notar: SIO3-PB heidinil@stud.ntnu.no : Heidi Nilsen (ikke møtt første gang)heidinil@stud.ntnu.no SIF1-IM idas@stud.ntnu.no : Ida Scheelidas@stud.ntnu.no SIS1-IØ roarboe@stud.ntnu.no : Roar Bøeroarboe@stud.ntnu.no ? mortelok@stud.ntnu.no : Morten Løkenmortelok@stud.ntnu.no ? toveanet@stud.ntnu.no : Tove Anette Haugtoveanet@stud.ntnu.no Gruppe 2 mot RiT: SIS1-IØ dagbjorg@stud.ntnu.no : Dagbjørg Straume (ikke to første gangene)dagbjorg@stud.ntnu.no SIB1-B juliees@stud.ntnu.no : Julie Elisabeth Sandvikjuliees@stud.ntnu.no SIN1-MS myrene@stud.ntnu.no : Terje Myrenemyrene@stud.ntnu.no SIB1-VM ahl@stud.ntnu.no : Rolf Magnus Åhlahl@stud.ntnu.no SIB1-KON rosand@stud.ntnu.no : Eskild Røsandrosand@stud.ntnu.no Matematikk sveiel@stud.ntnu.no : Svein Erik Lien (etteranmeldt)sveiel@stud.ntnu.no Gruppe 3 mot CapGeminiE&Y: SIB1-B juritzen@stud.ntnu.no : Tone Line Juritzen SIS1-IØ lovseth@stud.ntnu.no : Marthe Tøsse Løvsethjuritzen@stud.ntnu.nolovseth@stud.ntnu.no SIB1-KON stiantho@stud.ntnu.no : Stian Thorsøstiantho@stud.ntnu.no SIE3 KYB haheim@stud.ntnu.no : Anders Lund Håheimhaheim@stud.ntnu.no SIS1-HS bergerse@stud.ntnu.no : Camilla Elen Bjørneide Bergersenbergerse@stud.ntnu.no Gruppe 4 mot SAS: SIS1-IØ larshara@stud.ntnu.no : Lars-Harald Greenlarshara@stud.ntnu.no SIE2-KS perfur@stud.ntnu.no : Per Eirik Furebottenperfur@stud.ntnu.no SIB1-B vidarhe@stud.ntnu.no : Vidar Hellandvidarhe@stud.ntnu.no SIB1-KON stolsnes@stud.ntnu.no : Stian Stølsnes (ikke første gang?)stolsnes@stud.ntnu.no SIB1-KON ingvip@stud.ntnu.no : Ingvild Drabløs Petterseningvip@stud.ntnu.no

9 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20029 Praktisk om gjennomføring Gruppeinndeling gjort på forhånd -- 21 stud. i 4 grupper. Faste landsbymøter hver onsdag 0815-ca. 1200, obligatorisk fellesdel 0915-1100 i R6 (maks 4 fravær!). Presisere faglig opplegg/prosess/fremdriftsplan til onsdag 30. jan. Midtpresentasjon onsdag 27. feb. for problem-eiere. Avslutning onsdag 24. april: felles faglig rapport (100 s., 50%), prosessrapport (15 s., 25%), web?-presentasjon (45 + 4*10 min., 25%). Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, bruk av FIDO-modellen til Bob Dick, forslag til prosessteknikker, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærmingsmåter. Alle fører refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv. Diskutere observasjoner i uka etterpå? Landsbyen må opprette egen web-side.

10 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200210 Faglig bakgrunn (1) Kvalitet: “de egenskaper ved et produkt/tjeneste som tilfredsstiller kundens uttrykte og skjulte behov”, dvs. fører til fornøyd kunde. Negativ kvalitet: fravær av feil (jfr. garantitid), positiv kvalitet: å dekke helt nye behov (jfr. SMS). Betyr dokumenterte (formaliserte) kvalitetsrutiner enten som papir i tykke permer eller via web, egne kval.sjefer osv. Total kvalitetsledelse (Total Quality Management, TQM): hele bedriften og alle dens ansatte fokuseres mot å oppnå slik kvalitet. Basert på arbeid til Deming, Juran og Crosby. Koordinert i Norge av Norsk forening for kvalitet og ledelse, NFKL. Jfr. Asbjørn Aunes bok i litteraturlista.

11 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200211 Faglig bakgrunn (2) Kvalitetsrutiner: lett for å “støve ned” – ingen bryr seg, og de berørte har ikke vært med å lage dem, dvs. intet eierforhold -- en klassisk blokkering i endringsarbeid. Se Conradi og Dybå (2001): erfaringer fra datafirmaer. Se Brown og Duguid (1991) om “storytelling” ved kaffetrakteren o.l. som alternativ kompetanseoverføring. Jfr. militær (“følg boka”) vs. improvisatorisk oppfølging (“gjør hva du synes best”) – trenger begge. Jfr. problemer med rapportering av “nesten-ulykker” i transportsektor eller av feildiagnoser i sykehus, begge med formål om å lære – ikke å straffe. De fleste bedrifter har egne kvalitetssystemer, og meta-rutiner for oppfølging og forbedring. Men virker de?

12 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200212 Faglig bakgrunn (3) Mulige hypoteser/spørsmål fra Conradi og Dybå, 2001 – med underspørsmål: – Q1: What is the knowledge of the routines being used? – Q2: How are these routines being used? – Q3: How are they updated? – Q4: How effective are they as a medium for transfer of knowledge and experience?  Dere må gripe fatt i alt dette som en felles problemstilling for landsbyen! Anbefalt disposisjon for faglig rapport vil utgis.

13 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200213 Faglig bakgrunn, noe litteratur (4) Asbjørn Aune: “Kvalitetsstyrte bedrifter”, Ad Notam, Gyldendal, 1995 – hver gruppe bør kjøpe denne. John S. Brown and Paul Duguid: “Organizational Learning and Communities of Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation”, Organization Science, Vol. 2, No. 1 (Feb. 1991), pp. 40- 57 – utdelt første dag. Reidar Conradi og Tore Dybå: "An Empirical study on the utility of formal routines to transfer knowledge and experience", In Volker Gruhn (Ed.): "Proc. European Software Engineering Conference 2001 (ESEC'2001)", Vienna, 10-14 Sept. 2001, pp. 268-276 – utdelt første dag og kan nås via hjemmesiden til faget.

14 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200214 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger -- la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

15 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200215 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se prosess-læreboka til Bob Dick. Har du/dere synspunkter her?

16 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200216 Prosess: stud.ass.-rolle (3) To stud.ass.: –M. Pernille Dørstad, 3. ind.øk., 23 år –Morten Saue, 3. bygg, 22 år, også EiT-stud.ass. i fjor Rollen som “fasilitator” / hjelper: –Kun gruppeprosess, ikke faglig –Hjelp til refleksjonsrapport –Være verktøy/ressurs, men ingen fasit! –Typiske oppgaver: Rollespill Skjemaer (tre stk.): –1. Analyse av selvbilde, 2. Gruppens utvikling, 3. Personlighetstyper Refleksjonsskriving Hjelp ved evt. problemer –Observatør

17 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200217 Prosess: mulig fremdriftsplan (4) Matriseorganisasjon: primærgrupper mot hver bedrift. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, -metode og – sluttrapport, samt web-side. Utfordring for dere! To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan – over 12t/uke! Neste fire uker: Få frem metodikk m/ spørreskjemaer o.l. Midtveisrapport etter uke 6 (27. feb.): fremlegge opplegg til godkjenning. Neste fire uker: Gjøre feltarbeid om holdninger. En uke: påske (31. mars er 1. påskedag). Siste tre uker: analyse og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 24. april.

18 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200218 Noen praktiske ting Refleksjonsbok: skrives av hver student (ikke en per gruppe), på papir og/eller elektronisk. Litteratursøkekurs: –Aud. H3, 1615-1800, onsdagene 30.1 og 6.2 for denne landsbyen. Skrivekurs: opp til hver landsby, mer info senere. Kurs i presentasjonsteknikk: blir organisert sentralt av EiT, mer info senere. Bruk av BSCW samarbeidsverktøy, se http://bscw.ntnu.no og EiT-stud.ass. Thorvald Johannessen, thorvaj@stud.ntnu.no, tel 958.01468.http://bscw.ntnu.no Premie for beste avslutningspresentasjon: gratis middag på hele landsbyen.

19 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200219 Pensum fra prosessboka til Bob Dick Bob Dick: “Helping groups to be effective”, Interchange Resource Document, ISBN 1-875260-09-9, 1991, 379 p. Kan kjøpes på Tapir fra 15.jan. FIDO-metoden: Feelings, Information, Decisions (actions), Outcomes. Kap 2 The process of problem solving, pp. 12-28 Kap 4 Team building activities - team building (icebrakers) pp. 58-60 Kap 5 Goal setting activities - goal setting, pp. 72-77 - complaint session, pp. 85-89 Kap 6 Climate setting activities - climate (norm) setting, pp. 94-98 Kap 9 The design of robust processes, pp. 187-222 Kap 10 Communication skills for group facilitation, pp. 225-242 Kap 11 The fundamentals of facilitation, pp. 243-263 Kap 12 The facilitation process, pp. 264-282 Dette gir et kjernepensum på 129 sider Se foiler på de neste sju sidene fra kap. 1-2 i boka. De fire første er laget av prof. Leif Arne Rønningen, Inst. for telematikk, de tre siste av f.aman. Jørn Hokland, IDI. Annen prosesslitteratur: What is the Meyers-Briggs Type Indicator? http://www.aptcentral.org/aptmbtiw.htmhttp://www.aptcentral.org/aptmbtiw.htm GSU Master Teacher Program: On Learning Styles http://www.gsu.edu/~dschjb/wwwmbti.htmlhttp://www.gsu.edu/~dschjb/wwwmbti.html Gruppeøvinger, rollespill – organiseres og utdeles av stud.ass.

20 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200220 Chapter 1, Introduction (Bob Dick) Facilitation Prevention Preparation Robust Intervention processes Goal setting, ch 4 Process design, ch 9 Communication, ch 10 Climate setting, ch 5 Fundamentals, ch 11 Team building, ch 6 Facilitation style, ch 12

21 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200221 Chapter 2, The process of problem solving Planning vs action PLANDO PLAN DO

22 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200222 Chapter 2, The process of decision making F eelings I nformation D ecisions, actions O utcomes

23 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200223 Chapter 2, The process of problem solving Define the desired outcome Define the decisions to be made Define the information required Collect, exchange, and interpret the information Make the decisions Implement the decisions to achieve the outcomes

24 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200224 Hva prøver vi å oppnå i det lange løp? Hvilke beslutninger må vi treffe for å veilede oss mot disse målene? Hvilken informasjon trenger vi for å gjøre disse beslutningene? Hvilken relevant informasjon har vi? Hvordan samler vi den informasjon vi ikke har? Hva foreslår informasjonen at vi gjør? Hva må gjøres av hvem, til når, for å få de ønskede utfall? ( F eelings) I nformation D ecisions O utcomes som møtestruktur O D I D O agenda -setting hoveddel etter møtet

25 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200225 F eelings I nformation D ecisions O utcomes som prioriteter følelser fra verdier følelser fra oppfatninger følelser fra prosessens innhold informasjon beslutninger utfall som er øyeblikkelige utfall som er målrettede, midlertidige utfall som utgjør det ultimate ideal/mål

26 Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 200226 Sa eller gjorde B noe som du reagerte på? Hva? (evnt.: Jeg så at du ristet oppgitt på hodet da B sa ”jeg vil at du A skal lese prosessboka til neste gang”. Hva reagerte du på?) Betyr det at du må gjøre noe du ikke har lyst til? Hva? Betyr det at du ikke får gjøre noe du har lyst til? Hva? Tror du B har andre motiver for å si dette? Hvilke? Tror du B har negative holdninger til deg? Hvilke? Hva føler du lyst til å gjøre (med B)? (evnt.: Hva fikk det deg til å føle?) Fasilitator spør A:... ved mistanke om at reagerte på B sin handling.


Laste ned ppt "Eksperter i Team (EiT), Intro-møte16. jan. 20021 Introduksjon til SIF8102 Eksperter i Team (EiT): Landsby 28 -- Holdninger til formelle kvalitetssystemer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google