Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

5-6 februar 20031 Fagseminar 5.-6. februar 2003 Utflagging av industri Ivar Sandnes Stokke Gruppen AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "5-6 februar 20031 Fagseminar 5.-6. februar 2003 Utflagging av industri Ivar Sandnes Stokke Gruppen AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 5-6 februar 20031 Fagseminar 5.-6. februar 2003 Utflagging av industri Ivar Sandnes Stokke Gruppen AS

2 5-6 februar 20032

3 3 Stokke Gruppen AS zEtablert 1932 zFamilien Stokke (3. generasjon) 91%, adm.dir 9% zOmsetning ca 710 mnok zCa 460 årsverk (ca 375 i Norge) zSalg utenfor Norge 70% av omsetning

4 5-6 februar 20034 Managing Director Kjell A. Storeide Finance/Accounting Geir O. Løseth Financial Manager Div. Production/Logistic Ivar Sandnes Division Manager Div. Wonderland Steinar Loe Division manager Div. Movement Wenche Kjerstad Division Manager Div. Children Kristine Landmark Division Manager Div. Fora Form Gunnar Hareide Division Manager Support functions Steinar Loe Deputy Managing Director HåhjemStrandaTennfjordØrsta ORGANISATION OF THE STOKKE GROUP Vatne Business development Rune Stokke Director

5 5-6 februar 20035 CHILDRENMOVEMENTFORA FORMWONDERLAND WELCOME TO STOKKE AND OUR WORLD OF UNIQUE PRODUCTS

6 5-6 februar 20036 Net turnover 2002 NOK mill Sales outside Norway Div Children27996 % Div Movement14395 % Div Fora Form12341 % Div Wonderland16525 % Total71070 %

7 Stokke Gruppen AS Division: Production and Logistics Production and Logistics Division Manager Ivar Sandnes * Logistics Logistics Manager Olaf Eikrem Purchasing Purchasing Manager Nils Laugesen * Technical Technical Manager Egil Hanken Dept. Håhjem Factory Manager Håvard Fanum * Dept. Tennfjord Factory Manager Dagmund Hildre * Dept. Stranda Factory Manager Jan Aurvåg * Dept. Ørsta Factory Manager Steinar Gjertsen * Factories in Norway Inger Lise Ødegård Eivind Aas Lars Hjelle Ann Kristin Vestre Bente Julseth Nelly Wahl Olai Storheim Tor Inge Hagset Arild Haddal Sven Eik Norvald Bjørkevoll Inge Leite Bjørn Olav Løseth Jonny Jøsok Marianne Omenås Jan Pedersen Jan Flø Trude Sandvik (permisjon) Peter Langlo Updated: 01.01.2003 / IS Project Staff Svein Parr Jan Emblemsvåg Production abroad: -Slovenia -Romania -Estonia -.... Cathrine Andersen Controller Helge Gausnes * * Member of the Division Management Group

8 5-6 februar 20038 Hva gir lønnsom vekst? zProducts xBedre enn våre internasjonale konkurrenter... zPlace xTilgang til de beste butikker / distribusjonskanaler over hele verden... zPromotion xRessurser til å bygge internasjonalt merke (brand)... zPrice xInternasjonalt konkurransedyktige priser... zPeople xVære attraktive for dyktige medarbeidere i de land verden over hvor vi skal arbeide...

9 5-6 februar 20039 Merkebygging (branding) zEtt overgripende merke (Stokke) med differensiering på divisjons og produktnivå zMerke (brand) er kundens (forhandlers og sluttbrukers) opplevelse av Stokke som leverandør z...”det han forteller sine venner når vi ikke er til stede” zKundens opplevelse av Stokke skapes ikke av reklame, men hvordan vi leverer i forhold til hans forventninger. Internal delivery External promise Brand experience

10 5-6 februar 200310 Produksjonsstrategi zUtvikle et produksjons- og logistikkonsept som møter kundens forventninger skapt gjennom vår bygging av merke (brand) zInternt arbeid sammen med Sintef zNovember 2000 zFabrikkstruktur er ett av 8 hovedpunkter i strategien zØvrige punkter er: yProduksjons- og logistikkonsept yOpplæring/utvikling (SPS) yPU yInnkjøp og forsyning yProdukt- og fabrikklønnsomhet yIT yKompetanse / kjernekompetanse

11 5-6 februar 200311 Produksjonsstrategi - Viktige prosesser zFabrikkstruktur yReduksjon av antall fabrikker (5  4) yAntall snekkeri fra 3 til 1 (laminering) ySpesialisering og fokuserte fabrikker yOutsourcing zInnkjøp og vareforsyning yGlobal sourcing (kompetanse, kapasitet, strategi) yBygge nettverk av leverandører internasjonalt yUtvikle effektive forsyningssystem zProduktutvikling yForbedret prosess zSPS yKompetanse- og utviklingsprogram for alle ansatte yLederutvikling, kompetanseutvikling, kontinuerlig forbedringsprosess, etc.

12 5-6 februar 200312 NY Fabrikkstruktur STRANDA Stokke PLATEMØBLER HÅHJEM MOVEMENT og CHILDREN ØRSTA FORAFORM TENNFJORD Stokke LAMINERING Kundeordrestyrt produksjon 

13 5-6 februar 200313 Produksjon i Norge yTilskjæring --> søm --> trekking --> montering --> pakking --> distribusjon xKundeordrestyrt produksjonon (100%) xHøy-kvalitets design produkt xFleksibel og nært knyttet til markedet og markedets behov xKvalitet og presisjon xInnslag av søm fra lavkostland... xDeler og komponenter fra inn- og utland xAvhengig av gode logistikksystemer yLaminering xKjernekompetanse, skalafordeler

14 5-6 februar 200314 Håhjem, NO Dormeletto, IT = Plant = Warehouse DISTRIBUTION SYSTEM – MOVEMENT DIVISION

15 5-6 februar 200315 Produksjon i utlandet zOver 40% av omsetningen (sluttprodukt) xI tillegg: Dele- og komponentproduksjonen zØst-Europa xSlovenia, Romania, Estland, Ungarn, Polen, Tsjekkia, Portugal,... zStandardiserte volumprodukt med et begrenset variantspekter zSøm og treverksproduksjon zHøy-kvalitets design produkt zPris og nærhet til markedet

16 5-6 februar 200316 Nettetal, DE Håhjem, NO Dormeletto, IT = Plant = Warehouse Slovenia Estonia DISTRIBUTION SYSTEM – CHILDREN DIVISION Romania Portugal

17 5-6 februar 200317 Produksjon i utlandet - Strategi zLeieproduksjon zRelasjonsbygging zSatser og bygger videre på et eksisterende produksjonsmiljø zAkseptable miljø og arbeidsforhold zGode spesifikasjoner (produkt, maskiner,...) zBidra aktivt med teknisk utvikling og innkjøpskompetanse zTett og nær oppfølging zFinansiering? zPartnerskap x...fra et samarbeid i starten til et forutsigbart partnerskap...

18 5-6 februar 200318 Produksjon i utlandet - Viktige punkt zGrundig leverandørevaluering før oppstart zHjelpe bedriftene/leverandørene igang zFå dem til å tenke riktig fra første dag zKontinuerlig tett oppfølging zØst-europeiske land er preget av kommunistperioden yHvem tar avgjørelser? yFleksibilitet? yLikestilling?

19 5-6 februar 200319 Produksjon i utlandet - Eksempel zSlovenia yTripp Trapp + andre produkt yFra 1972 til 1998 til 2003 y7 fabrikker med leieproduksjon yTreverksproduksjon og søm zRomania yTripp Trapp produksjon yOppstart 2002 yTreverksproduksjon zEstland ySøm av puter og trekk yOppstart i 2001 zResultat... yGode erfaringer yØkonomisk gunstig

20 5-6 februar 200320 Industri i Norge Hvordan overleve... zUtfordringer: yKostnadsnivå, lønnsutvikling, sykefravær, kronekurs, rentenivå,... zUtvikle de beste produktene zFå markedsposisjon i et globalt marked zUtvikle en effektiv verdikjede yRedusert egenproduksjon (kjernekompetanse, skalafordeler) yNettverk av utenlandske leverandører (lavere priser, valutasikring,...) yKontinuerlig forbedring av egenproduksjon i Norge

21 5-6 februar 200321 Sammendrag zProduksjon ”ute” / produksjon ”hjemme” yJa, begge deler... yAndelen verdiskapning i utlandet vil øke yProduksjon ”ute” kan være en viktig faktor for å sikre eksisterende arbeidsplasser i Norge ved at konkurranseevnen blir styrket zGlobal sourcing yInternasjonalt nettverk av underleverandører yLeieproduksjon yBygge videre på den strategien vi har lagt zModernisering og effektivisering av produksjon i Norge yMå prioriteres yWCM zGode logistikksystemer yInngående og utgående logistikk yProduksjon i Norge og i utlandet yGlobalt marked

22 5-6 februar 200322 Siste foil... zSpørsmål og kommentarer?


Laste ned ppt "5-6 februar 20031 Fagseminar 5.-6. februar 2003 Utflagging av industri Ivar Sandnes Stokke Gruppen AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google