Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GIS - De neste timer Innledning Statistikk Prøvetaking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GIS - De neste timer Innledning Statistikk Prøvetaking"— Utskrift av presentasjonen:

1 GIS - De neste timer Innledning Statistikk Prøvetaking
Hovedprosesser ved mineralutvinnning Resurser og reserver Konvensjonelle metoder for malmberegning Geostatistikk Statistikk Prøvetaking

2 Geografiske informasjonssystem - en definisjon
Et geografisk informasjonssystem (GIS) kan defineres som et system basert på datateknologi, for innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geodata. Geodata ?

3 Mineralutvinning - Hovedprosesser
Skaffe-finne forekomst Utvikle forekomsten Produsere og levere Rehabilitere berørt areal

4 Skaffe råstoff Hvem har retten til forekomsten Grunneier
Rettighetshaver

5 Skaffe/utvikle forekomst
Geologisk kunnskap Tilgjengelighet Tilgjengelig Utilgjengelig Ressurser Reserver Økonomi Økonomisk Uøkonomisk

6 Utvikle forekomsten Beskrive forekomsten Tonn Verdi

7 Kontinuitet i ulike forekomster
Diamanter Lav 1 ppm Au (gang) 30 ppm Cu (porf.) 1% % Malm mineral 10% 30% Bauksitt 60% Kull Høy 100% Høy Lav Geologisk kontinuitet

8 Konvensjonelle metoder for malmberegning
Konstruere blokker Karakterisere disse blokkene Gehalt Tonnasje etc

9 Geostatistikk - Historikk
Gullforekomster i Sør Afrika Krige Matheron Generelt verktøy innen mange fagområder Meteorologi Jordbruk Skogbruk - høyden på trær etc Petroleumsteknologi

10 Geostatistikk Geostatistikk omfatter tre hovedområder
Strukturell analyse - (modellering) Estimering Simulering.

11 Geostatistikk - Modellering
Strukturell analyse - Modellering Fenomens romlige variasjon Sammenheng mellom parametre

12 Geostatistikk - Estimering
Best mulig estimat for en verdi, BLUE In situ resurser utvinnbare reserver Beskrivelse av facies Vurdering av usikkerhet i estimat, krigevarians

13 Geostatistikk - Simulering
Ubetinget Studere den romlige variasjonen til et fenomen Betinget Beskrive mulige scenarier for en forekomst for å gi et grunnlag for produksjonssimuleringer.

14 Er det behov for å kjenne variasjonen i denne flaten ?

15 Hva er en malm? En malmforekomst finnes ikke den utvikles !
Markedspris Utvinningskostnader Tekniske løsninger (utvinningsmetode) Forekomstbeskrivelse, Form og verdifordeling. Mineralisering

16 Subøkonomiske resurser
Marked og markedspris Utvinningskostnader Tekniske løsninger (utvinningsmetode) Forekomstbeskrivelse (Form og verdifordeling) Mineralisering

17 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt
Mineralisering

18 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt
Mineralisering

19 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt
Marked og markedpris Utvinningskostnader Tekniske løsninger (utvinningsmetode) Forekomstbeskrivelse (Form og verdifordeling) Mineralisering

20 Utfordringer ved ressursevaluering
Skille mellom ulike estimeringsmetoder avhengig av forekomsttype Skille mellom ulike estimeringsmetoder avhengig av hensikten med evalueringen Optimal utnyttelse av undersøkelsesdata

21 Statistikk Beskrive prøver som er tatt på stuffen for hver 10 m

22 Variasjoner nord - syd Nord - syd : 4,2,3,4,2,3,1,5,3, Nord-syd m= 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nord-syd m= 3 Var= 1,5

23 Variasjoner øst - vest Øst - vest : 3,2,1,2,3,4,5,4,3 Øst-vest m= 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Øst-vest m= 3 Var= 1,5

24 Kryssplott Nord - syd : 4,2,3,4,2,3,1,5,3, Øst - vest : 3,2,1,2,3,4,5,4,3

25 Undersøkelsesmetoder
Håndprøver Knakkprøver Slissprøver Boring kjerne slam støv Sprengning Røsk

26 Data knyttet til borehull
Topp hull Avvik Geologi Analyser Mineralisering

27 Hva skal prøvetas Kjemi >prosess Spes vekt Geofysiske egenskaper

28 Hvordan skal området dekkes med prøver
Tilfeldig Systematisk

29 Mektighet Sann Vertikal tykkelse Horisontal tykkels
Tilsynelatende tykkelse

30 Grunnleggende antagelser for å anta hvordan prøver i kjente punkt benyttes til å si noe om egenskapene i ukjente punkt. En kan velge: Uavhengighet av punktenes beliggenhet. At det nærmeste prøvepunktet skal gi egenskapene til det ukjente. Å benytte en funksjon av avstanden fra det kjente punktet til det ukjente Å kombinerer informasjon i prøvepunktene med annen informasjon fra området.

31 Interpolering mellom borehull
A B C ? Mineralisering

32 Konvensjonelle malmberegningsmetoder
Polygonmetoden Tverrsnittsmetoden Invers kvadrert avstandsmetode Analytiske metoder Gruveblokk-metoden Geologisk blokk-metoden

33 Problem Ut fra prøver skal en gi egenskapene til et område som ikke er dekket med prøver 40m Forslag ?

34 Problem Estimer fra de gitte prøvene 40m 40m

35 Aritmetrisk middelverdi

36 Nærmeste punkts innflytelse

37 Distanse veiing d n Vekt: l = i , n er vanligvis 2 i å d n j j

38 Kurvetilpasning Kurve tilpasset de kjente punkt

39 Hva er det beste estimatet ?
Metode l1 l2 l3 l4 Sl Estimate Middelverdi 1/4 1/4 1/4 1/4 1 10.25 ISD .394 .285 .225 .096 1 7.32 Nærmeste punkt .442 .434 .128 1 6.08 Polynomer 1 7.38 Kriging?

40 Resources and reserves estimation
Dette er tittelen på en artikkel som du finner i Mining Magazine - sept. 1997 Dette er relevant for den siste individuelle øvingen.


Laste ned ppt "GIS - De neste timer Innledning Statistikk Prøvetaking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google