Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GIS - De neste timer Innledning –Hovedprosesser ved mineralutvinnning –Resurser og reserver –Konvensjonelle metoder for malmberegning –Geostatistikk Statistikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GIS - De neste timer Innledning –Hovedprosesser ved mineralutvinnning –Resurser og reserver –Konvensjonelle metoder for malmberegning –Geostatistikk Statistikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 GIS - De neste timer Innledning –Hovedprosesser ved mineralutvinnning –Resurser og reserver –Konvensjonelle metoder for malmberegning –Geostatistikk Statistikk Prøvetaking Konvensjonelle metoder for malmberegning

2 Geografiske informasjonssystem - en definisjon Et geografisk informasjonssystem (GIS) kan defineres som et system basert på datateknologi, for innsamling, lagring, analyse og presentasjon av geodata. Geodata ?

3 Mineralutvinning - Hovedprosesser Skaffe-finne forekomst Utvikle forekomsten Produsere og levere Rehabilitere berørt areal

4 Skaffe råstoff Hvem har retten til forekomsten –Grunneier –Rettighetshaver

5 Økonomi Tilgjengelighet Tilgjengelig Utilgjengelig Økonomisk Uøkonomisk Geologisk kunnskap Skaffe/utvikle forekomst Ressurser Reserver

6 Utvikle forekomsten Beskrive forekomsten –Tonn –Verdi

7 Kontinuitet i ulike forekomster Kull HøyLav Geologisk kontinuitet Høy 100% Lav 1 ppm 60% 30% 1% 30 ppm 10% Bauksitt Cu (porf.) Diamanter Au (gang) % Malm mineral

8 Konvensjonelle metoder for malmberegning Konstruere blokker Karakterisere disse blokkene –Gehalt –Tonnasje –etc

9 Geostatistikk - Historikk Gullforekomster i Sør Afrika –Krige –Matheron Generelt verktøy innen mange fagområder –Meteorologi –Jordbruk –Skogbruk - høyden på trær –etc Petroleumsteknologi

10 Geostatistikk Geostatistikk omfatter tre hovedområder –Strukturell analyse - (modellering) –Estimering –Simulering.

11 Geostatistikk - Modellering Strukturell analyse - Modellering –Fenomens romlige variasjon –Sammenheng mellom parametre

12 Geostatistikk - Estimering Estimering –Best mulig estimat for en verdi, BLUE In situ resurser utvinnbare reserver Beskrivelse av facies –Vurdering av usikkerhet i estimat, krigevarians

13 Geostatistikk - Simulering Simulering –Ubetinget Studere den romlige variasjonen til et fenomen –Betinget Beskrive mulige scenarier for en forekomst for å gi et grunnlag for produksjonssimuleringer.

14 Er det behov for å kjenne variasjonen i denne flaten ?

15 Hva er en malm? Mineralisering Forekomstbeskrivelse, Form og verdifordeling. Tekniske løsninger (utvinningsmetode) UtvinningskostnaderMarkedspris En malmforekomst finnes ikke den utvikles !

16 Forekomstbeskrivelse (Form og verdifordeling) Subøkonomiske resurser Mineralisering Tekniske løsninger (utvinningsmetode) Utvinningskostnader Marked og markedspris

17 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt Mineralisering

18 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt Mineralisering

19 Forekomstbeskrivelsen er fundamentet for et utvinningsprosjekt Forekomstbeskrivelse (Form og verdifordeling) Mineralisering Tekniske løsninger (utvinningsmetode) Utvinningskostnader Marked og markedpris

20 Utfordringer ved ressursevaluering Skille mellom ulike estimeringsmetoder avhengig av forekomsttype Skille mellom ulike estimeringsmetoder avhengig av hensikten med evalueringen Optimal utnyttelse av undersøkelsesdata

21 Statistikk Beskrive prøver som er tatt på stuffen for hver 10 m

22 Variasjoner nord - syd Nord - syd : 4,2,3,4,2,3,1,5,3, 0 1 2 3 4 5 123456789 Nord-syd m=3 Var=1,5

23 Variasjoner øst - vest Øst - vest : 3,2,1,2,3,4,5,4,3 0 1 2 3 4 5 123456789 Øst-vest m=3 Var=1,5

24 Kryssplott Øst - vest : 3,2,1,2,3,4,5,4,3 Nord - syd : 4,2,3,4,2,3,1,5,3,

25 Undersøkelsesmetoder Håndprøver Knakkprøver Slissprøver Boring –kjerne –slam –støv Sprengning Røsk

26 Data knyttet til borehull Mineralisering Topp hull Avvik Geologi Analyser

27 Hva skal prøvetas Kjemi >prosess Spes vekt Geofysiske egenskaper

28 Hvordan skal området dekkes med prøver Tilfeldig Systematisk

29 Mektighet Sann Vertikal tykkelse Horisontal tykkels Tilsynelatende tykkelse

30 Grunnleggende antagelser for å anta hvordan prøver i kjente punkt benyttes til å si noe om egenskapene i ukjente punkt. En kan velge: –Uavhengighet av punktenes beliggenhet. –At det nærmeste prøvepunktet skal gi egenskapene til det ukjente. –Å benytte en funksjon av avstanden fra det kjente punktet til det ukjente –Å kombinerer informasjon i prøvepunktene med annen informasjon fra området.

31 Interpolering mellom borehull Mineralisering ? A B C

32 Konvensjonelle malmberegningsmetoder Polygonmetoden Tverrsnittsmetoden Invers kvadrert avstandsmetode Analytiske metoder Gruveblokk-metoden Geologisk blokk-metoden

33 Problem Ut fra prøver skal en gi egenskapene til et område som ikke er dekket med prøver 40m Forslag ?

34 Problem Estimer fra de gitte prøvene 40m

35 Aritmetrisk middelverdi

36 Nærmeste punkts innflytelse

37 Distanse veiing Vekt: n er vanligvis 2 i i n j n j d d  ,

38 Kurvetilpasning Kurve tilpasset de kjente punkt

39 Hva er det beste estimatet ? Metode Middelverdi ISD Nærmeste punkt Polynomer 1 1/4.394.442 2 1/4.285.434 3 1/4.225.128 4 1/4.096 0  1 1 1 1 Estimate 10.25 7.32 6.08 7.38 Kriging?

40 Resources and reserves estimation Dette er tittelen på en artikkel som du finner i Mining Magazine - sept. 1997 Dette er relevant for den siste individuelle øvingen.


Laste ned ppt "GIS - De neste timer Innledning –Hovedprosesser ved mineralutvinnning –Resurser og reserver –Konvensjonelle metoder for malmberegning –Geostatistikk Statistikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google