Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge

2 Hvordan få det til?  Du må ha faglig innsikt i/en teori om kunnskap og læring  Kunnskapsprinsipper, kunnskapsstrategier, læringsstiler  Redefinere effektivitet  Fra industri- til kunnskapseffektivitet  Velge hensiktsmessige verktøy  Samtalen? Intranettet? Tiden?  Kulturforankre kunnskapsdeling og erfaringsoverføring  Tilrettelegge rommet for kunnskapsdeling og kunnskaping  I forretningssammenheng er det resultatet som er avgjørende  Den lange veien fra smil til resultater

3 Kunnskapsprinsipper Informasjon er eksplisitt kunnskap… Verdien av informasjon er kompetansen til å bruke den Evnen til handling øker med trening Kunnskap kan ikke ledes - bare rommet som kunnskap skapes i Delt kunnskap er dobbel kunnskap. Folk har uendlig evne til kunn- skaping Tillit er bredbåndet for kunnskaps- deling. Kunnskap er evnen til handling …med det meste går tapt i samtalen.  Karl Erik Sveiby 1997-1999 All rights reserved

4 Nøkkeldimensjoner kunnskap TausEksplisitt MenneskeorientertTeknologiorientert KunnskapsflytKunnskapslagring RelasjonsorientertIndividorientert HandlingsorientertRefleksjonsorientert

5 Kunnskapens strategiske rolle Erstatte/kopiere Vanskelig Lett Verdi Høy Lav Offentlig kunnskap Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap

6 Kunnskapens strategiske rolle Unik taus sosial kunnskap Erstatte/kopiere Vanskelig Lett Verdi Høy Lav Offentlig kunnskap Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap Kunnskapsvisj on

7 Individuell kompetanse Ekstern struktur Intern struktur KR 10. Strategisk intensjon: Hvordan kan kunnskapsdeling og-utviklingen i prosjket bedres? 10kunnskapsstrategier for prosjektledere 3. Utvid prosjektets læringsarena. Trekk kunder inn i prosjektet. Bygg læringsallianser. 6. Gjør prosjektet utenfor bedriften. Opprett brukergrupper, utviklingssirkler, konsortium. Utnytt NSP. 4. Få folk til å publisere og dele. Skap arenaer og rom for ulike uttrykksformer. 9. Walk the talk. Live the brand. 1. Sørge for at folk lærer av hverandre i hverdagen 5. Inviter alle til det store bildet. Lær som innovatører - simulering og prototyping. 8. Gjør prosjekter fleksible nok slik at partnere og kunder kan endre seg. Involver kundene. 7. Sørg for at folk får realisert sine drømmer. Merkevarebygging. Merkevarebygging. Merkevarebygging. 2. Tillat at folk er mer enn stillingen og prosjektet. Tilrettelegg for et utvidet engasjement og læring.

8 Prosjekt og kunnskapsutvikling Kunnskaps- fokus NyEksisterende Prosessfokus Høy Lav Risikoreduserere samle og plassere Effektivitetssøkere formidle og dele Innovatører skape

9 Verktøy Risikoreduserere Samle inn og lokalisere Effektivitetssøkere Formidle og dele Innovatører skape DatabaserInternettKunnskapsvisjon Balanced scorecardBenchmarkingLede samtaler IC-indekserAnalyse av kunnskapsgap Mobilisere kunnskapsaktivister Kompetanse- kartlegging Kultur for kunnskapsdeling Riktig kontekst Regelbaserte systemerWorkshop for kunnskap Gjøre lokal kunnskap global

10 ”Slik skapes kunnskap” Kunnskaps- hjelpere Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon vvvv Få i gang samtaler vv Mobilisere aktivister vvvvv Utvikle den riktige konteksten vvvvv Globalisere den lokale kunnskapen vv Steg i kunnskapsutviklingen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

11 Kunnskapshjelpere Kunnskaps- hjelpere Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon vvvv Få i gang samtaler vv Mobilisere aktivister vvvvv Utvikle den riktige konteksten vvvvv Globalisere den lokale kunnskapen vv Steg i kunnskapsutviklingen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

12 ”Slik skapes kunnskap” Kunnskaps- hjelpere Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon vvvv Få i gang samtaler vv Mobilisere aktivister vvvvv Utvikle den riktige konteksten vvvvv Globalisere den lokale kunnskapen vv Steg i kunnskapsutviklingen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

13 KM - kulturgridden I hvilken celle er kulturutfordringen størst/minst? SkapeDeleBruke Data 1Data IIData III Informasjon IInformasjon IIInformasjon III Kunnskap IKunnskap IIKunnskap III Forståelse IForståelse IIForståelse III Visdom IVisdom IIVisdom III

14 Eksempel på kulturer Bedriftskultur y :  Insentiver for læring og deling  Felles forståelse gjennom historier, fortellinger, de-briefinger osv  Kontinuerlig utveksling og skaping av ny kunnskap  Felles interesser, mangfoldig ekspertise  Felles saker og problemer  Personlige relasjoner på tvers Bedriftskultur x :  Ingen insentiver for læring. Tvertimot.  Lite tid brukes på å lære av prosjekter, feil og suksesser  Det settes få spørsmålstegn ved etablerte måter å arbeide på  Folk forfremmes på bakgrunn av standard faglig kompetanse  Ledelsen snakker motvillig om det som gikk galt  Avdelinger har ulike kulturer som stenger for overføring og deling av kunnskap

15 Læring Atferd Resultater Veien mot resultater

16 Kontakt Egil Sandvik Tlf./svarer/fax: 911 000 20 E-post: e.sandvik@hrnorge.no www.hrnorge.no

17 Kunnskapshjelper I -kunnskapsvisjon-  Mentalt bilde av den verden medlemmene i organisasjonen lever i  Mentalt kart over den verden medlemmene i organisasjonen burde leve i  Hvilken kunnskap medlemmene i organisasjonen bør se etter og skape

18 Kunnskapshjelper II -samtalen-  Hensikt  Bekreftelse (det vi vanlig gjør)  Utvikling (det vi vanligvis ikke gjør)  Gode samtaler  Alle deltar (eks idepro)  Etikette  Redigering  Nyskapende språk

19 Kunnskapshjelper III -mobilisere kunnskapsaktivister-  Katalysator  Koordinator  Kremmer

20 Kunnskapshjelper IV -skape den riktige konteksten-  Sosialisere (dele taus kunnskap)  Dialog (for å utforme konsepter)  Kodifisere (omdanne kunnskap til eksplisitte former)  Internalisere (gjøre eksplisitt kunnskap taus igjen) Omsorg som avgjørende forutsetning

21 Kunnskapshjelper V -gjøre lokal kunnskap global-  Initiere  Oppslagstavler  Kunnskapsaktivister  Konferanser  Innpakking og forsendelse  Gjenskapning

22 Test deg selv  Jeg er praktisk og jordnær  Jeg liker realistiske planer  Jeg liker tips om verktøy og ”hvordan”  Jeg er fleksibel og åpen for nye inntrykk  Jeg prøver gjerne noe nytt  Jeg liker å bli involvert /å delta  Jeg er rasjonell og logisk  Jeg liker å vite de riktige svarene  Jeg liker å stille undersøkende spørsmål  Jeg er grundig og systematisk  Jeg er hensynfull og forsiktig  Jeg liker å lese/observere En fullstendig test kan taes onlineonline

23 Aktørens læringsstil Styrker  Fleksibel og åpen  Hopper i det  Liker nye situasjoner  Optimistisk  Liker alt nytt og motsetter seg sjelden endring Svakheter  Tendens til å handle uten nok forberedelse  Tar ofte unødige risikoer  Tendens til å gjøre for mye av jobben selv  Liker ikke gjennomføring og konsolidering

24 Observatørens læringsstil Styrker  Forsiktig  Grundig og metodisk  Reflektert  God til å lytte  Trekker sjelden forhastede slutninger Svakheter  For lite involvering  Trege beslutningstakere  Tendens til å være for forsiktige  For lite pågående og argumenterende

25 Teoretikerens læringsstil Styrker  Tenker logisk, forstår helheten  Rasjonell og objektiv  God til å stille riktige spørsmål  Systematisk tilnærming Svakheter  Har problemer med “lateral” tenkning  Lav toleranse for usikkerhet, uorden og paradokser  Lite tolerant for det subjektive og intuitive

26 Pragmatikerens læringsstil Styrker  Ivrig til å få ting til å fungere i praksis  Begge beina på jorda  Går rett på sak  Teknikkorientert  Realistisk Svakheter  Tendens til å ta avstand fra det som ikke er åpenbart matnyttig  Ikke svært interessert i teori og grunnleggende prinsipper  Mer saksorientert enn menneskeorientert


Laste ned ppt "Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google