Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til?
Egil Sandvik, HR Norge

2 Hvordan få det til? Du må ha faglig innsikt i/en teori om kunnskap og læring Kunnskapsprinsipper, kunnskapsstrategier, læringsstiler Redefinere effektivitet Fra industri- til kunnskapseffektivitet Velge hensiktsmessige verktøy Samtalen? Intranettet? Tiden? Kulturforankre kunnskapsdeling og erfaringsoverføring Tilrettelegge rommet for kunnskapsdeling og kunnskaping I forretningssammenheng er det resultatet som er avgjørende Den lange veien fra smil til resultater

3 Kunnskap kan ikke ledes - bare rommet som kunnskap skapes i
Kunnskapsprinsipper Kunnskap kan ikke ledes - bare rommet som kunnskap skapes i Informasjon er eksplisitt kunnskap… Kunnskap er evnen til handling Delt kunnskap er dobbel kunnskap. …med det meste går tapt i samtalen. Evnen til handling øker med trening Folk har uendlig evne til kunn-skaping Tillit er bredbåndet for kunnskaps-deling. Verdien av informasjon er kompetansen til å bruke den ã Karl Erik Sveiby All rights reserved

4 Nøkkeldimensjoner kunnskap
Taus Eksplisitt Menneskeorientert Teknologiorientert Kunnskapsflyt Kunnskapslagring Relasjonsorientert Individorientert Handlingsorientert Refleksjonsorientert

5 Kunnskapens strategiske rolle
Erstatte/kopiere Vanskelig Lett Verdi Høy Lav Offentlig kunnskap Eksplisitt Taus kunnskap

6 Kunnskapens strategiske rolle
Erstatte/kopiere Vanskelig Lett Verdi Høy Lav Offentlig kunnskap Eksplisitt Kunnskapsvisjon sosial kunnskap Unik taus Taus kunnskap

7 Individuell kompetanse
kunnskapsstrategier for prosjektledere 3. Utvid prosjektets læringsarena. Trekk kunder inn i prosjektet. Bygg læringsallianser. 2. Tillat at folk er mer enn stillingen og prosjektet. Tilrettelegg for et utvidet engasjement og læring. Sørge for at folk lærer av hverandre i hverdagen 4. Få folk til å publisere og dele. Skap arenaer og rom for ulike uttrykksformer. 6. Gjør prosjektet utenfor bedriften. Opprett brukergrupper , utviklingssirkler, konsortium. Utnytt NSP. Ekstern struktur Individuell kompetanse KR 5. Inviter alle til det store bildet. Lær som innovatører - simulering og prototyping. 7. Sørg for at folk får realisert sine drømmer. Merkevarebygging. Merkevarebygging. Merkevarebygging. Intern struktur 9. Walk the talk. Live the brand. 8. Gjør prosjekter fleksible nok slik at partnere og kunder kan endre seg. Involver kundene. 10. Strategisk intensjon: Hvordan kan kunnskapsdeling og-utviklingen i prosjket bedres?

8 Prosjekt og kunnskapsutvikling
Prosessfokus Høy Innovatører skape Effektivitetssøkere formidle og dele Risikoreduserere samle og plassere Lav Kunnskaps- fokus Eksisterende Ny

9 Verktøy Risikoreduserere Effektivitetssøkere Innovatører Databaser
Samle inn og lokalisere Effektivitetssøkere Formidle og dele Innovatører skape Databaser Internett Kunnskapsvisjon Balanced scorecard Benchmarking Lede samtaler IC-indekser Analyse av kunnskapsgap Mobilisere kunnskapsaktivister Kompetanse-kartlegging Kultur for kunnskapsdeling Riktig kontekst Regelbaserte systemer Workshop for kunnskap Gjøre lokal kunnskap global

10 ”Slik skapes kunnskap”
Steg i kunnskapsutviklingen Kunnskaps-hjelpere Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon v vv Få i gang samtaler Mobilisere aktivister Utvikle den riktige konteksten Globalisere den lokale kunnskapen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

11 Kunnskapshjelpere Steg i kunnskapsutviklingen v vv Kunnskaps-hjelpere
Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon v vv Få i gang samtaler Mobilisere aktivister Utvikle den riktige konteksten Globalisere den lokale kunnskapen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

12 ”Slik skapes kunnskap”
Steg i kunnskapsutviklingen Kunnskaps-hjelpere Dele taus kunnskap Utvikle et konsept Rettferdigjøre et konsept Utforme en prototype Forsterke kunnskapen Formulere en visjon v vv Få i gang samtaler Mobilisere aktivister Utvikle den riktige konteksten Globalisere den lokale kunnskapen Von Krogh, Ichijo, Nonaka

13 KM - kulturgridden I hvilken celle er kulturutfordringen størst/minst?
Skape Dele Bruke Data 1 Data II Data III Informasjon I Informasjon II Informasjon III Kunnskap I Kunnskap II Kunnskap III Forståelse I Forståelse II Forståelse III Visdom I Visdom II Visdom III

14 Eksempel på kulturer Bedriftskultur x : Bedriftskultur y :
Ingen insentiver for læring. Tvertimot. Lite tid brukes på å lære av prosjekter, feil og suksesser Det settes få spørsmålstegn ved etablerte måter å arbeide på Folk forfremmes på bakgrunn av standard faglig kompetanse Ledelsen snakker motvillig om det som gikk galt Avdelinger har ulike kulturer som stenger for overføring og deling av kunnskap Bedriftskultur y : Insentiver for læring og deling Felles forståelse gjennom historier, fortellinger, de-briefinger osv Kontinuerlig utveksling og skaping av ny kunnskap Felles interesser, mangfoldig ekspertise Felles saker og problemer Personlige relasjoner på tvers

15 Veien mot resultater  Læring Atferd Resultater

16 E-post: e.sandvik@hrnorge.no
Kontakt Egil Sandvik Tlf./svarer/fax: E-post:

17 Kunnskapshjelper I -kunnskapsvisjon-
Mentalt bilde av den verden medlemmene i organisasjonen lever i Mentalt kart over den verden medlemmene i organisasjonen burde leve i Hvilken kunnskap medlemmene i organisasjonen bør se etter og skape

18 Kunnskapshjelper II -samtalen-
Hensikt Bekreftelse (det vi vanlig gjør) Utvikling (det vi vanligvis ikke gjør) Gode samtaler Alle deltar (eks idepro) Etikette Redigering Nyskapende språk

19 Kunnskapshjelper III -mobilisere kunnskapsaktivister-
Katalysator Koordinator Kremmer

20 Kunnskapshjelper IV -skape den riktige konteksten-
Sosialisere (dele taus kunnskap) Dialog (for å utforme konsepter) Kodifisere (omdanne kunnskap til eksplisitte former) Internalisere (gjøre eksplisitt kunnskap taus igjen) Omsorg som avgjørende forutsetning

21 Kunnskapshjelper V -gjøre lokal kunnskap global-
Initiere Oppslagstavler Kunnskapsaktivister Konferanser Innpakking og forsendelse Gjenskapning

22 Test deg selv En fullstendig test kan taes online
Jeg er praktisk og jordnær Jeg liker realistiske planer Jeg liker tips om verktøy og ”hvordan” Jeg er fleksibel og åpen for nye inntrykk Jeg prøver gjerne noe nytt Jeg liker å bli involvert /å delta Jeg er rasjonell og logisk Jeg liker å vite de riktige svarene Jeg liker å stille undersøkende spørsmål Jeg er grundig og systematisk Jeg er hensynfull og forsiktig Jeg liker å lese/observere En fullstendig test kan taes online

23 Aktørens læringsstil Styrker Svakheter Fleksibel og åpen
Hopper i det Liker nye situasjoner Optimistisk Liker alt nytt og motsetter seg sjelden endring Svakheter Tendens til å handle uten nok forberedelse Tar ofte unødige risikoer Tendens til å gjøre for mye av jobben selv Liker ikke gjennomføring og konsolidering

24 Observatørens læringsstil
Styrker Forsiktig Grundig og metodisk Reflektert God til å lytte Trekker sjelden forhastede slutninger Svakheter For lite involvering Trege beslutningstakere Tendens til å være for forsiktige For lite pågående og argumenterende

25 Teoretikerens læringsstil
Styrker Tenker logisk, forstår helheten Rasjonell og objektiv God til å stille riktige spørsmål Systematisk tilnærming Svakheter Har problemer med “lateral” tenkning Lav toleranse for usikkerhet, uorden og paradokser Lite tolerant for det subjektive og intuitive

26 Pragmatikerens læringsstil
Styrker Ivrig til å få ting til å fungere i praksis Begge beina på jorda Går rett på sak Teknikkorientert Realistisk Svakheter Tendens til å ta avstand fra det som ikke er åpenbart matnyttig Ikke svært interessert i teori og grunnleggende prinsipper Mer saksorientert enn menneskeorientert


Laste ned ppt "Norsk Senter for Prosjektledelse Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring - hvordan få det til? Egil Sandvik, HR Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google