Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Erik Dammen Sivilingeniør, Risk ManagementSivilingeniør, Risk Management DYNO ASADYNO ASA ForsvaretForsvaret Metier Scandinavia a.sMetier Scandinavia.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Erik Dammen Sivilingeniør, Risk ManagementSivilingeniør, Risk Management DYNO ASADYNO ASA ForsvaretForsvaret Metier Scandinavia a.sMetier Scandinavia."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Erik Dammen Sivilingeniør, Risk ManagementSivilingeniør, Risk Management DYNO ASADYNO ASA ForsvaretForsvaret Metier Scandinavia a.sMetier Scandinavia a.s

3 3 Forretningsidé Metier hjelper kunden til økt prosjektivitet –kundens evne til å gjennomføre prosjekter Forbedret ”prosjektivitet” MetodeMetode TeknologiTeknologi KompetanseKompetanse

4 4 Etablert i 1981 Virksomhetsområder PorteføljestyringPorteføljestyring –Tjenester –Produkter Strategisk prosjektrådgiving og usikkerhetsstyringStrategisk prosjektrådgiving og usikkerhetsstyring IT/IS - ProsjektledelseIT/IS - Prosjektledelse ProsjektlederopplæringProsjektlederopplæring Oslo Stavanger Stockholm København 40 Ansatte + Allianser

5 5 Noen referanser FinansdepartementetFinansdepartementet Infocus/ProximaInfocus/Proxima ABBABB Norsk HydroNorsk Hydro LuftfartsverketLuftfartsverket ForsvaretForsvaret TelenorTelenor MaerskMaersk ØresundforbindelsenØresundforbindelsen Asian Development BankAsian Development Bank Banestyrelsen i DanmarkBanestyrelsen i Danmark JernbaneverketJernbaneverket ArbeidsdirektoratetArbeidsdirektoratet ShellShell

6 6 You've carefully thought out all the angles.You've carefully thought out all the angles. You've done it a thousand times.You've done it a thousand times. It comes naturally to you.It comes naturally to you. You know what you're doing, its what you've been trained to do your whole life.You know what you're doing, its what you've been trained to do your whole life. Nothing could possibly go wrong, right ?Nothing could possibly go wrong, right ?

7 7

8 8 Hvorfor komplisert? Romerriksporten Slottet Rikshospitalet Åsgard Tress 90 IS/IT-prosjekter (ERP) osv Prosjektet er unikt og det vil alltid være usikkerhet knyttet til fremtiden! Arabisk visdomsord Den lyver som gir uttrykk for å vite om fremtiden selv om vedkommende måtte ha rett

9 9 I ettertid....hva gikk galt? Kunne vi gjort dette på en annen måte?Kunne vi gjort dette på en annen måte? Var forutsetningene for prosjektet tilstrekkelig definert?Var forutsetningene for prosjektet tilstrekkelig definert? Tok vi oss tid til å tenke underveis?Tok vi oss tid til å tenke underveis? Visste noen i organisasjonen noe vi burde vist?Visste noen i organisasjonen noe vi burde vist? Var det tiltak vi kunne gjennomført for å øke prosjektets lønnsomhet?Var det tiltak vi kunne gjennomført for å øke prosjektets lønnsomhet? Verifiserte vi noen gang forutsetningene for prosjektet?Verifiserte vi noen gang forutsetningene for prosjektet? “If people begin with certainties they will end with doubts But if they are content to begin with doubts they shall end in certainty” Francis Bacon (1561-1626)

10 10 Definisjoner Usikkerhetsstyring En kontinuerlig aktivitet for å identifisere, analysere og følge opp usikre forhold i prosjektet og gjennomføre forbedringstiltak Usikkerhetsanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne usikkerhet

11 11 Usikkerhet - hva er det? Usikkerhet er gitt ved differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon (PS 2000, 1997) Risiko og Muligheter

12 12 Usikkerhet i prosjekter UtnytteUtnytte RedusereRedusere AkseptereAkseptere OverføreOverføre Risiko Muligheter Ericsson kan ikke selge et av sine produkter om 3 år, og i dag sysselsetter vi nesten 100 000 personer Gen. Dir. Ericsson

13 13 Styring av usikkerhet Verdiskapning NV Slutt Kontinuerlig usikkerhetsstyring + - Systematiske usikkerhetsanalyser NV Start Muligheter Risiko

14 14 Usikkerhetsstyring - et prosjektstrategisk ledelsesverktøy q De rette prosjektene q Realistiske mål q Robuste strategier q Et system for å teste ut strategier Prosjektledelse - usikkerhetsstyring Visjon Mål og strategi Bedret effektivitet og produktivitet ”Doing the right things and the things right”

15 15 Forretningsmessig nytte Velge rett konsept!Velge rett konsept! Velge rett prosjekt!Velge rett prosjekt! Skape et vellykket prosjekt!Skape et vellykket prosjekt! –Leveranse innenfor kostnads- og tidsramme –Forbedret lønsomhet –Forbedret prosjekt gjennom bedre styringsunderlag i prosjektet

16 16 Bieffekter “Verifikasjon”/Kvalitetssikring av prosjektet:“Verifikasjon”/Kvalitetssikring av prosjektet: “....alltid beredt”: etablering av tiltaksplan som øker muligheten for suksess“....alltid beredt”: etablering av tiltaksplan som øker muligheten for suksess Økt bevissthet og forståelse om hvordan usikkerhet påvirker prosjektetØkt bevissthet og forståelse om hvordan usikkerhet påvirker prosjektet Eierskap til usikkerhetEierskap til usikkerhet Økt evne til å håndtere usikkerhet - læringØkt evne til å håndtere usikkerhet - læring

17 17 Sentrale forutsetninger for å lykkes Sterkt engasjement fra ledelsenSterkt engasjement fra ledelsen Usikkerhetskultur og -holdningerUsikkerhetskultur og -holdninger Metoder og verktøyMetoder og verktøy Levende tiltaksplanerLevende tiltaksplaner Synliggjøring av resultaterSynliggjøring av resultater ErfaringsoverføringErfaringsoverføring

18 18 Øresundforbindelsen- Et eksempel Usikkerhetsstyring definert som ledelsesverktøyUsikkerhetsstyring definert som ledelsesverktøy –Anvendelse av et ”styrt kaos” Intet kaos – intet komplett usikkerhetsbildeIntet kaos – intet komplett usikkerhetsbilde Etablering av en kultur som tillater å ”tenke det utenkelige”Etablering av en kultur som tillater å ”tenke det utenkelige” Ansvar for usikkerhetsstyring initiert fra toppen og deretter implementert nedover i organisasjonenAnsvar for usikkerhetsstyring initiert fra toppen og deretter implementert nedover i organisasjonen Kontinuerlig usikkerhetsstyring i prosjekteperiodenKontinuerlig usikkerhetsstyring i prosjekteperioden Første usikkerhetsanalyse i 1992 gir 50% sannsylighet = 5100 mill DKR (90%= 6000mill DKR)Første usikkerhetsanalyse i 1992 gir 50% sannsylighet = 5100 mill DKR (90%= 6000mill DKR) –Budsjett 3700 mill DKR

19 19 Fra usikkerhetsanalysene

20 20 Suksess eller fiasko? Usikkerhetsstyring uttalt som en viktig medvirkende årsak til prosjektgjennomføringens suksessUsikkerhetsstyring uttalt som en viktig medvirkende årsak til prosjektgjennomføringens suksess –Overholdelse av tidsplan- 27.september 1998 (prognose fra 1992 ga september 1998) –Overholdelse av budsjett 5300 mill DKR (4% over 50% sannsynlighet) –Overholdelse av kvalitetskrav –Overholdelse av miljømålsetning –Lav ulykkesfrekvens Uttalt at anleggsøkonomien fortsatt kunne vært bedreUttalt at anleggsøkonomien fortsatt kunne vært bedre –Bedre resultat hvis man hadde klart en bedre forankring av usikkerhetsstyringen i organisasjonen Bedre og raskere konsekvensvurdering av kritiske hendelserBedre og raskere konsekvensvurdering av kritiske hendelser

21 21 Usikkerhetsanalyseprosessen Mål Identifikasjon Estimering Kommunikasjon Tiltaksplan Oppfølging Krav til en god usikkerhetsanalyse Involverende og strukturert prosess ledet av nøytral personInvolverende og strukturert prosess ledet av nøytral person Klare og utvetydige mål med analysen Klare og utvetydige mål med analysen Identifikasjon av usikkerheter og årsaker til usikkerhet - ”Uncertainty Drivers”Identifikasjon av usikkerheter og årsaker til usikkerhet - ”Uncertainty Drivers” ”Top down””Top down”

22 22 En løsning for aktiv usikkerhetsstyring i prosjekt The Complete Risk Manager 

23 23 Definér Profilér Kvantifisér Planlegg 1 3 2 Vision og mål Kalkyle Tidsplan Nåverdi Identifisèr Gruppér Referanser Scenarier Prognose Målsetting Handling Iterer The Complete Risk Manager 

24 24 En gruppeproses Individ - gruppe Faktisk Usikkerhetsområde Personlig oppfatning

25 25 Neutral Mål Kjennsgjerninger Intuisjon Ingen argumentasjon Negativ Forsinkelser Fordyrelser Positiv Muligheter Kreativitet Nye ideer Vurderende Prosessen Edward De Bono The Complete Risk Manager 

26 26 Forutsetning ”Best Case””Worst Case” Firmaets beste ressurser til oppgaven Meget uerfarne ressurser Gode ressurser - høy prioritet Hvit hatt Gul hatt Sort hatt ”Expected Case” The Complete Risk Manager 

27 27 The Complete Risk Manager  FORDELINGSKURVE Absolutt Minimum (1%) Mest sannsynlig Absolutt Maksimum (99%)

28 28 Konklusjon Aksepter at det eksisterer usikkerheter ved oppstart! Få oversikt over usikkerhetene! Utnytt mulighetene og reduser risiko aktivt gjennom hele prosjektperioden! Velg rett konsept! Velg rett prosjekt! Implementer rett strategi! Gi prosjektet realistiske mål og forutsetninger! Opplev at usikkerhetene reduseres gjennom prosjektperioden og at prosjektet skaper en merverdi utover det som var forventet! Opplev å være sikker i ettertid

29 29 I never planned to fail I just failed to plan


Laste ned ppt "1. 2 Erik Dammen Sivilingeniør, Risk ManagementSivilingeniør, Risk Management DYNO ASADYNO ASA ForsvaretForsvaret Metier Scandinavia a.sMetier Scandinavia."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google