Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet

2 2 Petter Skarbø, Chile

3 3 Språk Svært viktig å kunne en god del spansk/portugisisk (Brasil) på forhånd Svært lite undervisning på engelsk Noen læresteder krever dokumentasjon på språkkunnskaper Språkkursstipend fra lånekassen –Intensivkurs, min. 4 uker/15t pr. uke før semesterstart –http://ecelaspanish.com/ (gode erfaringer fra studenter i Buenos Aires)http://ecelaspanish.com/ Språkbiblioteket på Dragvoll –Gratis utlån av språkkurs - http://www.ntnu.no/isk/spraklab

4 4 Studiepoengsystem Ikke noe enhetlig system i de fleste land i LA Horas, creditos, materias, semstre, ant. fag Sjekk http://db.intersek.ntnu.no/gnaghttp://db.intersek.ntnu.no/gnag –Søk opp land og se hvilke vurderinger som er gjort –Kan variere innad på et og samme lærested (for eksempel ved Univ. Buenos Aires) Første året av en høyere utdanning i LA godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge, men deretter godkjennes høyere utdanning etter tid-for-tid-prinsippet.

5 5 Utdanningssystem - Argentina: -Struktur: –Grado: licenciatura 4-5 år –Posgrado: maestria 1-2 år –Doctorado: kan starte etter licenciatura –1 året godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge System for studiepoeng – stor variasjon Karaktersystem - 0-10 der 10 er best og 4 er laveste ståkarakter Semester: Mars-Juli/August -Desember Fritak for skolepenger ved avtaler, studieavgift forekommer –Skolepenger på ca. 50 - 70000 pr. år ved private læresteder, ikke ved offentlige

6 6 Utdanningssystem - Chile Struktur: –Bachelor = licenciatura (4-5 år) –Master = maestria/magister (1-2 år) –Doctorado (3 år) Studiepoeng (créditos), men ikke noe felles, nasjonalt system. Karaktersystem: –7,0 -4.0 (laveste ståkarakter) –1 – 100 (av og til med korresponderende bokstavkarakterer), der 100 er beste karakter og 50 laveste ståkarakter. Semester: mars-juli / august-desember Skolepenger: ca. 50000 (bachelor) / 70-80000 master –Fritak for skolepenger ved avtaler

7 7 Utdanningssystem - Brasil Struktur: –Bachelor: bacharelado, licenciatura, tecnólogia (3-5-år) –Master: mestrado (1-2 år) –Doctorado (min. 4 år) System for studiepoeng –Det finnes ikke noe landsdekkende, enhetlig system for studiepoeng. Et poeng (crédito) kan representere fra 15 til 45 timer teori/praksis. Fulltidsstudier krever vanligvis 25 – 35 poeng per semester. Karaktersystem –10 til 0/100 til 0. 10 og 100 er beste karakter, og laveste ståkarakter er henholdsvis 6 eller 5 eller 60 eller 50. Andre systemer er bokstavkarakterer (A, B, C osv) og beskrivende karakterer av typen Muito Bom (veldig bra), Bom (bra) osv. Semester: mars-juli/august -desember Fritak/rabatt for skolepenger ved avtaler, studieavgift forekommer –Skolepenger ved private læresteder, ikke ved offentlige

8 8 Avtaler - Argentina Universidad de Buenos Aires - (www.uba.ar) –Faculty of Architecture, Design and Urbanism * –Faculty of Economic Sciences –Faculty of Exact and Natural Sciences * –Faculty of Social Sciences * –Faculty of Pharmacy and Biochemistry –Faculty of Letters and Philosophy * –Faculty of Engineering * –Faculty of Medicine * –Faculty of Psychology Universidad Nacional de la Rioja – La Rioja (www.unlar.edu.ar) –Departamento Académico de Ciencias de la Salud y de la Educación –Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo –Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas –Departamento Académico de Humanidades Universidad Nacional de Córdoba – (www.unc.edu.ar) –Architecture –Economics –Exact, physical and natural science/engineering –Medicine –Philosophy and Humanities –Law and Social Sciences –Mathematics, Astronomy and Physics

9 9 Avtaler - Chile Pontifica Universidad Catolica de Chile (Santiago) –Alle fagområder Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso –Alle fagområder Universidad Tecnica Federico Santa Maria (Valparaiso) Universidad Mayor- Santiago Kontakt med: –Universidad Austral de Chile (Valdivia) –Universidad de la Frontera (Temuco) –Universidad de Chile (Santiago) –Universidad de Santiago –Universidad de Tarapacá (Arica)

10 10 Avtaler - Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro (kun marin) Universidade Estadual Campinas (Unicamp – Campinas) –har vært studenter fra geofag/petroleumsteknologi og SVT Universidade Féderal de Santa Catarina (Florianopolis) –har vært stud. fra psyk/lærerutd (realfag) Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Universidade Estadual Paulista (Botucatu) ( medisin) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal) Universidade Federal de Pernambuco (Recife) Universidade de São Paulo (São Paulo) ( child and childhood studies ) Universidade de Brasilia (Brasilia)

11 11 Andre avtaler Peru –Pontificia Universidad Católica del Perú alle fagområder Venezuela –Universidad Simon Bolivar Ecuador –Universidad San Francisco de Quito (medisin) Mexico –Universidad Autonoma Nacional de Mexico (UNAM) Alle fagområder

12 12 Skaff informasjon Les studentrapporter – over 9000 rapporter samlet på –www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/erfaringsutveksling Ditt eget fagmiljø –Kontaktpersoner/faglærere på studieprogram/institutt/fakultet

13 13 Rikke Løvlie, Mexico

14 14 Visum UDs landsider –http://www.landsider.no/http://www.landsider.no/ –Det kreves opptaksbrev fra lærestedet, politiattest, fødselsattest, noen tilfeller legeattest etc. Argentina –De fleste drar på turistvisum (3 mnd.) og søker om studentvisum etter ankomst –Fødselsattest bør ha apostille-stempel (fåes hos fylkesmannen, men må først signeres av notarius) –Kan søke på forhånd via den argentinske ambassaden i Oslo Brasil –MÅ søkes på forhånd via den brasilianske ambassaden i Oslo Chile –Søk på forhånd via det chilenske konsulatet i Oslo

15 15 Formaliteter Søk om forhåndsgodkjenning til fakultetet Søk om stipend fra Internasjonal seksjon Søk studieplass Søk lånekassen om lån og stipend

16 16 Forhåndsgodkjenning Må søkes om forhåndsgodkjenning til fakultetet Kreves av lånekassen for å få full støtte Full studiebelastning pr. semester –dvs. tilsvarende 30 sp pr. semester Søk til fakultetet om endelig godkjenning av fagene tatt i utlandet etter avsluttet opphold Bruk skjema: –https://www.intersek.ntnu.no/soknadsskjema/

17 17 Stipend fra NTNU NTNU-stipend –NOK 7000/10000 Karaktersnitt Søknadsfrist –1. mars og 1. oktober www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/soknadsskjema

18 18 Søknader til lærestedene Avtalelæresteder –Sendes via Internasjonal seksjon (IS) –Bekreftelse fra IS med info. om studentstatus ved NTNU, finansiering fra lånekassen, helseforsikring etc. –Kan være tidlige frister Andre læresteder –Ta kontakt med lærestedet

19 19 Lånekassen (2012/2013) NOK 92 500 pr. år (utdanningsstipend og lån) Reisetillegg - 70 % stipend / 30 % lån Sør- Amerika NOK 20 800, Mellom-Amerika NOK 16 240 Maks støtte til skolepenger: NOK 116 100 Språkkursstipend: NOK 17 040


Laste ned ppt "1 Delstudier i utlandet Fellesveiledning Latin-Amerika"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google