Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gullfaks 2005 Gruppe 1 Axel VegardMali Jon Trond.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gullfaks 2005 Gruppe 1 Axel VegardMali Jon Trond."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gullfaks 2005 Gruppe 1 Axel VegardMali Jon Trond

2 Agenda Prosess (~10 min) Faglig(~20 min) Spørsmål(~ 5 min)

3 Prosess Forutsetning Gruppestruktur og arbeidsmetode Erfaringer Diskusjon Konklusjon

4 Forutsetninger Gruppemedlemmenes motivasjon Erfaring fra lignende prosjektarbeid

5 Gruppestruktur Flat struktur Ingen utnevnt leder Målsetning: Demokratiske beslutninger

6 Arbeidsmetode Individuelle ansvarsområder 2 + 3 Selvstendig arbeid den første tiden effektivt?

7 Erfaringer Tester Understrekte hva de enkelte trodde fra før Nytt å sette fokus på prosess Uvant, men lærerikt Fokuset skapte frustrasjon Lang tid før vi tok tak i problemet

8 Diskusjon Struktur og arbeidsmetode Forskjellige motivasjonskurver Vendepunkt?

9 Konklusjon Startet for sent med å rette fokuset mot prosessdelen av faget Har slitt faglig Frustrasjon over oppgavens voksende omfang Gruppens evne til å holde humøret oppe har vært utslagsgivende

10 Trykkstøtte K1/K2

11 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

12 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

13 Problemstilling (1)

14 Problemstilling (2) C20 C14 C13 PCSK25 L1_I C4 L1_P 1 2 3 4 C24

15 Problemstilling (3) Lavt trykk i K1 og K2 Udrenert olje i S10 i K1 Udrenert olje i S2 og S3 i K2

16 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

17 Prosjektbeskrivelse Oppgave: Bore ny vanninjektor i K1/K2 Hypotese: DIACS vil gi best resultat Bygge videre på arbeid fra i fjor 3 caser med ulike strategier og løsninger

18 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

19 Geologiske begrensninger Vekslinger mellom sander og skifere Tynne og lite kontinuerlige sander Store trykkforskjeller Forkastninger

20

21 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

22 Simulering (1) Eclipse Begrensninger Forenklinger

23 Simulering (2) Har lagt inn brønn fra fjorårets oppgave, PCSK25 Simulering til 2020 Lagt inn injeksjonsbrønn ICSK13 og ICSK27

24 Simulering (3)

25 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

26 DIACS i simuleringen Downhole Instrumentation And Control System Opptil fire uavhengige ventiler/injeksjonspunkter Reguleres fritt fra 0 til 100% åpning Maksimal injeksjon for hver DIACS: 3500 [Sm3/dag]

27 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

28 Strategi (1) Case 1 – Ingen injeksjon Dagens situasjon Simulering Res: 1435 [Sm3*1000]

29 Strategi (2) Case 2.1- Injeksjon uten DIACS En injeksjonsbrønn i K2 Fire kompletteringer Simulering Res: 1732 [Sm 3 *1000]

30 Strategi (3) Case 2.2 - Injeksjon uten DIACS Injeksjonsbrønn med sidesteg i K1 og K2 4+2 kompletteringer Simulering Res: 1737 [Sm 3 *1000]

31 Strategi (4) Case 2.3 - Injeksjon uten DIACS To injeksjonsbrønner 4+2 kompletteringer Simulering Res: 1753 [Sm 3 *1000]

32 Strategi (5) Case 3 - Injeksjon med DIACS Sidesteg Firesoners DIACS Tre i K2 og en i K1 Simulering Res: 1743 [Sm 3 *1000]

33 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

34 Økonomi Vurderte casene m.h.p nåverdi Produksjon fra 2007-2020 Best case, worst case Store usikkerheter Oljepris Dollarpris

35 Vurderinger Best case Oljepris: 1500 kr/Sm 3 (~$38/fat) Gasspris: 1,0 kr/Sm 3 Worst case Oljepris: 1100 kr/Sm 3 Gasspris: 0,7 kr/Sm 3 Diskonteringsrente på 7%

36 Resultater Case: Total olje prod 2007-2020 [Sm 3 *1000] Nåverdi (Best case) [M NOK] 114351982 2.117322333 2.217372242 2.317532193 317432205

37 Orientering Problemstilling Prosjektbeskrivelse Trykkforhold/Forkastninger Simulering Generelt om DIACS Strategi Nåverdiberegning Konklusjon

38 Trykkstøtte vil gi høyere produksjon Trykkstøtte vil gi akselererende produksjon DIACS komplettering ikke bedre Case 2.1 gir best nåverdi

39 Spørsmål?


Laste ned ppt "Gullfaks 2005 Gruppe 1 Axel VegardMali Jon Trond."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google