Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper Ødometerforsøk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper Ødometerforsøk."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper Ødometerforsøk

2 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - ødometerforsøk n Innhold –Innledning –Prinsipp for setningsberegninger spenningsendringer jordarters stivhet setningers størrelse og tidsforløp - konsolideringsteori spesielle deformasjonsfenomener, prekonsolidering –Bestemmelse av jordarters deformasjonsegenskaper utstyr for utførelse av trinnvise ødometerforsøk systematisering av jordarters stivhet og setningsmodeller –Krypdeformasjoner –Eksempler og forelesningsøvinger

3 n Forstå årsaker til og mekanismer ved deformasjon av jord n Kjenne utstyr og forsøksprosedyrer for bestemmelse av deformasjons- og konsolideringsparametre n Kjenne systematisering av deformasjonsforløp i ulike jordarter n Kunne kritisk vurdere forsøksresultater og forhold som påvirker kvalitet av resultatene TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - læringsmål

4 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning

5 Endelig høyde? Nødvendig overhøyde? Tidsforløp? Problemer med inhomogen undergrunn? Problemer ved overgang til andre konstruksjoner? Morene

6 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning Totale setninger? Differansesetninger? Påvirkning på nabobygg? Tidsforløp for setningene? Tiltak for reduksjon av setninger?

7 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning Nødvendig konsolideringstid for tilleggslast? Varighet av operasjonsfase? Tolererbare setninger?

8 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning Ujevnt setningsforløp for konstruksjon? Trinnvis konsolidering ved utlegging?

9 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Setningsanalyser - data fra eksperimentelle undersøkelser Dybde til fjell eller ikke-setningsgivende lag Identifisering av laggrenser og jordartstyper Identifisering av drenerende lag In situ poretrykkstilstand Deformasjons- og konsolideringsparametre i kritiske lag

10 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning Hvorfor setter det skjeve tårn i Pisa seg?

11 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning Hvordan kan differensesetningene reduseres og tårnet reddes? (….uten at turistsjefen i Pisa blir misfornøyd?)

12 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innledning

13 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - Ødometerforsøk Prinsipp for setningsberegninger

14 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Prinsipp for setningsbestemmelser Prøver

15 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utvikling av setninger - jordens respons Tilleggs- spenning Initial- spenning Poretrykk PrimærSekundær

16 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - Ødometerforsøk Bestemmelse av jordarters deformasjonsegenskaper

17 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Hooke’s lov - endimensjonal spenningstilstand  1 = -  1 ’/E =  3 /  1  1 E

18 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Hooke’s lov - tredimensjonal (romlig) spenningstilstand  1 = (1-2 K’)  1 ’/E =  3 /  1

19 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innflytelse av spenningsforhold  =  ’/  =E/(1-2 K’)

20 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innflytelse av spenningsforhold Ring Ingen sidestøtte Enaksielt trykkforsøk Ødometerforsøk

21 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - definisjon av stivhetsmodul

22 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - Ødometerforsøk Setningers tidsforløp - konsolideringsteori

23 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Setningers tidsforløp - konsolideringsteori 1. Kontinuitetsbetingelsen3. Moduldefinisjonen  v/  z =  /  t M = d  ’/d  2. Strømhastighet4. Effektivspenningsprinsippet v = ki - ki o  ’ =  - u k = permeabilitet Differensialligning for konsolidering: i = gradient   /  t = c v  2   /  z 2 =   /  T =  2   /  2    resttøyning

24 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Setningers tidsforløp - konsolideringsteori T = primær tidsfaktor = c v t/H 2, U p = primær konsolideringsgrad =  /  p ødo

25 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - ødometerforsøk Utstyr for utførelse av trinnvise ødometerforsøk

26 n Forsøksprinsipper –Uforstyrret prøve av leire/silt –Ødometer prøve: høyde 20 mm, areal 20 cm 2 –Prøven er bygget inn i en stiv stålring som forhindrer lateral deformasjon (  3 = 0) –Trinnvis økende last mellom hvert lasttrinn: belastning med lodd dobling av lasten mellom hvert lasttrinn –Registrering av aksial last P, aksial deformasjon  og (opsjonelt) poretrykk u b –Presentasjon av data i plott for tolkning av deformasjons parametre: t - ,  ’ - ,  ’ - M  ’ - c v,  ’ - r s Geonor trinnvis ødometer rigg TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Ødometerforsøk - utstyr og forsøksprosedyrer

27 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utstyr og forsøksprosedyrer - prinsipp for ødometerforsøk

28 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utstyr og forsøksprosedyrer - tøyningstilstand i ødometerforsøk Stålring med klemanordning forhindrer lateral deformasjon Tilsvarer idealisert spennings-tøyningstilstand under fundamentet

29 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utstyr og forsøksprosedyrer - dreneringstilstand Sokkel for tovegs drenasje: - drenasjespor - porøst, heldekkende toppfilter - porøst, heldekkende bunnfilter Situasjon ved envegs drenasje Situasjon ved tovegs drenasje

30 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utstyr og forsøksprosedyrer - ødometerceller Sokkel for tovegs drenasjeSokkel for envegs drenasje Klemring Ødometerskål Toppstykke Sokkel m/poretrykksmåler

31 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - Ødometerforsøk Systematisering av jordarters stivhet og setningsmodeller

32 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - tøyningsutvikling  vo ’ c’c’ Tøyning  =  /H o Relativdeformasjon i ødometerforsøket

33 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - teoretisk grunnlag Modul mellom hvert lasttrinn: M = d  ’/d  Generalisert matematisk uttrykk som grunnlag for regnemodeller M = m  a ’(  ’/  a ’) 1-  m = modultall  a ’ = referansespenning = 1 atm  = kurvetilpasningsparameter

34 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - prinsippiell oppførsel  vo ’ c’c’

35 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - kurvetilpasningsparameter  EE  = 1.0:  ’ <  c ’ leire, berg PL  = 0:  ’ >  c ’ leire, fin silt EP  < 1.0: sand, grov silt, grus ES   c ’ kvikkleire Tilpasning til jordart

36 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - systematisering EE  = 1.0:  ’ <  c ’ leire, berg  = [(  ’/  a )   (  o ’/  a )   ma  M = m  a ’(  ’/  a ’) 1-   = (  ’-  o ’)/m  a =  ’/m  a M = m  a, m = 25-200

37 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - systematisering PL  = 0:  ’ >  c ’ leire, fin silt  = [(  ’/  a )   (  o ’/  a )   ma  M = m  a ’(  ’/  a ’) 1-   = ln[(  ’ -  r ’)/(  o ’-  r ’)]/mM = m(  ’-  r ’), m = 5-25

38 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - variasjon av modultall m m = f (porøsitet n %)m = f (vanninnhold w %)

39 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - systematisering EP  < 1.0: sand, grov silt, grus,  = 0.5  = [(  ’/  a )   (  o ’/  a )   ma  M = m  a ’(  ’/  a ’) 1-   = 2 [  (  ’/  a )   (  o ’/  a )  mM = m  (  ’  a ’), m = 100-1000

40 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsmodul - variasjon av modultall m (sand) m = f (relativ porøsitet P r %)

41 Prekonsolideringsspenning  c ’ m M oc Resultater fra silt c voc TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - eksempel på tolkning

42 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - konsolideringskoeffisient Konsolideringskoeffisient: c v = TH 2 /t T = tidsfaktor T p =tidsfaktor ved 100 % konsolidering = 1.17 t = påløpt tid H = drensvegens lengde Estimat av konsolideringstid: t p = TH 2 /c v Kontinuerlig forsøk c voc c vnc

43 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innflytelse av forsøksvariable Mulige variable Trinntidens lengde Antall lasttrinn Drenasjeforhold På- og avlastningssløyfer

44 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - innflytelse av forsøksvariable Lastprosedyre med på- og avlastningssløyfer Første lasttrinn ved  vo ’/4 Avlastning ved antatt  c ’ ned til  vo ’ Ny pålastning til max 9  c ’ Veksling mellom doble og like lasttrinn

45 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - Ødometerforsøk Krypdeformasjoner

46 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper - krypdeformasjoner Bestemmelse av krypparametre: Tidsmotstand R: R = dt/d  Tidsmotstandstall r s (t > t p ): R = r s (t - t p ) Kryptøyning  s :  s = ln(t-t r )/(t p -t r )/r s


Laste ned ppt "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Deformasjonsegenskaper Ødometerforsøk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google