Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Få papir på å være en kompetent prosjektleder -via sertifisering etter internasjonal standard 2 0 0 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Få papir på å være en kompetent prosjektleder -via sertifisering etter internasjonal standard 2 0 0 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Få papir på å være en kompetent prosjektleder -via sertifisering etter internasjonal standard 2 0 0 4

2 Sertifisering på ulike nivå 4 Norge

3 Fordeler ved sertifisering For virksomheten Dokumenterer over for markedet, at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere. Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en kontinuerlig forbedring av kompetansenivået Synligjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen. Et verktøy for å sikre at prosjektledelsen ligger i de riktige hender - også ved nyansettelse av en prosjektleder. 9

4 Fordeler ved sertifisering forts. For prosjektlederen: Dokumenterer kunnskap & erfaring, altså kompetanse i ledelse av prosjekter - som vil øke din markedsverdi... Gir feedback om de områder, hvor det er bruk for ytterligere læring. Gir struktur på den personlige utvikling som prosjektleder 10 Øke ditt kompetansenivå, i det deltakelse i sertifiseringsprosessen i seg selv gir nyttig læring

5 Tre gjennomgående vurderingskriterier 12

6 Omfang og art av prosjekterfaring 15 Side 15 Navn:Sparring: Prosjektbetegnelse Virksomhet/er Start / sluttidspunkt Ressourser(t/kr) Antall: kjernegruppe/I alt Prosjekttype Kompleksitet Egen rolle i projektet PL / PU- mannemåneder Sammendrag Kompleksitet 1: Kompleksitet 2: Kompleksitet 3: Kompleksitet 4: mdr. I alt:mdr. Leder av faserne

7 Spesifisering av prosjekterfaringer 18 Side 19 Navn:Sparring: Prosjektbetegnelse samt formål og innhold: Viktigste erfaringer: Element nr.: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Prosjekt 1: Prosjekt 2: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr.

8 31 elementerne vedr. metodekompetanse Kompetanse på prosjektnivå 1. Planlegge prosjektledelsen 2. Utføre projektets ledelsesfaser 3. Utøve overordnet prosjektledelse 4. Utøve løpende prosjektledelse Kompetanse på virksomhetsnivå 5. Samordne prosjektvirksomheten 1.1 Forklare projektformen 1.2 Anvende prosjektmodeller 1.3 Anvende prosjektledelsesmodeller 1.4 Planlegge prosjektets ledelsesinnsats 2.1 Utføre prosjektforberedelsen 2.2 Utføre prosjektopstarten 2.3 Utføre ledelse av prosjektutførelse 2.4 Utføre projektevalueringer 2.5 Utføre projektavslutning 3.1 Foreta prosjektanalyser 3.2 Forankre i prosjektets omgivelser 3.3 Avklare prosjektets mål og omfang 3.4 Strukturere prosjektets innhold 3.5 Planlegge prosjektets hovedforløp 3.6 Utforme prosjektets organisasjon 3.7 Bemanne prosjektets organisation 3.8 Inngå avtaler med prosjektets leverandører 3.9 Forvalte prosjektets overordnede planer 4.1 Planlegge detaljforløp og ressurser 4.2 Planlegge prosjektets økonomi 4.3 Spesifisere prosjektets kvalitetsaktiviteter 4.4 Følge opp på kvalitet, tid, ressourser m.m. 4.5 Etablere infrastruktur for kommunikasjon 4.6 Udvikle samarbeidet i prosjektet 4.7 Udvikle medarbeiderenes kompetanse 4.8 Fremme løpende kommunikasjon 4.9 Sparre vedr. faglig prosjektutførelse 5.1 Forklare virksomh.s ledelse av prosjekter 5.2 Agere i prosjektorientert organisasjon 5.3 Ta del i ledelse av prosjektporteføljen 5.4 Utvikle virksomhetens prosjektledelse 22 Side 27

9 Kompetanseelementer Prosjekterfaring: Har minst 3 års erfaring som prosjektleder av mindre komplekse prosjekter eller delprosjekter i komplekse prosjekter – med ansvar for alle relevante ledelsesområder og med oppnåelse av gode resultater. Har også anvendt innhøstede erfaring i nye projekter. Metodekompetanse: Har forståelse av og kan anvende et spekter av metoder og verktøy – se Nivå D. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre og i flere, men mindre komplekse situasjoner. Adferdskompetanse: Har innsikt i og utviser en betydelig og hovedsaklig hensiktsmessig grad av adferd, som gir integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter – også under delvis vanskelige vilkår. 39 IPMA NIVÅ C

10 Selvvurdering av metodekompetanse 23 Side 31 Navn:Sparring: LavMellemHøy 091253467810 Bruk tallverdier - for å oppnå automatisk gjennomsnitsberegning 1. Planlegge prosjektledelsen 1.1 Forklare prosjektformen 1.2 Anvende prosjektmodeller 1.3 Anvende prosjektledelsesmodeller 1.4 Planlegge prosjektets ledelsesinnsats Samlet kompetanse for seksjon 1 2. Utføre prosjektets ledelsesfaser 2.1 Utføre prosjektforberedelsen 2.3. Utføre ledelse av prosjektutførelsen 2.4 Utføre prosjektevaluering 2.5 Utføre prosjektavslutning 2.2. Utføre prosjektoppstarten Samlet kompetanse for seksjon 2 3. Utøve overordnet prosjektledelse 3.1 Foreta prosjektanalyser 3.2 Forankre i prosjektets omgivelser 3.3 Avklare prosjektets mål og omfang 3.4 Strukturere prosjektets innhold 3.5 Planlegge prosjektets hovedforløp Samlet kompetanse for seksjon 3 3.6 Utforme prosjektets organisasjon 3.7 Bemanne prosjektets organisasjon 3.8 Inngå avtaler med leverandører 3.9 Forvalte prosjektets overordnede planer Kommentarer / Referanser

11 Tre grupper av adferdskompetanse 6. Integrere prosjektprosessen 7. Påvirke prosjektfremdriften 8. Formidle prosjektsamarbeidet 28 Side 107

12 Selvvurdering af adferdskompetanse 29 Side 112 Navn:Sparring: LavMellomHøy 091253467810 Bruk tallverdier - for å oppnå automatisk gjennomsnitsberegning 6. Integrere prosjektprosessen 6.1 Agere helhetsorientert Samlet kompetanse for seksjon 6 7. Påvirke prosjektfremdriften Samlet kompetanse for seksjon 7 8. Formidle prosjektsamarbeidet Samlet kompetanse for seksjon 8 Kommentarer / Referanser 6.3 Utvise personlig integritet 6.2 Fremme strukturering 7.1 Utvise handlekraft 7.2 Foreta effektiv kommunikation 7.3 Opptre fleksibelt/ manøvreringsdyktighet 7.4 Utvise gjennomslagskraft 8.1 Utvise prosessorientering 8.3 Foreta aktiv samarbeidsformidling 8.2 Oppbygge personlige relasjoner/nettverk Samlet adferdskompetanse 091253467810

13 Sterkeste og svakeste adferd Side 112 Navn:Sparring: Sterkeste Svakeste Beskrivelse: Element nr. Opp til to nr. Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Opp til to nr. Beskrivelse: 31

14 C Er kompetent til å lede mindre komplekse prosjekter og assistere prosjektlederen i komplekse prosjekter innenfor alle områder ved ledelse av prosjekter. Kan herunder lede en større gruppe av prosjektdeltakere og/eller fungere som leder av en delprosjekt- gruppe i et komplekst prosjekt. Enkelt uttrykt ”alminnelig førerkort” for prosjektledere. IPMA NIVÅ C Sertifisert prosjektleder 38

15 TRINN 1: Forberedelse Introduktionssesjon 12. februar kl. 9.00 – 16.00. Skriftlig eksamen, 2 1/2 time - ingen hjelpemidler. Veiledning i å selvvurdere kompetanse. Udarbeide selvvurdering Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring. Selvvurdere metode- og adferdskompetanse. Innsendes senest 9. mars. Godkennelse 1 TRINN 2: Planleggingssesjon 30. mars kl. 9.00 – 17.00. Grupper á 4-5 deltakere. Planlegge prosjekt case. Plenumsrapporter. Intervjumøte 31. mars – reserver hele dagen. Intervju på 1 time med assessor. Godkjenning 2 31.mars Sertifikat utstedes. Gyldig i 3 år. Resertifisering Etter 3 år fornyet selvvurdering + gennomført og planlagt utvikling. Alternativt fortsettes med sertifisering på Nivå B. 40 NIVÅ C Sertifiseringsprosedyre


Laste ned ppt "Få papir på å være en kompetent prosjektleder -via sertifisering etter internasjonal standard 2 0 0 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google