Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

etter internasjonal standard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "etter internasjonal standard"— Utskrift av presentasjonen:

1 etter internasjonal standard
Få papir på å være en kompetent prosjektleder -via sertifisering etter internasjonal standard

2 Sertifisering på ulike nivå
Norge 4

3 Fordeler ved sertifisering
For virksomheten Dokumenterer over for markedet, at organisasjonen har kvalifiserte prosjektledere. Stimulerer det faglige miljø for profesjonell prosjektledelse og en kontinuerlig forbedring av kompetansenivået Synligjør karriereveien for prosjektledere i organisasjonen. Et verktøy for å sikre at prosjektledelsen ligger i de riktige hender - også ved nyansettelse av en prosjektleder. 9

4 Fordeler ved sertifisering forts.
For prosjektlederen: Dokumenterer kunnskap & erfaring, altså kompetanse i ledelse av prosjekter som vil øke din markedsverdi... Øke ditt kompetansenivå, i det deltakelse i sertifiseringsprosessen i seg selv gir nyttig læring Gir feedback om de områder, hvor det er bruk for ytterligere læring. Gir struktur på den personlige utvikling som prosjektleder 10

5 Tre gjennomgående vurderingskriterier
12

6 Omfang og art av prosjekterfaring
Side 15 Navn: Sparring: Antall: kjernegruppe/I alt Leder av faserne Start / sluttidspunkt Ressourser(t/kr) Egen rolle i projektet PL / PU- mannemåneder Virksomhet/er Prosjekttype Kompleksitet Prosjektbetegnelse Sammendrag Kompleksitet 1: mdr. Kompleksitet 2: mdr. Kompleksitet 3: mdr. Kompleksitet 4: mdr. I alt: mdr. 15

7 Spesifisering av prosjekterfaringer Side 19
Navn: Sparring: Prosjektbetegnelse samt formål og innhold: Viktigste erfaringer: Element nr.: Opp til to nr. Prosjekt 1: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Prosjekt 2: Opp til to nr. Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: Opp til to nr. Utfordring: Ledelsestiltak: Erfaring/Læring: 18

8 31 elementerne vedr. metodekompetanse
Side 27 Kompetanse på prosjektnivå 1. Planlegge prosjektledelsen 1.1 Forklare projektformen 1.2 Anvende prosjektmodeller 1.3 Anvende prosjektledelsesmodeller 1.4 Planlegge prosjektets ledelsesinnsats 2. Utføre projektets ledelsesfaser 2.1 Utføre prosjektforberedelsen 2.2 Utføre prosjektopstarten 2.3 Utføre ledelse av prosjektutførelse 2.4 Utføre projektevalueringer 2.5 Utføre projektavslutning 3. Utøve overordnet prosjektledelse 3.1 Foreta prosjektanalyser 3.2 Forankre i prosjektets omgivelser 3.3 Avklare prosjektets mål og omfang 3.4 Strukturere prosjektets innhold 3.5 Planlegge prosjektets hovedforløp 3.6 Utforme prosjektets organisasjon 3.7 Bemanne prosjektets organisation 3.8 Inngå avtaler med prosjektets leverandører 3.9 Forvalte prosjektets overordnede planer 4. Utøve løpende prosjektledelse 4.1 Planlegge detaljforløp og ressurser 4.2 Planlegge prosjektets økonomi 4.3 Spesifisere prosjektets kvalitetsaktiviteter 4.4 Følge opp på kvalitet, tid, ressourser m.m. 4.5 Etablere infrastruktur for kommunikasjon 4.6 Udvikle samarbeidet i prosjektet 4.7 Udvikle medarbeiderenes kompetanse 4.8 Fremme løpende kommunikasjon 4.9 Sparre vedr. faglig prosjektutførelse Kompetanse på virksomhetsnivå 5. Samordne prosjektvirksomheten 5.1 Forklare virksomh.s ledelse av prosjekter 5.2 Agere i prosjektorientert organisasjon 5.3 Ta del i ledelse av prosjektporteføljen 5.4 Utvikle virksomhetens prosjektledelse 22

9 Kompetanseelementer IPMA NIVÅ C Prosjekterfaring:
Har minst 3 års erfaring som prosjektleder av mindre komplekse prosjekter eller delprosjekter i komplekse prosjekter – med ansvar for alle relevante ledelsesområder og med oppnåelse av gode resultater. Har også anvendt innhøstede erfaring i nye projekter. Metodekompetanse: Har forståelse av og kan anvende et spekter av metoder og verktøy – se Nivå D. Har praktisert hvert av disse i samspill med andre og i flere, men mindre komplekse situasjoner. Adferdskompetanse: Har innsikt i og utviser en betydelig og hovedsaklig hensiktsmessig grad av adferd, som gir integrasjon, fremdrift og samarbeid i prosjekter – også under delvis vanskelige vilkår. 39

10 Selvvurdering av metodekompetanse
Side 31 Navn: Sparring: Lav Mellem Høy Kommentarer / Referanser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk tallverdier - for å oppnå automatisk gjennomsnitsberegning 1. Planlegge prosjektledelsen 1.1 Forklare prosjektformen 1.2 Anvende prosjektmodeller 1.3 Anvende prosjektledelsesmodeller 1.4 Planlegge prosjektets ledelsesinnsats Samlet kompetanse for seksjon 1 2. Utføre prosjektets ledelsesfaser 2.1 Utføre prosjektforberedelsen 2.2. Utføre prosjektoppstarten 2.3. Utføre ledelse av prosjektutførelsen 2.4 Utføre prosjektevaluering 2.5 Utføre prosjektavslutning Samlet kompetanse for seksjon 2 3. Utøve overordnet prosjektledelse 3.1 Foreta prosjektanalyser 3.2 Forankre i prosjektets omgivelser 3.3 Avklare prosjektets mål og omfang 3.4 Strukturere prosjektets innhold 3.5 Planlegge prosjektets hovedforløp 3.6 Utforme prosjektets organisasjon 3.7 Bemanne prosjektets organisasjon 3.8 Inngå avtaler med leverandører 3.9 Forvalte prosjektets overordnede planer Samlet kompetanse for seksjon 3 23

11 Tre grupper av adferdskompetanse Side 107
6. Integrere prosjektprosessen 7. Påvirke prosjektfremdriften 8. Formidle prosjektsamarbeidet 28

12 Selvvurdering af adferdskompetanse
Side 112 Navn: Sparring: Lav Mellom Høy Kommentarer / Referanser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk tallverdier - for å oppnå automatisk gjennomsnitsberegning 6. Integrere prosjektprosessen 6.1 Agere helhetsorientert 6.2 Fremme strukturering 6.3 Utvise personlig integritet Samlet kompetanse for seksjon 6 7. Påvirke prosjektfremdriften 7.1 Utvise handlekraft 7.2 Foreta effektiv kommunikation 7.3 Opptre fleksibelt/ manøvreringsdyktighet 7.4 Utvise gjennomslagskraft Samlet kompetanse for seksjon 7 8. Formidle prosjektsamarbeidet 8.1 Utvise prosessorientering 8.2 Oppbygge personlige relasjoner/nettverk 8.3 Foreta aktiv samarbeidsformidling Samlet kompetanse for seksjon 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samlet adferdskompetanse 29

13 Sterkeste og svakeste adferd
Side 112 Navn: Sparring: Sterkeste Element nr. Opp til to nr. Beskrivelse: Opp til to nr. Beskrivelse: Beskrivelse: Opp til to nr. Beskrivelse: Opp til to nr. Svakeste Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Opp til to nr. Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Opp til to nr. Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Opp til to nr. Beskrivelse: Ledelsestiltak: Utviklingstiltak: Opp til to nr. 31

14 C Sertifisert prosjektleder IPMA NIVÅ C Er kompetent til å lede mindre
komplekse prosjekter og assistere prosjektlederen i komplekse prosjekter innenfor alle områder ved ledelse av prosjekter. Kan herunder lede en større gruppe av prosjektdeltakere og/eller fungere som leder av en delprosjekt- gruppe i et komplekst prosjekt. Enkelt uttrykt ”alminnelig førerkort” for prosjektledere. 38

15 Udarbeide selvvurdering
NIVÅ C Sertifiseringsprosedyre TRINN 1: Forberedelse Introduktionssesjon 12. februar kl – Skriftlig eksamen, 2 1/2 time - ingen hjelpemidler. Veiledning i å selvvurdere kompetanse. Udarbeide selvvurdering Utarbeide CV og spesifisere prosjekterfaring. Selvvurdere metode- og adferdskompetanse. Innsendes senest 9. mars . Godkennelse 1 TRINN 2: Planleggingssesjon 30. mars kl – Grupper á 4-5 deltakere. Planlegge prosjekt case. Plenumsrapporter. Intervjumøte 31. mars – reserver hele dagen. Intervju på 1 time med assessor. Godkjenning 2 31.mars Sertifikat utstedes. Gyldig i 3 år. Resertifisering Etter 3 år fornyet selvvurdering + gennomført og planlagt utvikling. Alternativt fortsettes med sertifisering på Nivå B. 40


Laste ned ppt "etter internasjonal standard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google