Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 1 nylig ledet prosjekt for overtagelse av virksomhet i 18 land nylig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 1 nylig ledet prosjekt for overtagelse av virksomhet i 18 land nylig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 1 nylig ledet prosjekt for overtagelse av virksomhet i 18 land nylig ledet prosjekt for overtagelse av virksomhet i 18 land prosjektbakgrunn fra produktutvikling, systemleveranser og organisasjonsutvikling prosjektbakgrunn fra produktutvikling, systemleveranser og organisasjonsutvikling arbeidet 20 år som prosjektleder i Ericsson-gruppen arbeidet 20 år som prosjektleder i Ericsson-gruppen Øivind Olaisen Senior Prosjektleder, IPMA nivå B Ericsson AS

3 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 2 Hva er outsourcing? Sette ut deler av virksomheten til en annen bedrift Sette ut deler av virksomheten til en annen bedrift Fokusering på kjernevirksomhet gir vekst og lønnsomhet Fokusering på kjernevirksomhet gir vekst og lønnsomhet Outsourcing muliggjør en effektiv og smertefri overgang Outsourcing muliggjør en effektiv og smertefri overgang Avtale om å kjøpe tilbake produkter/ tjenester Avtale om å kjøpe tilbake produkter/ tjenester Spesialisering en drivkraft i utvikling av teknologi og marked Spesialisering en drivkraft i utvikling av teknologi og marked Outsourcing er ofte forbundet med klatring på verdistigen Outsourcing er ofte forbundet med klatring på verdistigen Kan endre arbeidsdelingen mellom landene Kan endre arbeidsdelingen mellom landene Kan føre til maktforskyvning i næringslivet globalt Kan føre til maktforskyvning i næringslivet globalt

4 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 3 Firma A -outsourser virksomhet “Kunde” Firma B -overtar virksomhet “Leverandør” A’s ansatte A’s mellomledere Fagforeninger A’s kunder B’s ansatte B’s underleverandører A’s underleverandører MyndigheterMedia Transisjonsprosjekt Ledelse for ny virkshomhet

5 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 4 Utfordringer! Krav til konfidensialitetKrav til konfidensialitet Ryktespredning og usikkerhetRyktespredning og usikkerhet Motstand fra ansatteMotstand fra ansatte Mangelfull virksomhetsdokumentasjonMangelfull virksomhetsdokumentasjon Halvhjertet deltakelse fra kundens sideHalvhjertet deltakelse fra kundens side Mange uforutsette forhold og situasjonerMange uforutsette forhold og situasjoner Ulike bedriftskulturerUlike bedriftskulturer Mange interessenterMange interessenter

6 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 5 DRIFT og trans- formasjon Overlevering og transisjons- avslutning Gjennom- føring av transisjon Planlegging av transisjon Virksomhets- gransking og kontrakts- forhandlinger Gransking av gjennom- førbarhet og utvikling av løsning Etablering av felles foretnings- grunnlag Faser i transisjon Analysere muligheter Foretningsansvarlig, salg - marked TransisjonsprosjektTransisjonsprosjekt DriftsansvarligeDriftsansvarlige

7 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 6 Mottaksetablering Operasjonell organisasjon og prosess Personal og kommunikasjon Underleverandører Verktøy og IT Aktiva & spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Delprosjekter

8 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 7 Mottaksetablering Definere og etablere virksomhetsstruktur nytt legalt selskap del av eksisterende selskap Etablere finansielle grensesnitt Etablere grensesnitt for virksomhetsrapportering Inngå virksomhetsrelaterte avtaler Mottaksetablering Operasjonell organisasjon og process Personal og kommunikasjon Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet)

9 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 8 Operasjonell organisasjon og prosess Utforme og dimensjonere operasjonell organisasjon Utforme operasjonelle og administrative prosesser Definere operasjonelle grensesnitt Operasjonelle krav til andre delprosjekter Estimere operasjonelle kostnader Starte opp ny operasjonell organisasjon Operasjonell organisasjon og process Personal og kommunikasjon Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering

10 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 9 Personal og kommunikasjon Forhandle avtaler for personal som overføres Bemanne ny virksomhet med kompetent personal Gjøre nytt personal kjent med ny bedriftskultur Introdusere nytt personal i eksisterende bedrift Føre dialog med fagforeninger Utforme og gjennomføre kommunikasjonsplan Operasjonell organisasjon og process Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering Personal og kommunikasjon

11 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 10 Operasjonell organisasjon og process Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering Personal og kommunikasjon Underleverandører Utarbeide strategi for bruk av underleverandører Definere krav til underleverandører Innhente tilbud fra alternative underleverandører Inngå nødvendige underleverandøravtaler Utarbeide kvalitetsplan for underleverandører Beregne underleverandørkostnader

12 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 11 Operasjonell organisasjon og process Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering Personal og kommunikasjon Verktøy og IT Definere verktøybehov ut fra virksomhetsprosess Definere IT infrastruktur og nødvendig HW/SW Definere interne og eksterne IT grensesnitt (B2B) Overføre IT eierskap (utstyr og lisenser) Etablere, teste og driftsette IT infrastruktur Sikre restriksjon / behørig tilgang til verktøy og data

13 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 12 Operasjonell organisasjon og process Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering Personal og kommunikasjon Aktiva og spesielle avtaler Definere hva som skal overføres mht: Lisenser Leieavtaler (f. eks kjøretøy og kontorlokaler) Eiendeler Gjennomføre overføring Sikre erstatning for det som ikke overføres

14 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 13 Operasjonell organisasjon og process Underleverandører Verktøy og IT Aktiva og spesielle avtaler Andre forhold (f. eks. sikkerhet) Mottaksetablering Personal og kommunikasjon Andre forhold Avhengig av situasjonen kan det være en rekke forhold som krever spesiell oppmerksomhet ved transisjonen Det er prosjektleders oppgave og avklare dette samt se til at ansvar for dette er ivaretatt i prosjektorganisasjonen Eksempler på dette: Sikkerhet Flytting

15 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 14 Kompetansekrav til prosjektleder gode kunnskaper om lokale forhold / kultur forretningsorientert og gode sosiale egenskaper Prosjekt-ledelseProsjekt-ledelse ØkonomiØkonomi Endrings-håndteringEndrings-håndtering Team Work KommunikasjonKommunikasjon Engelsk-kunnskaperEngelsk-kunnskaper Løsnings-orienteringLøsnings-orientering Forhandlings-teknikkForhandlings-teknikk Stress-toleranseStress-toleranse Presentasjons-teknikkPresentasjons-teknikk Kultur-følsomhetKultur-følsomhet Kunde-orienteringKunde-orientering

16 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 15 Hvordan sikre et vellykket resultat? 1. Identifisere alle interessenter, avklare deres forventninger 2. Sikre støtte fra ledelsen på begge sider, avtale ledelsens bidrag 3. Skape forståelse for prosjektets målsetning, omfang og leveranser 4. Sikre enighet om oppstarts- og avslutningskriterier 5. Separere transisjonsansvar og driftsansvar 6. Klar definisjon av leveranser mellom delprosjekter - milepæler 7. Skape et sammensveiset og integrert prosjektteam 8. Etablering av et speilet prosjekt hos kunden 9. Kontinuerlig bygge kunderelasjoner og intern motivasjon 10. Dokumentere antagelser, prosess på plass for endringshåndtering

17 Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 16 Spørsmål?


Laste ned ppt "Å overta outsourcet virkshomhet – et komplekst prosjekt! Øivind Olaisen, Ericsson AS 1 nylig ledet prosjekt for overtagelse av virksomhet i 18 land nylig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google