Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RC-remote control / radio control – hva er fjernstyring Radio control (ofte forkortet til R/C eller RC) er bruken av radiosignaler til å styre / kontrollere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RC-remote control / radio control – hva er fjernstyring Radio control (ofte forkortet til R/C eller RC) er bruken av radiosignaler til å styre / kontrollere."— Utskrift av presentasjonen:

1 RC-remote control / radio control – hva er fjernstyring Radio control (ofte forkortet til R/C eller RC) er bruken av radiosignaler til å styre / kontrollere en gjenstand. RC er vanlig og oftest brukt for å beskrive bruken av en håndholdt radiosender som benyttes til å styre et leketøy ( bil,båt eller fly) som har innebygget en radiomottaker.

2 Historikk På en utstilling i 1898 i Madison Square Garden - New York - demonstrete Nikola Tesla hvordan han kunne styre en liten båt uten å ha fysisk kontakt med båten. Publikum kunne be Tesla utføre betsemte handlinger, og Tesla kunne iverksette disse ved hjelp av utstyret han hadde utviklet. Båten kunne svinge til babord eller styrbord, motoren kunne styres slik at båten kunne gå både forover og akterover. Tesla viste det første eksempel på radiostyring Anvendelsene av teknologien er både sivile og militære. Allerede på 1930 tallet hadde russerne bygget fjernstyrte tanks som ble benyttet i den finske vinterkrigen. Etter introduksjonen av transistoren kunne utstyret bygges i svært små størrelser og kravet til energiforsyning ble mye mindre. I dagliglivet finner vi mange anvendelser av teknologien. Ett eksempel er dørlåsene i biler. Kjenner du til andre anvendelser?

3 RC og modellbåter For å kontrollere modellbåten dere har laget, må vi ha kontroll over propellens turtall og rorets posisjon. For å få dette til må vi ha RC-utstyr som har like mange kanaler som de hjelpemidlene vi ønsker å styre, altså en kanal for ror og en for motor. På modellfly brukes ofte fire kanaler : høyderor, balanseror, sideror og motor.

4 Delene i kontrollsystemet Radiosenderen Radiosenderen er den du benytter for å styre båten. Ved å bevege en styrepinne på radiosenderen kan du forandre posisjonen på roret i båten. “Hjernen” i radiosenderen leser av styrepinnenes posisjon og sender informasjonen som signaler gjennom antenna til radiomottakeren ( i båten ). Ved å forandre posisjonen på styrepinnen(e) på radiosenderen blir signalene forandret Radiosenderen har et krystall som setter den i stand til å samhandle med radiomottakere som har samme typen krystall Tips: Slå alltid på radiosenderen først når “systemet” skal brukes

5 I båten har vi radiomottakeren med antenne. Radiomottakeren kan kobles sammen med servoer eller motorer (via en motor kontroller) – en servo / motor for hver kanal. Signalene fra radiosenderen blir fanget opp av radiomottakerens antenne og radiomottakeren tolker de mottatte signalene og kan forandre posisjonen på styrehornene / dreieskivene på servoene. Tips: – Antenna,som er festet i radiomottakeren, kan med fordel strekkes opp langs masta på båten – dette gir bedre mottakerforhold – Slå alltid på radiosenderen før du slår på radiomottakeren Kontakter til servo, motorkontroller og evt. batteri. Delene i kontrollsystemet Radiomottaker

6 Motoren - servoen Settet inneholder to elektromotorer og til motorens aksling er det festet en utskiftbar dreieskive. Du styrer rotasjonsretning på ved å bevege styrepinnen på radiosenderen. Servoene kobles til kontaktene på radiomottakeren merket CH1 eller CH2 Styrehorn / dreieskive

7 Montering i en seilbåt Servo / elektromotor Kobles til CH1 / CH2 kontakten på radiomottakeren Batterisatsen Kobles til av/på bryteren Av/På bryter Kobles til BATT kontakten på radiomottakeren Antenne Radiomottaker

8 Montering i en motorbåt

9 Radiostyringens prinsipper

10 Når du beveger styrepinnen lages det et signal (puls) med varierende lengde. Signalet leses av radiosenderen og sendes til radiomottaker. Holder du styrepinnen helt til – venstre, så sendes det et signal på 1millisekund (ms) – i midtstilling, så er signallengden 1,5 ms – høgre, så er signallengden 2 ms Holdes styrepinnen mellom midtstilling og ytterpunktene så vil signallengden bli ? VeMiHø 1 ms 1,5 ms 2 ms Styrepinnen og signaler

11 Tidsmultipleksing 1 I vårt eksempel skal vi kunne sende informasjon fra våre to styrepinner til mottakerapparatet i båten. Når radiosender og radiomottaker er slått på, er det opprettet en informasjonskanal mellom disse to enhetene. Informasjonen fra hver av styrepinnene ( kanalene) samles i en informasjonspakke (pulstog) og sendes til radiomottaker.

12 Tidsmultipleksing 2 A B C D A: Styrepinnene forandrer posisjon og avgir nytt signal B: Signalene leses av – verdien av signalet C: Signalene fra de to styrepinnene samordnes ( multiplekses) og det lages et pulstog D: Pulstoget sendes gjennom antenna til en mottaker

13 Informasjonsinnsamling Hvert 22.5 millisekund leser ”hjernen” i radiosenderen av posisjoneringen til styrepinnene. Vårt system kan operere maks 8 styrepinner ( kanaler). Informasjonen samles ( multiplekses) i en serie pulser med ulik lengde. Denne samlingen av ”pulser” kalles et pulstog Hvert pulstog startes med en ekstra lang startpuls – 10,5 ms, og hver puls skilles med et ”gap” på 0,3 ms ( se eksempel på et pulstog)

14 Eksempel på et pulstog Kan du forklare hvilke instruksjoner som ligger i dette pulstoget

15 Radiomottakeren Radiomottakeren er satt sammen av elektroniske kretser som kan lese, bryte opp og fortolke den informasjonen som ligger i et pulstog. Vi vil bruke denne informasjonen til å styre motorene som er koplet til radiomottakeren gjennom kontaktene CH1 og CH2 Kobles til servo Kobles til servo, evt motor kontroller Kobles til batteripakken. Dersom en motorkontroller er tilkoblet, trengs ikke denne. Elles fungerer denne som strømforsyning for radiomottaker og servoene.

16 Antenner I en radiosender svinger elektriske ladninger (elektroner) fram og tilbake langs senderantennen og produserer svingende elektriske og magnetiske felter - radiobølger som brer seg utover. Radiobølgene setter igang svingninger i mottakerantennne på radiomottakeren i båten og sette elektroner i antennen i bevegelse. Det oppstår en vekselstrøm i antennen, og denne sendes inn i radiomottakeren hvor signalene tolkes og omsettes til signaler som igjen kontrollerer feks. en servo.

17 For å operere flere modeller samtidig må hver enkelt bruker ha sin egen frekvens Frekvensen bestemmes av et krystall – se tallet på krystallet. Sender og mottakerkrystaller må ha samme tall for å kunne samhandle. Når dere opererer båten, kan bare ulike frekvenser konkurrere samtidig Pass på at antennen i båten ikke kommer i kontakt med vannet. Da vil signalet bli “jordet” og forbindelsen til senderen blir brutt. NOEN RÅD


Laste ned ppt "RC-remote control / radio control – hva er fjernstyring Radio control (ofte forkortet til R/C eller RC) er bruken av radiosignaler til å styre / kontrollere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google