Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 April 2011 www.ntnu.no NTNU mars 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Visjon Organisasjon Undervisning Forskning Nyskaping Formidling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 April 2011 www.ntnu.no NTNU mars 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Visjon Organisasjon Undervisning Forskning Nyskaping Formidling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 April NTNU mars 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Visjon Organisasjon Undervisning Forskning Nyskaping Formidling

2 2 April NTNU mars 2010 Kunnskap for en bedre verden NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å møte utfordringene Norge og verden står overfor|

3 3 April NTNU mars 2010 NTNUs verdier Kreativ Konstruktiv Kritisk Respektfull og omtenksom

4 4 April NTNU mars 2010 NTNUs samfunnsoppdrag Det generelle: Drive forskning; tilby forskningsbasert utdanning; formidle kunnskap; være kulturbærer; bidra til nyskaping. Det spesielle: Utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Det demokratiske og solidariske: Delta i offentlig debatt; engasjere oss for å løse globale utfordringer; fremme menneskerettigheter og tverrkulturell dialog.

5 5 April NTNU mars 2010 Overordnete mål Høyt internasjonalt nivå, med flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse Førsteklasses laboratorier og infrastruktur Tiltrekke oss de beste studentene og medarbeiderne Studenter og medarbeidere som er stolte av å tilhøre NTNU

6 6 April NTNU mars institutter fordelt på 7 fakulteter NTNU Universitetsbiblioteket NTNU Vitenskapsmuseet søknader primærsøkere (for 2011) registrerte studenter, herav 6726 nye 2875 uteksaminert med avsluttet grad 260 avlagte doktorgrader, herav 32 % kvinner 4935 årsverk totalt 3075 i undervisning, forskning og formidling, herav 596 professorer Driftsinntekter på 5,1 milliarder kroner m 2 egne og leide arealer FAKTA NTNU i tall (2010)

7 7 April NTNU mars 2010 FAKTA Inntekter 2002–2010 (mill. kr)

8 8 April NTNU mars 2010 Styret – NTNUs øverste organ Marit Arnstad (styreleder) Bjarne Foss (repr. vit.skap.) Julien S. Bourrelle (repr. midl. vit.skap.) Karin Röding (ekstern repr.) Ådne Cappelen (ekstern repr.) Morten Loktu (ekstern repr.) Anne K. Børresen (repr. vit.skap.) Åsa Snilstveit Hoem (studentrepr.) Sverre Haug Lindseth (studentrepr.) Helge Holden (repr. vit.skap) Kristin Dæhli (repr. tekn.-adm.) Torbjørn Digernes (rektor) FAKTA

9 9 April NTNU mars 2010 NTNUs organisasjon ( ) FAKTA

10 10 April NTNU mars 2010 NTNUs områder FAKTA

11 11 April NTNU mars 2010

12 12 April NTNU mars 2010

13 13 April NTNU mars 2010 Trondheims akademiske historie 1217 Schola Cathedralis Nidrosiensis 1760 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 1910 Norges Tekniske Høiskole (NTH) 1922 Norges lærerhøgskole (NLHT) 1950SINTEF (da: Stiftelsen for teknisk og industriell forskning ved NTH) 1955Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) (Trondheim) 1968 Universitetet i Trondheim (UNIT) 1973 Trøndelag musikkonservatorium 1974 Avd. for medisin (fra 1984: Det medisinske fakultet) 1979 Kunstakademiet i Trondheim 1984 Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) 1996 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet årsjubileum for Trondheim som akademisk by FAKTA

14 14 April NTNU mars 2010

15 15 April NTNU mars 2010 NTNU i Midt-Norge 5100 mill. kr/år Tilføres bysamfunnet Trondheim totalt pga. NTNU (summen av NTNUs drift og studentenes aktivitet) 2020 mill. kr/år Beløpet NTNU-studentene alene bruker til kost, losji, transport, kultur, fornøyelser og varehandel 110 mill. kr/år Beløpet deltakerne på kurs og konferanser arrangert av NTNU, legger igjen i Trondheim FAKTA

16 16 April NTNU mars 2010 Likestilling ved NTNU FAKTA Stillingstype – % kvinner Professorer19,117,115,514,914,7 Førsteamanuenser34,134,032,530,630,2 Stipendiater38,639,739,237,836,2 Postdoktorer38,539,837,834,433,7 Drifts- og vedlikeholdsstillinger 62,062,861,461,060,3 Administrative stillinger70,772,172,4 71,1 Adm. ledere27,425,727,628,627,6 Adm. mellomledere46,649,948,4 Andre stillinger38,941,142,849,449,6

17 17 April NTNU mars 2010 UTDANNING

18 18 April NTNU mars 2010 Norges beste studentby Hver sjette innbygger i Trondheim er student Studentersamfundet er studentenes eget hus UKA er Norges største kulturarrangement Internasjonal studentfestival (ISFiT) NTNUI er Norges største og mest allsidige idrettslag med over medlemmer UTDANNING

19 19 April NTNU mars 2010 Utdanning – søkere med NTNU som sitt førstevalg registrerte studenter nye studenter 150 studieprogram undervisningsemner uteksaminerte kandidater 260 avlagte doktorgrader, herav 32 % kvinner UTDANNING

20 20 April NTNU mars 2010 Utdanningsområder – I Sivilingeniør- og arkitektutdanning Informasjonsteknologi og informatikk Matematikk og realfag Medisin, helse- og sosialfag Idrettsfag UTDANNING

21 21 April NTNU mars 2010 Utdanningsområder – II Samfunnsfag og psykologi Økonomi og administrasjon Språk og litteratur Mediefag og kommunikasjon Estetiske fag, kunst- og musikkfag Historie, religion, kultur- og idéfag Lærerutdanning Pedagogiske fag UTDANNING

22 22 April NTNU mars 2010 FAKTAUTDANNING Studienes oppbygging

23 23 April NTNU mars 2010 Uteksaminerte kandidater 2010 Høyere grad Teknologi1132 Samfunnsvitenskap327 Humaniora161 Medisin148 Realfag134 Arkitektur82 Psykologi44 Integrerte 5-årige lærerutdanninger43 Utøvende musikk10 Bildekunst9 Helsefag7 SUM2097 UTDANNING

24 24 April NTNU mars 2010 Utdanningskvalitet – I De beste elevene velger NTNU NTNU-utdannete mest ettertraktet av næringslivet NTNU-studentene er fornøyde med Trondheim og studiene Ny teknologi – nye læringsformer FAKTAUTDANNING

25 25 April NTNU mars 2010 Utdanningskvalitet – II Økende bruk av nettbasert læringsplattform: brukere (mars 2010) Praksisnær og variert undervisning: 100 laboratorier og nært samarbeid med samfunns- og næringsliv Vesentlig økning i etter- og videreutdanning Sterkt studentdemokrati på alle nivå bidrar til kvalitet Rundt 10 % internasjonale studenter FAKTAUTDANNING

26 26 April NTNU mars 2010 Internasjonalisering av studier FAKTA UTDANNING 15 samarbeidsavtaler under NUFU 5 masterprogram under NOMA 36 internasjonale (engelskspråklige) masterprogram 4 masterprogram under Erasmus Mundus 918 NTNU-studenter til utenlandsopphold 1251 studenter fra utlandet til NTNU Gikk inn i eller fornyet ca. 35 internasjonale avtaler Studiesentre i Caen, York, Kiel, St. Petersburg og Fudan

27 27 April NTNU mars 2010 FAKTAUTDANNING NTNU VIDERE (2010) EVU-aktiviteten tilfører NTNU verdifull kompetanse og kontakt med næringslivet Samarbeid med eksterne aktører og skreddersøm ved behov Fleksible erfaringsbaserte mastergrader: –Organisasjon og ledelse, Skoleledelse, Technology Management, Eiendomsutvikling, Praktisk spesialpedagogikk, Helseinformatikk, Barn og unges psykiske helse; Pedagogisk-psykologisk rådgivning Til sammen personer har deltatt på konferanser (5385), etterutdanning (4930) og videreutdanning (4520) ved NTNU Gjennomført rundt 213 studiepoenggivende kurs med samlet 572 studieårsverk Hjemmeside med kursoversikt:

28 28 April NTNU mars 2010 FAKTAUTDANNING NTNU Universitetsbiblioteket 11 bibliotekenheter 124 ansatte og budsjett på 150 mill. kroner 2,1 millioner bøker og periodika fotografier, kart, musikalier elektroniske bøker elektroniske tidsskrifter 253 databaser (56 referansebaser, 144 fulltekstbaser og 53 andre) Tilgang til ca. 600 internasjonale referansedatabaser for ekstern oppdragsvirksomhet

29 29 April NTNU mars 2010 NTNU Alumni For nåværende og uteksaminerte NTNU- studenter Organ for kontakt med samfunns- og næringsliv Mål: Nettverks- og kunnskapsdeling medlemmer (pr. mars 2011) 300 nettverksgrupper

30 30 April NTNU mars 2010 FORSKNING

31 31 April NTNU mars 2010 Forskning – vår grunnpilar NTNUs fundament: Teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil Faglig bredde Tverrfaglig samarbeid FORSKNING

32 32 April NTNU mars 2010 Forskning FORSKNING Enhet Doktorgrader Publikasjonspoeng Prosent publikasjoner på høyeste nivå (2) 21,921,222,419,717,7 Eksternfinansierte prosjekter (omsetning mill. kr) EU-inntekter (omsetning mill. kr)

33 33 April NTNU mars 2010 Akademisk produksjon (2010) Vitenskapelige artikler (primær og review)2 385 Konferansebidrag og faglige presentasjoner4 139 Bøker225 Rapporter og avhandlinger642 Del av bok/rapport1 189 Kunstnerisk produksjon og kunstnerisk og museal presentasjon 185 Produkter44 FORSKNING

34 34 April NTNU mars 2010 NTNUs ph.d.-utdanning 2010: 2367 ph.d.-kandidater på NTNUs doktorgradsprogrammer 50 doktorgradsprogrammer Forskerskoler der NTNU har hovedansvar: - Nanoteknologi for mikrosystem - Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene - Medisinsk bildedannelse - Tekst – Bilde – Lyd – Rom - Språkvitenskap og filologi - Nordisk forskerskole i kjønnsforskning - Georg Brandes skolen - Forskerskole i biosystematikk FORSKNING

35 35 April NTNU mars 2010 Et internasjonalt universitet – I FAKTAFORSKNING Internasjonalt samarbeid er dypt integrert i våre tematiske og strategiske satsinger og sentra Mer enn 300 samarbeidsavtaler med universiteter over hele verden Deltar hittil i 64 prosjekter i EUs 7. rammeprogram (2007–2013) Deltok i 62 prosjekter i EUs 6. rammeprogram (2002–2006) Deltar i ”Nordic Five Tech”

36 36 April NTNU mars 2010 Et internasjonalt universitet – II FAKTAFORSKNING 26 % av den vitenskapelige staben er utenlandsk 34 % av ph.d.-kandidatene er utenlandske 10 % av de registrerte studentene er utenlandske Støtter internasjonal forskermobilitet og gode arbeidsvilkår Har lyst ut vitenskapelige stillinger på EUs jobbportaler siden 2004 (Euraxess Jobs) Mottakssenter for utenlandske ansatte ”International Researcher Support” (Euraxess Services) EU-anerkjennelse for ”European Charter for Researchers” og ”Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” i 2010 (Euraxess Rights)

37 37 April NTNU mars 2010 Strategisk fokus FORSKNING Seks tematiske satsingsområder Vertskap for: Tre sentre for fremragende forskning (SFF) Fire sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) To forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

38 38 April NTNU mars 2010 Strategiske satsinger NTNUs seks tematiske satsingsområder Energi og petroleum, ressurser og miljø Medisinsk teknologi Materialer Marin og maritim forskning Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Globalisering Budsjett Strategimidler (2–5 mill. kr/område) Doktorgradsstipendier og driftsmidler FORSKNING

39 39 April NTNU mars 2010 Energi- og miljøforskning FORSKNING Vertskap for to FME-sentre, deltager i fem andre FME-sentre Senter for fornybar energi, med SINTEF og IFE. Omfatter 200 forskere og 55 ph.d.-studenter NTNU koordinator for pan-europeisk infrastruktur i forskning på karbonfangst og -lagring, ECCSEL Bilateral samarbeidsavtale med MIT om energiforskning, støttet av Statoil/Hydro Samarbeid med japanske universitet ved Kyoto International Forum for Environment and Energy NTNU kåret som den beste teknologiutdanningen innenfor bærekraftig utvikling i Europa i 2008

40 40 April NTNU mars 2010 Tematisk satsing på globaliseringsforskning FORSKNING Fire fokusområder: Global Production and Communication War, Conflict and Migration Intercultural Dynamics: Communication, Responsibility and Development Global Economic Flows, Governance and Stability

41 41 April NTNU mars 2010 Strategisk fokus – andre store tverrfaglige satsinger Nanoteknologi – NTNU NanoLab Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) FUGE Midt-Norge (Funksjonell genomforskning) Industriell økologi (IndEcol) FORSKNING

42 42 April NTNU mars 2010 Sentre for fremragende forskning Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems Centre for the Biology of Memory Centre for Ships and Ocean Structures Partner i International Centre for Geohazards og Centre for the Study of Civil War Varighet: 2003–2013, etter midtveis-evaluering FAKTAFORSKNING Norsk forskning i internasjonal toppklasse

43 43 April NTNU mars 2010 Sentre for forskningsbasert innovasjon SFI med NTNU som vertskap: Medical Imaging Laboratory for Innovative Future Healthcare (MI Lab) Structural Impact Laboratory (SIMLab) Centre for Integrated Operations in the Petroleum Industry (CIO) Varighet: 2007–2015, etter evaluering Ny i 2011: Sustainable Arctic Coastal and Marine Technology (SACME) Varighet: 2011–2019, etter evaluering NTNU er partner i syv andre SFI FAKTAFORSKNING Fremragende forskningsgrupper i tett samspill med innovativt næringsliv

44 44 April NTNU mars 2010 Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) Fremragende forskningsgrupper i tett samspill med innovativt næringsliv FME-senter med NTNU som vertskap: -The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB -Centre for Sustainable Eneregy Studies – CenSES FME-sentre hvor NTNU deltar som aktiv forskningspartner: -BIGCCS – International CCS Research Centre -Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) -Bioenergy Innovation Centre (CenBio) -Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH) -The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology FORSKNING

45 45 April NTNU mars 2010 NTNU med flest tilbud i Norge i kunstnerisk-estetiske fag Noen høydepunkter fra kunstnerisk virksomhet i 2010: Fiolinist Anne-Sophie Mutter og jazzpianist Chick Corea ble æresdoktorer ved NTNU Samarbeidspartner med TrondheimSolistene Jazzfestival i Trondheim Kammermusikkfestival i Trondheim FORSKNING

46 46 April NTNU mars 2010 Laboratorier – nasjonale NTNU NanoLab – Nanoteknologi Hydrodynamiske/marintekniske laboratorier (slepetank og havbasseng) Verktøymaskinlaboratoriet Material- og konstruksjonstekniske laboratorier Laboratorier for elektroniske materialer og komponenter (halvledere, superledere) FAKTAFORSKNING NTNU og SINTEF har over 100 laboratorier, flere med nasjonal funksjon:

47 47 April NTNU mars 2010 Laboratorier – et utvalg FORSKNING ECCSEL (European CO 2 Capture and Storage Lab.) Dagslyslaboratoriet Fonetisk laboratorium Laboratorium for marin kybernetikk Ultralydlaboratorium MR-senter Structural Impact Laboratory Klimatekniske laboratorier Borbarhetslaboratoriet Ugelstadlaboratoriet Vannkraftlaboratorium Trondheim Marine Systems Research Infrastructure

48 48 April NTNU mars 2010 Samarbeidet med SINTEF FAKTAFORSKNING SINTEF – Skandinavias største uavhengige forskningskonsern Omsetning 2813 mill. kr/år (2010) 2120 ansatte fra mer enn 67 nasjoner Oppdragsforskning i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag Felles strategi- og plandokument Faglig og teknisk samarbeid med NTNU om personell, utstyr, laboratorier og formidling 20 Geminisentre i samarbeid med NTNU

49 49 April NTNU mars 2010 NTNU – Det skapende universitet FORSKNING  ny kunnskap FORMIDLING  innovasjon UNDERVISNING  kompetanse Formidling av kunnskap, kompetanse og forskningsresultater Bidra til utvikling og fornyelse av samfunn og næringsliv Allmenn- og profesjons- utdanning. Opplæring Utvikling av ny teknologi Internasjonalt samarbeid NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

50 50 April NTNU mars 2010 Innovasjon og næringsutvikling Nyskaping og fornying krever samhandling mellom: Investorer, som finansierer nye prosjekt. Entreprenører, som generer ideer. Næringslivet, som ”eier” og kunde. Universitetene, som har en aktiv rolle i utvikling av ny næringsvirksomhet. NÆRINGSLIV OG NYSKAPING Investorer Universitetet BedrifterEntreprenører

51 51 April NTNU mars 2010 Nyskaping – I Mange fagemner relatert til nyskaping Senter for entreprenørskap Innovasjonssenter Gløshaugen (18 bedrifter april 2011) NTNU Technology Transfer AS (TTO): Hjelp og støtte til idéhavere; Idésøk i fagmiljøene Studentforeningen Start NTNU Samarbeidsavtaler med næringsliv Arrangement FAKTANÆRINGSLIV OG NYSKAPING

52 52 April NTNU mars 2010 Nyskaping – II Resultater forretningsideer 46 patentsøknader 5 spin-off-selskaper 8 lisensavtaler Opprettet NTNU Discovery for finansiering av potensielt kommersialiserbare forskningsresultater fra NTNU NTNU på fjerdeplass, etter MiT, Tokyo Inst. of Technology og Eindhoven Univ. of Technology i rangering av de universitetene i verden som samarbeider mest intensivt med næringslivet. FAKTANÆRINGSLIV OG NYSKAPING

53 53 April NTNU mars 2010 Kommersialisering av teknologi NTNU Technology Transfer AS bidrar til formidling av teknologi og kunnskap fra NTNU gjennom rettighetsforvaltning, teknologiverifisering, selskapsetablering, og teknologilisensiering. Siden starten har selskapet registrert 729 ideer fra studenter og ansatte ved NTNU. Det er sendt inn 284 patent- søknader, hvorav 106 er prioritetsgivende. Totalt har selskapet kommersialisert 60 ideer fordelt på 31 selskapsetableringer og 29 teknologilisenser. NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

54 54 April NTNU mars 2010 Innovasjonssenter Gløshaugen Inkubator med bedrifter fra NTNU og SINTEF 18 bedrifter pr. april 2011 NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

55 55 April NTNU mars 2010 Heleid datterselskap av NTNU Skape næringsvirksomhet fra forskning ved NTNU og St. Olavs Hospital Etablere spin-off selskap og lisensiere ut ny teknologi Vinn-vinn samarbeid mellom forskere, bedrifter og investorer. NTNU Technology Transfer AS NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

56 56 April NTNU mars 2010 NTNU og næringslivet – I FAKTANÆRINGSLIV OG NYSKAPING Norsk Hydro Telenor Aker Kværner Jotun AS Statoil Statens vegvesen Shell Total Rolls Royce Det norske Veritas Elkem 650 større forskningsprosjekter finansiert av bedrifter, fond og organisasjoner; ca inkl. delprosjekter 185 mill. kr ble tilført NTNU fra næringsliv og organisasjoner i 2010 NTNU har 42,5 årsverk prof. II (222 personer), mange fagfolk fra næringslivet Omfattende etter- og videreutdanningstilbud, bl.a. via «Kursdagene» i januar hvert år NTNUs fagmiljø har samarbeidsavtaler med bl.a.:

57 57 April NTNU mars 2010 NTNU og næringslivet – II Praksisplasser og prosjektoppgaver i næringslivet formidles via Internasjonale prosjekter gjennom IAESTE og EU-programmene Formelle avtaler mellom fakultet, bedrifter og næringslivet for å stimulere gjensidig kontakt NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

58 58 April NTNU mars 2010 NTNU og SINTEF er viktigste fagmiljø for norsk industri Norske industribedrifter rangerer NTNU og SINTEF i Trondheim på topp som samarbeidspartner Hele 96 prosent rangerer NTNU eller SINTEF i Trondheim som viktigste fagmiljø Fra undersøkelse gjort av Norsk Industri blant 380 medlemsbedrifter. NÆRINGSLIV OG NYSKAPING

59 59 April NTNU mars 2010 FORMIDLING

60 60 April NTNU mars 2010 Allmennrettet formidling FAKTAFORMIDLING 80 publikumsarrangement 110 kunstneriske og museale presentasjoner 220 populærvitenskapelige artikler 840 populærvitenskapelige foredrag mediebidrag (kronikker, innlegg, intervjuer) besøkende på Forskningstorget og Researchers’ Night omtaler i norske og utenlandske aviser/nettsteder Egne populærvitenskapelige tidsskrift: Gemini og Spor Nettpublikasjonene og bidrag i

61 61 April NTNU mars 2010 NTNU Vitenskapsmuseet FORSKNING og FORMIDLING Universitetsmuseum som driver forskning, forvaltning og formidling i natur- og kulturhistorie Omfattende vitenskapelige natur- og kulturhistoriske samlinger av nasjonal og internasjonal betydning To botaniske hager Mer enn besøkende årlig I 2010 feiret museet Kunnskapsbyen 250 år og NTNU 100 år med stor jubileumsutstilling og gratis adgang

62 62 April NTNU mars 2010 GEMINI – en suksess FORMIDLING Lages av NTNUs og Sintefs infoavdelinger i fellesskap NTNUs største formidlingstiltak Seks numre i året (4 norsk, 2 engelsk) Opplag ca (norsk) og (engelsk) Gratismagasin Mest siterte forskningsmagasin i Norge To 1. premier, en 2. premie og to 3. premier i konkurransen som Norges beste eksterne bedriftsblad

63 63 April NTNU mars 2010 GEMINIs målgrupper og profil Ledere i privat næringsliv og offentlig forvaltning Alumni (tidligere studenter og andre venner av NTNU) Politikere på riksplan og i Midt-Norge Journalister Journalistiske kriterier skal ligge til grunn Høy kvalitet på innhold og design Grundighet Troverdighet Synliggjøre nytten av NTNU og Sintefs virksomhet FORMIDLING

64 64 April NTNU mars 2010 Resultater av GEMINI-oppslag Undersøkelse blant 120 NTNU- og Sintef-forskere: 60 har registrert medieoppslag 28 har blitt kontaktet av menigmann 24 har blitt kontaktet av kolleger og fagfolk 23 har fått nye oppdrag og friske penger 21 har oppnådd økt samarbeid med myndigheter og andre forskningsmiljøer 15 sier at oppslaget ikke førte til noe som helst FORMIDLING

65 65 April NTNU mars 2010 Vitensenteret FAKTAFORMIDLING - Planlegger nytt senter sammen med NTNU Vitenskapsmuseet - Populærvitenskapelig opplevelsessenter - NTNU er en av stifterne og bidrar med midler Over besøkende 200 interaktive utstillingsmodeller Vandreutstillinger og oppsøkende skoleprogram Utvikler lærebøker og modellbyggesett Lærer- og elevkurs –Newton Energirom –Planetarium –Camera Obscura –Eksperimentklubb –Robotlaboratorium –Oppfinnerverksted


Laste ned ppt "1 April 2011 www.ntnu.no NTNU mars 2010 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Visjon Organisasjon Undervisning Forskning Nyskaping Formidling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google