Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

13.04.2006 14:49 www.questback.com 1 Response Log.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "13.04.2006 14:49 www.questback.com 1 Response Log."— Utskrift av presentasjonen:

1 :49 1 Response Log

2 :49 2 Alder aUnder 30 år b år c år d år eOver 60 år

3 :49 3 Tilsettingsforhold aTilsatt i fast faglig/vitenskapel ig stilling bTilsatt i midlertidig faglig/vitenskapel ig stilling (inkl. II- stilling) cTilsatt i fast teknisk/administr ativ stilling dTilsatt i midlertidig teknisk/administr ativ stilling

4 :49 4 Organisasjonstilhørighet aFakultet for arkitektur og billedkunst (AB) bHistorisk-filosofisk fakultet (HF) cFakultet for informasjonstekno logi, matematikk og elektronikk (IME) dFakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) eDet medisinske fakultet (DMF) fFakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) gFakultet for samfunnsvitenska p og teknologiledelse (SVT) hVitenskapsmuseet (VM) iUniversitetsbibliot eket i Trondheim (UBiT) jSentraladministra sjonen kTeknisk avdeling

5 :49 5 Arbeidssted (hovedarbeidssted) aGløshaugen bDragvoll cAnnet sted

6 :49 6 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs stilling i konkurransen om å trekke til seg dyktige studenter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

7 :49 7 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs evne til å utvikle seg til et internasjonalt ledende universitet? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

8 :49 8 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs attraktivitet som arbeidsplass for dyktige forskere? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

9 :49 9 Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs evne til å få realisert nye studietilbud som kombinerer fag fra fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

10 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for studentenes muligheter til å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag i teknologistudiet, og omvendt? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

11 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for å legge til rette for flerfaglig forskning ved NTNU, på tvers av tradisjonelle fagskiller mellom teknologi/realfag/naturvitenskap og samfunnsfag/humaniora? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

12 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de teknologiske og naturvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

13 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagenes utviklingsmuligheter? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

14 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs utgifter til bygningsmessig og teknisk drift? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

15 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for NTNUs administrative kostnader? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

16 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i teknologi og realfag (nåværende Gløshaugenfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

17 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for læringsmiljøet for studentene i samfunnsfag og humaniora (nåværende Dragvollfag)? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

18 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for det studentsosiale miljøet ved NTNU? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

19 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for arbeidsforholdene for de som i dag arbeider i faglige og teknisk/administrative stillinger på Gløshaugen? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

20 : Hva slags betydning mener du at en samlokalisering vil ha for arbeidsforholdene for de som i dag arbeider i faglige og teknisk/administrative stillinger på Dragvoll? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

21 : Hva slags betydning mener du et eventuelt vedtak om samlokalisering vil få for din egen arbeidssituasjon i årene frem til ferdigstilling av utbyggingen? aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

22 : Hva slags betydning mener du en eventuell samlokalisering vil få for deg personlig, når det gjelder forhold som reisetid, reisekostnader og parkeringsmuligheter? Gi en samlet vurdering. aStor positiv betydning bNoe positiv betydning cIngen betydning dNoe negativ betydning eStor negativ betydning fVet ikke

23 : Hvor enig er du i følgende påstander? aNTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). bNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). cNTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelig e fag (Gløshaugenfag). dDet er viktig at det blir lagt bedre til rette for å få til flerfaglig forskning ved NTNU, også på tvers av tradisjonelle fagskiller. eEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil i planleggings- og utbyggingsperiode n legge beslag på ledelsens og administrasjonens ressurser, til fortrengsel for andre viktige arbeidsoppgaver

24 : NTNU bør satse på å utvikle nye studietilbud som kombinerer fag fra ulike fagområder som i dag er geografisk atskilt (Dragvoll og Gløshaugen/Øya). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

25 : NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Gløshaugen å dra nytte av fagtilbud fra humaniora og samfunnsfag (Dragvollfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

26 : NTNU bør gjøre det lettere for studentene på Dragvoll å dra nytte av fagtilbud fra teknologi og naturvitenskapelige fag (Gløshaugenfag). aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

27 : Det er viktig at det blir lagt bedre til rette for å få til flerfaglig forskning ved NTNU, også på tvers av tradisjonelle fagskiller. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

28 : En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil i planleggings- og utbyggingsperioden legge beslag på ledelsens og administrasjonens ressurser, til fortrengsel for andre viktige arbeidsoppgaver aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

29 : Hvor enig er du i følgende påstander? aAvhending (salg) av Dragvoll vil begrense NTNUs utviklingsmulighet er på lang sikt. bEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. cEn samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold. dUtbygging av en samlet campus i området ved Gløshaugen, finansiert gjennom salg av Dragvoll, vil utgjøre en uakseptabel økonomisk risiko for NTNU.

30 : Avhending (salg) av Dragvoll vil begrense NTNUs utviklingsmuligheter på lang sikt. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

31 : En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være positivt for aktiviteten og det sosiale livet i bysentrum. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

32 : En samling av NTNU i området ved Gløshaugen vil være lite gunstig, vurdert ut fra trafikkmessige forhold. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

33 : Utbygging av en samlet campus i området ved Gløshaugen, finansiert gjennom salg av Dragvoll, vil utgjøre en uakseptabel økonomisk risiko for NTNU. aHelt enig bDelvis enig cDelvis uenig dHelt uenig eVet ikke

34 : I hvor stor grad vil en samlokalisering av NTNU i en hovedcampus på/ved Gløshaugen være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

35 : I hvor stor grad vil en utvikling av NTNU i en to-campusmodell, finansiert gjennom salg av tomter og bydelsutvikling på Dragvoll, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad

36 : I hvor stor grad vil det å fortsette i en to-campusmodell og bygge ut Dragvoll, finansiert ved mulige fremtidige byggebevilgninger over statsbudsjettet, være tjenlig for NTNUs framtidige utvikling? aI svært stor grad bI stor grad cI noen grad dI liten grad eI svært liten grad


Laste ned ppt "13.04.2006 14:49 www.questback.com 1 Response Log."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google