Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dyktighet Ærlighet + + ÷ ÷ ++ + + ÷ ÷÷÷ Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dyktighet Ærlighet + + ÷ ÷ ++ + + ÷ ÷÷÷ Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dyktighet Ærlighet + + ÷ ÷ ++ + + ÷ ÷÷÷ Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971. Al-Araki, 2.11.2010

2 CONFRONT [SOAS]? SWOT-strategier ifølge Andrews. Eksterne omgivelser Interne omgivelser Opportunities Muligheter Threats Trusler SEARCH Hvordan kan vi overvinne svakhetene som hindrer oss i å utnytte disse mulighetene? EXPLOIT Hvordan kan vi bruke vår styke for å få utbytte av disse mulighetene? AVOID Hvordan kan vi håndtere svakhetene som gjør disse trusslene reelle? CONFRONT Hvordan kan vi bruke vår styrke til å redusere sannsynligheten og virkningene av disse truslene. Weaknesses-SvakhetStrengths-Styrke Al-Araki, 2.11.2010

3 SOAS [M] Makt… [ Confront ] ???? [Ø] Økonomi… [ Effektivitet ] [V] Virksomhet... [K] Kunnskap … Vi samler inn data for å lage SWOT-strategier. Vi velger og vekter indikatorene.Vi bearbeider dataene. [S] Styrke og soliditet [O] Omfant og betydning [A] Art og type [G Proximum] [S] Samhørighet: [D Specifica] Al-Araki, 2.11.2010 PESTLE: Political, Economic, Social, Technological, Legal & Environmental. [M] Makt og politikk [Ø] Økonomi [V] Virksomhet og aktivitet [K] Kunnskap og teknologi SOAS MØVK

4 Produksjon Ressursforbruk Intern effektivitet BehovsdekningEkstern effektivitet Høy Lav [Lav behovsdekning] Eksternt: ”Gale” oppgaver [Høy intern effektivitet] Intern: Lavt ressursforbruk [Høy behovdekning] Eksternt: ”Riktige” oppgaver [Lav intern effektivitet] Intern: Høyt ressursforbruk [Lav behovsdekning] Eksternt: ”Gale” oppgaver [Lav intern effektivitet] Intern: Høyt ressursforbruk [Høy behovsdekning] Eksternt: ”Riktige” oppgaver [Høy intern effektivitet] Intern: Lav ressursforbruk Eksempel: Forholdet mellom intern og ekstern effektivitet. Al-Araki, 2.11.2010

5 How do I overcome the weaknesses that prevent me taking advantage of these opportunities? SEARCH How do I use these strengths to take advantage of these opportunities ? EXPLOIT How do I address the weaknesses that will make these threats a reality? AVOID How do I use my strengths to reduce the likelihood and impact of these threats CONFRONT WeaknessesStrengths Eksterne omgivelser Interne omgivelser SWOT-strategier ifølge Andrews. Opportunities Threatsr Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971. Al-Araki, 2.11.2010


Laste ned ppt "Dyktighet Ærlighet + + ÷ ÷ ++ + + ÷ ÷÷÷ Andrews, Kenneth. The Concept of Corporate Strategy for practising managers.Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1971."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google