Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BA oppgave Rammer og erfaringer fra BA oppgaver på IFH – idrett, friluftsliv og helse. 10.10.2011 Kristin Walseth, GFU, KRØ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BA oppgave Rammer og erfaringer fra BA oppgaver på IFH – idrett, friluftsliv og helse. 10.10.2011 Kristin Walseth, GFU, KRØ."— Utskrift av presentasjonen:

1 BA oppgave Rammer og erfaringer fra BA oppgaver på IFH – idrett, friluftsliv og helse. 10.10.2011 Kristin Walseth, GFU, KRØ

2 Erfaringer med oppgaveskriving  1BA: gruppeoppgave, semesteroppgave i fagdidaktikk  2BA: 2 refleksjonsoppgave knyttet til friluftslivsturer, 1 essay i Fafs, 1 vitenskaplig oppgave i FAH  3BA: 1 essay i PT

3 Rammer  Gjennomføres i 3.studieår, 15st.p.  Empiribasert – datainnsamling  Individuelle oppgaver  7 timer veiledning pr.student  Innlevering av temavalg før jul, tildeling veileder  Problemstilling og tidsplan skal levers før jul  Innlevering BA oppgave i begynnelsen av mai  10-12 t. kurs i vitenskapsteori og metode danner grunnlag for arbeidet  APA-mal  Anbefales mellom 25 og 50 sider

4 Eksempel BA oppgaver  Dekker feltet idrett, friluftsliv, kroppsøving og helse  Afrikanske fotballspilleres migrasjon til Europa  Årsaker til frafall i ungdomsidretten  Friskvern – friluftslivets betydning i behandling av personer med sammensatte lidelser  Fysisk aktivitet og barn med ADHD i skolen  Læringsmiljø i kroppsøvingsfaget

5 Erfaringer  Mye gode oppgaver, men også veldig dårlige (stor spennvidde)  Mye læring i individuelle og empiribaserte forskningsoppgaver (mini-master)  For krevende?  FOU oppgave (Forskning eller Utviklingsarbeid?)  Plagiatkontroll  Ressurser – gruppeoppgaver i fremtiden?  Hvordan få studentene til å begynne tidsnok?


Laste ned ppt "BA oppgave Rammer og erfaringer fra BA oppgaver på IFH – idrett, friluftsliv og helse. 10.10.2011 Kristin Walseth, GFU, KRØ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google