Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forutsetninger og tekstpraksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forutsetninger og tekstpraksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forutsetninger og tekstpraksis
Barnelitteratur Forutsetninger og tekstpraksis

2 Programplan http://www. hioa
Programplan Undervisningsplan

3 Hva er barnelitteratur?
Birkeland, Risa, Vold: «Litteratur skrevet og utgitt for barn» Men hva er barn? Hvordan vurderer vi barnelitteraturen? Pedagogikk og underholdning Etikk Lystlesingen, det utfordrende Populærlitteratur/masseprodusert

4 Noen trekk Fortellingen dominerer
Narrativ, inngår i all episk diktning, en eller flere hendelser langs en tidsakse, knyttet til enkelte personer. Fortellerstemmen er relativt tydelig Fortellersituasjonen og tilhøreren, også: muntlighet Roman: Fortellende tekst av en viss lengde og med en viss utvikling Kort tidsrom, enkel handlingsgang

5 Tredelt struktur Åpning, setter handlingen i gang,
Komplikasjon og konflikt Løsning eller avslutning som endrer åpningssituasjonen Forteller på avstand, arrangerer hendelser, med sin stemme

6 Enkelt Chronicle / story – uten klar konflikt/med Litterære grep
Enkelt er aldri enkelt!

7 Den utvida pekeboka

8 Variasjoner over temaer

9 Realisme eller fantastiske fortellinger
Nyttige, men ikke fullt ut klargjørende kategorier Realistisk: En situasjon som ligner på vår eller en annen vi vet fins – etterligner virkeligheten Mimesis Autentiske mennesketyper Vekt på miljøet eller individet Oppvekstskildringer, hverdagsliv, sosial sammenheng Fantastisk: Understreker fiksjonen

10 Realisme: 1. Den episodiske hverdagsromanen
En løs handlingsramme, selvstendige kapitler Eks Anne Cath Vestly: Aurora! «Sommerferiebøkene»

11 Fra hvordan til hvorfor Barnets perspektiv Eks Tormod Haugen
2. Den psykologiske barneromanen Fra hvordan til hvorfor Barnets perspektiv Eks Tormod Haugen Nattfuglene Zeppelin Filtrerer ikke bort det ugreie Mindre klar handlingstråd Ingen allvitende forteller som oppsummerer

12

13 Konsentrert om én side ved barnets liv
3. Den problemorienterte barnefortellinga Slik var det da Oles farfar døde Konsentrert om én side ved barnets liv Mobbing, å få et søsken, en funksjonshemming mm

14 Fantastiske fortellinger:
Åsfrid Svendsen: En fortelling «der viktige innslag er klart i strid med vanlige normer for ytre sannsynlighet.» Eventyr, myter, fabler, science fiction, absurd litteratur. High (heroic) fantasy eller low (domestic) fantasy?

15 Forflytning til en fremmed verden
Nonsensefortellinger Zinken Hopp: Trollkrittet - innhold og skrivemåte 3. Fortellinger om mytiske land 4. Det fantastiske i det realistiske

16 Det fantastiske og det realistiske nært knyttet sammen
Hva GJØR det fantastiske?

17 Barnelitteraturens opprinnelse
Barn har alltid eksistert, men har barnelitteratur? Hva er en barndom? Hva er barnelitteratur – «utgitt for barn»

18 Historien om barndommen
Moderne barndomsbegrep knyttet til vestlige, økonomisk utviklete verden ”Oppdagingen av barndommen” Opptatthet av opplysning og undervisning Begynne med barna Fra storfamilien – til kjernefamiliens sentrum Barnets egenart – uskyld og svakhet Ingen barnesjangre før BARN ble en kategori

19 Barn og barndom i kulturen endres

20

21

22

23

24

25

26 Barnelitteratur: Muntlig litteratur
Eventyr og sagn Sanger og bånsuller Gåter, regler og vitser Fellesarv  identitetsopplevelse, samhørighet Utgangspunkt for mye skriftlig barnelitteratur, utvikles særlig på 1700-tallet Norge: samtidig med nasjonalromantikken

27 Trykt litteratur 1500-1600 Martin Luther – katekismer + Æsops fabler
Lese for å bygge troende mennesker Fablene til familiens oppbyggelse Den lille katekisme, 1529

28 Hunden som speilet seg Hunden hadde fått tak i et fint stykke svinekjøtt, og dermed la han i vei. På veien kom han til ei smal bro, og nede i vannet så hunden sitt eget speilbilde. Har du sett på maken! sa hunden til seg selv. Der står en annen hund. Og den har også et fint stykke kjøtt i gapet. Jeg tror at den kjøttbiten er enda større enn min. Nå skal jeg ta den! Hunden slapp det fine svinekjøttet for å glefse etter det som den andre hunden hadde i kjeften. Men da kjøttbiten falt i vannet, ble den glatte overflata kruset, og dermed var den andre hunden borte. Og kjøttbiten var vekk. Slik går det. Den som er grisk, narrer ofte seg selv. (Norsksidene.no

29 En far, en sønn og et esel En mann gikk ut sammen med sønnen sin og kjøpte et esel. De var glade og fornøyde begge to der de gikk og trakk dyret med seg. Så kom en bonde ridende på hesten sin og han ropte: «Dere er to dumminger! Tenk å gå på bena! I hvert fall kunne én av dere ri på eselet!» Sønnen sa: «Mannen har jo rett. Sett deg opp på eselet du, far.» Jo, faren satte seg på eselet og så ruslet de videre. Så kom en kone forbi. Hun ristet på hodet og sa: «Du er ikke en snill far! Der sitter du og rir og lar den svake lille sønnen din gå!» Faren steg ned han og lot sønnen ri på eselet. To gamle gubber kom forbi på veien og de sa til hverandre: «Se på den unge friske fyren, han lar den gamle faren sin gå der å traske!» Vel, da satte faren seg opp på eselet bak sønnen. Nå var de to på eselryggen. Deretter møtte de en ung jente som så på dem og sa: «Fy for en skam! Tenk å la det vesle dyret bære to store tunge mannfolk. Hvis det hadde vært rettferdighet til, så hadde dere to båret det stakkars dyret!» Hva skulle de gjøre nå mon tro? Jo, de surret føttene sammen på eselet og så stakk de en stang igjennom og løftet eselet opp og bar det. Hvor lenge de bar eselet og hvor lang vei de hadde å gå, er det ingen som vet for ingen har skrevet det opp og fortalt det. I: «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985.

30 Til oppdragelse – skrevet for barn
Erasmus av Rotterdam. Verdensborger. De civilitate morum perilium libellus, (Børne Speigel på dansk ved Niels Bredal, 1568) Superbesteselger på 1500-tallet. Oversatt til 22 språk. 130 utgaver, 300 år

31 Utdrag fra Børne Speigel
Betimeligen om Morgenen skalt tu opstaa, Oc strax at drage dine Klæder paa. Kiem hoffuedit, too hender oc mund, Oc tien siden Gud aff hiertens grund. Gack siden til Seng med ære oc tucht, Læg teg i Jesu Navn qwemmeligt oc smucht. Formøget at soffue oc lisen (doven) at wære, Monne Godz oc Penge snart fortære. Lig ret i sengen oc icke krum, Fortrycke ey din stalbroder, Giff hannem rom. Lig teg først på den høyre side, Det er sund, Ven teg til at soffue med oben mund. --  Du skalt icke først i faddet tage, Ey effter Rusiner eller Mandel at rage. Tag det stycke for teg ligger nest, Oc ey wduæl (utvelg) huad paa faddet er best.

32 Fortellinger til oppbyggelse
James Janeway. A token for children, På dansk 1729 En liden aandelig Exempel-Bog for Børn. Det er,En udførlig Beretning om adskillige smaa Børns omvendelse, hellige og exemplariske levnet, samt gledelige død.

33 HAPPY MARY. MARY A., when she was between four and five years old, was greatly affected in hearing the word of God, and became very solicitous about her soul, weeping bitterly to think what would become of her in another world, asking strange questions concerning God, and Christ, and her own soul. So that before she was full five years old, she minded the one thing needful, and chose the better part. 2. She was wont to be much in secret prayer, and many times came from her knees with tears. 3. She would choose such times and places for secret prayer as might render her less observed by others: and endeavoured to conceal what she was doing when she was engaged therein. 4. Her mother being full of sorrow after the death of her husband, this child came to her and asked her why she wept so exceedingly? Her mother answered that she had cause enough to weep, because her father was dead. "No, dear mother," said the child, "you have no cause to weep so much, for God is a good God still." 5. She was a dear lover of faithful ministers. One time after she had been hearing Mr. Whitaker, she said, "I love that man dearly for the sweet words he speaks concerning Christ." 6. Her book was her delight; and many times she was so strangely affected in reading the Scriptures, that she burst out into tears, and would hardly be pacified: so greatly was she taken with Christ's sufferings, the zeal of God's servants, and the danger of a natural state. 7. She often complained of the corruption of her nature, of the hardness of her heart, that she could repent no more, and be no more humble and grieved for her sins against a good God; and when she thus complained, it was with abundance of tears.

34 Hvem leste 1500-1700? Bøker var for den privilegerte overklassen
Leseopplæring i hjemmet Kostbart med bøker, særlig illustrerte. Bøker for et større publikum: Katekisme og salmebok Folkebøker med heltehistorier – uten bilder

35 Jean de la Fontaine Fabler på vers, 1668

36 Orbis Pictus / Verden i bilder
Johan Amos Comenius, Tsjekkisk pedagog Tresnitt med flerspråklig forklaring.

37 Bertuchs Bilderbuch, 1790

38 Opplysningstidens viktigste forutsetninger for barnelitteraturen
John Locke: Some Thoughts Concerning Education, 1693 "I think I may say that of all the men we meet with, nine parts of ten are what they are, good or evil, useful or not, by their education.” Jean-Jacques Rousseau: Èmile, ou De l’Èducation, 1762 “Everything is good as it leaves the hands of the Author of things; everything degenerates in the hands of man.”

39 Eventyrene inn i skriftkulturen
Charles Perrault: Contes de ma Mère l’Oye / Gåsemorfortellinger, 1697 (Perraults eventyr, 1986) Blanding av folkeeventyr og kunsteventyr Mest solgte i Frankrike etter Bibelen (ifølge SNL)

40 Kjente eventyrfigurer fra Perrault:

41 Fra virkeligheten? Ridder Blåskjegg
Formidling: Eventyr for de som liker grøss Baron Blod? Baron Gilles de Laval Retz f 1404, d. 1440

42 Fra fremmede strøk 1001 natt oversatt til fransk fra arabisk i (12 bind) Enorm innflytelse Fritt oversatt, adaptert til franske forhold Det eksotiske kommer på moten

43 Barn og lesing i opplysningstida
HELTER Adapterte versjoner av folkebøker (Robin Hood) og av voksenbøker: Defoes Robinson Crusoe, 1719 – anbefalt av Rousseau Johann Heinrich Campe: Den unge Robinson Robinsonaden roussausk Jonathan Swift: Gullivers reiser, 1726

44 Gullivers reiser som barnebok?
Sterkt redusert i omfang Ironien, samfunnssatiren mindre tydelig Fascinerende lek med proporsjoner


Laste ned ppt "Forutsetninger og tekstpraksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google