Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postmoderne litteratur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postmoderne litteratur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Postmoderne litteratur
LoB1 – – HR

2 De politiske ideologiene har mistet det meste av sitt overbevisnings-potensial (sin frelserfunksjon)
Globale ideologier har tapt sin troverdighet og legitimitet De store fortellingene (om nasjonen, rettsstaten, frigjøringen, opplysningen, framskrittet …) Ustabile trender Små fortellinger

3 Politisk-ideologiske-abstrakte-sivilisatoriske fortellinger …
… individuelle fortellinger

4 «De små tegnene, detaljene og de små forskjeller har avløst de store tegnene» (Ulf Poschardt)
Meningsmangfold Fragmentert og flertydig Ingen «siste sannhet» (det nærmeste er den personlige kroppen) Forskjellighet med pragmatisk enighet (singularisering på bekostning av universalisering)

5 Gillis, Howie og Munford:Third Wave Feminism: A Critical Exploration (2004)
Feminisme i tre faser/bølger: tallet – 1950-tallet: kamp på grunn av utelatelse fra mye politisk, økonomisk, sosialt og kulturelt liv og 1970-tallet: i tillegg spørsmål om likelønn, kjønnsroller, arbeidsfordeling i hjemmet, familievold, synliggjøring av kvinners arbeid, seksuell frigjøring tallet – i dag: oppgjør med media, kropps- og kjønnsidentitet, åpenhet for større kompleksitet i kvinners liv, likelønn, miljøvern, det globale perspektivet

6 Susan Faludi: Det store tilbakeslaget (1993), Aschehoug forlag
«Det virket som om media hadde besluttet at kvinnene nå var likestilte og ikke lenger ute etter å skaffe seg nye rettigheter, bare nye livsstiler. Kvinner ønsket selvtilfreds-stillelse, ikke selvbestemmelsesrett, og ble altså tillagt ønsker av den typen som best oppfylles i en handlegate.» (Faludi 1993 s. 86)

7 Det postmoderne menneskes identitet er grunnleggende fokusert på fritid, utseende, bilder og konsum (Kuhlmann 1994 s. 229) Det finnes ikke noe overordnet system, noe alt avklarende lys; det finnes bare lys i enkeltsoner, og lystypene er forskjellig fra sone til sone (Welsch 1997 s. 310) Umuligheten av å lage en syntese av de mangfoldige livsformene og rasjonalitetsmønstrene Pluralitet Det usammenlignbare

8 Kroppen som sannhetsbærer
Jakt på autentisitet og intensitet Selvrealisering Det «immaterielle» samfunn

9 Kjennetegn ved postmodernismen er blant annet:
1 - Metadimensjoner, selvbevissthet Escher

10 Italo Calvino: Hvis en reisende en vinternatt (1979)

11 Milorad Pavic: Kazarenes leksikon: Leksikonroman med 100 000 ord (1984)
Består av «artikler» som forbindes gjennom krysshenvisninger Ulike personer forsvarer den jødiske, muslimske og kristne tro Ikke kronologi Trykt i kvinnelig og mannlig versjon Unikat: Roman-delta (2005) – med hundre forskjellige avslutninger som leseren kan velge blant

12 2 - Opphevelse av skillet mellom «høy» og «lav» kunst

13 Den katolske kirken «slår tilbake» – med «postmodernisme» som skjellsord

14 Theo van Gogh I 2004 drept på åpen gate i Amsterdam Det at muslimer og andre minoritetsgrupper i Vesten gjennom trusler og vold vil bestemme grensene for hva det skal være tillatt å ytre i vestlige demokratier, har blitt kalt «postmoderne» sensur (Mai og Winter 2006 s. 41)

15 3 - Bruk av ironi, parodi og pastisj
Jan Stenmark

16 Parodi

17 Hva er en pastisj? En etterligning Ikke (primært) kritisk eller parodisk Skjuler ikke imitasjonen, skal verdsettes som etterligning Parasiterer på andre verks følelsesladethet

18 Pastisj

19

20 4 – Lek, konstruksjoner, konsepter
Lek med ord og mening, konstruksjon m.m. Epistemologi (ikke ontologi) Hvordan framfor hva «Stilismen» (Fløgstad)

21 Lek med former

22 Milonic og Gehry: Ginger and Fred (The Dancing House i Praha)

23 Jorge Luis Borges Om nøyaktighet i vitenskapen
Kartproduksjon i 1: størrelse Vi befinner oss i en uendelig kjede av virkelighetsversjoner og -tolkninger, som peker mot nye tolkninger

24 Postmoderne litteratur er antiautoritær, lekende, uberegnelig og paradoksal
Vanlige kjennetegn ved det postmoderne litteratur er «den lekende omgangen med fortellerkonvensjoner […], samtidiggjøring av forskjellige bevissthetsnivåer, forestillingsrom, handlingstråder, villigheten til å veksle perspektiver, å sette sammen realiteter som kaleidoskoplignende puslespill, å se en sak på én måte, men like konsekvent å se og gjennomtenke den på en helt annen måte» (Thomsen 1989 s ) Heterogene og språkspill er i fokus på bekostning av (en teleologisk, totalitær og repressiv) sannhet Virkeligheten erstattes av mange «forfalskninger» (eller konstruksjoner) Enhver orden er foreløpig, delvis og situasjonsavhengig

25 Walter Abish: Alphabetical Africa (1974) – 52 kapitler; i første kapittel begynner alle ord med a, i andre kapittel med a eller b «Ages ago, Alex, Allen and Alva arrived at Antibes» «another alphabet»

26 Oulipo = «Verksted for potensiell litteratur»
Litteratur + matematikk, vitenskap og logikk Oulipo-sonetter med 14 verselinjer π = 3,1415…… «There was a young man from Peru Whose limericks stopped at line two.»

27 Georges Perec La disparition (1969) – en roman på over 300 sider, inneholder ikke en eneste e Lipogram Romanen handler om en forsvinning og noe som ikke kan utsies, slik at form og innhold dekker hverandre A Void (engelsk), Anton Voyls Fortgang (tysk)

28 Perec: palindromtekst på over 5000 bokstaver
Palindrom: «Madam, I’m Adam» A man, a plan, a canal – Panama (Leigh Mercer) Tor i koma Perec: palindromtekst på over 5000 bokstaver Michelle Grangaud

29 «Livet bruksanvisning, med undertittelen «Romaner», er en mektig bok på alle måter. Den leder leseren gjennom et vell av fantastiske fortellinger, røverhistorier, sirkusnummer, føljetonger, gangstereventyr, kriminalgåter og kjærlighetsdramaer – ispedd vitenskapelige, antropologiske, etnologiske og matematiske betraktninger, forskjønnet av detaljer om mat, interiør, kunst, og fotografi – for ikke å snakke om tallrike henvisninger til ordspill, kryssord, gåter osv.»

30 Jacques Jouet: «Gorillaens kjærlighetssang» (1993) François Caradecs dikt for hunder «en energi-labyrint av sitrende kyss» Jean Lescure og Harry Mathews’ dikt for stammere «Mimi, our hours so social shall secede; / And answer surlily tie-tidied deed»

31 T-banedikt Haikuifisering Det er en lykke i livet Livet, å glede en
som ikke kan vendes til lede: annen Det at du gleder en annen, Sorg, å glemme det er den eneste glede dette Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette: Det at det var for sent, da du skjønte dette Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage Døgnet har mange timer Året har mange dage. T-banedikt

32 Boolsk teater: Scenen i tre deler I de to ytterste delene spilles to helt forskjellige skuespill samtidig I den midtre delen møtes de personene som ikke for øyeblikket deltar i de to skuespillene, og der skal det oppstå et nytt teaterstykke

33 Oulipopo (arbeid med krim), Oupeinpo (billedkunst), Oubapo (tegneserier), Oumathpo (matematikk), Oucuipo (matlaging), Ouphopo (fotografering), Oucinépo (film), Oumupo (musikk), Ouhistpo (historie)

34 Istvan Banyai: Zoom (1995)

35 I retning makrokosmos – går mot det uendelige
Mikrokosmos som mulighet (innover i hanekammen) Kontekst – «i det større bildet» «Eple», musikkvideo av Røyksopp:

36 Filosofen Gregory Bateson: kontekster gir alltid gir et fenomen en viss ubestemthet, fordi vi aldri kan vite hva som er riktig kontekst å forstå noe ut fra Det finnes en «infinite regress» av relevante kontekster Det er ikke bare slik at konteksten alltid kan utvides for å gi både «bredere» og ofte mer presis forståelse, men en endret kontekst vil kunne gi radikal endret forståelse av fenomenet

37 Mise en abyme

38 David Mitchells roman Cloud Atlas (2004) Hver enkelt fortelling viser seg å være en historie som blir lest (eller sett) av hoved- personen i neste fortelling

39 Niels Lyngsø: Morfeus (2004)
Morfeus består af en hel masse stykker: digte af forskellig art, reflekterende prosa, fritsvævende vers og strofer” Sonetter, fragmenter, konkret poesi, ... Poetikk-tekster

40 En klassiker kortet ned til «its purest, pithiest essence»
Maks 140 tegn

41 Velg en roman fra 1980-tallet som har tydelige postmoderne trekk
Velg en roman fra 1980-tallet som har tydelige postmoderne trekk. Forklar først på hvilke måter det valgte verket kan oppfattes som en postmoderne tekst (ca. 2 sider). Vurder deretter hva som er romanens sentrale temaer og om disse er relevante i 2012.

42 Jan Kjærstad: Det store eventyret (1987)
Et alternativt verdenskart – lek med geografi og navn, befolkningsgrupper osv. «Yoknapatawpha, den lille øya utenfor Senja», «leketøybutikken til brødrene Gadaffi» Peter Beauvoir Gavrilo Princip Dataeksperten Qwerty

43 Wilhelm Jensen: Gradiva: En Pompeiifantasi (1903)
Sigmund Freud: «Vanvidd og drøm i Wilhelm Jensens Gradiva» Freud: Ulvemannen Kjærstad: «Slangemannen»

44 Romanen er et litterært veikryss der stadig forskjellige tekster passerer hverandre
Hele folket kjenner Hazar-tekstene – verket er det store eventyret Pastisj: Imitasjon av stil, tema, komposisjon Etterligninger som skal oppleves som etterligninger

45 Hun setter i gang teksten Hun er som en tekst, sammenlignes med en bok
Shoshana Moira: Hun setter i gang teksten Hun er som en tekst, sammenlignes med en bok Hennes klær rommer Bilder (et kinesisk landskap) Peters fantasifoster Luis Toledo

46 Metafiksjon – tekst-tematisering

47 Kjærstad i Menneskets matrise:
«Postmodernismens snakk om «små historier» i stedenfor «store fortellinger» rommer i mine øyne en gyldig korreksjon» «helheten og totaliteten er erstattet av en demontering til fragmenter» «ikke Sannhet, men Refleksjon er romanens mål» «narratologi og livssyn er uatskillelige»

48 «feltroman» – ikke rekker av begivenheter, men snarere flater av små historier
Fortelleren vil primært få oss lesere til å reflektere over prosesser og tekster Hermeneutikk

49 Ordet «leonardo»

50 Er romanens sentrale temaer aktuelle i dag?
Kjærlighet Skriving som selvutvikling/identitetsforankring Virkeligheten som konstruksjon Mediert virkelighet


Laste ned ppt "Postmoderne litteratur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google