Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sensurens finurligheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sensurens finurligheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sensurens finurligheter
HR/JBI 18. mai 2011

2 Sensurtyper: Religiøs sensur, politisk sensur og sedelighetssensur Personsjikane Språk Estetikk Brudd på yrkesetikk – Claude Gublers bok Den store hemmeligheten (1996), publisert kort tid etter at president François Mitterand var død

3 Katolsk index

4 Di Archer, Caroline Puntis og Tony Watkin: What does the Bible say about ... Harry Potter: Themes of magic, adolescence, ambition, good and evil (2001), i serien Connect Bible studies Vatikanet har et offisielt syn på Harry Potter-bøkene: ”Vatikanets offisielle avis fordømmer bøkene om Harry Potter, og mener at de utgjør en trussel mot barn ved å fremme hekseri og okkultisme.”

5 Major Oliver H. Langeland: Dømmer ikke (1948)
Kritikk av regjeringen Nygaardsvold og rettsoppgjøret Boka ble raskt inndratt av myndighetene, og Langeland ble truet med rettslige tiltak Boka ble mortifisert, dvs. tilintetgjort og erklært ”død og maktesløs”

6 Blandinger: I 1920 ble det i det Frankrike innført en lov som forbød alle tekster som opplyste om prevensjon og abort Språk: baskisk forbudt av Franco

7 Den britiske forfatteren Anna Sewells Black Beauty (1877)

8 Språk …. – forbudte begreper og ord (tabu-lister)
I DDR ble sensuren skjult i formuleringer som ”styring og veiledning og planlegging av litteraturprosesssen” Bestemte fenomener skulle ikke eksistere ”generasjonskonflikt” > ”forholdet mellom ung og gammel” ”funksjonær” > ”medarbeider” ”skogsdød” > ”skade på skogen” Vesten måtte ikke omtales for positivt, særlig ikke i sammenligning med østlige land Visse menneskelige trekk og sosiale problemer var tabu i skildring av livet i sosialistiske stater, f.eks. homoseksualitet, kriminalitet, selvmord, alkoholisme, pornografi og voldelighet

9 forfattere/skribenter, forleggere, avisredaktører, bokhandlere og kjøpere/lesere

10 Selvsensur Den indiske forfatteren Nabaneeta Deb-Sen:
”But in India and more particularly in Bengal, the literary climate is still such that women must contend with all sorts of taboos. […] I never write down the first word that occurs to me when I feel inspired to write, not even the second word. I always wait until I have sufficiently camouflaged my original thought. […] I feel the threat; I’m afraid that my children might suffer if I were to write without reserve.”

11 Heinrich Heine: ”tankebarnemord” (”Gedankenkindermord”)
I 1836 skrev Heine til sin forlegger: ”De kjenner ikke, kjære Campe, den bitre stemningen jeg kommer i når jeg må sensurere i hodet enhver tanke som jeg vil skrive, mens sensursverdet henger over hodet mitt – det er til å bli gal av!” Noen forfattere lager flere versjoner/varianter av et manus Selvsensuren kan imidlertid bli så internalisert at den ikke etterlater noen spor i forfatterens manus – forfatterne har da bevisst eller ubevisst av seg selv begynt å følge ”statlige verdier og normkanon”

12 Profesjonell publiseringssperre – f.eks. for forskere
En kombinasjon av preventivsensur (førsensur) og selvsensur

13 ”Innvandrerromanen etterlyses [. ] Vi venter
”Innvandrerromanen etterlyses [...] Vi venter. Kjendisadvokat og tv-debattant Abid Q. Raja (31) tror vi må vente enda lenger. Tabuer om familieforhold og seksualitet gjør det vanskeligere for innvandrere å skrive. Man skal ikke kritisere egen familie, islam eller kultur. [...] Imperativet er lydighet: Du skal ikke protestere. Ikke utlevere. Går noe galt, dekkes det over.” (Dagbladet 7. august 2007 s. 3)

14 Minnelover Kontroversene rundt David Irvings revisjonisme

15 Arthur Thuesen: Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge (1960): om ca. 700 bøker fra reformasjonen og framover Trukket tilbake fra salg av ulike grunner, f.eks. fordi forlaget etter trykkingen oppdager alvorlige feilaktige saksopplysninger i en bok Eller forlaget truet av rettssak

16 Straffer for sensurovertredelse:
Beslagleggelse Bøter Trusler Moralsk fordømmelse Juridisk, teologisk osv. Reiseforbud, forbud mot kjøp av bøker, dårlig layout og redusert opplag i utgivelser av egne bøker, negative anmeldelser skrevet av myndighetspersoner m.m Overvåking (f.eks. Allen Ginsberg av FBI) og drap

17 Baruch de Spinoza (1632-77), nederlandsk filosof

18 ”Forbannet skal han være om dagen og forbannet om natten, forbannet når han legger seg ned og forbannet når han reiser seg opp, forbannet når han går ut og forbannet når han kommer inn; Gud vil ikke tilgi han; Guds vrede og raseri vil tennes mot denne mannen og nedbringe over han alle forbannelser som er skrevet i Lovens bok; og Gud vil ødelegge hans navn under himmelen; og til hans forderv vil Gud kutte han av fra Israels stammer, med alle firmamentets forbannelser som er nedskrevet i Lovens bok; men dere som holder fast ved Gud Herren skal leve videre! Vi fastsetter at ingen skal kommunisere med han muntlig eller skriftlig, eller gjøre han noen tjeneste, eller befinne seg under samme tak som han eller være nærmere enn fire alen fra han, eller lese noe som er forfattet eller skrevet av han.”

19 Daniel Defoe

20 Ilja Repin: ”Arrestasjon av propagandisten” (1880-tallet)

21 Karl Marx

22 Ufarliggjørende innesperring/forvisning, medisinering til taushet
Napoleons politiminister Joseph Fouché: brysomme personer ble sperret inne på galehus Sovjetunionen: diagnosen ”kverulantparanoia”

23 Den estiske forfatteren Jaan Kross er mest kjent for sin roman Keisarens galning (1986)
Handler om en adelsmann på 1820-tallet som skriver brev til tsar Aleksander 1 med en oppfordring til mer frihet og en liberal forfatning Adelsmannen blir erklært sinnssyk og sperret inne ”Det er bemerkelsesverdig at boken kunne komme ut i Sovjet-Estland i 1978 under Bresjnev, siden det var nærliggende å lese den som en kritikk av at psykiatri kunne brukes mot politisk brysomme personer.” (Aftenposten 4. januar 2008)

24 Hemmelighetskremmeri, uklare retningslinjer, inkonsekvente framgangsmåter
Spille på parti med forfatterne hvis de tilpasser seg, gi privilegier

25 Forskjellene og overgangene mellom beskrivelse, oppfordring og utførelse
Forherligelse, heroisering Normalisering, ufarliggjøring

26 Kritikk av det som kan virke avhumaniserende og føre til at særlig barn mister troen på det gode i livet Aldersgrense, ”alderssensur” Systemer med advarsler ”Sensurboikott” Pirrer nysgjerrigheten, fungerer som god reklame

27 Steganografi Spredningsfare – Osama bin Ladens taler - Skjulte budskap
Tiltrekker seg ikke oppmerksomhet slik koder gjør (t5ghjktk7dsewx9hg)

28 Mottiltak: Sensurlakune ”Forløperen” til sladding Idésmugling Anonym publisering på Internett

29 Heinrich Heine: Reisebilder, andre del (1827)

30 Den ungarske forfatteren Péter Esterházys romaner, skrevet og utgitt under et kommunistisk regime, bruker mange knep for å latterliggjøre eller lure sensuren – et eksempel er de visuelle tomrommene i romanen Hjelp til hjertets verb (1985), som av leseren kan oppfattes som grenser der forfatteren ikke har lov til å fortelle videre Tyskeren Dieter Bohlens halvbiografiske bok Bak kulissene (2003) inneholdt i førsteutgaven negative personkarakteristikker av reelle personer, og beskrivelser og skildringer som forlaget ble dømt til å trekke tilbake – boka kom da ut med svarte felter over de ordene som ikke lenger kunne publiseres

31 Dementi og beklagelse …

32 Smugleomslag Den svenske forleggeren Bo Cavefors ga i 1977 i Sverige ut tekster på tysk av den tyske terroristgruppa Røde Armé Fraksjon. Et nytt opplag fikk et smugleomslag slik at det ved første øyekast så ut som en erotisk roman – på omslaget stod det Kärlek med förhinder, og forfatternavnet Per A. Rosenberg I 1979 ble Cavefors arrestert, forlaget hans ransaket av politiet og bøkene der ble beslaglagt og destruert

33 Sensurmyndighetenes vurderinger:
Kvalitetsrelativisme – det tåles mer ”uakseptabelt” idéinnhold av en bok med litterær høy kvalitet enn av en bok med lav litterær kvalitet

34 Agnar Mykle: Sangen om den røde rubin (1956)
Dømt for å være ”utuktig” i Oslo byrett i 1957, en dom som senere ble opphevet av norsk Høyesterett Normalitetskriteriet

35 Om beskrivelser av x er kunstnerisk nødvendige deler av en fortelling
En godt skrevet og kunstnerisk utført tekst kan inneholde ideer som blir forbudt i andre og mindre litterære tekster I Høyesteretten ble det presisert av Mykle ble frifunnet fordi han var en alvorlig arbeidende kunstner, ikke fordi det pornografiske innholdet var harmløst å spre i befolkningen.

36 Domstolene skal avgjøre et verks kunstneriske verdi
Bot til Jens Bjørneboe for Uten en tråd (1966) (utgitt anonymt) Forsvar: langt ”verre” verk sirkulerer fritt

37 Autodafé = bokbål

38 Apostelen Paulus oppnådde at de som han omvendte til kristendommen i Efesos, brakte med seg sine hedenske skrifter og lot dem brenne i et stort, felles bål Markedsverdien av bøkene som ble brent, skal ha vært femti tusen dinarer

39 Luther brenner en pavelig bulle i 1520

40 Kakkelovn fra 1700-tallet, med påskriften ”Bibliotheca Vulcano consecrata” og og titler på ”hedenske” skrifter

41 ”I et land der det brennes bøker, vil det også bli brent mennesker”
Heinrich Heine ”I et land der det brennes bøker, vil det også bli brent mennesker”

42 Bok-skampåler

43 Tyskeren Oskar Loerke, som arbeidet for Fischer Verlag, noterte i sin dagbok 27. april 1933: ”Den 10. mai skal bøker brennes offentlig, symbolsk forfatterne.”

44 10. mai 1933 Ca bøker ble brent Verk av både tyske og utenlandske forfattere, og både av jøder og ikke-jøder Mange av bøkene representerte enten humanisme, pasifisme eller marxisme

45 Goebbels ropte ut navnene på 24 tyske forfattere som fikk sine bøker brent
En av disse 24, Erich Kästner, var til stede blant tilskuerne En byste av Magnus Hirschfeld, leder av Institutt for seksualvitenskap i Berlin og dessuten av jødisk avstamning, ble båret til flammene

46 På dagen ett år etter det store bokbålet i Berlin ble det grunnlagt et Tysk frihetsbibliotek i Paris, der eksemplarer av verk som hadde blitt brent året før, var tilgjengelig for publikum

47 Forlag grunnlagt 10. mai 1939

48 Nøyaktig sju år etter at bokbrenningene begynte, innledet den 10
Nøyaktig sju år etter at bokbrenningene begynte, innledet den 10. mai 1940 Wehrmacht blitz-offensiver mot Nederland, Belgia og Frankrike

49 Bebelplatz, Berlin, i dag

50 Salman Rushdie: The Satanic Verses (1988)

51 Khomeini 14. februar 1989: ”Jeg informerer all verdens rettroende muslimer om at forfatteren av boken kalt Sataniske vers – som er blitt utarbeidet, trykt og utgitt i opposisjon til islam, Profeten og Koranen – og alle som er delaktig i utgivelsen og kjent med dens innhold, dømmes til døden.”

52 En student ved Queen May College i London om proklameringen av fatwaen:
”Jeg følte et øyeblikks jubel. Det var utrolig oppløftende. Fatwaen betydde at vi som britiske muslimer ikke behøvde å anse oss selv som en liten og sårbar minoritet. Vi var en del av en virkelig global og mektig bevegelse. Etter fatwaen kunne vi si: Hvis vi ikke blir behandlet med respekt, så har vi venner som er i stand til å tvinge dere til å respektere oss.”

53 Poems from Guantánamo: The Detainees Speak (2007)
”The prisoners weren’t passing along escape plans or information about future terrorist attacks. They were sending one another poems. For years, the U.S. military refused to declassify the poems, arguing that inmates could use the works to pass coded messages to other militants outside.” J.D. Gordon, a Defense Department spokesman: “They have attempted to use this medium as merely another tool in their battle of ideas against Western democracies.”

54 Angrepskamuflering Franskmannen François de Fénelons roman Telemakos’ eventyr ( ) ble forbudt i Frankrike i 1699 fordi den ble ansett for å inneholde en mer eller mindre forkledd kritikk av det franske regimet

55 Mislykket angrepskamuflering
Hva kan bildet symbolisere?

56 Frithjof Sælens barnebok Snorre Sel: En fabel i farger for voksne og barn (1941)
Spekkhuggeren Glefs, måkene Sving og Svang, isbjørnen Brumlelabb, hvalrossen Bart Først god omtale i Fritt Folk

57 Snorre Sel: En fabel i farger for voksne og barn

58 Carl Dreyers film Vredens dag (1943)
Sergej Eisensteins film Ivan den grusomme (1946)

59 Den digitale tidsalder
Internettfiltere Eksterne servere Forkortelser og kodeord Rask opprettings- og avviklingstakt på nettsteder – katt- og mus-situasjon Videresendingskampanjer

60 The USA Patriot Act etter 11. september 2001
Bibliotekarene har plikt til å fortelle om mistenkelige personer, hva de låner og hvilke nettsteder de har besøkt Skilt der brukerne advares om at FBI kan få informasjon om hva de låner eller leser på nettet I tillegg er flere hundre bibliotek blitt henstilt om å fjerne materiale, som – hvis det kommer i gale hender – kan stimulere til terrorvirksomhet


Laste ned ppt "Sensurens finurligheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google