Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Nettsider Oppvekst og yrkesetikk - FLU 2.år Seksjon for digital kompetanse Høst 2010 Sist oppdatert 23.09.10 (LM)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Nettsider Oppvekst og yrkesetikk - FLU 2.år Seksjon for digital kompetanse Høst 2010 Sist oppdatert 23.09.10 (LM)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Nettsider Oppvekst og yrkesetikk - FLU 2.år Seksjon for digital kompetanse Høst 2010 Sist oppdatert 23.09.10 (LM)

2 Oversikt l Krav l Hva er en nettside l Hvordan lage nettside l Opphavsrett l Kildekritikk l Personvern

3 Økter på datarom DatoKlasseTidspunkt/Rom 4.10A8.30-11.15 (B321) 4.10C11.45-14.30 (B319) 4.10D11.45-14.30 (B321) 5.10E8.30-11.15 (B321) 5.10F11.45-14.30 (B321) 5.10G11.45-14.30 (B319) MØT PRESIS!!!!!!!

4 Krav til gruppeoppgave OY l Nettsted (html) + dokument (ca. 2000 ord) l navn på gruppens medlemmer + klasse l innholdsfortegnelse/bokmerker l minst seks lenker til relevante nettsider, hvorav minst to utenlandske –kort vurdering av hver nettside som det lenkes til l lenke til tekstdokument l e-postlenke til kontaktperson

5 LAGE NETTSIDE

6 … nytt medium, nye måter å presentere innhold l Helpdesk i middelalderen Helpdesk i middelalderen –Tenk nytt!

7 Hovedelementene i nettsider l Tekst l (Tabeller) l (Grafikk) l (Bilder/animasjoner ) Lenker; l Absolutte (eksterne) lenker (=URL), f.eks til sider på andre web-servere l Relative lenker til andre sider på samme web-server l Interne lenker i et dokument (=”Gå til toppen”) (Bokmerke) l E-post-lenker

8 Hvordan lage hjemmeside? Prinsippene l Side med ønsket innhold, utseende, bilder og lenker. –Mye bildebruk kan skape krøll l Gjør den tilgjengelig for alle ved å legge den på en server som nettlesere har tilgang til. → Siden lagres i en bestemt mappe som ”resten av verden” kan ”lese”

9 Hvordan lager vi en hjemmeside på HiO? P: (i public_html mappen)

10 Hva skal siden min hete? l Den MÅ hete index

11 Noen eksempler av student-sider

12 Hva må vi tenke på når vi skal lage en nettside? l Opphavsrett l Kildekritikk l Personvern

13 OPPHAVSRETT

14 Åndsverk l Litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform (skrifter av alle slag, f.eks. nettsider inklusive bilder, dataprogrammer, etc.) l Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. l Opphavsretten er regulert av åndsverkloven. Opphavsretten oppstår i det verket er skapt, det er ikke krav om registrering av verket (men opphavsmann kan tillate fri bruk) l Opphavsmann må navngis slik god skikk tilsier

15 l En som skaper et ”åndsverk” har økonomiske rettigheter til verket og rett til å bestemme når og hvordan det skal kunne brukes l Du har lov til å ta kopier av et verk til eget bruk – dersom du tar kopi av et eksemplar du selv eier eller som en i din krets eier l Du har generelt ikke lov til å bryte kopisperrer – men kan bryte kopisperrene dersom det er nødvendig for å lage en kopi som f.eks kan spilles i bilen l Sterke internasjonale interesser er for tiden knyttet til DRM. F.eks. Forbrukerrådes offensiv mot Apple’ iTunes Music Store Nøkkelpunkter fra åndsverksloven

16 l skrifter av alle slag l muntlige foredrag l sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill l musikkverk, med eller uten tekst l filmverk l fotografiske verk l malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst l skulptur av alle slag l bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket l billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket l kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art l datamaskinprogrammer l oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran” “Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som:

17 l Opphavsretten gjelder også på Internett l Håndhevingsproblemer i en internasjonalisert verden l Utgangpunkt: Kan ikke publisere noe på nettet uten opphavsmannens samtykke l Kan ikke forsyne seg fritt fra nettet, MEN: akseptere mediets egenart => kan lenke til materialet, ta utskrift samt lagre lokalt Internett

18 Hva er forbudt? l Enhver publisering av tekster, bilder, lyder filmer, m.m. som ble produsert for mindre enn 70 år siden, så sant du ikke har bedt og fått tillatelse til å gjøre det. l Du kan f.eks. ikke fritt legge ut tekster av Alf Prøysen, men du kan legge ut tekster av Henrik Wergeland.

19 Avtalen gjelder kopiering av beskyttet materiale, bl.a. til undervisning. Gjelder i forhold til både norske og utenlandske opphavsmenn. l Tillatelsen omfatter bare kopiering til papir, lysark og lysbilder. Avtalen omfatter ikke film, videogram og dataprogram – HiO har f.eks. egen avtale om bruk av radio- og TV-programmer fra NRK og TV2. l Kan kopiere inntil 15% av en bok eller lignende publikasjon, ev. et helt kapittel, novelle eller en hel scene i et skuespill (”utgått publikasjon” -opptil 30%) l Kopinor avtalen for universiteter og høgskoler Kopinor KOPINOR-avtalen

20 http://www.clara.no Dette nett- stedet gir god informasjon om opphavsrett og klarering Nettstedet er etablert av syv norske forvaltningsorganisasjoner: BONO Kopinor Norwaco TONO FONO GRAMO

21 Bilderessurser på nett l Det eksisterer en rekke bilderessurser som er frigitt til bruk i undervisning. l Vær likevel oppmerksom på at det finnes enkelt e regler man må forholde seg til: –Det kan være at man må registrere seg før man får laste ned et bilde –Av og til må man også oppgi webadressen hvor bildet er tenkt benyttet –I noen tilfeller er det også klare bestemmelser om hvor mye du får lov til å endre på et bilde

22 http://www.imagesoftheworld.org/ l For bildedatabasen på dette nettstedet, kan man lese følgende om bruk av bildene: “Copyright © 1998-2003 R A Taylor For personal, non-commercial, charitable and educational use only. If you want to use my pics for a school or university project or charitable purposes the answer is yes, but please add a link to my site and let me know Please Note that the Images of Cambodia are Copyright SAO Cambodia. Please ask them if you want to use the Cambodia pics - Thanks. “R A TaylorknowSAO Cambodia

23 Bildedatabaser til bruk l http://www.sxc.hu/index.phtml http://www.sxc.hu/index.phtml Dette er et ungarsk, engelskspråklig nettsted som inneholder bilder tatt av fotografer rundt om i verden. De fleste av bildene kan brukes fritt. l http://arthist.cla.umn.edu/aict/ http://arthist.cla.umn.edu/aict/ Her står det klart og tydelig at det er en ”Free-Use Educational Resource”. Her finnes det bilder fra antikken, 18-århundre etc. l http://mmb.udir.no/ http://mmb.udir.no/ Denne lenken er til Skolenettets multimediebase. Her finnes multimedier til bruk i læringsarbeid. Innholdet er gratis, kvalitetssikret og opphavsrettsklarert og kan følgelig brukes ikke-kommersielt av elever og lærere. l http://www.freefoto.com/index.jsp http://www.freefoto.com/index.jsp Dette er en amerikansk/engelsk base med 28 000 gratis bilder innenfor mange ulike kategorier. Bildene lastes ned som JPG- eller BMP – filer. De kan benyttes til ikke- kommersielle formål. l http://www.everystockphoto.com/ http://www.everystockphoto.com/ Søkemotor for bilder.

24 http://www.flickr.com/commons / Flickr.com er en bildedata-base som er mye brukt. Gå inn på ”commons” - siden – her kan du finne bilder som er merket med "no known copyright restrictions"

25 Lenker l http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Mus ik/Jorden-runt/ (et nettsted med bilder, lyd og animasjoner) http://www.multimedia.skolverket.se/Arkiv/Mus ik/Jorden-runt/ l www.ljudo.com (her kan du laste ned lydfiler) www.ljudo.com l http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0708/fl u/index.htm (en liten veiledning i Photostory) http://www.lu.hio.no/IT/grunnutdanning/0708/fl u/index.htm

26 KILDEKRITIKK

27 Kildekritikk Kildekritikk er vanskelig Barn og ungdom har store vanskeligheter med å forstå ironi, har de også vanskeligheter til å forholde seg kritisk til kilder. De tar ofte for gitt at det som står skrevet er sant Nettbaserte digitale kilder gjør kritikk enda vanskeligere. Er f.eks. wikipedia like troverdig som et leksikon utgitt på er norsk forlag? Som voksne kan vi vurdere elektroniske kilder ut fra språkføring, nettadresser, design, m.m. i kombinasjon med våre erfaringer og kunnskaper. Dette er betydelig vanskeligere for barn og ungdom Også erfarne journalister og avisredaksjoner kan vurdere feil

28 Dagbladet visste ikke at Kaja var blitt sminket på Westerdahls reklameskole

29 Nettressurser - kildekritikk l På Internett kan hvem som helst publisere nær sagt hva som helst –Side om side finnes: Vitenskapelig stoff, reklame, personlige meningsytringer og propaganda. l Hovedregelen: Ha alltid en kritisk holdning til den informasjonen du finner på nettet. –Stemmer for eksempel informasjonen du har kommet over med det du vet fra før om emnet? Sjekk mot andre steder på nettet, leksikon, aviser, etc. Kort sagt, still spørsmål og tenk selv!

30 l På Internett kan hvem som helst publisere nær sagt hva som helst –Side om side finnes: Vitenskapelig stoff, reklame, personlige meningsytringer og propaganda. l Hovedregelen: Alltid ha en kritisk holdning til all informasjon man finner på nettet. –Stemmer for eksempel informasjonen du har kommet over med det du vet fra før om emnet? Sjekk mot andre steder på nettet, leksikon, aviser, etc. Kort sakt, still spørsmål og tenk selv! Nettressurser - kildekritikk

31 Tillit til elektroniske kilder l Vi har lært oss å ikke stole på alt vi leser på papir l Vi er ofte skeptiske til innhold på løpesedler vi får i hånden på gaten l Påstander i reklamefilmer har vi også lært å ‘ta med en klype salt’ l Vi har lært oss å ha mer tillit til noen medier enn til andre. F.eks. aviser, fjernsyn, skolebøker m.m. har høy grad av tillit l Innhold på Internett er mer likt løpesedler vi får på gaten. Hvem som helst kan publisere på Internett og det er ingen redaksjon som kvalitetssikrer innholdet.

32 Kommersielle versus reklamefrie ressurser l Fører lenkene deg dit du skal? Sier de tydelig hvor du havner? l Er lenkene relevante ressurssider for elevene/barna? l Er det mye reklame på sidene barna kommer til?

33 Sjekk nettstedets troverdighet: l Bruk emnekataloger som utgangspunkt for søket. Undersøk flere kilder l Når ble nettsiden sist oppdatert? l Hvem er forfatter (sjekk domenenavn)? Kan man nå nettstedets ansvarlige via e-post? l Hvem står bak nettstedet? Hvorfor er siden laget? Er siden privat eller offentlig? l Vurdere adressen/URL via: –Whois-tjenesten for norske nettsteder –Check domain for internasjonale nettsteder http://www.checkdomain.com http://www.whois.org http://www.checkdomain.comhttp://www.whois.org

34 WHOIS l Whois-tjenesten for norske nettsteder Whois –Gå til www.norid.no/domenenavnbaser/whois/www.norid.no/domenenavnbaser/whois/ –Skriv inn nettadressen i søkefeltet –Klikk på Søk –Eier av nettstedet finner du under Organization Name. –Klikk på linken ved Legal-c Handle og du får opp navn på juridisk ansvarlig person du kan kontakte.

35 Eksempel l Hvem, når hvor og hvordan… : –Barnevakten.noBarnevakten.no –Høgskolen i OsloHøgskolen i Oslo

36 Sjekkpunkter (I) l HVEM står bak informasjonen?Er det tydelig hvem som er forfatter av dokumentet og hvem som er ansvarlig for nettstedet? l NÅR er dokumentet datert? Sjekk dato for oppdatering l HVOR ligger nettstedet. Sjekk URL som forteller om stedets geografiske og tematiske tilknytning l HVORDAN ser siden ut. Vurder lay-out og design. Hva slags logo? Hva med teksten? Staving, grammatikk, språk. Styrker/svekker presentasjonen budskapet?

37 Sjekkpunkter (II) Er det fritt for reklame? Fører lenkene deg dit du skal? Sier de tydelig hvor du havner? Er lenkene relevante ressurssider for elevene? Er det mye reklame?

38 PERSONVERN

39 § Lovens formål Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson Behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter

40 Spørsmål? Lykke til


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Nettsider Oppvekst og yrkesetikk - FLU 2.år Seksjon for digital kompetanse Høst 2010 Sist oppdatert 23.09.10 (LM)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google