Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektoppgaven i Referansearbeid 2. år

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektoppgaven i Referansearbeid 2. år"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektoppgaven i Referansearbeid 2. år
Typer oppgaver. Utforming av prosjektoppgaven. Praktiske spørsmål Tor Sveum 14. februar 2011

2 Typer oppgaver: forskjellige alternativer
Fritt valgt oppgave i samråd med faglærer Biblioteksvar-prosjektet (20 studenter) - deltakerne skriver rapport etter endt tjeneste - orientering om utforming av rapporten (senere) Alternativ oppgave for de som ikke kom med på Biblioteksvar: Plukke opp og svare på spørsmål i en åpen spørretjeneste (og evaluere tjensten) Andre spørretjenester, eks: engelske:

3 ”Slam the boards” Amerikanske bibliotekarer svarer på spørsmål i åpne spørretjenester, som feks Yahoo answers: Oversikt over amerikanske spørretjenester i ”Slam the boards” Oversikt over norske spørretjenester fra intern.biblioteksvar.no

4 Alternative prosjektoppgaver (forts.)
Fortsette og arbeide videre med bibliografiprosjektet: publisering bibliografien som eget nettsted, wiki eller på Wikipedia, eks engelsk Wikipedia (Bibliographies by author) Lokal(historisk) bibliografi i lokalhistoriewiki.no En todelt oppgave: en bibliografidel, en publiseringsdel.

5 Alternative prosjektoppgaver (forts.)
Evaluere spørretjenester: eksempler: Biblioteksvar (chat, epost). Sammenligne Biblioteksvar med Biblioteksvagten.dk og/eller Fråga biblioteket (bare epost) Norge.no, KlaraKlok, Ung.no, faglige spørretjenester (oversikt av Tord Høivik)

6 Innfallsvinkler til vurdering
Kvaliteten på svarene (på grunnlag av bestemte kvalitetskriterier) Design og brukervennlighet på nettstedet finns hjelpetekster, søkemuligheter (boolsk?) Hva kunne vært annerledes og bedre? Som grunnlag for vurderingen kan man teste tjenesten med egne spørsmål og/eller bruke spørsmål fra tjenestens eget arkiv.

7 Kvalitetskriterier Er svaret sant, korrekt, holdbart? Skille mellom faktaspørsmål og emnespørsmål Tidsbruk – hvor lang tid tar det før svaret kommer? Er svaret tilpasset brukeren? Er svaret forståelig, relevant og oppdatert? Er det oppgitt kilder, virker kildene tilforlatelige, er det henvist til litteratur? Er svaret signert? Kan personen kontaktes? Er det datert?

8 Skrive Viktig å komme i gang med oppgaven så tidlig som mulig, spesielt med skriving. Skriv først, deretter les: la skrivingen styre lesingen Læringssenterets skrivehjelp Studieverkstedet ”Du skal ikke bedrive ord” Skriv kortfattet og poengtert. Bruk færrest mulig ord, dvs som dekker meningen i det du vil si. Skriv korrekt.

9 Utforming av prosjektoppgaven
Prosjektoppgaven følger de retningslinjer som gjelder for oppgaveskriving ved JBI, se veiledende mal: Oppgaveskriving ved JBI

10 Utforming av prosjektoppgaven (forts)
Tittelblad med kandidatnummer Innholdsfortegnelse Innledning Problemstilling Drøfting og analyse Konklusjon Henvisning til kilder og litteraturliste

11 IMRAD From Wikipedia, the free encyclopedia IMRAD is an acronym for Introduction, Methods, Results And Discussion. Scientific papers are typically structured in this order: Introduction - why was the study undertaken? What was the tested hypothesis or the purpose of the research? Methods - when, where, and how was the study done? What materials were used or who was included in the study groups (patients, etc.)? Results - what did the study find? Discussion - was the tested hypothesis true? What might it mean and why does it matter? How does it fit in with what other researchers have found? What are the perspectives of future research?

12 Prosjektoppgaven i Biblioteksvar
Rapporten kan være strukturert omkring aktuelle temaer, som for eksempel: Kvaliteten på svarene Bruk / overbruk av Google, Wikipedia og SNL i tjenesten Kildekritikk Søkestrategier og søkemetode Kommunikasjon og dialog. Referanseintervju (chat) / mangel på referanseintervju (e-post) Hva fungerte bra / dårlig Uhøflige og provoserende brukere Læringsutbytte og læringskurve osv. osv Oppgaven bør kanskje konsentreres om noen av disse temaene (eller andre temaer), avhengig av type spørsmål og svar. (Vidar Krumins ønsker at studentene i år skal gi en liten evaluering av selve tjenesten – behov, nytte, verdi, utviklingspotensiale, hva kan gjøres annerledes og bedre? Det kan f eks tas med i et eget avsnitt?)

13 Refleksjonsnotat Refleksjonsnotatet skal reflektere over læringsutbyttet i delemnet Referansearbeid : hvilke forventninger hadde jeg før jeg begynte på delemnet, for eksempel med utgangspunkt i tidligere praksis og studium. Har forventningene endret seg? Hva har jeg lært, hvilken kompetanse har jeg tilegnet meg? Sett i lys av erfaringene dine fra praksis, kunne delemnet lagt vekt på andre sider ved bibliotekyrket som du tror kunne blitt nyttig i din framtidige praksis? Fokus bør være på prosjektarbeidet, men ulike sider av delemnet kan også trekkes inn. Ca. 1-3 sider. Det settes ikke karakter på refleksjonsnotatet. Refleksjonsnotatet er individuelt og leveres sammen med prosjektoppgaven

14 Frist for å bestemme seg for prosjektoppgave
Tirsdag 15. mars dvs. etter siste forelesning. Frist for innlevering: Prosjektarbeidet og refleksjonsnotatet skal leveres på eksamenskontoret (P35) i uke 14 torsdag 7. april kl


Laste ned ppt "Prosjektoppgaven i Referansearbeid 2. år"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google