Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STORBY OG HELSE. Hva er storby zMange mennesker sammen zkjenner ikke hverandre zsosiale kontrollen mindre zindividuell subkulturell tilpasning er større.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STORBY OG HELSE. Hva er storby zMange mennesker sammen zkjenner ikke hverandre zsosiale kontrollen mindre zindividuell subkulturell tilpasning er større."— Utskrift av presentasjonen:

1 STORBY OG HELSE

2 Hva er storby zMange mennesker sammen zkjenner ikke hverandre zsosiale kontrollen mindre zindividuell subkulturell tilpasning er større zstorbyen har plass til alle slags mennesker zNova-rapport 9/99 Ungdomstiltak i større bysamfunn

3 Storbyen kjennetegnes også av zstørre valgmuligheter zhøye bokostnader zmiljøproblemer, trafikk zensomhet, utrygghet znærhet til kultur og service znærhet til jobb og utdanning zmindre lokal fellesskapsfølelse

4 Kommunehelselovens §1-4 zKommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i en kommune og de faktorer som påvirker denne. zHelsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak zhttp://www.oslokommune.no/

5 Oslo en delt by zStore regionale forskjeller i levekår og dødelighet innen Oslo by og - større enn det er mellom fylkene. zByen er delt langs to akser: - indre - ytre - vest - øst Oslohelsa 1997

6 Store sosio-økonomiske forskjeller øst-vest zTall fra ”Oslohelsa”, viser at de med lavest og de med høyest sosio- økonomisk status bor i Oslo zForskjellen i levealder mellom den ”beste og verste” bydelen er for menn 12 år zover 50% av husholdningene i Oslo er èn- persons zlavest utdannings- og inntekstnivå i østlige bydeler zÒslohelsa

7 Oslo - Norges eneste storby? zForskning fra mer enn 20 år siden og fram til i dag viser at: Oslo har både mer og alvorligere ungdomsproblemer enn noen av de andre store byene i Norge. Ung i Norge 1992

8 Etniske minoriteter zEtniske minoriteter utgjør omtrent en tredel av befolkningen i indre øst og omtrent 3 prosent i bydeler i ytre vest zTre ganger så høy arbeidsledighet blant etnisk minoriteter enn opprinnelige norske zForskjellig sykdomspanorama og annerledes sykdomsoppfatning

9 Etniske minoriteter, barn og unge zI Oslo har 31% av elevene i grunnskolen etnisk minoritetsbakgrunn zvariasjon fra 5-90% ved de enkelte skoler zIntegrering handler om utdanning, bolig og jobb zStortingsmelding 39 (2002-2003) Oppvekst og levekår for barn og unge i Norge

10 Ungdom og levekår zVestkant ungdom verst hva gjelder rusbruk, kriminalitet og selvrapportert problem -adferd zvestkant ungdom gjør det best på skolen og har større ambisjoner i forhold til utdanning og yrke zsamlet sett har sosio-økonomisk bakgrunn, etnisk bakgrunn og bosted liten betydning for å havne i de mest problembelastede gruppene zUngdomstid i storbyen 1998

11 problemadferd zStjeling zskulking zsniking på buss etc zinnkalt til rektor zvært borte en hel natt uten å si fra zødelagt noe med vilje zslosskamp innbrudd zstjålet bil

12 Nettadresser ungdomstiltak i Oslo zhttp://www.riverside.no/ zhttp://www.ungdomsforskning.no/ zhttp://www.isaf.no/NOVA

13 Temaer fra erfaringer zTverrfaglighet zrådgivningsferdigheter zutradisjonell arbeidsform

14 Tverrfaglig arbeid z Man utvider horisonten ved at en forstår det andre forstår z lærer deg å forstå hvordan en sak kan ses fra flere vinkler z styrker egen fagidentitet, den blir tydeligere for deg selv fordi du utfordres på den.

15 Utradisjonell arbeidsform zStorbyen huser mangfold zMålgruppen påvirker tiltaket zMøte med risikogruppene for hiv og aids

16 Spesielle tiltak zFengselprosjektet zUnik zSprøytebuss zProstitusjonsprosjektet zSaunaer zhomseklubber

17 rådgivningsferdigheter zEmpowerment- modell zKlientsentrert rådgivning zRessursorientert

18 Vanskelige rådgivningssituasjoner zFormidling av hiv-positiv prøvesvar zGravid jente med hivpositiv partner zLite risiko- mye angst zMye risiko- lite angst zJenter med lavt selvbilde og mye risiko


Laste ned ppt "STORBY OG HELSE. Hva er storby zMange mennesker sammen zkjenner ikke hverandre zsosiale kontrollen mindre zindividuell subkulturell tilpasning er større."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google