Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Chapter 13 Game Theory and Competitive Strategy. Slide 2 Emner i kapittel 13 Spillteori Dominerende strategier Nash likevekt Gjentatte spill Auksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Chapter 13 Game Theory and Competitive Strategy. Slide 2 Emner i kapittel 13 Spillteori Dominerende strategier Nash likevekt Gjentatte spill Auksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Chapter 13 Game Theory and Competitive Strategy

2 Slide 2 Emner i kapittel 13 Spillteori Dominerende strategier Nash likevekt Gjentatte spill Auksjoner

3 Slide 3 Hva er spillteori ? “If I believe that my competitors are rational and act to maximize their own profits, how should I take their behavior into account when making my own profit-maximizing decisions?”

4 Slide 4 Spill og strategiske beslutninger Spill med og uten samarbeid Samarbeid - man forhandler fram kontrakter som er bindende for begge (eks. man kjøper en vare eller tjeneste og blir enige om pris Ikke samarbeid - kontrakter kan ikke opprettes. Eks. at to konkurrenter setter pris og kvantum uavhengig av hverandre

5 Slide 5 Eksempel på spill 1)Man auksjonerer bort 100 kr 2)Høyeste bud vinner 3) Nest høyeste bud taper innsatsen Hvor mye byr du ?

6 Slide 6 Dominerende strategier Dominerende strategi er en strategi som er optimal, uansett hvilket mottrekk den andre parten setter inn. Eksempel fra læreboka  A & B selger konkurrerende produkter  Man vurderer nå om man skal drive annonsering eller ikke

7 Slide 7 Payoff Matrise for reklamespill Firma A Reklame Ikke reklame Reklame Ikke reklame Firma B 10, 515, 0 10, 26, 8

8 Slide 8 10, 515, 0 20, 26, 8 Firma A Reklame Ikke reklame Reklame Ikke reklame Firma B Ingen dominerende strategi

9 Slide 9 Nash likevekt Dominerende strategier “Jeg velger det beste for meg selv, uansett hva du gjør.” “Du gjør deg som er best for deg, uansett hva jeg gjør.” En spesialvariant av Nash likevekt fra oligopolteorien

10 Slide 10 Nash likevekt og produktmiks Firma 1 frisksøt frisk Søt Firma 2 -5, -510, 10 -5, -510, 10

11 Slide 11 Iskremselgere på stranden Hvor vil konkurrentene plassere seg (hvor er Nash likevekt ?) Havet 0BStrandA200 meter CYCY

12 Slide 12 Maximin strategi Firma 1 Ikke investerInvester Firma 2 0, 0-10, 10 20, 10-100, 0 Ikke invester Invester

13 Slide 13 Fangens dilemma Fange A TilståIkke tilstå Tilstå Ikke tilstå Fange B -5, -5-1, -10 -2, -2-10, -1

14 Slide 14 Gjentatte spill Oligopolistiske bedrifter vil i regelen spille gjentatte spill (pris/kvantum bestemmes en rekke ganger) Bedrifter kan studere hverandres atferd og evt bygge opp tillit/forståelse

15 Slide 15 Gjentatte spill - prisproblem Firma 1 Lav prisHøy pris Lav pris Høy pris Firma 2 10, 10100, -50 50, 50-50, 100

16 Slide 16 Sekvensielle spill Spillere handler i rekkefølge Spillere må tenke gjennom reaksjonen fra motspillere Eksempler på sekvensielle spill Hvordan svare på reklamekampanje ? Markedsadgang

17 Slide 17 Modifisert produktvalgproblem Firma 1 CrispySweet Crispy Sweet Firma 2 -5, -510, 20 -5, -520, 10

18 Slide 18 Beslutningstre - sekvensiell beslutning Crispy Sweet Crispy Sweet -5, -5 10, 20 20, 10 -5, -5 Firm 1 Crispy Sweet Firm 2

19 Slide 19 Sekvensielle spill Anta: Duopol Fordel å være først ute

20 Slide 20 Sekvensielle spill Duopol Fordel å være først ute

21 Slide 21 Valg av kvantum Firm 1 7.5 Firm 2 112.50, 112.5056.25, 112.50 0, 0112.50, 56.25 125, 93.7550, 75 93.75, 125 75, 50 100, 100 1015 7.5 10 15

22 Slide 22 Signaliser at du mener alvor med “handlinger” - commitment Tomme trusler - hvis man uansett mottrekk taper på lav pris, kan ikke trusler om lav pris være reell Trusler - “tomme” eller “alvorlig ment”

23 Slide 23 PC og priser Bedrift 1 Høy prisLav pris Høy pris Lav pris Bedrift 2 100, 8080, 100 10, 2020, 0

24 Slide 24 PC og priser Bedrift 1 Høy prisLav pris Høy pris Lav pris Bedrift 2 100, 8080, 100 10, 2020, 0 Spørsmål Kan bedrift 1 tvinge bedrift 2 til å ta høy pris ved å true om å ta lav pris selv ?

25 Slide 25 Scenario Race Car Motors, Inc. (RCM) produserer biler Far Out Engines (FOE) produserer spesielle bilmotorer og de fleste selges til RCM Sekvensielt spill med RCM som leder Trusler er ikke alltid tomme

26 Slide 26 Produktvalgproblem Far Out Engines Små bilerStore biler Små motorer Store motorer Race Car Motors 3, 63, 0 8, 31, 1

27 Slide 27 Modifisert produktvalgproblem 0, 60, 0 8, 31, 1 Far Out Engines Små bilerStore biler Små motorer Store motorer Race Car Motors

28 Slide 28 Ny markedsdeltaker Eksisterende InneUte Høy pris Lav pris (krig) Potensiell konkurrent 100, 20200, 0 130, 070, -10

29 Slide 29 Adgangshindring Incumbent InneUte Høy pris Lav pris (krig) Potensiell konkurrent 50, 20150, 0 130, 070, -10 Etter tidlig investering på $50 million

30 Slide 30 Strategisk handelspolitikk Boeing ProdusereIkke produsere Airbus -10, -10100, 0 0, 00, 100 Produsere Ikke produsere

31 Slide 31 Strategisk handelspolitikk Boeing ProduserIkke produser Airbus -10, -10100, 0 0, 00, 100 Produser Ikke produser Boeing vil produsere Airbus vill ikke produsere

32 Slide 32 Strategisk handelspolitikk - subsidie Boeing ProduserIkke produser Airbus -10, 10100, 0 0, 00, 120 Produser Ikke produser


Laste ned ppt "Chapter 13 Game Theory and Competitive Strategy. Slide 2 Emner i kapittel 13 Spillteori Dominerende strategier Nash likevekt Gjentatte spill Auksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google