Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Game Theory and Competitive Strategy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Game Theory and Competitive Strategy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Game Theory and Competitive Strategy
Chapter 13 Game Theory and Competitive Strategy 1

2 Emner i kapittel 13 Spillteori Dominerende strategier Nash likevekt
Gjentatte spill Auksjoner 2

3 Hva er spillteori ? “If I believe that my competitors are rational and act to maximize their own profits, how should I take their behavior into account when making my own profit-maximizing decisions?” 4

4 Spill og strategiske beslutninger
Spill med og uten samarbeid Samarbeid - man forhandler fram kontrakter som er bindende for begge (eks. man kjøper en vare eller tjeneste og blir enige om pris Ikke samarbeid - kontrakter kan ikke opprettes. Eks. at to konkurrenter setter pris og kvantum uavhengig av hverandre 6

5 Eksempel på spill 1) Man auksjonerer bort 100 kr 2) Høyeste bud vinner
3) Nest høyeste bud taper innsatsen Hvor mye byr du ? 8

6 Dominerende strategier
Dominerende strategi er en strategi som er optimal, uansett hvilket mottrekk den andre parten setter inn. Eksempel fra læreboka A & B selger konkurrerende produkter Man vurderer nå om man skal drive annonsering eller ikke 9

7 Payoff Matrise for reklamespill
Firma B Ikke reklame Reklame Reklame 10, 5 15, 0 10, 2 6, 8 Firma A Ikke reklame 14

8 Ingen dominerende strategi
Firma B Ikke reklame Reklame Reklame 10, 5 15, 0 20, 2 6, 8 Firma A Ikke reklame 18

9 Nash likevekt Dominerende strategier
“Jeg velger det beste for meg selv, uansett hva du gjør.” “Du gjør deg som er best for deg, uansett hva jeg gjør.” En spesialvariant av Nash likevekt fra oligopolteorien 20

10 Nash likevekt og produktmiks
Firma 2 frisk søt frisk -5, -5 10, 10 Firma 1 Søt 24

11 Iskremselgere på stranden
Havet B Strand A 200 meter C Y Hvor vil konkurrentene plassere seg (hvor er Nash likevekt ?) 27

12 Maximin strategi 0, 0 -10, 10 20, 10 -100, 0 Firma 2 Firma 1
Ikke invester Invester Ikke invester 0, 0 -10, 10 20, 10 -100, 0 Firma 1 Invester 29

13 Fangens dilemma -5, -5 -1, -10 -2, -2 -10, -1 Fange B Fange A Tilstå
Ikke tilstå Tilstå -5, -5 -1, -10 -2, -2 -10, -1 Fange A Ikke tilstå 33

14 Gjentatte spill Oligopolistiske bedrifter vil i regelen spille gjentatte spill (pris/kvantum bestemmes en rekke ganger) Bedrifter kan studere hverandres atferd og evt bygge opp tillit/forståelse 39

15 Gjentatte spill - prisproblem
Firma 2 Lav pris Høy pris Lav pris 10, 10 100, -50 50, 50 -50, 100 Firma 1 Høy pris 41

16 Sekvensielle spill Spillere handler i rekkefølge
Spillere må tenke gjennom reaksjonen fra motspillere Eksempler på sekvensielle spill Hvordan svare på reklamekampanje ? Markedsadgang 49

17 Modifisert produktvalgproblem
Firma 2 Crispy Sweet Crispy -5, -5 10, 20 20, 10 Firma 1 Sweet 53

18 Beslutningstre - sekvensiell beslutning
Crispy Sweet -5, -5 10, 20 20, 10 Firm 1 Crispy Sweet Firm 2 61

19 Sekvensielle spill Fordel å være først ute Anta: Duopol 63

20 Sekvensielle spill Fordel å være først ute Duopol 64

21 Valg av kvantum Firm 2 7.5 10 15 7.5 10 Firm 1 15 112.50, 112.50
56.25, 0, 0 112.50, 56.25 125, 93.75 50, 75 93.75, 125 75, 50 100, 100 10 Firm 1 15 66

22 Trusler - “tomme” eller “alvorlig ment”
Signaliser at du mener alvor med “handlinger” - commitment Tomme trusler - hvis man uansett mottrekk taper på lav pris, kan ikke trusler om lav pris være reell 70

23 PC og priser 100, 80 80, 100 10, 20 20, 0 Bedrift 2 Bedrift 1 Høy pris
Lav pris Høy pris 100, 80 80, 100 10, 20 20, 0 Bedrift 1 Lav pris 72

24 PC og priser Spørsmål Kan bedrift 1 tvinge bedrift 2 til å ta høy pris ved å true om å ta lav pris selv ? Bedrift 2 Høy pris Lav pris Høy pris 100, 80 80, 100 10, 20 20, 0 Bedrift 1 Lav pris 72

25 Trusler er ikke alltid tomme
Scenario Race Car Motors, Inc. (RCM) produserer biler Far Out Engines (FOE) produserer spesielle bilmotorer og de fleste selges til RCM Sekvensielt spill med RCM som leder 76

26 Produktvalgproblem 3, 6 3, 0 8, 3 1, 1 Race Car Motors Små biler
Store biler 3, 6 3, 0 8, 3 1, 1 Små motorer Far Out Engines Store motorer 75

27 Modifisert produktvalgproblem
Race Car Motors Små biler Store biler 0, 6 0, 0 8, 3 1, 1 Små motorer Far Out Engines Store motorer 79

28 Potensiell konkurrent
Ny markedsdeltaker Potensiell konkurrent Inne Ute Høy pris 100, 20 200, 0 130, 0 70, -10 Eksisterende Lav pris (krig) 86

29 Etter tidlig investering på $50 million Potensiell konkurrent
Adgangshindring Etter tidlig investering på $50 million Potensiell konkurrent Inne Ute Høy pris 50, 20 150, 0 130, 0 70, -10 Incumbent Lav pris (krig) 91

30 Strategisk handelspolitikk
Airbus Produsere Ikke produsere -10, -10 100, 0 0, 0 0, 100 Produsere Boeing Ikke produsere 95

31 Strategisk handelspolitikk
Boeing vil produsere Airbus vill ikke produsere Boeing Produser Ikke produser Airbus -10, -10 100, 0 0, 0 0, 100 95

32 Strategisk handelspolitikk - subsidie
Airbus Produser Ikke produser -10, 10 100, 0 0, 0 0, 120 Produser Boeing Ikke produser 97


Laste ned ppt "Game Theory and Competitive Strategy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google