Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap 7. Kjemisk likevekt l Reversible reaksjoner l Massevirkningsloven l Homogene og heterogene likevekter l Le Châteliers prinsipp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap 7. Kjemisk likevekt l Reversible reaksjoner l Massevirkningsloven l Homogene og heterogene likevekter l Le Châteliers prinsipp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap 7. Kjemisk likevekt l Reversible reaksjoner l Massevirkningsloven l Homogene og heterogene likevekter l Le Châteliers prinsipp

2 Kap 7. Kjemisk likevekt l Reversible reaksjoner H 2 (g) + I 2 (g)  2 HI (g) v 1 = k 1 *[H 2 ]*[I 2 ] v 2 = k 2 *[HI] 2 Ved likevekt: v 1 = v 2 k 1 * [H 2 ]*[I 2 ] = k 2 *[HI] 2 reaksjonshastighet 2 HI  I 2 + H 2 I 2 + H 2  2 HI tid

3 Massevirkningsloven l For den generelle reversible reaksjonen: a A + b B  c C+ d D (Guldberg-Waages lov) Er likevektskonstanten lik:

4 Eksempel Sett opp utrykk for likevektkonstanten K for følgende reaksjoner l 2 H 2 (g) +O 2 (g)  2 H 2 O (g)K = 2*10 81 (25 o C) l H 2 (g) +I 2 (g)  2 HI (g)K = 64,0 (360 o C) l Fe(OH) 3 (s)  Fe 3+ (aq) + 3 (OH) - (aq) K = 8,0*10 -40 (25 o C)

5 Hva sier K? Ved likevekt l K  1: er omtrent like mye produkter som reaktanter l K>>1: Reaksjonen går nesten helt over til høyre. Nesten bare produkter l K<<1: Reaksjonen går nesten helt over til venstre. Nesten bare reaktanter. l Homogen likevekt: Alle stoffene som deltar er enten oppløst i vann eller i gassform. l Heterogen likevekt: Stoffene som deltar er i ulike faser som væske, gass eller fast stoff. l Fast stoff eller væske skal ikke inngå i uttrykket for K. l K p, eller K c (regnes i trykk eller konsentrasjon)

6 Homogene likevekter, regneeksempel 1. Dersom vi fører 1,00 mol H 2 og 1,00 mol I 2 inn i ett lukket kar på 1,00 L, blir det ved 450 o C dannet 1,56 mol HI i karet ved likevekt. a) Hva er konsentrasjonene av H 2 og I 2 ved likevekt? b) Regn ut K c ved den aktuelle temperaturen for likevekten: H 2 (g) + I 2 (g)  2 HI (g) (0,22 M, 50)

7 Oppgaver 2. Vi har likevekten: 3H 2 (g) + N 2 (g)  2NH 3 (g) K c = 2,0 Etter at x mol NH 3 er ført inn i et lukket (evakuert) kar på 1,0 L ved 300 o C, får vi dannet 2,0 mol N 2 i karet ved likevekt. Finn verdien av x. ( 33 mol) 3. Regn ut konsentrasjonen av N 2 ved likevekt når 3,4 g NH 3 blir ført inn i et lukket (evakuert) kar på 0,50 L ved 300 o C. Bruk K c verdien fra forrige eksempel. (0,13 M)

8 Hvordan avgjøre om et system er i likevekt For a A + b B  c C +d D Er reaksjonskvotienten Dersom l Q < K, er systemet ikke i likevekt, reaksjonen går mot høyre l Q = K, er systemet i likevekt l Q > K, er systemet ikke i likevekt, reaksjonen går mot venstre

9 Oppgave Ved 2000 K er likevektskonstanten K p for dannelsen av NO (g) lik 4,0*10 -4. Reaksjonslikningen er: N 2 (g) + O 2 (g)  2 NO (g) I et kar har gassene disse partialtrykkene ved 2000 K: p N2 = 0,50 atm, p O2 = 0,25 atm, p No = 4,2*10 -3 atm Avgjør om systemet er i likevekt. Finn eventuelt hvilken retning retning reaksjonen går i dersom systemet ikke er i likevekt.

10 Le Châteliers prinsipp l Når et system i dynamisk likevekt blir utsatt for en ytre påvirkning, skjer det en reaksjon i en retning som motvirker den ytre påvirkningen Hva slags påvirkning kan det være? l Konsentrasjonsendring l Temperaturendring l Trykkendring


Laste ned ppt "Kap 7. Kjemisk likevekt l Reversible reaksjoner l Massevirkningsloven l Homogene og heterogene likevekter l Le Châteliers prinsipp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google