Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mekanikk Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mekanikk Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mekanikk Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk Krefter forårsaket av væsker i ro Krefter forårsaket av væsker som beveger seg

2 Mekanikk

3 Statikk Krefter på konstruksjoner Kraft og moment Resultanten av krefter Grafisk løsningsmetode Analytisk løsningsmetode

4 Statikk

5 Krefter på konstruksjoner Likevekt mellom krefter Grafisk løsningsmetode Kraftpolygon Analytisk løsningsmetode Likevektsligninger Uavhengighetsprinsippet

6 Statikk

7 Sammensatte konstruksjoner Ytre krefter Indre krefter Konstruksjoner sammensatt med ledd Likevektsligninger

8 Statikk

9 Tau og wirekonstruksjoner Ytre krefter Indre krefter Likevektsligninger Geometrisk form

10 Statikk

11 Sammensatte konstruksjoner Fagverkskonstruksjoner Ytre krefter Likevekt i knutepunkter Indre krefter Grafisk løsningsmetode Analytisk løsningsmetode

12 Statikk

13 Friksjon Friksjon på glideflater

14 Statikk

15 Tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler Tyngdepunkt Statisk moment Arealmoment Motstandsmoment

16 Statikk

17 Fasthetslære Spenninger i konstruksjoner Kapasitet til materialer Strekkforsøk Tøyning Tillatte spenninger Sikkerhets- og lastfaktorer

18 Fasthetslære

19 Normalkrefter Temperaturspenninger Normalspenninger

20 Fasthetslære

21 Avskjæring Skjærspenninger Nagle- og bolteforbindelser

22 Fasthetslære

23 Bøyning av bjelker Skjærkraft- og bøyemoment Bøyespenninger Skjærspenninger Deformasjoner Nedbøyning Krumningsvinkel

24 Fasthetslære

25 Normalkraft og bøyning Normalspenninger

26 Fasthetslære

27 Knekking Kapasitet mot knekking Elastisk knekking Plastisk knekking

28 Fasthetslære

29 Torsjon av bjelker Sirkulære tverrsnitt Torsjonsspenninger

30 Fasthetslære

31 Statikk Belastningsfunksjoner Integrasjonsmetoden Snittkrefter Deformasjoner

32 Statikk

33 Statisk ubestemte konstruksjoner Opplagringstyper (funksjoner) En ganger statisk ubestemt Flere ganger statisk ubestemt

34 Statikk

35 Styrken i metalliske konstruksjoner En-akset spenningstilstand Fler-akset spenningstilstand Von Mieses hypotese

36 Statikk

37 Hydromekanikk Hydrostatikk Trykk i væsker Kraft på flater neddykket i væsker

38 Hydromekanikk

39 Hydrodynamikk Ideelle væsker Kontinuitetsligningen Bernoullis ligning Strømningskrefter Reaksjonskrefter fra væskeutslipp

40 Hydromekanikk

41 Hydrodynamikk Virkelige (reelle) væsker Modellforsøk Strømningsformer Energiligningen Strømningstap i rette rør og rørdeler

42 Hydromekanikk


Laste ned ppt "Mekanikk Hovedtemaer Statikk Krefter på konstruksjoner Fasthetslære Konstruksjonens respons på kreftene Finne riktig design (dimensjoner) Hydromekanikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google