Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Swaps Kapittel 7.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Swaps Kapittel 7."— Utskrift av presentasjonen:

1 Swaps Kapittel 7

2 Hva er en swap? En swap er en avtale om å “bytte” kontantstrømmer på bestemte tidspunkt i fremtiden, etter en nærmere fastsatt plan Vi skal se på renteswapper og valutaswapper

3 SWAP fra Nordea

4 Global Foreign Exchange Market Turnover, (daily averages in April, billions of U.S. dollars)

5 Et eksempel på en enkel eller “Plain Vanilla” renteswap
En avtale hvor Microsoft skal motta 6-mnd LIBOR og betale Intel en fast rente på 5% pr. år hver 6 mnd i 3 år på et tenkt lån på $100 millioner Flytende rente (LIBOR) er kjent ved inngangen til hvert halvår men betales etterskuddsvis halvårlig

6 Kontantstrøm til Microsoft (See Table 7.1, page 159
Millions of Dollars LIBOR FLOATING FIXED Net Date Rate Cash Flow Mar.5, 2010 4.2% Sept. 5, 2010 4.8% +2.10 –2.50 –0.40 Mar.5, 2011 5.3% +2.40 –0.10 Sept. 5, 2011 5.5% +2.65 +0.15 Mar.5, 2012 5.6% +2.75 +0.25 Sept. 5, 2012 5.9% +2.80 +0.30 Mar.5, 2013 6.4% +2.95 +0.45 Options, Futures, and Other Derivatives, 7th Ed, Ch 7, Copyright © John C. Hull 2010

7 Hvorfor bruke renteswap?
Endre egenskapene på et lån Fast rente til flytende rente Flytende rente til fast rente Endre egenskaper på en plassering

8 Microsoft – fra flytende til fast
Anta at Microsoft låner til en flytende rente lik LIBOR % fra en bank Samtidig skal Microsoft motta LIBOR fra Intel og betaler en fast rente på 5 % til Intel Dette gir Microsoft en renteutgift på 5.1 %, som er en fastrente

9 Intel – fra fast til flytende
Anta at Intel låner til en fast rente lik 5.2 % fra en bank Samtidig skal Intel betale Microsoft LIBOR og få 5 % fra Microsoft Dette gir Intel en renteutgift på LIBOR %, som er en flytende rente

10 Quotes By a Swap Market Maker (Table 7.3, page 163)
Maturity Bid (%) Offer (%) Swap Rate (%) 2 years 6.03 6.06 6.045 3 years 6.21 6.24 6.225 4 years 6.35 6.39 6.370 5 years 6.47 6.51 6.490 7 years 6.65 6.68 6.665 10 years 6.83 6.87 6.850

11 Renter og komparative fortrinn (Table 7.4, page 166)
AAACorp ønsker å låne til flytende rente BBBCorp ønsker å låne til fast rente Fast Flytende AAACorp 4.0% 6-mnd LIBOR % BBBCorp 5.2% 6-mnd LIBOR + 0.6%

12 Komparative fortrinn AAA kan låne billigere enn BBB i begge markeder siden kredittverdigheten er høyere 1.2 % lavere rente i fastrentemarkedet 0.7 % lavere rente i markedet for flytende rente AAAs rentefordel er størst i fastrentemarkedet, dermed bør AAA låne der – komparativt fortrinn BBBs ulempe er minst i markedet for flytende rente og har komparativt fortrinn i det markedet Det er i begges interesse å utnytte sine komparative fortrinn

13 En god avtale for begge parter
AAA låner fast til 4 %, BBB flytende til LIBOR %, men problemet er at AAA ønsker flytende rente og BBB fastrente AAA går med på å betale LIBOR til BBB BBB betaler AAA 4.35 % fast Rentekostnad for AAA er 4 % % + LIBOR = LIBOR % (0.25 % lavere enn man kunne oppnådd alene) Rentekostnad for BBB blir LIBOR % - LIBOR % = 4.95 % (0.25 % gevinst)

14 Verdsetting av renteswapper
Renteswapper kan verdsettes som forskjellen i verdi mellom obligasjoner med fast og flytende rente, eller som en portefølje med flere fremtidige renteavtaler (FRAs). En renteswap har nåverdi 0 når avtalen inngås, men dette kan endre seg underveis. Verdsetting som obligasjon gir:

15 Eksempel 7.4 side 172 Betale 6-mnd LIBOR og motta 8 % p. a. (halvårlig betaling) på $100 millioner, dvs. rentebetalinger på 4 mill Gjenværende løpetid er 1.25 år LIBOR renter for 3-mnd, 9-mnd og 15-mnd er 10%, 10.5%, og 11% (kontinuerlig rente) 6-mnd LIBOR på siste betalingsdato var 10.2%, rente 10.2 mill/2 = 5.1 mill

16 Diskonteringsfaktorer i swappen

17 Verdsetting som obligasjon(page 172)
Time Bfix cash flow Bfl cash flow Disc factor PV Bfix Bfl 0.25 4.0 0.9753 3.901 0.75 0.9243 3.697 1.25 104.0 0.8715 90.640 Total 98.238

18 Verdsetting som FRA Hvert rentebytte er å se på som en fremtidig renteavtale FRA En FRA kan verdsettes under forutsetning av at dagens terminrenter faktisk blir realisert Vi skal se på det samme eksemplet som foran, og husk at vi bruker kontinurtlig rente når vi diskonterer, men ellers ikke

19 Flytende betalinger

20 Verdsetting som FRA (page 173)
Time Fixed cash flow Floating cash flow Net Cash Flow Disc factor PV Bfl 0.25 4.0 -5.100 -1.100 0.9753 -1.073 0.75 -5.522 -1.522 0.9243 -1.407 1.25 -6.051 -2.051 0.8715 -1.787 Total -4.267

21 Et eksempel på valutaswap
IBM betaler 5% på et pundbeløp på £10,000,000 til BP og mottar 6% på et US$ beløp på $18,000,000 hvert år i 5 år fra BP Ved en renteswap betales ikke hovedstol (lånebeløp), men ved en valutaswap skal også dette beløpet swappes ved start og slutt Dette kan øke kredittrisiko ved en valutaswap

22 Kontantstrøm til IBM(Table 7.5, page 176)
Dollar Pund $ År ------millioner----- 2007 –18.00 +10.00 2008 +1.08 –0.50 2009 +1.08 –0.50 2010 +1.08 –0.50 2011 +1.08 –0.50 2012 +19.08 −10.50

23 Swaps og komparative fortrinn (Table 7.6, page 176)
General Electric ønsker å låne AUD Qantas ønsker å låne USD USD AUD General Electric 5.0% 7.6% Qantas 7.0% 8.0% Potensiell gevinst 2 % % = 1.6 %, kommisjon 0.2 %, som gir en rentefordel på 1.4%/2 = 0.7 % på hver

24 Eksempel valutaswap Japansk LIBOR/swaprente (Yen) er nå 4% og amerikansk LIBOR/swaprente (USD) er nå 9%, begge kontinuerlig beregnet En bank har inngått en swap hvor 5% mottas på yen og 8% betales på dollar. Årlige betalinger Hovedstol er $10 million og millioner yen Swapen skal vare 3 år til Nåværende spotkurs er 110 yen pr. dollar

25 Kontantstrøm i Yen (1000)

26 Kontantstrøm i USD

27 Kredittrisiko En swap har nåverdi lik 0 ved avtaleinngåelsen, men hvis de bakenforliggende variablene endres under veis (for eksempel renter eller spotkurs), kan swapen blir en eiendel for en part og en gjeld for den andre parten Parten som taper på avtalen kan ha insentiver for å gå fra avtalen, og denne kredittrisikoen blir større jo nærmere man kommer forfall


Laste ned ppt "Swaps Kapittel 7."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google