Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk arbeidsmodell. Sosialpedagogisk arbeid/miljøterapi: En systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk arbeidsmodell. Sosialpedagogisk arbeid/miljøterapi: En systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk arbeidsmodell

2 Sosialpedagogisk arbeid/miljøterapi: En systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppas situasjon og behov.

3 Erik Larsen (2004) Primære og sekundære arbeidsprosesser Primære og sekundære arbeidsprosesser Den primære arbeidsoppgaven er å legge til rette miljøet slik at barnet/den unge gis anledning til å arbeide med sin forandring og utvikling (jf. klientmål - Grønvold s25) Den primære arbeidsoppgaven er å legge til rette miljøet slik at barnet/den unge gis anledning til å arbeide med sin forandring og utvikling (jf. klientmål - Grønvold s25)

4 Den systematiske arbeidsmodellen Den sekundære arbeidsoppgaven er å legge til rette for/å sikre de administrative og organisatoriske prosessene som skal til for at de primære arbeidsprosessene skal bli mulige.(jf. tilretteleggingsmål - Grønvold s25) Den sekundære arbeidsoppgaven er å legge til rette for/å sikre de administrative og organisatoriske prosessene som skal til for at de primære arbeidsprosessene skal bli mulige.(jf. tilretteleggingsmål - Grønvold s25)

5 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

6 Likner på målstyringsopplegg (New Public Management – NPM) - et styringsverktøy for ledelsen/administrasjonen. DSA er derimot ment å være et hjelpemiddel for barnevernpedagogen til å klargjøre og tydeliggjøre hovedtrekk i det mylder av inntrykk, tanker og refleksjonsprosesser som kjennetegner barnevernpedagogens arbeidssituasjon.

7 For at DSA skal være nyttig, må den ”eies”, utvikles og styres av barnevernpedagogen/personalgruppa. Den systematiske arbeidsmodellen (DSA) er ment å være et redskap for barnevernpedagogen i sitt løpende arbeid – skape mening.

8 Kartlegging Å undersøke saken (å opplyse saken) Å undersøke saken (å opplyse saken) Kartlegging Kartlegging Innhente informasjon Innhente informasjon Sette sammen informasjon Sette sammen informasjon Observere og samtale Observere og samtale

9 Observasjon Observasjon er god metode for kartlegging i miljøterapeutisk arbeid Observasjon er god metode for kartlegging i miljøterapeutisk arbeid Mye eller lite organisert Mye eller lite organisert

10 Data Data ER ikke virkeligheten Data ER ikke virkeligheten Arthur Koestler: ”…the collection of data is a discriminating activity, like the picking of flowers, and unlike the action of a lawnmower” Arthur Koestler: ”…the collection of data is a discriminating activity, like the picking of flowers, and unlike the action of a lawnmower” Å gi data mening Å gi data mening

11 Deltakende Utafor Posisjon SkjultÅpen

12 Metode for observasjon Fortløpende observasjon Fortløpende observasjon Situasjonsobservasjon Situasjonsobservasjon Minuttobservasjon Minuttobservasjon Kategorisert observasjon Kategorisert observasjon Registrering Registrering

13 Metode for observasjon (forts.) Selvobservasjon Selvobservasjon Intersubjektiv korreksjon Intersubjektiv korreksjon Observasjon som endringsmetode Observasjon som endringsmetode

14 Validitet - gyldighet Validitet - gyldighet Reliabilitet – pålitelighet (til å stole på) Reliabilitet – pålitelighet (til å stole på)

15 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

16 Problemformulering Hvem skal definere problemet? Hvem skal definere problemet? Problemdefinisjon er et normativt spørsmål Problemdefinisjon er et normativt spørsmål

17 Øvelse: Definer problemet På barnehjemmet der du er i praksis skal dere arbeide med Peter, som slår de andre barna. På barnehjemmet der du er i praksis skal dere arbeide med Peter, som slår de andre barna. Foreslå hva problemet er. Foreslå hva problemet er.

18 Problemdefinisjon Hva er et problem? Hva er et problem? Fokus på årsaker Fokus på årsaker Fokus på atferd/symptom Fokus på atferd/symptom Fokus på konsekvenser Fokus på konsekvenser

19 MoralskSykdomJuridisk Sosial- pedagogisk Frivillig? Ansvarlig? Endring? Egen vilje Ansvarlig Utstøting / fordømmelse Ufrivillig Uansvarlig Behandling Egen vilje Ansvarlig Straff Ufrivillig Ansvarlig Ny læring

20 Normalitet/avvik Statistisk normalt Statistisk normalt Teoretisk normalt Teoretisk normalt Kulturelt definert normalitet Kulturelt definert normalitet

21 Kvalitative/kvantitative forskjeller på normalitet Kvalitative/kvantitative forskjeller på normalitet Normalitetsbegrepet bestemmes ut fra faglig/teoretisk perspektiv Normalitetsbegrepet bestemmes ut fra faglig/teoretisk perspektiv

22 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

23 Hvorfor være opptatt av målformulering? 1. Åpne, kjente mål - Vi kan kommunisere omkring mål - med klient - og personalet seg imellom 1. Åpne, kjente mål - Vi kan kommunisere omkring mål - med klient - og personalet seg imellom 2. Valg av mål - etiske betraktninger, prioriteringer, klientens motivasjon, kontrakt 2. Valg av mål - etiske betraktninger, prioriteringer, klientens motivasjon, kontrakt

24 3. Mål forenkler - noe er i fokus - annet holdes utafor 3. Mål forenkler - noe er i fokus - annet holdes utafor 4. Mål gir retning - kreftene konsentreres/samles 4. Mål gir retning - kreftene konsentreres/samles 5. Mål forplikter - alle er klar over hva det dreier seg om 5. Mål forplikter - alle er klar over hva det dreier seg om

25 6. Valg av målformulering gir ulike muligheter for endring 6. Valg av målformulering gir ulike muligheter for endring 7. Mål gir mulighet for å lage en plan, et program 7. Mål gir mulighet for å lage en plan, et program 8. Mål gir grunnlag for evaluering 8. Mål gir grunnlag for evaluering

26 Ulike inndelinger av mål Tidsdefinerte mål – kortsiktig – langsiktig Tidsdefinerte mål – kortsiktig – langsiktig Omfangsdefinerte mål - helmål – delmål Omfangsdefinerte mål - helmål – delmål Mål ut fra forholdet mellom delene – overordna - underordna Mål ut fra forholdet mellom delene – overordna - underordna

27 Øvelse – Definer mål Peter slår fremdeles. Han skal ikke i fosterhjem ennå, det er vanskelig å finne et fosterhjem som passer. Peter slår fremdeles. Han skal ikke i fosterhjem ennå, det er vanskelig å finne et fosterhjem som passer. Ut fra det dere vet, sett opp Ut fra det dere vet, sett opp Tidsdefinerte mål Tidsdefinerte mål Omfangsdefinerte mål Omfangsdefinerte mål Mål ut fra forholdet mellom delene Mål ut fra forholdet mellom delene

28 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

29 Planlegging av tiltak Å beslutte blant et mangfold av mulige tiltak Å beslutte blant et mangfold av mulige tiltak Eksperimenterende programmatisk planlegging Eksperimenterende programmatisk planlegging Administrative planleggingsmodeller Administrative planleggingsmodeller Termostatplanlegging Termostatplanlegging osv osv

30 Beslutninger i miljøterapi Løpende beslutninger Løpende beslutninger Beslutningsfase Beslutningsfase Klienters medvirkning Klienters medvirkning Terapeutisk miljø Terapeutisk miljø Motivasjon Motivasjon Kompetanse Kompetanse Ansvarliggjøring Ansvarliggjøring

31 Noen beslutningsformer Analytisk Analytisk Politisk Politisk Anarkistisk Anarkistisk Sjefsavgjørelse Sjefsavgjørelse Delegert Delegert

32 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

33 Planlegging av tiltak Hindringer for iverksettelse Hindringer for iverksettelse Planstyrt – prosesstyrt Planstyrt – prosesstyrt Generelle og spesielle tiltak Generelle og spesielle tiltak

34 Sammenheng planlegging og iverksetting Å være forberedt, også på det man ikke kan forberede seg på Å være forberedt, også på det man ikke kan forberede seg på Tvil og vegring Tvil og vegring

35 Kartlegging/ observasjon Problemformulering/ Målformulering Analyse av problemet Planlegging av tiltak Iverksetting av tiltak Evaluering Perspektiv – Teoretisk plattform Arbeidsprosessen

36 Evaluering Vurdering – løpende vurdering Vurdering – løpende vurdering Evaluering – sluttvurdering Evaluering – sluttvurdering Evaluering og vurdering – ikke bare som feilretting Evaluering og vurdering – ikke bare som feilretting

37 Evaluering Synonymt med vurdering – dagligtale Synonymt med vurdering – dagligtale Vurdering basert på faglig skjønn og ekspertise Vurdering basert på faglig skjønn og ekspertise Vitenskapelig eller forskningsbasert evaluering Vitenskapelig eller forskningsbasert evaluering

38 Evaluering Formativ Formativ Summativ Summativ

39 Fem mulige evalueringsmodeller Arbeidsprosessanalyse Arbeidsprosessanalyse Handlingsanalyse Handlingsanalyse Sammenligningsanalyse Sammenligningsanalyse Måloppnåelsesanalyse Måloppnåelsesanalyse Kostnad-utbytteanalyse Kostnad-utbytteanalyse

40 Arbeidsprosessanalyse stagnasjon framskritt ide

41 Handlingsanalyse

42 Sammenlikningsanalyse

43 Måloppnåelsesanalyse

44 Kostnad-utbytteanalyse


Laste ned ppt "Systematisk arbeidsmodell. Sosialpedagogisk arbeid/miljøterapi: En systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google