Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systematisk arbeidsmodell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systematisk arbeidsmodell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systematisk arbeidsmodell

2 Sosialpedagogisk arbeid/miljøterapi: En systematisk og gjennomtenkt tilrettelegging
av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppas situasjon og behov.

3 Primære og sekundære arbeidsprosesser
Erik Larsen (2004) Primære og sekundære arbeidsprosesser Den primære arbeidsoppgaven er å legge til rette miljøet slik at barnet/den unge gis anledning til å arbeide med sin forandring og utvikling (jf. klientmål - Grønvold s25)

4 Den systematiske arbeidsmodellen
Den sekundære arbeidsoppgaven er å legge til rette for/å sikre de administrative og organisatoriske prosessene som skal til for at de primære arbeidsprosessene skal bli mulige.(jf. tilretteleggingsmål - Grønvold s25) Den systematiske arbeidsmodellen

5 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

6 Likner på målstyringsopplegg (New
Public Management – NPM) - et styringsverktøy for ledelsen/administrasjonen. DSA er derimot ment å være et hjelpemiddel for barnevernpedagogen til å klargjøre og tydeliggjøre hovedtrekk i det mylder av inntrykk, tanker og refleksjonsprosesser som kjennetegner barnevernpedagogens arbeidssituasjon.

7 For at DSA skal være nyttig, må den ”eies”, utvikles og styres av barnevernpedagogen/personalgruppa.
Den systematiske arbeidsmodellen (DSA) er ment å være et redskap for barnevernpedagogen i sitt løpende arbeid – skape mening.

8 Kartlegging Å undersøke saken (å opplyse saken) Kartlegging
Innhente informasjon Sette sammen informasjon Observere og samtale

9 Observasjon Observasjon er god metode for kartlegging i miljøterapeutisk arbeid Mye eller lite organisert

10 Data Data ER ikke virkeligheten
Arthur Koestler: ”…the collection of data is a discriminating activity, like the picking of flowers, and unlike the action of a lawnmower” Å gi data mening

11 Posisjon Deltakende Skjult Åpen Utafor

12 Metode for observasjon
Fortløpende observasjon Situasjonsobservasjon Minuttobservasjon Kategorisert observasjon Registrering

13 Metode for observasjon (forts.)
Selvobservasjon Intersubjektiv korreksjon Observasjon som endringsmetode

14 Validitet - gyldighet Reliabilitet – pålitelighet (til å stole på)

15 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

16 Problemformulering Hvem skal definere problemet?
Problemdefinisjon er et normativt spørsmål

17 Øvelse: Definer problemet
På barnehjemmet der du er i praksis skal dere arbeide med Peter, som slår de andre barna. Foreslå hva problemet er.

18 Problemdefinisjon Hva er et problem? Fokus på årsaker
Fokus på atferd/symptom Fokus på konsekvenser

19 Moralsk Sykdom Juridisk Frivillig? Ansvarlig? Endring?
Sosial-pedagogisk Frivillig? Ansvarlig? Endring? Egen vilje Ufrivillig Egen vilje Ufrivillig Ansvarlig Ansvarlig Ansvarlig Uansvarlig Ny læring Utstøting/ fordømmelse Behandling Straff

20 Normalitet/avvik Statistisk normalt Teoretisk normalt
Kulturelt definert normalitet

21 Kvalitative/kvantitative forskjeller på normalitet
Normalitetsbegrepet bestemmes ut fra faglig/teoretisk perspektiv

22 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

23 Hvorfor være opptatt av målformulering?
1. Åpne, kjente mål - Vi kan kommunisere omkring mål - med klient - og personalet seg imellom 2. Valg av mål - etiske betraktninger, prioriteringer, klientens motivasjon, kontrakt

24 3. Mål forenkler - noe er i fokus - annet holdes utafor
4. Mål gir retning - kreftene konsentreres/samles 5. Mål forplikter - alle er klar over hva det dreier seg om

25 6. Valg av målformulering gir ulike muligheter for endring
7. Mål gir mulighet for å lage en plan, et program 8. Mål gir grunnlag for evaluering

26 Ulike inndelinger av mål
Tidsdefinerte mål – kortsiktig – langsiktig Omfangsdefinerte mål - helmål – delmål Mål ut fra forholdet mellom delene –overordna - underordna

27 Øvelse – Definer mål Peter slår fremdeles. Han skal ikke i fosterhjem ennå, det er vanskelig å finne et fosterhjem som passer. Ut fra det dere vet, sett opp Tidsdefinerte mål Omfangsdefinerte mål Mål ut fra forholdet mellom delene

28 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

29 Planlegging av tiltak Å beslutte blant et mangfold av mulige tiltak
Eksperimenterende programmatisk planlegging Administrative planleggingsmodeller Termostatplanlegging osv

30 Beslutninger i miljøterapi
Løpende beslutninger Beslutningsfase Klienters medvirkning Terapeutisk miljø Motivasjon Kompetanse Ansvarliggjøring

31 Noen beslutningsformer
Analytisk Politisk Anarkistisk Sjefsavgjørelse Delegert

32 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

33 Planlegging av tiltak Hindringer for iverksettelse
Planstyrt – prosesstyrt Generelle og spesielle tiltak

34 Sammenheng planlegging og iverksetting
Å være forberedt, også på det man ikke kan forberede seg på Tvil og vegring

35 Arbeidsprosessen Perspektiv – Teoretisk plattform

36 Evaluering Vurdering – løpende vurdering Evaluering – sluttvurdering
Evaluering og vurdering – ikke bare som feilretting

37 Evaluering Synonymt med vurdering – dagligtale
Vurdering basert på faglig skjønn og ekspertise Vitenskapelig eller forskningsbasert evaluering

38 Evaluering Formativ Summativ

39 Fem mulige evalueringsmodeller
Arbeidsprosessanalyse Handlingsanalyse Sammenligningsanalyse Måloppnåelsesanalyse Kostnad-utbytteanalyse

40 Arbeidsprosessanalyse

41 Handlingsanalyse

42 Sammenlikningsanalyse

43 Måloppnåelsesanalyse

44 Kostnad-utbytteanalyse


Laste ned ppt "Systematisk arbeidsmodell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google