Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring Nye kalkylemetoder for økonomisk styring Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1996).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring Nye kalkylemetoder for økonomisk styring Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1996)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring Nye kalkylemetoder for økonomisk styring Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1996). Kalkyler i økonomisk styring. Praktisk økonomi og ledelse, 12(2): 35–45.

2 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 2 Oversikt oHvilke formål har kalkyler? oHva koster et produkt? oHvilke tradisjonelle kalkylemetoder finnes? Bidragsmetoden Selvkostmetoden oHvordan kan tradisjonelle kalkylemetoder forbedres? oHvilke nye kalkylemetoder finnes? Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) Aktivitetsanalyser oHva er gode råd ved utvikling av kalkylesystemer? oHvilke andre kalkylemetoder finnes? Kundelønnsomhetsanalyser Japanske kalkylemetoder

3 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 3 Kalkyler og verdien av informasjon oKalkyler brukes for å måle kostnadseffektivitet oVerdien av en ny og bedre kalkyle er ny informasjon oInteressen for nye kalkylemetoder kan derfor være oppfatninger om at det eksisterer forbedringsmuligheter for eksempel i tilknytning til Økt konkurranse Deregulering Globalisering Mer fokusert konkurranse, jf. Michael Porters grunnleggende konkurransestrategier

4 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 4 Kalkulasjonsformål oVanlige bruksområder Produktrelaterte beslutninger (godta ordre, produktsammensetning, produsere selv eller kjøpe, prissetting) Kostnadskontroll Strukturering av ressursbruken (nytte- kostnadsvurdering) Lagervurderinger Internprising Kostnadslegitimering

5 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 5 Hva koster et produkt? oProduktkostnad = særkostnad + alternativkostnad oDisse kan skifte mellom Kort sikt Lang sikt oEksempel En høyskole kan redusere antall kurs Gitt bare faste ansatte så påvirker denne kursreduksjonen hovedsaklig alternativkostnadene på kort sikt På lengre sikt kan kursreduksjonen imidlertid også redusere lønnskostnadene (særkostnadene) oKalkulasjon forvanskes med at det ofte er fremtidige og ikke historiske kostnader som er interessante

6 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 6 Bidragsmetoden oVanlig formulering Dekningsbidrag (DB) = pris (p) – variable kostnader (VK) oDette kan være misvisende fordi mange kostnader varierer med andre faktorer enn produsert mengde som for eksempel Produktspekter Antall produksjonsserier Antall ordre oAkademikere argumenterer ofte med at bidragsmetoden gir det beste bildet av produktkostnadene oBidragsmetoden har imidlertid ofte ikke vært noen suksess i praksis oPalle Hansen oppsummerte metoden i 1987 og mente at det var feil å bare styre etter optimering av dekningsgraden fordi da glemmer en alternativkostnadene Unntatt i Norge, Finland og Danmark pga. dansken Palle Hansens arbeid

7 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 7 Bidragsmetoden (forts.) oSelv om dekningsbidragsmetoden kan være teoretisk god og praktisk relevant, kan den praktiseres feil Variabiliteten i kostnadene defineres for snevert Mange ulike kostnadsfaktorer påvirker kostnadene (kostnadsdrivere), ikke bare produsert mengde oPrissetting med dekningsbidragsmetoden kan drive prisene for mye nedover (Kamikaze-prising) oDekningsbidragsmetoden må derfor settes opp mot alternativkostnaden oMange norske bedrifter bruker selvkostmetoden selv om de sier at de bruker dekningsbidragsmetoden fordi de stiller krav til hvert produkts dekningsgrad (DB/omsetning)

8 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 8 Selvkostmetoden oFramgangsmåte for all kostnadsfordeling: Pris X mengde oEksempel: Indirekte kostnader 5,000,000 Direkte lønn 1,125,000 Sats per lønnskroner 4 (400 %) Kostnad per arbeidstim 100 kr Pris på direkte lønn = 500 kr (100 i direkte og 400 i indirekte) oProblemet er at man kan anvende Gal pris Gale kvantumsmål oResultatet kan bli For høye priser for fordelingsnøkkelen Manglende kunnskaper om kostnadsdrivere Uønsket kryss-subsidiering

9 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 9 Hvordan forbedre kalkylene? oFøre mer av kostnadene direkte til produktet Eksempel: Fordele kopieringsutgifter etter kopikoder og ikke etter antall studenter oFinne bedre indikatorer på hvordan produktene forårsaker kostnader. Eksempel: Finne fordelingsnøkler som er kostnadsdrivere, at kostnadsdriverne ikke i seg selv er dyre å måle, og at fordelingsnøklene som priser gir riktige insentiver oSette riktigere priser på å utnytte fordelingsnøkkelenheter Eksempel: Ikke sette høye priser på å utnytte ledig kapasitet

10 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 10 Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) oBidragsmetoden er ofte for kortsiktig til bruk i viktige beslutninger som prissetting og fastsettelse av produktmiks oSelvkostkalkylen genererer krav til dekningsgrad gjennom de valgte fordelingsnøklene Problemet er at fordelingene ikke viser hva som påvirker kostnadene oABC blir ofte fremstilt som løsningen på disse problemene, men ABC er ikke en revolusjonerende ny metode ABC gir ikke de riktige produktkostnadene men noe som kanskje er gode tilnærminger oEksempel: Omstillingskostnader kan reduseres med å redusere antall omstillinger, men omstillingskostnadene kan også variere med kapasitetsutnyttelsen ellers (dyrt når det er kapasitetsproblemer)

11 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 11 Aktivitetsbasert kalkulasjon (forts.) oABC-kalkyler er ikke selvkostkalkyler; noen typer kostnader skal ikke tas med FoU-kostnader for fremtidige produkter Overkapasitetskostnader Bedriftsnivåkostnader Seriekostnader (ikke fordeles til den enkelte enhet) Produktspekterkostnader (ikke fordeles til den enkelte enhet) oABC-kalkyler medfører ikke alltid at noe gjøres annerledes i praksis ABC mål i seg selv For komplisert til å forstås Fordeling av kostnader som er faste også på lang sikt ABC-kalkylens viktigste funksjon er å rette oppmerksomheten mot store skjevheter i forholdet mellom ressursforbruk og nytte (inntekter)

12 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 12 Aktivitetsanalyser oAktivitetsanalyser er kartlegging av bruken av ressursene i en organisasjon fordelt på kjerneaktiviteter og støtteaktiviteter oI ABC er det kostnadsdriverne og produktkostnader, og ikke aktiviteter og aktivitetskostnader, som står i sentrum oKostnader kan derfor aggregeres på ulike måter i ABC og aktivitetsanalyser oEksempel ABC-analyser i sykehus undersøker kostnader som forårsakes av f.eks. antall innleggelser, antall pasienter, antall undersøkelser Aktivitetsanalysen undersøker ressursbruk på f.eks. pasientutredninger, operasjoner og journalarbeid oDet er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å gjøre aktivitets- og ABC-kalkyler i samme system Dette kan være nyttig ved f.eks. konkur- ranse- utsetting

13 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 13 Råd ved utvikling av kalkylesystemer oTenk først på anvendelse oHa et oppnåelig ambisjonsnivå oSett av tid til å tenke oBidragsmetoden er fremdeles relevant og særlig for kortsiktige beslutninger oABC vil kunne gi god oversikt over segmenter som over- eller undervurderes i de tradisjonelle kalkylene oFokuser på å løse én oppave godt oKunnskap om interne prosesser er viktig; vær varsom med å bruke mye eksterne eksperter oLegitimitet er viktig; resultatene kan brukes etterpå

14 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 14 Kundelønnsomhetsanalyser oKunder og kundegrupper forårsaker kostnader (ulikt) i hele verdikjeden FoU-aktiviteter Produktutforming (design) Kundetilpassede produkter (skreddersøm) Markedsføring Ordremottak tilpasset enkelte kundegrupper oMulige tiltak kan være å endre priser på faktorer som forårsaker for høye kostnader Eksempel: Kartlegging av kundelønnsomhet Kunde X Omsetning 10,500 Ordre 1 1,300 Ordre 2 3,600 Ordre 3 4,050 Ordrefortjeneste 1,550 Kundekostnader Tilpasning 750 Ordrebehandling 300 Markedsføring 500 Distribusjon 400 Kundefortjeneste(400) «En virksomhet har ikke lønnsomme produkter, bare lønnsomme kunder»

15 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 15 Japanske kalkylemetoder oTo former er utbredte i japansk industri i tilknytning til produktlivssyklusen (PLS) Målkostnadskalkyle som forkalkyle før produksjonsstart Kaizen-kalkyle som prosesskalkyle når produksjonen pågår oBåde målkostnadskalkylen og kaizen-kalkylen er hjelpemidler i prosesstyring  De kan derfor ses på som verktøy i totalkvalitetsledelse (TKL)

16 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 16 Japanske kalkylemetoder: Målkostnadskalkylen oMålkostnadskalkylen Anslå prisen og omsatt mengde når produktet skal være i markedet Fastsett krav til fortjeneste Beregn målkostnaden Analysér verdikjeden for å vurdere om og hvordan målkostnaden kan nås oMålkostnadskalkylen gjelder for hele produktlivssyklusen oRegnskapet kan på grunn av avskrivninger og renter gi inntrykk av at mange kostnadene påløper jevnt mens de i mange tilfeller er bundet opp allerede fra starten av i PLSen Fra idé til avvikling/ vugge til grav

17 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 17 Bundne og påløpte kostnader over tid

18 Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring 18 Japanske kalkylemetoder: Kaizen-kalkylen oKaizen-kalkylen Kaizenkostnad = nåværende kostnad – kostnadsforbedringer oKaizenkostnaden fastsettes i begynnelsen av hver periode oI løpet av perioden skal man gjennom prosessforbedringer nå kaizenkostnaden


Laste ned ppt "Nye kalkyle- metoder for økonomisk styring Nye kalkylemetoder for økonomisk styring Åge Johnsen, 25. januar 2008 Bygger bl.a. på Bjørnenak, Trond (1996)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google