Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Eldresikkerhetsaksjonen Folkehelsekonferansen, Loen 28. november 2003 Johan Lund, Skadeforebyggende forum Kort om Skadeforebyggende forum Eldreulykker:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Eldresikkerhetsaksjonen Folkehelsekonferansen, Loen 28. november 2003 Johan Lund, Skadeforebyggende forum Kort om Skadeforebyggende forum Eldreulykker:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Eldresikkerhetsaksjonen Folkehelsekonferansen, Loen 28. november 2003 Johan Lund, Skadeforebyggende forum Kort om Skadeforebyggende forum Eldreulykker: hyppighet, mønster, årsaker Forebyggende arbeid gir effekt En aksjon mot eldreulykker starter Aksjonens videre arbeid

2 2 Skadeforebyggende forum (www.skafor.org) er et nasjonalt samarbeidsforum for skadeforebyggende arbeid. Forumet skal medvirke til økt tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid mellom offentlige og ikke-offentlige instanser for å redusere ulykkesrisiko og skader på liv, helse og materielle verdier Budsjett 700 000 kroner - Finansnæringens Hovedorganisasjon Arbeider med alle typer ulykker: Arbeid, trafikk, hjem, fritid, brann Ca. 60 medlemsorganisasjoner fra alle sektorene I styret representanter fra betydelige frivillige organisasjoner, kommuner, næringslivet, forskningsinstitusjoner Fire hovedmål : 1) Være et møtested for skadeforebyggende aktører 2) Være pådriver og vakthund i skadeforebygging 3) Drive kompetanseutvikling mot sentrale og lokale aktører 4) Bidra til å utvikle skadeforebygging i kommunene

3 3 Ulykkesdødeligheten i Norge 1980-2000 for aldersgruppen 65+, 65-79 og 80+ pr. 100 000 av aldersgruppen

4 4 Ulykker hos eldre over 65 år 10% av eldrebefolkningen over 65 år oppsøker lege årlig, legges inn på sykehus eller dør etter en ulykke, dvs. 75 000 eldre årlig. 8 000 av disse er lårhalsbrudd. Av disse dør 1000 - 1100, 800 etter fallulykker Fordeling av legebehandlede skader: Fallulykker 80% Trafikkulykker 3% Forbrenninger og forgiftninger 5% Annet12%

5 5 Antall eldre over 67 år i 2000, forventet utvikling mot 2050 (antall i 1000) 2000: 611’ 2030: 951’ 2050: 1076’

6 6 Ulykkene vil øke i antall Eldrebefolkningen øker dramatisk i antall Anslagsvis er 10% av sykehussengene hele tiden opptatt av eldre med lårhalsbrudd. Antall innleggelser vil stige Et lårhalsbrudd koster 250 000 kroner å reparere og rehabilitere, fordelt på stat, fylke og kommune (8 000 lårhalsbrudd = 2 milliarder årlig)

7 7 Skadeforebyggende tiltak som har vist seg å ha effekt (I) Fjerne fallfeller i hjemmet til eldre som har falt før Gradvis redusere medisinering til eldre som tar beroligende midler Individuelt tilpasset treningsprogram for hjemmeboende kvinner over 80 år Bruk av hoftebeskyttere på beboere i sykehjem

8 8 Skadeforebyggende tiltak som har vist seg å ha effekt (II) Kombinerte tiltak som fjerning av fallfeller i hjemmet, synsundersøkelser, medikament- gjennomgang, styrke- og balansetrening (Thai-Chi) Kommunebaserte program: opplysning av fallrisiko, opptrening for bedre balanse og styrke, gjennomgang av hjemmet mht. det som kan medføre fall, medisinsk undersøkelse mht. syn og svimmelhet (norske forsøk: Harstad, Rakkestad, Stovner bydel i Oslo, Nord-Trøndelag)

9 9 Lårhalsbrudd pr. 1000 innbyggere over 66 år i Oslo og i Stovner bydel I Stovner bydel ble lårhalsbrudd halvert på 4-5 år. Investering på 1 krone ga en avkastning på 100 kroner. I Stovner bydel ble lårhalsbrudd halvert på 4-5 år. Investering på 1 krone ga en avkastning på 100 kroner.

10 En aksjon mot eldreulykker starter På bakgrunn av et forslag på årsmøtet til Skadeforebyggende forum (SF), tok SF sammen med Rosenborgsenteret og andre nasjonale organisasjoner initiativ til en nasjonal fem-årig aksjon for eldresikkerhet, plan utarbeides, aksjonsråd dannes 11. oktober 2001, budsjett fem millioner kroner årlig i fem år, søkte midler fra Helsedepartementet og stiftelsen Helse og Rehabilitering

11 11 Aksjonsrådets medlemmer Aksjonens beskyttere: Wenche Frogn Sellæg og Thorvald Stoltenberg Aksjonsrådet leder: Suzette Paasche, SF Nasjonalfor. for folkehelsen Norske Kvinners Sanitetsfor. Norges Røde Kors Norsk Folkehjelp Norsk Pensjonistforbund Norsk Kommuneforbund Norsk Helse- og Sosialforbund Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Sykepleieforbund Norsk brannvernforening Trygg Trafikk Rosenborgsenteret, Lovisenberg Statens råd ernæring/fysisk akt. Fylkeslegen i Hedmark Oppland fylkeskommune Sogn og Fjordane fylkeskom. Bærum kommune Harstad kommune Larvik kommune Ski kommune Trondheim kommune Årdal kommune

12 12 Aksjonens organisering/arbeidsformer Rådet møter 2 ganger årlig Styringsgruppe møter 6 ganger årlig Eldre nås hjemme i egen bolig og i lokalmiljøet Aksjonsrådet vil holde nær kontakt med sekretariatet til Trygge lokalsamfunn i Sosial- og helsedirektoratet for å koordinere, informere Inspirere kommunene og de frivillige organi- sasjonene til å bygge forebyggende nettverk

13 13 Aksjonens arbeid så langt (I) To nasjonale konferanser i Oslo, 2001 og 2002 Søknader om 5 millioner kroner årlig sendt til Helse- og Rehabilitering, Helsedepartementet, Stiftelsen UNI - så langt avslag fra alle! Møte med sosialkomité og brev til helseminister Informasjonsmateriell kartlagt Brosjyre utarbeidet En aksjonsplan med tiltaksforslag utarbeidet

14 14 Aksjonens arbeid så langt (II) Opplegg for et lavkostprosjekt om informasjon til spreke eldre 65+ prøvd ut i en kommune i Akershus Pilotprosjekt i fire kommuner i Sogn og Fjordane for å få samarbeid mellom sentrale og lokale frivillige organisasjoner og det lokale offentlige systemet, finansiert av Gjensidige i Sogn og Fjordane

15 15 Nettverksmodell for eldresikkerhetsaksjon (Aksjonen stimulerer særlig de horisontale pilene) Departe- ment Trygge lokalsamfunn Norsk Pen- sjonist forbund Frisam 4 store frivillige Fylkeskom, Fylkesmann Eldreråd Eldre- råd Kommune, etater, 50 kom- muner NPF Friv. sentral Lokal -avd NPF Regiona le avd.

16 16 Aksjonens videre arbeid Aksjonen har nå fått 400 000 kroner fra Sosial- og helsedirektoratet, som muliggjør opprettelse av et sekretariat fra 1.2.04 Videreutvikle samarbeid mellom det offentlige og frivillige feltet i kommuner i fire fylker: Sogn og Fjordane, N-Trøndelag, Rogaland og Oppland Informere eldrerådene i hele landet i samarbeid med Statens seniorråd


Laste ned ppt "1 Eldresikkerhetsaksjonen Folkehelsekonferansen, Loen 28. november 2003 Johan Lund, Skadeforebyggende forum Kort om Skadeforebyggende forum Eldreulykker:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google