Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdom og alkohol Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført blant alle 9. – 10. klassinger i Bydel Grorud våren 2006 FORELDRE VERSJON Sist revidert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdom og alkohol Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført blant alle 9. – 10. klassinger i Bydel Grorud våren 2006 FORELDRE VERSJON Sist revidert."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdom og alkohol Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført blant alle 9. – 10. klassinger i Bydel Grorud våren 2006 FORELDRE VERSJON Sist revidert kl. 12:30 Foreldreversjon

2

3 Utvalgets størrelse Totalt utvalg 551 personer
Totalt antall respondenter 428 st. Dekning på 77,7% Groruddalen 120 av 139 = 86,3% Apaløkka 161 av 227 = 70,9% Bjøråsen 147 av 185 = 79,5% 9. klasse 230 av totalt 288 = 79,9% 10. klasse 198 av totalt 263 = 75,3 % Ut i fra tallene kan det se ut som vi mangler en 9. og en 10. klasse fra Apaløkka Totalt 428 551

4 Hva er dine foreldres religiøse tilhørighet?
% Antall Kristen 40,0% 170 Muslim 22,6% 96 Katolikk 4,2% 18 Hindu 5,4% 23 Buddhist 3,3% 14 Annet 2,1% 9 Ingen 22,4% 95 Totalt 100% 425 % Antall Kristen 40,0% 170 Muslim 22,6% 96 Andre trossamfunn 15,0% 64 Ingen 22,4% 95 Totalt 100% 425 VIKTIG: I dette spørsmålet ligger en mulig feilkilde, all den tid vi spør elevene om hva de oppfatter som foreldrenes religiøse tilhørighet. Enkelt for noen, men helt klar vanskeligere for andre – og da spesielt for dem som ikke har en tydelig, eller et bevist forhold til sin tro. Men selv om avvikene her kan være større enn ved andre spørsmål, så mener vi dette fult ut gir et forsvarlig bilde av situasjonen Tabell 1: Viser alle svaralternativ #KLIKK# Tabell 2 Slått sammen Katolikker, Buddhister, Hinduer #KLIKK og andre da de til sammen ikke utgjør mer enn 15%

5 Hva er dine foreldres religiøse tilhørighet?
Foreldrenes religiøse tilhørighet fordelt på skolene. #KLIKK# Groruddalen – stor gruppe av Ingen religiøs tilhørighet og kristne, #KLIKK# Apaløkka – Stor gruppe ”Andre trossamfunn” (Hind, 20 stk) #KLIKK# Bjøråsen – stor gruppe foreldre med Muslimsk tilhørighet.

6 Trives du der du bor? Svært bra 56,7 + Ganske bra 28,1 = 84,8 %
Passe bra 13,3 % Ganske dårlig 0,7 % Svært dårlig 1,2 %

7 Trives du der du bor? Groruddalen: Svært bra + Ganske bra = 84,1%
Appaløkka: Svært bra + Ganske bra = 80,1% Bjøråsen: Svært bra + Ganske bra = 90,4 %

8 Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har følt deg beruset?
Dette er hele utvalget på 528 personer Vi skal om noen få bilder gå dypere inn tallene, men først debyalderen

9 Hvor gammel var du første gang du drakk alkohol slik at du følte deg beruset?
OBS: Dette er kun den delen av utvalget som har oppgitt at de en eller flere ganger har drukket så mye alkohol at de har følt seg beruset. De som drikker oppgir at vde i stor grad gjør dette sammen med vennene sine (92,5 %) Det skjer oftest i hjemmene, enten på private feste, vorspiel, eller sammen med foreldre.

10 Hvor gammel var du første gang du drakk alkohol slik at du følte deg beruset?
Gjennomsnittlig debyalder for jentene er 13 år og 11 måneder og for guttene 14 år og 3 måneder.

11 Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har følt deg beruset?
JA Nei Svarte Skole Groruddalen 26,9% 73,1% 119 stk Apalløkka 28,8% 71,3% 160 stk Bjøråsen 38,1% 61,9% 147 stk Kjønn Jente 31,8% 68,2% 217 stk Gutt 31,1 % 68,9% 209 stk Klasse 9. Klasse 20,1% 79,9% 229 stk 10. Klasse 44,7% 55,3% 197 stk OBS: Hele utvalget Bjøråsen topper JA siden med ca 10% mer enn de øvrige skolene. Kristne og Ingen tilhørighet er i snitt 15 – 20% overrepresentert på Bjøråsen! Tesen om at ungdom med muslimsk bakgrunn påvirker øvrig ungdom til å drikke mindre holder her ikke stikk. Likt mellom kjønn. Dramatisk økning mellom 9. og 10. klasse

12 Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har følt deg beruset?
JA Nei Svarte Foreldres religiøse tilhørighet Kristen 38,5 % 61,5 % 169 stk Muslim 13,5 % 86,5 % 96 stk Andre tross. 21,9 % 78,1 % 64 stk Ingen 44,7 % 55,3 % 94 stk Organiserte aktiviteter Deltar 30,3 % 69,7 % 290 stk Deltar ikke 34,1 % 65,9 % 135 stk Ukentlig faste plikter Ja 26,4 % 73,6 % 231 stk Nei 37,8 % 62,2 % 193 stk Av de elevene som drikker og som oppgir foreldre med en Muslimsk tilhørighet, er 85% av foreldrene ikke født i Norge.

13 Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har følt deg beruset?
JA Nei Svarte Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Ja, jeg har alltid en fast tid når jeg skal komme hjem 20,0 % 80,0 % 70 stk Ja jeg har alltid en fast tid, men tids-punktet kan variere 29,1 % 70,9 % 220 stk Noen ganger har jeg avtale, andre ganger ikke 38,1 % 61,9 % 97 stk Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil 52,9 % 47,1 % 34 stk Tabellen over indikerer en tydelig sammenheng mellom de rammene foreldrene setter i form av avtalt tid hjemme, og graden av de som har drukket seg beruset en eller flere ganger.

14 Har du noen gang drukket så mye alkohol at du har følt deg beruset?
Krysskjørt i mot hva elevene oppgir at foreldrene drikker Krysskjøring av hva elevene oppgir i forhold til foreldrenes drikkehyppighet, sett opp i mot om egen deby i forhold til alkohol. Viktig: Det er trolig en viss underrapportering av foreldrenes drikkevaner. (Vår undersøkelse ca 21% ukentlig eller oftere) SSB – Levevaneundersøkelse 2005, tettsted over innbyggere, 12% oppgir å ha drukket så en føler seg beruset en eller flere ganger pr. uke. 25% oppgir at de drikker mye alkohol 2 eller flere ganger pr. uke. Rød = drukket seg beruset en eller flere ganger Der det ALDRI drikkes alkohol hjemme er det vesentlig færre elever som oppgir å ha drukket seg beruset, enn i hjem der det drikkes sjeldent eller oftere. N=425

15 Hvor ofte bruker du alkohol?
N=136 En gang Av og til 1-3 g pr. mnd Ukentlig Antall 8,1 % 55,9 % 30,9 % 5,1 % 136 stk Skole Groruddalen 6,3 % 50,0 % 37,5 % 32 stk Apalløkka 10,4 % 58,3 % 20,8 % 48 stk Bjøråsen 7,1 % 57,1% 35,7 % - 56 stk Kjønn Jente 9,9 % 52,1 % 31,0 % 7,0 % 71 stk Gutt 6,2 % 60,0 % 30,8 % 3,1 % 65 stk Klasse 9. Klasse 16,7 % 45,8 % 33,3 % 4,2 % 48 stk 10. Klasse 3,4 % 61,4 % 29,5 % 5,7 % 88 stk Generelt tror vi her at det er en underrapportering i forhold til hyppighet. Skole: I stor grad likt, med en noe overvekt på Groruddalen. Kjønn: Gutter og jenter har et relativt likt drikkemønster. Klasse: Det er her verdt å merke seg at av 9. klassingene som drikker er hyppigheten ganske lik 10. klassingene Organisert aktivitet: Drikkehyppigheten er lik for begge gruppene. Org. aktiv Deltar 9,0 % 55,1 % 30,3 % 5,6 % 89 stk Deltar ikke 6,4 % 57,4 % 31,9 % 4,3 % 47 stk

16 Drikker du deg full, ”dritings”, når du drikker?
Aldri Av og til Ofte Antall 36,3 % 45,2 % 18,5 % 135 stk I denne undersøkelse ble det ikke spurt om mengde alkohol den enkelte konsumerte, men hvor ofte den enkelte drikker seg full ”dritings”, når en drikker. Jentene drikker seg oftere full ”dritings” enn guttene (ROSA).

17 Har du prøvd ett eller flere av følgende rusmidler?
GÅ IGJENNOM DE ULIKE FARGENE! En gang Av og til 1-3 g pr. mnd Ukentlig Antall 8,1 % 55,9 % 30,9 % 5,1 % stk De har drukket flere ganger bruker i all hovedvekt rusbrus eller øl. Vi og brennevin som nr. 2 Av de som bare har drukket en gang ligger vin på toppen. Dette er overraskende og jeg undres vel over om dette er en del av dem som oppgir og hya drukket seg beruset sammen med sine foreldre. (Sp. 25 Hvem var du sammen med første gang du drakk alkohol – 6,7 % Foreldre) Andre rusmidler – Tabletter?

18 Når du bruker alkohol, hvordan får du oftest tak i det?
Guttene oppgir å kjøpe selv i vesentlig større grad enn jentene Jentene får i større grad enn guttene enten noen til å kjøpe alkohol for seg, eller får det av venner og kjente. To av tre elever oppgir at det er lett å få tak i Øl eller Rusbrus. En av tre oppgir at det er lett å få tak i vin. En av fire oppgir at det er lett å få tak i brennevin En av fire oppgir å ha drukket hjemmebrent/ smuglersprit. Jenter 31% gutter 19% N=135

19 Hvilket syn har du på eget alkoholforbruk?
OBS: Dette er den delen av utvalget som drikker! Få er bekymret for eget alkoholforbruk og ser liten sammenheng mellom drikking av alkohol og hendelser som kan skje i beruset tilstand (NESTE)

20 Har du blitt utsatt for noe i beruset tilstand som du ønsker ikke hadde skjedd?
Ja Nei Antall 22,2 % 77,8 % 135 stk Hvis JA – Hva dreier det seg om? Antall svar % av svarte Jeg har blitt utsatt for fysisk vold fra andre 7 20,6 % Jeg har blitt frastjålet penger og/eller frastjålet/fått ødelagt eiendeler 5 14,7 % Jeg har blitt utsatt for seksuell handlinger mot min vilje 6 17,6 % Jeg har blitt truet/mobbet 1 2,9 % Annet 15 44,1 % Av de som har svart JA på at de har blitt utsatt for noe i beruset tilstand er 40% (12 stk) jenter og 60% (18 stk) gutter.

21 Har du gjort noe i beruset tilstand som du angrer på?
Ja Nei Antall 39,3 % 60,7 % 135 stk Hvis JA – Hva dreier det seg om? Antall svar % av svarte Jeg har utøvd fysisk vold mot andre 9 16,6% Jeg har begått tyveri og/eller innbrudd/skadeverk 4 7,4% Jeg har utført seksuell handling ovenfor en annen mot dennes vilje 3 5,6 % Jeg har deltatt i seksuell aktivitet 15 27,8 % Jeg har truet/mobbet andre 2 3,7 % Annet 30 55,6 % Det er liten eller ingen forskjell mellom kjønnene på de som har gjort noe i beruset tilstand som de angrer på. Jenter 53% (28 stk), gutter 47% (25 stk)

22 Sjeldent, 1-2 ganger pr. uke
Røyker du? Nei, aldri Sjeldent, 1-2 ganger pr. uke Bare på fest Ofte (daglig) Antall 87,1 % 3,5 % 4,0 % 5,4 % 427 stk Ca 13 % av de spurte svarte positivt på at de røyket i større eller mindre grad. Søylene under viser at de som ikke har debutert med alkohol, røyker ikke (Turkis søyle) Av de relativt få som oppgir at de røyker, så drikker de aller fleste (Rød søyle) Undersøkelsen sier ingen ting om bruken av snus N=427

23 Om du ikke velger å drikke alkohol, hvilke begrunnelser er de viktigste for deg?
% av svarte Antall Jeg får ikke lov av foreldrene mine 49,6 % 200 stk Det er i mot min religion 18,1 % 73 stk Folk som drikker oppfører seg tåpelig 29,0 % 117 stk Alkohol er helsefarlig 48,9 % 197 stk Jeg driver med aktiviteter hvor det ikke drikkes 21,1 % 85 stk Jeg liker ikke smaken 19,1 % 77 stk Jeg liker ikke rusen 9,2 % 37 stk Jeg liker ikke å miste kontrollen 35,5 % 143 stk Andre begrunnelser 31,3 % 126 stk Sum svar 1050 Antall respondenter 403 Ved å splitte opp svarene fra Hva slags begrunnelser gir du når andre spør deg om hvorfor du ikke drikker i forhold foreldrenes religiøse tilknytning, kommer tydelige forskjeller fram. I kategorien ”kristne” #KLIKK# topper svaralternativet jeg driver med aktiviteter hvor det ikke drikkes (50,6 %), hos muslimer #KLIKK# Det er i mot min religion (86,3 %), hos andre trossamfunn #KLIKK# Jeg liker ikke rusen (27,0 %) og hos de med ingen religiøs tilknytning #KLIKK# er alternativet Andre begrunnelser (26,4 %) på topp.

24 Hvilken betydning har det for deg hvordan du drikker hvis foreldrene dine….
Drikker ikke Drikker mindre Drikker mer Ingen betydning Totalt Venter med å legge seg til du kommer hjem 26,6 % 47,7 % 0,8 % 25,0 % 128 stk Krever at du vekker dem og sier i fra at du er hjemme 22,2 % 38,9 % 6,3 % 32,5 % 126 stk Henter deg til avtalt tid når du er ute på fest 38,9 % 36,5 % 4,0 % 20,6 % 126 stk Reiser bort i helgen 11,9 % 10,3 % 57,9 % 19,8 % 126 stk Denne oversikten viser med all tydelighet at kontroll og oppfølging av de unge påvirker drikkemønsteret deres. Foreldre som enten venter med å legge seg til ungdommen kommer hjem, eller henter dem på festen, vil i mindre grad oppleve at de unge drikker. I motsatt tilfelle der foreldre drar på hyttetur og lar ungdommen være alene hjemme, så vil de også drikke mer. Ber naboer eller venner passe på når de reiser bort 20,2 % 27,4 % 16,9 % 35,5% 124 stk Selv er hjemme og har fest der det drikkes alkohol 29,3 % 17,1 % 26,8 % 123 stk

25 Når du drikker alkohol, tror du at dine foreldre/foresatte vet om det?
Ja Nei Vet ikke Total 34,1 % 38,6 % 37,3 % 132 stk Skole Groruddalen 43,3 % 33,3 % 23,3 % 30 stk Apalløkka 34,0 % 36,2 % 29,8 % 47 stk Bjøråsen 29,1 % 43,6 % 27,3 % 55 stk Noe mer liberalt på Groruddalen. Flere ”Vet ikke” på Apalløkka. Flest NEI på Bjøråsen – Mange foreldre med muslimsk tilhørighet.

26 Hvilke voksne vil du foretrekke å snakke med om alkohol?
OBS: HELE UTVALGET

27 Hvilke voksne vil du foretrekke å snakke med om alkohol?
De som har drukket seg beruset en eller flere ganger (RØD), velger i større grad å forholde seg til gruppen andre. Den vanskelige samtalen må taes før de unge debuterer

28 I hvilken grad er du enig i følgende utsagn?
Foreldre burde snakke mer med barna om rusmidler N=426 Enig Uenig Vet ikke Antall Alle 48,1 % 26,9 % 25,0 % 424 stk De som har drukket seg beruset 37,9 % 39,4 % 22,7 % 132 stk De som ikke har drukket seg beruset 52,7 % 21,2 % 292 stk Det er vanskelig å snakke med foreldrene om alkohol N=426 Enig Uenig Vet ikke Antall Alle 28,8 % 50,7 % 20,5 % 424 stk De som har drukket seg beruset 33,1 % 48,1 % 18,8 % 133 stk De som ikke har drukket seg beruset 26,8 % 51,9 % 21,3 % 291 stk

29 I hvilken grad er du enig i følgende utsagn?
Foreldrene burde passe bedre på hva ungdommen gjør N=426 Enig Uenig Vet ikke Antall Alle 47,4 % 25,5 % 27,1 % 424 stk De som har drukket seg beruset 27,3 % 41,7 % 31,1 % 132 stk De som ikke har drukket seg beruset 56,5 % 18,2 % 25,3 % 292 stk Av de som ikke har drukket alkohol er bare 18% uenige i at foreldrene burde passe bedre på hva ungdommen gjør.

30 Hvordan tror du ditt alkoholforbruk vil være om to år?
Dette er hele uvalget – 414 har svart på dette spørsmålet. Gul er de som ennå ikke har drukket seg beruset, mens rød viser de som har drukket seg beruset. Tallene viser her at ca 30% av de som ennå ikke har drukket seg beruset, tror de kommer til å drikke mer enn nå. Dette utgjør ca 100 personer.

31 Oppsummering En av tre ungdom har drukket seg beruset en eller flere ganger Jenter debuterer med alkohol i gjennomsnitt 13 år og 11 mnd., gutter 14 år og 3 mnd. Dette er 4 måneder yngre enn landsgjennomsnittet. Jenter debuterer først med alkohol. De drikker minst like mye, og minst like ofte, som guttene. Hva foreldre sier og gjør er svært viktig i forhold ungdommens bruk av alkohol. Foreldrenes rolle: SP. 42 Hvilken betydning har det for deg hvordan du drikker hvis foreldrene dine…. Reiser bort i helgen – 58% drikker mer Venter med å legge seg til du kommer hjem – 48% drikker mindre, 27 % drikker ikke i det hele tatt. 57% av de som ikke har drukket seg beruset mener at foreldrene burde passe bedre på hva ungdommen gjør


Laste ned ppt "Ungdom og alkohol Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført blant alle 9. – 10. klassinger i Bydel Grorud våren 2006 FORELDRE VERSJON Sist revidert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google