Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

2 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Strategimøte i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig fokus på vår rike kulturarv Mangler helhetlig fokus på vår rike kulturarv Behov for å sette kulturminner som i dag står enkeltvis inn i en større historisk sammenheng Behov for å sette kulturminner som i dag står enkeltvis inn i en større historisk sammenheng Prosjektgruppe nedsatt Prosjektgruppe nedsatt

3 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Samhandlingsprogrammet for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune beskriver følgende tiltak som understøtter prosjektet: - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen.

4 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke.

5 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Oppdrag til SNK Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i –OLAVSARVEN ie. 1. Natur og kulturhistoriske forutsetninger 2. Slaget på Stiklestad – vendepunktet i historien 3. Konsekvensene – kjernen i Olavsarven

6 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 1.Natur og kulturhistoriskedrag forutsetninger. Bergkunst og gravminner av nasjonale dimensjoner Bergkunst og gravminner av nasjonale dimensjoner Rikt jordbruk – økonomisk styrke. Rikt jordbruk – økonomisk styrke. Høvdingemakt – Egge og Mære. Høvdingemakt – Egge og Mære. Samfunnsorganisasjon – Frostating Samfunnsorganisasjon – Frostating Etc, etc Etc, etc

7 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 2. Olavsarven Vendepunktet

8 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 3. Konsekvensene av arven Avgjørende for: Avgjørende for: Statsdannelsen i middelalderen Statsdannelsen i middelalderen Nasjonsbyggingen Nasjonsbyggingen Kirken i Norge Kirken i Norge Innlemmelsen i europeiske kulturelle fellesskap Innlemmelsen i europeiske kulturelle fellesskap Rettssystemet og statlig administrasjon Rettssystemet og statlig administrasjon

9 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Målsetting Mål for hovedprosjekt: Mål for hovedprosjekt: - å øke verdiskapningen av turismen i Trøndelag gjennom bevisstgjøring av den rike kulturarven vi har, med Olavsarven som plattform - å øke verdiskapningen av turismen i Trøndelag gjennom bevisstgjøring av den rike kulturarven vi har, med Olavsarven som plattform Mål for forprosjekt: Mål for forprosjekt: - Fase 1 Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra ”Olavsarven”, for et nasjonalt og internasjonalt marked Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra ”Olavsarven”, for et nasjonalt og internasjonalt marked - Fase 2 Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet. Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet.

10 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Prosjektgruppe Prosjektgruppe bestående av historiekompetanse, formidlingskompetanse og salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim. Prosjektgruppe bestående av historiekompetanse, formidlingskompetanse og salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim.

11 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Prosjektledelse Styringsgruppe nasjonal satsing: Styringsgruppe nasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene med 2 repr. OiFylkeskommunen Trøndelag Reiseliv. Styringsgruppe internasjonal satsing: Styringsgruppe internasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene 1 repr. Frostatingskommunene 1 repr. Nidaros bispedømme Nidarosdomens Restaureringsarbeider Olavsfestdagene. Olavsfestdagene. Fylkeskommunene Fylkeskommunene Trøndelag Reiseliv

12

13 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Framddrift Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Fase 1: 1,5 år Fase 1: 1,5 år Fase 2: 0,5 år Fase 2: 0,5 år Hovedprosjekt: Oppstart 01.01.2008 Hovedprosjekt: Oppstart 01.01.2008 Avsluttes 31.01.2009 Avsluttes 31.01.2009

14 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Budsjett Budsjett Kostnader 2006 2007 2008 Kostnader 2006 2007 2008 Rekruttering 50 000 Rekruttering 50 000 75% Prosjektleder 400 000 400 000 400 000 75% Prosjektleder 400 000 400 000 400 000 50 % prosjektmedarbeider 200 000 200 000 200 000 50 % prosjektmedarbeider 200 000 200 000 200 000 30% koordinering Innherredsreg 150 000 150 000 150 000 30% koordinering Innherredsreg 150 000 150 000 150 000 30% koordinering Stjørdalsreg. 150 000 150 000 150 000 30% koordinering Stjørdalsreg. 150 000 150 000 150 000 30 % koordinering Trondheim 150 000 150 000 150 000 30 % koordinering Trondheim 150 000 150 000 150 000 Kontoretablering/kontorhold 300 000 100 000 100 000 Kontoretablering/kontorhold 300 000 100 000 100 000 Reiser og opphold 200 000 200 000 200 000 Reiser og opphold 200 000 200 000 200 000 Konsulentressurser 750 000 300 000 300 000 Konsulentressurser 750 000 300 000 300 000 Prosjekteiernes egeninnsats 550 000 550 000 550 000 Prosjekteiernes egeninnsats 550 000 550 000 550 000 Presentasjonsmateriell 150 000 100 000 100 000 Presentasjonsmateriell 150 000 100 000 100 000 2 Visningsturer (nasj. Internasj) 200 000 200 000 200 000 2 Visningsturer (nasj. Internasj) 200 000 200 000 200 000 Messedeltakelser 100 000 100 000 100 000 Messedeltakelser 100 000 100 000 100 000 Kompetansehevende tiltak 100 000 100 000 100 000 Kompetansehevende tiltak 100 000 100 000 100 000 Møter 50 000 50 000 50 000 Møter 50 000 50 000 50 000 Div uforutsett 50 000 50 000 50 000 Div uforutsett 50 000 50 000 50 000 Totale kostnader 3 550 000 2 800 000 2 800 000 Totale kostnader 3 550 000 2 800 000 2 800 000 FinansieringRUP 3 000 000 2 250 000 2 250 000 FinansieringRUP 3 000 000 2 250 000 2 250 000 Prosjekteierne 550 000 550 000 550 000 Prosjekteierne 550 000 550 000 550 000 Total finansiering 3 550 000 2 800 000 2 800 000 Total finansiering 3 550 000 2 800 000 2 800 000

15 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Vedtak i Frostating 1.Søknaden og gjennomføringen av reiselivsprosjektet baserer seg på de forutsetninger som går fram av saksframlegget 2.Frostating oversender formell henvendelse til SNK om å påta seg den rolle som er skissert i saken 3.Arbeidsutvalget tar opp med fylkeskommunen spørsmålet om finansiering av prosjektet gjennom RUP med utgangspunkt i behov for 4 mill i 2006, 3 mill i 2007 og 3 mill i 2008

16 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Framdrift pr 14. mars Møte med Fylkesråd avholdt 12.des Positiv innstilling. Trenger nært samarbeide med aktører. Ønsker møte med ”Frostating”. Møte med Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap 19. jan 06 Svært positiv til å bidra i prosjektet. Samarbeidskonstellasjon tas inn i prosjektbeskrivelsen.

17 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Møte med direktør Rica Hell 13. februar Viser stor interesse for prosjektet. Mener historien er gitt alt for liten oppmerksomhet i reiselivssammenheng i Trøndelag Møte med Sparebank 1 6. mars Mener prosjektet har stor betydning for verdiskapningen i Trøndelag, og bevisstgjøringen av vår egen fortid. Økonomiske bidrag til prosjektet avklares i løpet av våren.

18 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Orientering om prosjektet gitt til møte om”Pilgrimsleden”, på Stiklestad 20 januar. Prosjektene har sammenfallende fokus. Prosjektene har sammenfallende fokus. Orientering gitt i møte om aksen Stiklestad – Nidaros, på Stiklestad 9 februar. Orienteringen godt mottatt. Orienteringen godt mottatt. ”Det er flere aktører på denne arenaen”. ”Det er flere aktører på denne arenaen”. Behovet for samordning og felles satsing innlysende. Behovet for samordning og felles satsing innlysende.

19 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Imens I samarbeid med NTFK meldes programmet inn som kandidat i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogramm. I samarbeid med NTFK meldes programmet inn som kandidat i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogramm. MD (Riksantikvaren) gir prosjektet høyeste prioritet. MD (Riksantikvaren) gir prosjektet høyeste prioritet. Ønsker møte i april. Ønsker møte i april.

20 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Status Prosjektet har ”Tatt av”. Prosjektet har ”Tatt av”. Prosjektet har riktig tidsfasing. Prosjektet har riktig tidsfasing. Prosjektet har mange ”supportere”. Prosjektet har mange ”supportere”. Oppstart forsinket. Oppstart forsinket. Utfordring å ”holde tømmene” Utfordring å ”holde tømmene”

21 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Anbefalt styringsgruppe: NTFK NTFK STFK STFK Trondheim kommune Trondheim kommune Frostatingssamarbeidet Frostatingssamarbeidet SNK SNK Nidaros bispedømme Nidaros bispedømme Nidaros restaureringsarbeider Nidaros restaureringsarbeider Olavsfestdagene Olavsfestdagene Trøndelag Reiseliv AS Trøndelag Reiseliv AS NHO Reiseliv NHO Reiseliv Oi Oi

22 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Budsjett KostnaderÅr 1År 2År 3År 4 Personalkost950 000700 000700 000700 000 Programskaping 1 550 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000 Presentasjon800 000650 000650 000650 000 Samarb.ressurs 1 250 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Tot kost 4 550 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000 Finansering NTFK750 000600 000600 000600 000 STFK750 000600 000600 000600 000 Trondh500 000300 000300 000300 000 Frostating250 000250 000250 000250 000 MD 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Andre250 000250 000250 000250 000 Leverandører550 000550 000550 000550 000 Total finansiering 4 550 000 4 050 000 4 050 000 4 050 000

23 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Veien videre? Frostatingskommunenes bidra? Frostatingskommunenes bidra? Trenger avklaring fra NTFK Trenger avklaring fra NTFK Prosjektet opp i Trøndelagsrådet 29 mars Prosjektet opp i Trøndelagsrådet 29 mars Trenger avklaring fra STFK Trenger avklaring fra STFK Trenger avklaring fra Trondheim komm. Trenger avklaring fra Trondheim komm. Søker MD om å ta opp prosjektet i verdiskapingsprogrammet (jun 06). Søker MD om å ta opp prosjektet i verdiskapingsprogrammet (jun 06).

24 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Anbefaling: Bruker våren på videre avklaring. Bruker våren på videre avklaring. Søknad om deltakelse sendes til NTFK Søknad om deltakelse sendes til NTFK Orientering om prosjektet for STFK og Trondheim. Orientering om prosjektet for STFK og Trondheim. - Ved positiv tilbakemelding sendes søknad om deltakelse. Søknad sendes MD. Søknad sendes MD. Henvendelse om oppdrag til SNK. Henvendelse om oppdrag til SNK. Status meldes tilbake Frostating sommer 06. Status meldes tilbake Frostating sommer 06. Planlegge oppstart i løpet av aug/sept 06. Planlegge oppstart i løpet av aug/sept 06.


Laste ned ppt "”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google