Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

2 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Strategimøte i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig fokus på vår rike kulturarv Mangler helhetlig fokus på vår rike kulturarv Behov for å sette kulturminner som i dag står enkeltvis inn i en større historisk sammenheng Behov for å sette kulturminner som i dag står enkeltvis inn i en større historisk sammenheng Prosjektgruppe nedsatt Prosjektgruppe nedsatt

3 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Samhandlingsprogrammet for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune beskriver følgende tiltak som understøtter prosjektet: - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen.

4 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke.

5 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Oppdrag til SNK Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i –OLAVSARVEN ie. 1. Natur og kulturhistoriske forutsetninger 2. Slaget på Stiklestad – vendepunktet i historien 3. Konsekvensene – kjernen i Olavsarven

6 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Natur og kulturhistoriskedrag forutsetninger. Bergkunst og gravminner av nasjonale dimensjoner Bergkunst og gravminner av nasjonale dimensjoner Rikt jordbruk – økonomisk styrke. Rikt jordbruk – økonomisk styrke. Høvdingemakt – Egge og Mære. Høvdingemakt – Egge og Mære. Samfunnsorganisasjon – Frostating Samfunnsorganisasjon – Frostating Etc, etc Etc, etc

7 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Olavsarven Vendepunktet

8 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Konsekvensene av arven Avgjørende for: Avgjørende for: Statsdannelsen i middelalderen Statsdannelsen i middelalderen Nasjonsbyggingen Nasjonsbyggingen Kirken i Norge Kirken i Norge Innlemmelsen i europeiske kulturelle fellesskap Innlemmelsen i europeiske kulturelle fellesskap Rettssystemet og statlig administrasjon Rettssystemet og statlig administrasjon

9 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Målsetting Mål for hovedprosjekt: Mål for hovedprosjekt: - å øke verdiskapningen av turismen i Trøndelag gjennom bevisstgjøring av den rike kulturarven vi har, med Olavsarven som plattform - å øke verdiskapningen av turismen i Trøndelag gjennom bevisstgjøring av den rike kulturarven vi har, med Olavsarven som plattform Mål for forprosjekt: Mål for forprosjekt: - Fase 1 Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra ”Olavsarven”, for et nasjonalt og internasjonalt marked Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra ”Olavsarven”, for et nasjonalt og internasjonalt marked - Fase 2 Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet. Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet.

10 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Prosjektgruppe Prosjektgruppe bestående av historiekompetanse, formidlingskompetanse og salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim. Prosjektgruppe bestående av historiekompetanse, formidlingskompetanse og salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim.

11 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Prosjektledelse Styringsgruppe nasjonal satsing: Styringsgruppe nasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene med 2 repr. OiFylkeskommunen Trøndelag Reiseliv. Styringsgruppe internasjonal satsing: Styringsgruppe internasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene 1 repr. Frostatingskommunene 1 repr. Nidaros bispedømme Nidarosdomens Restaureringsarbeider Olavsfestdagene. Olavsfestdagene. Fylkeskommunene Fylkeskommunene Trøndelag Reiseliv

12

13 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Framddrift Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Fase 1: 1,5 år Fase 1: 1,5 år Fase 2: 0,5 år Fase 2: 0,5 år Hovedprosjekt: Oppstart Hovedprosjekt: Oppstart Avsluttes Avsluttes

14 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Budsjett Budsjett Kostnader Kostnader Rekruttering Rekruttering % Prosjektleder % Prosjektleder % prosjektmedarbeider % prosjektmedarbeider % koordinering Innherredsreg % koordinering Innherredsreg % koordinering Stjørdalsreg % koordinering Stjørdalsreg % koordinering Trondheim % koordinering Trondheim Kontoretablering/kontorhold Kontoretablering/kontorhold Reiser og opphold Reiser og opphold Konsulentressurser Konsulentressurser Prosjekteiernes egeninnsats Prosjekteiernes egeninnsats Presentasjonsmateriell Presentasjonsmateriell Visningsturer (nasj. Internasj) Visningsturer (nasj. Internasj) Messedeltakelser Messedeltakelser Kompetansehevende tiltak Kompetansehevende tiltak Møter Møter Div uforutsett Div uforutsett Totale kostnader Totale kostnader FinansieringRUP FinansieringRUP Prosjekteierne Prosjekteierne Total finansiering Total finansiering

15 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Vedtak i Frostating 1.Søknaden og gjennomføringen av reiselivsprosjektet baserer seg på de forutsetninger som går fram av saksframlegget 2.Frostating oversender formell henvendelse til SNK om å påta seg den rolle som er skissert i saken 3.Arbeidsutvalget tar opp med fylkeskommunen spørsmålet om finansiering av prosjektet gjennom RUP med utgangspunkt i behov for 4 mill i 2006, 3 mill i 2007 og 3 mill i 2008

16 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Framdrift pr 14. mars Møte med Fylkesråd avholdt 12.des Positiv innstilling. Trenger nært samarbeide med aktører. Ønsker møte med ”Frostating”. Møte med Innherred Vekst og Steinkjer næringsselskap 19. jan 06 Svært positiv til å bidra i prosjektet. Samarbeidskonstellasjon tas inn i prosjektbeskrivelsen.

17 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Møte med direktør Rica Hell 13. februar Viser stor interesse for prosjektet. Mener historien er gitt alt for liten oppmerksomhet i reiselivssammenheng i Trøndelag Møte med Sparebank 1 6. mars Mener prosjektet har stor betydning for verdiskapningen i Trøndelag, og bevisstgjøringen av vår egen fortid. Økonomiske bidrag til prosjektet avklares i løpet av våren.

18 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Orientering om prosjektet gitt til møte om”Pilgrimsleden”, på Stiklestad 20 januar. Prosjektene har sammenfallende fokus. Prosjektene har sammenfallende fokus. Orientering gitt i møte om aksen Stiklestad – Nidaros, på Stiklestad 9 februar. Orienteringen godt mottatt. Orienteringen godt mottatt. ”Det er flere aktører på denne arenaen”. ”Det er flere aktører på denne arenaen”. Behovet for samordning og felles satsing innlysende. Behovet for samordning og felles satsing innlysende.

19 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Imens I samarbeid med NTFK meldes programmet inn som kandidat i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogramm. I samarbeid med NTFK meldes programmet inn som kandidat i Miljøverndepartementets verdiskapingsprogramm. MD (Riksantikvaren) gir prosjektet høyeste prioritet. MD (Riksantikvaren) gir prosjektet høyeste prioritet. Ønsker møte i april. Ønsker møte i april.

20 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Status Prosjektet har ”Tatt av”. Prosjektet har ”Tatt av”. Prosjektet har riktig tidsfasing. Prosjektet har riktig tidsfasing. Prosjektet har mange ”supportere”. Prosjektet har mange ”supportere”. Oppstart forsinket. Oppstart forsinket. Utfordring å ”holde tømmene” Utfordring å ”holde tømmene”

21 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Anbefalt styringsgruppe: NTFK NTFK STFK STFK Trondheim kommune Trondheim kommune Frostatingssamarbeidet Frostatingssamarbeidet SNK SNK Nidaros bispedømme Nidaros bispedømme Nidaros restaureringsarbeider Nidaros restaureringsarbeider Olavsfestdagene Olavsfestdagene Trøndelag Reiseliv AS Trøndelag Reiseliv AS NHO Reiseliv NHO Reiseliv Oi Oi

22 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Budsjett KostnaderÅr 1År 2År 3År 4 Personalkost Programskaping Presentasjon Samarb.ressurs Tot kost Finansering NTFK STFK Trondh Frostating MD Andre Leverandører Total finansiering

23 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Veien videre? Frostatingskommunenes bidra? Frostatingskommunenes bidra? Trenger avklaring fra NTFK Trenger avklaring fra NTFK Prosjektet opp i Trøndelagsrådet 29 mars Prosjektet opp i Trøndelagsrådet 29 mars Trenger avklaring fra STFK Trenger avklaring fra STFK Trenger avklaring fra Trondheim komm. Trenger avklaring fra Trondheim komm. Søker MD om å ta opp prosjektet i verdiskapingsprogrammet (jun 06). Søker MD om å ta opp prosjektet i verdiskapingsprogrammet (jun 06).

24 ”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating Anbefaling: Bruker våren på videre avklaring. Bruker våren på videre avklaring. Søknad om deltakelse sendes til NTFK Søknad om deltakelse sendes til NTFK Orientering om prosjektet for STFK og Trondheim. Orientering om prosjektet for STFK og Trondheim. - Ved positiv tilbakemelding sendes søknad om deltakelse. Søknad sendes MD. Søknad sendes MD. Henvendelse om oppdrag til SNK. Henvendelse om oppdrag til SNK. Status meldes tilbake Frostating sommer 06. Status meldes tilbake Frostating sommer 06. Planlegge oppstart i løpet av aug/sept 06. Planlegge oppstart i løpet av aug/sept 06.


Laste ned ppt "”Reisemål med Olavsarven som plattform” – Lars Myraune – Frostating 14.03.06 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google