Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storvallen Tilbakeblikk, status og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storvallen Tilbakeblikk, status og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Storvallen 2000 -2003 Tilbakeblikk, status og utfordringer
Oddbjørn Vassli 9. April 2003

2 Forstudie- høst 2000 Styrke Muligheter Beliggenhet Organisasjonsliv
Næringsgrunnlag - arbeidsplasser Størrelse Utdanningstilbud Kommunaløkonomiske handlefrihet Næringsutvikling Boattraktivitet Kunnskapsbyen Samspill med organisasjonslivet Svakhet Trusler Negativ fokusering og utrygghet pga. dårlig kommuneøkonomi Manglende tilrettelegging for næringsutvikling Usikre rammevilkår for mye av næringslivet Dårlig ungdomstilbud Økende rusproblematikk Manglende tydelig og overordna politikk Resignasjon og distansering Manglende endringsvilje Endra rammevilkår for næringslivet

3 Levanger – triveligst i Trøndelag
Målbilde Levanger – triveligst i Trøndelag En kommune kjent for trivsel og kvalitet Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Innbyggere med opplevelse av å bo i èn kommune Ansatte med opplevelse av å jobbe i èn organisasjon Samfunn og brukere Tjenester Organisasjon Økonomi Befolkningsvekst Fysisk miljø Riktig kvalitet tilpasset brukernes behov Kontinuerlig kvalitetsutvikling Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere Gode interne støttefunksjoner Lavt sjukefravær Økonomisk handle- frihet God budsjettstyring

4 Økonomien er snudd !!!

5 Mål- og styringskort 2003

6 De fire sektorene Offentlig sektor Tredje sektor Fjerde sektor
Non-profit Profit Formalisering Ikke-formalisering Offentlig sektor Offentlig Privat Tredje sektor Foreninger, Non-profit Fjerde sektor Familie og sosial nettverk Privat sektor Bedriftene K.K. Klausen: Skulle det være noe særligt

7 De tre bølgene Tradisjonell Offentlig Forvaltning New Public
Stabile omgtivelser Homogen befolkning Ukompliserte behov definert av profesjonene Offentlige som produsent Hierarkisk styring Offentlig tjenestemenn New Public Management Konkurransedrevet Økende individualisering Ulike preferanser uttrykt gjennom markeder Brukeren som konsument Kvasimarkeder Bestiller, utfører, mottaker Innbyggerrettet samspill Kontinuerlig endring Diversifisert Komplekse Det sivile samfunn som viktig strategiutformer Nettverk og partnerskap ”Medborgarskap”

8 De seks kulturene

9 Stakkars ledere - ti paradokser
Å kunne etablere et nært forhold til sine medarbeidere Og holde passende avstand Å kunne gå foran Og holde seg i bakgrunnen Å vise medarbeiderne tillit Og følge med i hva de foretar seg Å være tolerant Og vite hvordan man vil at tingene skal fungere Å tenke på sine egen avdelings mål Og samtidig være lojal overfor helheten Å kunne planlegge sin tid ordentlig Og kunne være fleksibel og tilgjengelig i forhold til andres behov Å gi klart uttrykk for hva man mener Og være diplomatisk Å være visjonær Og holde beina på jorda Å være dynamisk Og ettertenksom Å framstå selvsikker Og være ydmyk

10 Personlighetstrekk ved effektive ledere
Energinivå og stresstoleranse Sjøltillit Sjølinnsikt Følelsesmessig modenhet Integritet Ønske om makt og innflytelse Prestasjonsorientering Ønske om vennskap og samhørighet

11 Politikernes situasjon…..
Vi, de villiga, ledd av de ukunniga, gjør det omöliga for de otaksamma. Vi har gjort så mycket, under så lång tid och med så små resurser att vi nu har kvalificerat oss att göra vad som helst, med hjelp av ingenting. Alf Höglund, svensk kommunpolitiker

12 De fire utfordringene Økonomi Produktivitet Kvalitet
Triveligst i Trøndelag

13 Utfordringene Økonomi Lag langsiktige mål/nøkkeltall for økonomien
Gjør økonomi til et ”skulle bare mangle” tema

14 Utfordringene Produktivitet
Ligger i personalet, prosessene og konkurranse Ledelse + kompetanse + myndiggjøring

15 Utfordringene Kvalitet Forpliktende dialog med brukerne
Forpliktende avtaler med brukerne Måling av kvalitet

16 Utfordringene Triveligst i Trøndelag Merkevare knyttet til Cittaslow
Fra government til governance dvs. nettverk og partnerskap mellom alle fire sektorer ”Medborgarandan” Jfr. Putnam *) Putnam R D (1993): Making Democracy Work


Laste ned ppt "Storvallen Tilbakeblikk, status og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google