Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oddbjørn Vassli 9. April 2003 Storvallen 2000 -2003 Tilbakeblikk, status og utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oddbjørn Vassli 9. April 2003 Storvallen 2000 -2003 Tilbakeblikk, status og utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oddbjørn Vassli 9. April 2003 Storvallen 2000 -2003 Tilbakeblikk, status og utfordringer

2 Forstudie- høst 2000 StyrkeMuligheter o Beliggenhet o Organisasjonsliv o Næringsgrunnlag - arbeidsplasser o Størrelse o Utdanningstilbud o Kommunaløkonomiske handlefrihet o Næringsutvikling o Boattraktivitet o Kunnskapsbyen o Samspill med organisasjonslivet SvakhetTrusler o Negativ fokusering og utrygghet pga. dårlig kommuneøkonomi o Manglende tilrettelegging for næringsutvikling o Usikre rammevilkår for mye av næringslivet o Dårlig ungdomstilbud o Økende rusproblematikk o Manglende tydelig og overordna politikk o Resignasjon og distansering o Manglende endringsvilje o Endra rammevilkår for næringslivet

3 Målbilde Levanger – triveligst i Trøndelag En kommune kjent for trivsel og kvalitet Næringsliv bygd på høg kompetanse og kvalitet Innbyggere med opplevelse av å bo i èn kommune Ansatte med opplevelse av å jobbe i èn organisasjon Samfunn og brukere TjenesterOrganisasjonØkonomi Befolkningsvekst Fysisk miljø Riktig kvalitet tilpasset brukernes behov Kontinuerlig kvalitetsutvikling Kvalitetsbevisste og motiverte medarbeidere Gode interne støttefunksjoner Lavt sjukefravær Økonomisk handle- frihet God budsjettstyring

4 Økonomien er snudd !!!

5 Mål- og styringskort 2003

6 Offentlig sektor Privat sektor Bedriftene Fjerde sektor Familie og sosial nettverk Tredje sektor Foreninger, Non-profit Profit Formalisering K.K. Klausen: Skulle det være noe særligt De fire sektorene Ikke-formalisering Non-profit Offentlig Privat

7 De tre bølgene Tradisjonell Offentlig Forvaltning Stabile omgtivelser Homogen befolkning Ukompliserte behov definert av profesjonene Offentlige som produsent Hierarkisk styring Offentlig tjenestemenn New Public Management Konkurransedrevet Økende individualisering Ulike preferanser uttrykt gjennom markeder Brukeren som konsument Kvasimarkeder Bestiller, utfører, mottaker Innbyggerrettet samspill Kontinuerlig endring Diversifisert Komplekse Det sivile samfunn som viktig strategiutformer Nettverk og partnerskap ”Medborgarskap”

8 De seks kulturene Kommune kulturer Den politiske Den byråkratiske Den profesjonelle Effektivitets- kulturen Hverdags- kulturen Governance- kulturen

9 Stakkars ledere - ti paradokser Å kunne etablere et nært forhold til sine medarbeidere –Og holde passende avstand Å kunne gå foran –Og holde seg i bakgrunnen Å vise medarbeiderne tillit –Og følge med i hva de foretar seg Å være tolerant –Og vite hvordan man vil at tingene skal fungere Å tenke på sine egen avdelings mål –Og samtidig være lojal overfor helheten Å kunne planlegge sin tid ordentlig –Og kunne være fleksibel og tilgjengelig i forhold til andres behov Å gi klart uttrykk for hva man mener –Og være diplomatisk Å være visjonær –Og holde beina på jorda Å være dynamisk –Og ettertenksom Å framstå selvsikker –Og være ydmyk

10 Personlighetstrekk ved effektive ledere Energinivå og stresstoleranse Sjøltillit Sjølinnsikt Følelsesmessig modenhet Integritet Ønske om makt og innflytelse Prestasjonsorientering Ønske om vennskap og samhørighet

11 Politikernes situasjon….. Vi, de villiga, ledd av de ukunniga, gjør det omöliga for de otaksamma. Vi har gjort så mycket, under så lång tid och med så små resurser att vi nu har kvalificerat oss att göra vad som helst, med hjelp av ingenting. Alf Höglund, svensk kommunpolitiker

12 De fire utfordringene Økonomi Produktivitet Kvalitet Triveligst i Trøndelag

13 Utfordringene Økonomi –Lag langsiktige mål/nøkkeltall for økonomien –Gjør økonomi til et ”skulle bare mangle” tema

14 Utfordringene Produktivitet –Ligger i personalet, prosessene og konkurranse –Ledelse + kompetanse + myndiggjøring

15 Utfordringene Kvalitet –Forpliktende dialog med brukerne –Forpliktende avtaler med brukerne –Måling av kvalitet

16 Utfordringene Triveligst i Trøndelag –Merkevare knyttet til Cittaslow –Fra government til governance dvs. nettverk og partnerskap mellom alle fire sektorer –”Medborgarandan” Jfr. Putnam *) Putnam R D (1993): Making Democracy Work


Laste ned ppt "Oddbjørn Vassli 9. April 2003 Storvallen 2000 -2003 Tilbakeblikk, status og utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google