Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 1 Bruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 1 Bruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 1 Bruk av prosjekter i offentlig omstillingsarbeid

2 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 2 SNDs PLP-prosess Fakta Alle prosjekt i Levanger kommune må følge SNDs PLP- prosess (prosjektleder- prosess) Hvorfor det? PLP hjelper deg å uttrykke deg mer presist mhp. hva utviklingen i prosjektet ditt og hva man forventer av resultater. Bedre kunne velge ut og prioritere under usikkerhet og hurtige avgjørelser. Hjelper deg å stille krav til planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet Hjelper deg i å fokusere på beslutninger, fremdrift og resultat.

3 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 3 PLP stiller krav til de som har ansvaret for utviklingsarbeidet og til de som skal gjennomføre det. PLP stiller krav

4 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 4 PLP stiller også krav til hvordan utviklingsarbeidet gjennomføres. Sentrale punkter i denne forbindelse er: -Prinsippet om faseinndelt prosjektutvikling -Forankring av prosjektet hos prosjekteiere og beslutningstakere -Klare roller med tydelig ansvar og mandat hos enkeltpersoner -Utvikling av entydige og realistiske målsettinger -Sammensetting av kompetente og produktive prosjektteam -Krav til og oppfølging av framdrift og ressursbruk -Identifisering og oppfølging av kritiske suksessfaktorer

5 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 5 PLP setter fokus på -Ansvarliggjøring av enkeltpersoner -Gjennomføringskraft og beslutningseffektivitet -Offensiv holdning til risiko PLP har vist seg å være et effektivt verktøy når strategier skal gjennomføres, og når det er behov for en felles arbeidsmetodikk for en virksomhets utviklingsprosjekter.

6 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 6 Prosjektledelse Ved oppdrag knyttet rundt prosjekt/prosjekt- ledelse benyttes PLP-prosessen. Fordelen med denne prosessen er klart definerte arbeidsoppgaver og skillelinjer mellom de ulike nivåene i prosjektet. Dette gir effektiv styring av prosjektets fremdrift og økonomi. PLP prosessen tar for seg prosjektet i flere deler med konkrete vurderinger av blant annet: Organisering av prosjektarbeidet Fase inndeling og milepæler Beslutningspunkter Oppfølging av prosjektet

7 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 7 Faseinndeling Fakta PLP-prosessen er delt inn 3 faser; Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Hvorfor det? Skjerper fokus tidlig, så man kan bruke minst mulig tid på klassisk ”prøving og feiling”. Reduserer finansiell risiko. En kort analyse som forstudiet er, kan avklare om ideen har markedspotensial eller ikke. Dermed hindrer man å sløse bort midler senere. ForstudieForprosjektHovedprosjekt

8 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 8 Hva er forstudie? Fakta Forstudiet er en overordnet analyse av kritiske faktorer som markedsbehov, ressurstilgang. Typiske aktiviteter er å spørre fagpersonell og søke i litteratur/internett. Søk i sekundærdata. Et typisk forstudie kan vare fra én dag til 2-3 mnd. Hvorfor det? På en rask og ikke minst billig måte kan man avklare om ideen kan realiseres og hvilke etablerte konkurrenter man vil få.

9 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 9 Hva er forprosjekt? Fakta Forstudiet har vist at ideen har et realistisk potensial. Videreutvikling av ideen med grundigere (primærdata) analyse av marked, produksjonsløsninger, kompetansebehov, finansielt behov osv. Resultatene fra forprosjektet oppsummeres i en (foretnings)plan. Tidshorisont: vanligvis fra noen måneder til et halvt år. Hvorfor det? Alle som kan tenke å ”finansiere” ideen din vil kreve at du har lagt en (foretnings)plan for prosjektet. Ved å følge PLP kan du være sikker på at du har undersøkt de viktigste styrkene/svakhetene/mul ighetene/truslene ved ideen din når du skal iverksette den.

10 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 10 Hovedprosjekt Fakta Med det solide fundamentet du nå har i forprosjektet, er du klar for å iverksette prosjektet: Starte produksjonen av produktet eller tjenesten.

11 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 11 Husk! Fakta Selv om det kan være bittert, er det av og til best å avslutte prosjektet underveis hvis ideen viser seg å være urealistisk å gjennomføre. Eller å få justert mandatet.

12 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 12 Prosjektivitet Med prosjektivitet mener vi en organisasjons evne til å nå nye mål med prosjekter som arbeidsform

13 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 13 Prosjektivitet S1 x S2 x G1 = E1 S1 = Grip vi tak i de riktige tinga - stiller vi det riktige spørsmålet S2 = Har vi det riktige svaret på spørsmålet G1 = Er vi i stand til å gjennomføre svaret Dersom noen av disse enkeltfaktorene er null - er resultatet null !

14 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 14 En organisasjon er et langsiktig samarbeid mellom mennesker for å nå felles mål Et prosjekt er et midlertidig samarbeid mellom mennesker for å nå ett bestemt mål Organisasjon - prosjekt

15 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 15 Prosjektmandat Kvalitetssikring Prosjektivitet Aktivitet Milepæl Prosjektgruppe Referanse- gruppe Styringsgruppe Oppdragsgiver Delprosjekt Hovedprosjekt Prosjektleder Prosjekteier Prosjektplan Begreper

16 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 16 Kriterier for prosjekt –Klart definert mål/resultat –Engangsoppgave –Klar tidsramme –Gitt ressursramme –Samarbeid på tvers fag og nivåer egne ressurser og eksterne –Kompleksitet

17 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 17 Hvorfor bruke prosjekter ? Linjeorganisasjon Prosjekt

18 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 18 Omstillingsprosjektets 5 faser ForstudieForprosjektHovedprosjekt Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Behov, idè forankring Evaluering Drift 1 342 5

19 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 19 Utvikling og gjennomføring i faser Analysere nåsituasjonen Moblisere deltakerne Peke på samarbeidsområder Bestemme samarbeidsområder- og former Iverksette og tilpasse samarbeidet i linjeorganisasjonen Kartlegge utfordringer og muligheter Identifisere fellesnevnere Vurdere samarbeidspotensialet Velge samarbeidsområder Avdekke spesielle utfordringer Velge samarbeidsmodeller Teste og tilpasse valgte løsninger Dokumentstudier-analyse Intervjuere Arbeidsseminar Behovsanalyser Gruppearbeiddelprosjekter Prosessveiledning Gruppearbeiddelprosjekter Prosessveiledning Kvalitetssikring Samenstille faktagrunnlag Påpeke felles utfordringer, mål og strategier Beslutningsgrunnlag forstudierapport Konkretisereoperasjonaliser e prioriterte områder Gjennomføringsplan Beslutningsgrunnlag forprosjektrapport Gjennomføringsplan Ansvars- og arbeidsfordeling Sluttrapport Forstudie Forprosjekt Gjennomføring iverksetting Mål Tema Aktiviteter og metode Leveranse

20 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 20 Samspill linje- vs prosjektorganisasjon ForstudieForprosjekt Hovedprosjekt Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Vedtak Behov Forankring Evaluering Drift Prosjektets struktur og arbeidsmåte skal: Bidra til nødvendig forankring i linjeorganisasjonen Redusere risikoen for feilprioriteringer Sikre bevegelse fra et strategisk nivå til en nærmere konkretisering på de områder som prioriteres og foreslås videreført

21 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 21 Prosjektorganisering

22 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 22 Prosjektplanleggingen Prosjektplan Mål Organisering Risikovurdering Aktivitets og framdriftsplan Ressursbruk PA(sign) PL(sign)

23 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 23 Prosjekt vs prosess ForstudieForprosjektHovedprosjekt Prosess

24 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 24 Krav til målformulering Mål for totalprosjektet –hva er det til slutt vi skal oppnå –prosjektmål vs organisasjonsmål Mål for hver fase –hva skal vi oppnå i forstudiefasen –hva skal vi oppnå i forprosjektfasen

25 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 25 Lag SMART(e) mål I sum må målstrukturen tilfredstille SMART- kravet: S = spesifisert mhp effekt M = målbart A = akseptert R = realistisk T = tidsbestemt

26 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 26 Gjennomføringsplanlegging på to nivåer Detaljert nivå Aktivitet -hvordan ting skal oppnås Forpliktelser internt i prosjektet Overordna nivå Milepæl -hva skal oppnås Forpliktelser overfor oppdragsgiver

27 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 27 Milepæler Inntreffen av en viktig hendelse i prosjektet på en forutbestemt dato Viktigste oppfølgingspunkt for PL Sentral i koordinering av flere delprosjekter

28 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 28 Milepælsplan

29 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 29 Integrert aktivitets- og ressursplanlegging xx Milepæl................................................

30 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 30 Risikovurdering Alle prosjekter har risiko Vi håndtere risko ved hjelp av: –god planlegging og klar organisering –identifisering og oppfølging av kritiske suksessfaktorer (KSF) og sukessfaktorer (SF) En kritisk suksessfaktorer er en forhold – som dersom det inntreffer - vil kunne hindre måloppnåelse (dvs. hva kan gå galt) En sukessfaktor er et forhold – som dersom vi klarer å realisere dette – vil bidra vesentlig til at vi lykkes i å nå vårt mål (dvs. hva må vi lykkes med)

31 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 31 Identifisering av kritiske suksessfaktorer - risikoskjema De kritiske suksessfaktorene er de faktorene som med stor sannsynlighet kan inntreffe til tross for mottiltak, og da ha en alvorlig konsekvens for måloppnåelsen

32 Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, Ingvar.Rolstad@levanger.kommune.no, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 32 Hvordan lykkes med prosjekter ? Konkrete mål Klar organisering God planlegging Ressurser


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Assisterende rådmann IngvarRolstad, tlf. 74 05 27 17, postboks 130, 7601 Levanger 1 Bruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google