Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett og samfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett og samfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett og samfunn

2 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid. I nyere tid er idrett blitt mer mangfoldig med flere aktører, både frivillige og profesjonelle. Det fører til økt behov for å sette idrett inn i et samfunnsperspektiv. Gjennom innsikt i idrettens historiske utvikling skal opplæringen i programfaget idrett og samfunn gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Arbeidet med programfaget skal formidle et helhetssyn knyttet til individ, idrett og samfunn, og stimulere til å formulere problemstillinger knyttet til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekritikk og sette fakta inn i meningsfulle sammenhenger. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle evne til å analysere og tolke informasjon, begrunne og ta stilling til idrettspolitiske problemstillinger. Opplæringen i programfaget skal gi kunnskap om hvordan idrett organiseres og fungerer, og hvilke normer, verdier og kvaliteter som skal danne grunnlag for å utøve og lede idrettslig aktivitet.

3 TEMA: Idrett, verdier og etikk
Hva står i læreplanen i faget Idrett og samfunn? Idrettens verdigrunnlag Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsbevegelsens moralske og etiske verdigrunnlag

4 Undervisningsplan Idrett og samfunn, med hjelp av antidoping.no
Stiftelsen Antidoping Norge ønsker å bidra til at antidoping blir et tema på videregående skoler. De har laget et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i e-læringsprogrammet Ren Utøver. Dette er et internasjonalt anerkjent program som brukes av utøvere og organisasjoner over hele verden. Programmet består av ni ulike case. Det tar omtrent en time å gjennomføre samtlige moduler. I tillegg til e-læring og oppgaver finnes tips til nyttige lenker, antidopingquiz, litteraturtips og presentasjoner under Kunnskapsbasen på nettsiden Ren Skole. På nettportalen Ren Skole, finner du 9 ”interaktive case” med en varighet på 5-10 minutter pr. case. Dette er e-læring, hvor eleven må gå gjennom hele opplæringen for å motta sertifikat som bevis for gjennomført program.

5 Oversikt over casene: Case 1, Regler: Grunnleggende innføring i antidopingreglene. Case 2, Helsekonsekvenser: Eksempler på helsekonsekvenser ved bruk av anabole androgene steroider. Case 3, Dopingkontrollprosedyrer: Gjennomgang av en dopingkontroll. Case 4, Medisinsk fritak: Hva er medisinsk fritak, og hvem kan søke om dette? Case 5, Meldeplikt: Hva er meldeplikten, og hvorfor har vi denne? Case 6, Kosttilskudd: Hva er viktig å vite ved bruk av kosttilskudd? Case 7, Dopinglista: Hva er dopinglista, og hvorfor står et stoff på dopinglista? Case 8, Brudd på dopingbestemmelsene: Hva er brudd på dopingbestemmelsene, og hvilke konsekvenser kan det få? Case 9, Rollemodell og verdiformidler: Hvorfor er det viktig å ta avstand fra doping?

6 Forslag til gjennomføring: Introduksjon 15 min.
Start med å gå gjennom første case med elevene, slik at de blir kjent med e-læringsprogrammet. Elevene får deretter case 1-6 i hjemmelekse. I arbeidet med oppgavene vil det også være nyttig å bruke antidoping.no. Viktig! For å kunne registrere hvem som har gjennomført e-læringen, må elevene hake av for dette i innloggingsbildet. Dette må gjøres for å kunne motta kursbevis når casene er gjennomført.

7 1. og 2. time: Elevene har gjort casene 1-6 i hjemmelekse. Drøft casene i fellesskap i påfølgende time. Last ned liste over kjernepunkter på Ren Skoles ressurssider. Punktene kan brukes til: Samtale Debatt/ talkshow Rollespill Foredrag (elevene forbereder foredrag for klassen, basert på tema i utdelt case med tilhørende kjernepunkter) Til sammen vil dette gi elevene en bevisstgjøring, refleksjon og utdyping av de ulike tema knyttet til antidoping.

8 3. og 4.time:  La elevene gjøre casene 7-12 i hjemmelekse. Drøft casene i fellesskap i påfølgende time. Last ned liste over kjernepunkter på Ren Skoles ressurssider. Oppgaver knyttet til tema i casene: Regler: Hvorfor trenger vi antidopingregler og hva står i vedtektene til Antidoping Norge om stiftelsens formål? Dopinglisten: Finn ut om et, eller flere legemidler står på dopinglisten og hvilken gruppe på dopinglisten de tilhører. Bruk legemiddellisten på antidoping.no for å finne legemidler til denne oppgaven. Medisinsk fritak: Hva må man gjøre dersom man bruker et legemiddel som er oppført på dopinglista og driver med idrett? Elevene finner svar i tabellen under medisinsk info på antidoping.no

9 Dopingkontroll: Hvilke rettigheter og plikter har du som utøver hvis du blir innkalt til dopingkontroll? Hvem kan testes? Utøverinformasjon: Idrettsutøvere med meldeplikt må innrapportere utøverinformasjon til Antidoping Norge. Hvilke forhold kan medføre advarsel, og hva er strafferammen for brudd på reglene? Hvorfor er meldeplikt sett på som et viktig verktøy i kampen mot doping? Brudd på dopingbestemmelsene: Ta utgangspunkt i en dopingsak som er offentlig kjent, nasjonalt eller internasjonalt. Denne kan med fordel hentes fra nyhetsbildet. Hva er utøver anklaget/dømt for? Hvordan er utøveres rettssikkerhet ivaretatt? Hva er gangen i en dopingsak? Etikk: Diskuter følgende uttalelse: ”Krigen mot doping kan ikke vinnes. Vi kan vinne noen slag, men ikke krigen”. Uttalelsen kommer fra Juan Antonio Samaranch, tidligere president for den internasjonale olympiske komité (IOC). Etikk: Diskuter følgende uttalelse: ”Det som ikke blir oppdaget er ikke doping”. Uttalelsen kommer fra den italienske idrettslegen Michele Ferrari. Ferrari er anklaget for å ha forsynt flere syklister med doping. Rollemodell: Kjenner du til eksempler fra idretten, hvor utøvere har stått frem som tydelige og gode verdiformidlere? La elevene bruke ulike kilder for å finne eksempler på dette og siden presentere resultatet for klassen.

10 Eksempler på gode verdiformidlere vi kjenner fra media:
Fotballspiller Arne Larsen Økland som annullerte sitt eget mål mot Bayern München.

11 Orienteringsløper Anders Nordberg som hjalp sin svenske motstander i stedet for å kjempe om VM gull i stafett.

12 Det kan også inviteres til diskusjoner om for eksempel: Episoden der Thierry Henry sendte Frankrike til fotball-VM ved å bruke hånda.

13 5. og 6. time: Fra doping til antidoping
Om Antidopingens historie. Last ned presentasjonen < FRA DOPING TIL ANTIDOPING > fra kunnskapsbasen på Ren Skole. Presentasjonen belyser også organiseringen av antidopingarbeidet. Gjennomgå denne sammen med elevene. Oppgaver: Antidopingens historie: Del antidopingens historie inn i epoker. La elevene beskrive hovedtrekkene for utviklingen av doping i hver tidsepoke. Dopingmidler og dopingmetoder: Hvilke dopingmidler/metoder ble brukt i hver epoke? Hvilke idretter er berørte? Hvilke land er berørte? Kjente dopingsaker/personer gjennom historien? Organisering: Hvordan er antidopingarbeidet organisert?

14 7 og 8. time: Doping i samfunnet og kroppskultur.
Last ned presentasjonen < DOPING I SAMFUNNET OG KROPPSKULTUR > fra kunnskapsbasen på Ren Skole. Gjennomgå denne sammen med elevene. Oppgaver: Hva er doping og hvilke ulike former for doping finnes? Hva er forskjellen/likheten mellom misbruk av narkotika og bruk av doping? Er det to forskjellige fenomener, eller har de noen fellestrekk? Hva er årsaken til at ungdom doper seg? Diskuter følgende påstand: ”Menn trener for å bli større, mens kvinner trener for å bli mindre”


Laste ned ppt "Idrett og samfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google