Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestyret Formannskapet §27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) Aksjeselskap - deleid Storhamargata Eiendom AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestyret Formannskapet §27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) Aksjeselskap - deleid Storhamargata Eiendom AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestyret Formannskapet §27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) Aksjeselskap - deleid Storhamargata Eiendom AS Vangsveien 73 Eiendom AS Hedmark Kunnskapspark AS Mjøsanker AS Norsk bane AS Hamar Troll AS Tekstilvask Innlandet AS AS Opplandske Dampskipsselskap Kompetanse- universitets- og forskningsfondet i innlandet AS Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Olympiske anlegg AS Hamar Sportsanlegg AS Børstad Idrettspark AS Briskeby Gressbane AS Briskeby Eiendom 1 AS Kommunale foretak Hamar svømmehall KF Hamar kino KF Strandsonen infrastruktur KF Interkommunalt selskap HIAS IKS Hedmark Revisjon IKS IKA Øst IKS Interkommunalt selskap HIAS IKS Hedmark Revisjon IKS IKA Øst IKS Foreninger Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Reiseliv BA OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)

2 HOA Formålet er: utbygge, eie og drive –a) Hamar Olympiahall, Vikingskipet, –b) Hamar Olympiske Amfi, Nordlyshallen –c) Storhamar ishall. Dessuten utbygge og eie andre eiendommer i Hamar kommune med tilknytning til idrett. selskapet kan også engasjere seg i eiendomsutvikling som ikke har idrettsaktiviteter til formål.

3 HOA Selskapet hadde 11 ansatte fordelt på 10,8 årsverk. (2009) Hamar Olympiske Anlegg AS (heretter omtalt som HOA) har eierinteresser i følgende selskaper: –Hamar Arrangementet (1996). Eierandel 100%. Selskapet har følgende formål: Selge, markedsføre og utvikle reiselivsprodukter i/fra Hamar-regionen. (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange). –Etterbruk 94 AS (1998). Eierandel 33%. Øvrige eiere er Lillehammer kommune og Gjøvik kommune. Selskapet har følgende formål: Markedsføring, profilering og akkvisisjonsarbeide som tar sikte på å bruke OL-anleggene til store arrangement. Internasjonale kultur- og idrettsarrangementet vil være det primære. Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i tilknytning til dette.

4 HOA Ny nasjonalanleggsavtale for Vikingskipet – Statlige tilskudd til oppgraderinger mv. av Vikingskipet inntil 50% Krever ny egenkapital med 30 mill – 15 mill i 2012 og 15 mill 2014 satt av midler i budsjettet og økoplanen. (”Eidsivapenger”) – Vi skal ”kjøpe” istid i stedet for å bygge kunstisbane Børstad. (Ligger i budsjettet og økoplanen.) Det er utfordringer med betaling fra Storhamar Dragons

5

6 Sportsselskapene Hamar sportsselskap Børstad Idrettspark – ligger i økoplanen – Ligger penger i oppgjøret Hamar stadion(?) Briskeby Gressbane – driftsutfordringer? – Betalt i juni/juli 2012 Briskeby eiendom 1 – Alles hodepine, frarådd etablert – Anstrengt økonomi – utleie snart alt? Strukturen vil bli forenklet Følger selskapene tett – presser fremdrift ulike forhold. Har et håp om at utfordringene snart er løst

7 Aksjeselskap - deleide

8 Storhamargata eiendom A/S Etterlevningen etter BIOHUS A/S som kjøpte Nestlè Eies sammen med Utstillingsplassen/ENTRA 50/50% 4 døtre som eier hvert sitt kvartal Har vært interessant for formannskapet når det gjelder utformingen av utbyggingen Er i dialog med eieren om selskapsavtale Kan være aktuelt med salg enten av døtre eller eierandel i holdingselskapet. Fire kvartal har en langsiktig oppside, men også risiko Omfattende utbygging som gjør av man må håndtere forvaltningskommunen og eierkommunen Lokaler for kreative selskaper under ”bygging” Forballhall i noen år i lagerbygg på oversiden av Storhamargata.

9 Vangsvegen 73 Vi eier 60% Ringsaker 40% Vedtak om salg av vår andel/kjøp av Ringsakers Salg stilt litt i bero Utvikler prosjekt som innebærer en oppside salgsmessig Parkeringsanlegg som er regulert beholdes? Kan innebære salg 100 mill ++

10 Kompetanse- universitets- og Forskningsfondet Innlandet A/S Etablert for å medvirke til etableringen av Innlandsuniversitetet Hedmark og oppland fylkeskomm. 50 mill hver Hamar energi holding/Hamar kommune 20 mill – Midler avsatt av et enstemmig k-styre etter fusjonen med Eidsiva – Aksjene forvaltes i dag av Hamar kommune ca 10 mill igjen Lillehammer 17 mill Gjøvik 16 mill

11 Diverse selskap Mjøsanker – sysselsetter utsatte grupper Norsk bane – eierandel for å få tilgang til utredninger Hamar troll A/S – filmselskap. Filmes i Illinois. Ingen reell innflytelse - ordfører- initiert forrige periode Kunnskapsparken Hedmark – Næring/ inkubatorer Tekstilvask Innlandet – Sykehuset hovedeier. Innkjøpskonflikt. Selges Opplandske Dampskipsselskap A/S – Skibladner.

12 Interkommunale virksomheter HIAS IKS – nettopp vedtatt eiermelding Det arbeides med problem-stillinger som krever tålmodighet, kløkt og fasthet Kostnadsfordeling og eierskapsandel IKA øst IKS – arkivløsning i regionen og fylket samlokalisert med Statsarkivet. Kan bli noe langt mer Hedmark IKT ( § 27 selskap) drifter alle dataløsninger for 6 kommuner. HaLøSt, K.svinger, Grue, Nord-Odal. Sør- Odal kanskje Har redusert kostnadene våre vesentlig. –Standardisering, Standardisering, Standardisering Fortsatt mer stordrift tror jeg Mye på gang Telefoni, Ny plattform, oppgradering til 2007, ny portal osv

13 Interkommunale virksomheter HiB – interkommunalt brannvesen for HaLøSt. § 27 selskap Noe vaktsamarbeid med Ringsaker fra 1/1-12 Spart Hamar kommune for minst 750/800 pr år i 2004 kroner. HIPPT- felles PP tjeneste for HaLøSt og fylket § 28 Hamar vertskommune Landbrukskontor for HaLøSt, § 28 Stange vertskommune Felles skatteinnfordring fra 1/3. § 28 HaSt. Felles kommune- entrepenør HaSt. § 28 Hamar vertskommune

14 Kommunale foretak Hamar svømmehall (Anker’n) drifter anlegget som eies av Hamar kommune Stor utbygging alt i rute mht. penger og fremdrift. Sak om utvidelse med to etasjer til formannskapet 15/2 k-styret 29/2 Hamar kino – drifter kinoen Omstilling når kulturhuset står ferdig Ønsker selv omorganisering Bør antakelig under felles hatt med drifting av Kulturhuset. Prosess skal i gang

15 Kommunale foretak Strandsonen infrastruktur KF – Skal ivareta kommunens og privates interesser ved utbygging av infrastruktur i Strandsonen. – Lovendringer - endringer i styresammensetning kommer. Skal vi opprettholde dette nå eller skal vi finne en annen løsning??


Laste ned ppt "Kommunestyret Formannskapet §27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) Aksjeselskap - deleid Storhamargata Eiendom AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google