Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)"— Utskrift av presentasjonen:

1 OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)
Kommunestyret Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Olympiske anlegg AS Hamar Sportsanlegg AS Børstad Idrettspark AS Briskeby Gressbane AS Briskeby Eiendom 1 AS Formannskapet Kommunale foretak Hamar svømmehall KF Hamar kino KF Strandsonen infrastruktur KF Aksjeselskap - deleid Storhamargata Eiendom AS Vangsveien 73 Eiendom AS Hedmark Kunnskapspark AS Mjøsanker AS Norsk bane AS Hamar Troll AS Tekstilvask Innlandet AS AS Opplandske Dampskipsselskap Kompetanse- universitets- og forskningsfondet i innlandet AS §27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen (HIB) Interkommunalt selskap HIAS IKS Hedmark Revisjon IKS IKA Øst IKS Foreninger Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Reiseliv BA

2 HOA Formålet er: utbygge, eie og drive
a) Hamar Olympiahall, Vikingskipet, b) Hamar Olympiske Amfi, Nordlyshallen c) Storhamar ishall. Dessuten utbygge og eie andre eiendommer i Hamar kommune med tilknytning til idrett. selskapet kan også engasjere seg i eiendomsutvikling som ikke har idrettsaktiviteter til formål.

3 HOA Selskapet hadde 11 ansatte fordelt på 10,8 årsverk. (2009)
Hamar Olympiske Anlegg AS (heretter omtalt som HOA) har eierinteresser i følgende selskaper: Hamar Arrangementet (1996). Eierandel 100%. Selskapet har følgende formål: Selge, markedsføre og utvikle reiselivsprodukter i/fra Hamar-regionen. (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange). Etterbruk 94 AS (1998). Eierandel 33%. Øvrige eiere er Lillehammer kommune og Gjøvik kommune. Selskapet har følgende formål: Markedsføring, profilering og akkvisisjonsarbeide som tar sikte på å bruke OL-anleggene til store arrangement. Internasjonale kultur- og idrettsarrangementet vil være det primære. Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i tilknytning til dette.

4 HOA Ny nasjonalanleggsavtale for Vikingskipet – Statlige tilskudd til oppgraderinger mv. av Vikingskipet inntil 50% Krever ny egenkapital med 30 mill 15 mill i 2012 og 15 mill 2014 satt av midler i budsjettet og økoplanen. (”Eidsivapenger”) Vi skal ”kjøpe” istid i stedet for å bygge kunstisbane Børstad. (Ligger i budsjettet og økoplanen.) Det er utfordringer med betaling fra Storhamar Dragons

5

6 Sportsselskapene Hamar sportsselskap
Børstad Idrettspark – ligger i økoplanen Ligger penger i oppgjøret Hamar stadion(?) Briskeby Gressbane – driftsutfordringer? Betalt i juni/juli 2012 Briskeby eiendom 1 Alles hodepine, frarådd etablert Anstrengt økonomi – utleie snart alt? Strukturen vil bli forenklet Følger selskapene tett – presser fremdrift ulike forhold. Har et håp om at utfordringene snart er løst

7 Aksjeselskap - deleide

8 Storhamargata eiendom A/S
Etterlevningen etter BIOHUS A/S som kjøpte Nestlè Eies sammen med Utstillingsplassen/ENTRA 50/50% 4 døtre som eier hvert sitt kvartal Har vært interessant for formannskapet når det gjelder utformingen av utbyggingen Er i dialog med eieren om selskapsavtale Kan være aktuelt med salg enten av døtre eller eierandel i holdingselskapet. Fire kvartal har en langsiktig oppside, men også risiko Omfattende utbygging som gjør av man må håndtere forvaltningskommunen og eierkommunen Lokaler for kreative selskaper under ”bygging” Forballhall i noen år i lagerbygg på oversiden av Storhamargata.

9 Vangsvegen 73 Vi eier 60% Ringsaker 40%
Vedtak om salg av vår andel/kjøp av Ringsakers Salg stilt litt i bero Utvikler prosjekt som innebærer en oppside salgsmessig Parkeringsanlegg som er regulert beholdes? Kan innebære salg 100 mill ++

10 Kompetanse- universitets- og Forskningsfondet Innlandet A/S
Etablert for å medvirke til etableringen av Innlandsuniversitetet Hedmark og oppland fylkeskomm. 50 mill hver Hamar energi holding/Hamar kommune 20 mill Midler avsatt av et enstemmig k-styre etter fusjonen med Eidsiva Aksjene forvaltes i dag av Hamar kommune ca 10 mill igjen Lillehammer 17 mill Gjøvik 16 mill

11 Diverse selskap Mjøsanker – sysselsetter utsatte grupper
Norsk bane – eierandel for å få tilgang til utredninger Hamar troll A/S – filmselskap. Filmes i Illinois. Ingen reell innflytelse - ordfører-initiert forrige periode Kunnskapsparken Hedmark – Næring/ inkubatorer Tekstilvask Innlandet – Sykehuset hovedeier. Innkjøpskonflikt. Selges Opplandske Dampskipsselskap A/S – Skibladner.

12 Interkommunale virksomheter
HIAS IKS – nettopp vedtatt eiermelding Det arbeides med problem-stillinger som krever tålmodighet, kløkt og fasthet Kostnadsfordeling og eierskapsandel IKA øst IKS – arkivløsning i regionen og fylket samlokalisert med Statsarkivet. Kan bli noe langt mer Hedmark IKT ( § 27 selskap) drifter alle dataløsninger for 6 kommuner. HaLøSt, K.svinger, Grue, Nord-Odal. Sør- Odal kanskje Har redusert kostnadene våre vesentlig. Standardisering, Standardisering, Standardisering Fortsatt mer stordrift tror jeg Mye på gang Telefoni, Ny plattform , oppgradering til 2007, ny portal osv

13 Interkommunale virksomheter
HIPPT- felles PP tjeneste for HaLøSt og fylket § 28 Hamar vertskommune Landbrukskontor for HaLøSt, § 28 Stange vertskommune Felles skatteinnfordring fra 1/3. § 28 HaSt. Felles kommune-entrepenør HaSt. § 28 Hamar vertskommune HiB – interkommunalt brannvesen for HaLøSt. § 27 selskap Noe vaktsamarbeid med Ringsaker fra 1/1-12 Spart Hamar kommune for minst 750/800 pr år i 2004 kroner.

14 Kommunale foretak Hamar svømmehall (Anker’n) drifter anlegget som eies av Hamar kommune Stor utbygging alt i rute mht. penger og fremdrift. Sak om utvidelse med to etasjer til formannskapet 15/2 k-styret 29/2 Hamar kino – drifter kinoen Omstilling når kulturhuset står ferdig Ønsker selv omorganisering Bør antakelig under felles hatt med drifting av Kulturhuset. Prosess skal i gang

15 Kommunale foretak Strandsonen infrastruktur KF
Skal ivareta kommunens og privates interesser ved utbygging av infrastruktur i Strandsonen. Lovendringer - endringer i styresammensetning kommer. Skal vi opprettholde dette nå eller skal vi finne en annen løsning??


Laste ned ppt "OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google