Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer

2 Mestring av hverdagen Bakgrunn for prosjektet Fagrapport Fleksible tjenester –for et aktivt liv Yngre brukere, sterkeste veksten i bruk av omsorgstjenester de siste 10 år. Tilbudet ”treffer” ikke alltid disse yngre brukeres behov.

3 Mestring av hverdagen mål med prosjektet Mål Kommunen skal tilegne seg kunnskap om: nytten av en tverrfaglig og helhetlig mestringsmodell for deltaker/brukere med nevrologiske sykdommer og skader tilpasset deres behov. brukernes erfaringskunnskap til utvikling av modellen underveis i mestringsopplegget effekten av mestringsmodellen gjennom måling etter at brukere har benyttet tilbudet, og etter 3 mnd.

4 Mestring av hverdagen filosofien/grunntanken bak modellen Lærings- og mestringsforankret Likemannsutveksling Lavterskeltilbud

5 Mestring av hverdagen Hvem er tilbudet beregnet for? Aldersgruppen 20 – 67 år Ervervet nevrologisk skade eller sykdom Deltaker bør ha hatt sykdommen/skaden ca ett år. Motivasjon og evne til å bidra i gruppen. Omfattende språkvansker, alvorlig kognitiv svikt, rus/alkoholmisbruk eller alvorlig psykisk lidelse er tilbudet mindre aktuelt for.

6 Beskrivelse av modellen Gruppene holdes på Hamborgstrøm bo - og servicesenter Hver onsdag over 10 uker Hver gruppe varer i 2 timer med en pause på 15 minutter Antall deltakere i gruppen er 6-8 personer

7 Metode God opplæring av personer med kronisk eller langvarig sykdom og deres familie forutsetter at det utvikles ny helsepedagogisk forståelse hos tverrfaglig helsepersonell’ -uttalelsen er hentet fra Nasjonal helseplan (St.prp.nr.1, 2006-2007) Samspill mellom fagfolk og erfarne brukere.

8 Gruppe En fordel ved å delta i en gruppe er opplevelsen av at andre er i samme situasjon. Det bidrar til fellesskapsfølelse og samhørighet og alminneliggjør eventuelle tanker, følelser og utfordringer. Bruk av grupper gir direkte erfaringsoverføring pasientene imellom. Når andre i liknende situasjon snakker om hvordan de har det, så blir det lettere å sette egne ord på det!

9 MI / endringsfokusert rådgivning. Lukkede spørsmål: Åpne spørsmål:

10 Aktiv lytting/speiling og sammenfatning ”Å høre seg selv si noe om hvorfor, når eller hvordan man skal forandre på noe har i seg selv en atferdsendrende effekt (Bem 1972)”

11 ” Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg driver med det syklubb greiene, jeg blir bare irritert.. Sist hadde de utelatt å sende meg en sms. Da liker de sikker ikke meg tenker jeg da. Kanskje jeg bare skulle kutte de ut?”

12 Endringshjulet Føroverveielse Vedlikehold Tilbakefall Overveielse Handling Forberedelse

13 Tema vi tar opp.. Mestring Utfordringer i hverdagen Energiøkonomisering Aktivitetstilbud for eksempel besøk fra DOT Sosiale nettverk Livsstil Reaksjonsfaser Selvvalgt aktivitet Oppsummering og tilbakemeldinger

14 Ett eksempel fra tema utfordring i hverdagen komme seg ut døra og ned til bilen Overvinne Angst og uro Gå til frisørenengstelse for å falle Utfordring

15 Aktivitetsanalyse langs en tidslinje Gå til Fra drosje Spørre! Frisørenog innforberede ?? Sittepauser? Reise fra jobben direkte? Bestille drosjeDrosjesjåføren ? Gangdistanse, ha med rullestol?Frisøren Ringe å avtale å bli møtt?

16 Øvelse: NETTVERKSKART Her-og-nå kart: Gir et bilde av nettverket den dagen det tegnes Målet er for eksempel å forstå egen situasjon, synliggjøre problemer, finne ressurser. Instruksjon: Tegne inn de personene som er viktige og som betyr noe for deg. En viktig person kan også være en person som du er i konflikt med. Jo viktigere den personen som tegnes inn er for deg, jo nærmere midten av kartet plasseres vedkommende. Det er du som bestemmer avstanden fra midten. Instruksjon: Bruk symboler: Rund ring – jente eller kvinne : Triangel – gutt eller mann Sosialt nettverk ”består av uformelle relasjoner som samhandler mer eller mindre regelmessig med hverandre”

17 NETTVERKSKART Fremtidskart Gir et bilde av nettverket på et tidspunkt i framtiden som du selv bestemmer. Målet kan være å skape drømmer og fremtidstro, sette seg mål for hvordan du ønsker å ha det, for så å bryte dette ned i oversiktelige delmål. Aktuelt å reflektere over: Fokus på å ta vare på det positive i eksisterende nettverk Fokus på å skaffe seg større nettverk, bli kjent med nye personer, få flere støttepersoner m.m. Fokus på innholdet i hver relasjon. Kan relasjonen utvikles til å bli bedre og mer betydningsfull? Også med fokus på relasjonene. Kan relasjonen få et annet innhold enn det den har i dag? Fokus på hvilke personer du ikke bør ha kontakt med, som har negativ påvirkning. Instruksjon: Tegne inn de personene som er viktige og som betyr noe for deg. En viktig person kan også være en person som du er i konflikt med. Jo viktigere den personen som tegnes inn er for deg, jo nærmere midten av kartet plasseres vedkommende. Det er du som bestemmer avstanden fra midten. Instruksjon: Bruk symboler: : Rund ring – jente eller kvinne : Triangel – gutt eller mann : En pil mot deg beskriver en opplevelse av at personen holder på å bli viktigere for deg. : En pil bort fra deg beskriver en opplevelse av at personen holder på å bli mindre viktig for deg. Pilene kan også brukes for å markere et ønske du har om at vedkommende skal bli mer eller mindre viktig.

18 Erfaringer så langt… Hvordan måle effekt? helsesamtale før/etter konkretisering av mål og evaluering av disse objektive måleverktøy (livskvalitet) samtale etter 3 mnd.

19 Erfaringer så langt… Hva sier brukerne? økt kunnskap om muligheter til å løse utfordringer i hverdagen. det er lærerikt med ulike diagnoser samlet – lærer av hverandre. bra med fokus på mestring. opplevelse av fellesskap bra med ulike fagpersoner som ledere.

20 Erfaringer så langt… Sitater fra deltagerne: ”Gruppa har vært med å tydeliggjøre hva jeg bruker tiden min på. Jeg har fått bekreftelse på meg selv og min egen situasjon.” ”Jeg likte temaet med nettverk veldig godt. Jeg synes det løste litt av mine problemer.” ”Jeg har blitt mer motivert til å trene. Har lyst til å melde meg inn i Turistforeningen”. ”Jeg var litt skeptisk til om dette med gruppe var noe for meg, men nå må jeg bare komme hit. Har dratt nytte av å høre på de andre, fått en god kjemi i gruppa, og vi har avtalt å møtes mer.” ”Jeg har funnet en ”knapp”. Lager systemer for meg selv som reduserer negative tanker. Dette er stressreduserende”.

21 Tanker videre… Ny gruppe starter opp i slutten av året. Ta gjerne kontakt med oss i forhold til nye brukere. Tilbudet fortsetter 2013 Ønsket er å fortsette med tilbudet og at det kan inkluderes i et kommunalt lærings- og mestringstilbud på sikt. e-post adresse: mestring.hverdagen@drmk.nomestring.hverdagen@drmk.no Facebook: Mestring av hverdagen

22

23


Laste ned ppt "Prosjekt ”Mestring av hverdagen” Utvikling av aktivitetstilbud tilpasset personer med nevrologiske skader eller sykdommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google