Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk på… F5 for å gå inn i kartet for å bevege deg rundt i kartet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk på… F5 for å gå inn i kartet for å bevege deg rundt i kartet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk på… F5 for å gå inn i kartet for å bevege deg rundt i kartet.
ORGANISASJONSKART NITTEDAL KOMMUNE FEBRUAR 2013 Klikk på… F5 for å gå inn i kartet for å bevege deg rundt i kartet. for å komme tilbake til hovednivå.

2 HOVEDNIVÅ UTGJØR RÅDMANNENS STRATEGISKE LEDERGRUPPE
NITTEDAL KOMMUNESTYRE Økonomisjef INGE BJUR HALVORSEN Rådmann BITTEN SVERI Personalsjef ANNE-KIRSTI SLETTENG FAGERLI Enhetsleder strategi & styring IDUN LYNGSTAD KS Stabssjef ERLING KRISTIANSEN IKT-sjef MIN HOANG NGUYEN (f.o.m ) Sekretariatsleder (VAKANT) KS Oppvekst og utdanning KAREN PINHOLT KS Helse og omsorg ANNE LINDALEN KS Miljø og samfunnsutvikling KRISTIN HURTHI Kommuneadvokat HANNE SKJØNSBERG Kommunikasjonssjef GEIR SMITH-SOLEVÅG UTGJØR RÅDMANNENS STRATEGISKE LEDERGRUPPE

3 HOVEDNIVÅ UTGJØR RÅDMANNENS STRATEGISKE LEDERGRUPPE
NITTEDAL KOMMUNESTYRE Økonomisjef INGE BJUR HALVORSEN Rådmann BITTEN SVERI Personalsjef ANNE-KIRSTI SLETTENG FAGERLI Enhetsleder strategi & styring IDUN LYNGSTAD KS Stabssjef ERLING KRISTIANSEN IKT-sjef MIN HOANG NGUYEN (f.o.m ) Sekretariatsleder (VAKANT) (Denne finnes for å kunne ha «rett» animasjon når man klikker seg oppover i strukturen. Må altså oppdateres to steder.) KS Oppvekst og utdanning KAREN PINHOLT KS Helse og omsorg ANNE LINDALEN KS Miljø og samfunnsutvikling KRISTIN HURTHI Kommuneadvokat HANNE SKJØNSBERG Kommunikasjonssjef GEIR SMITH-SOLEVÅG UTGJØR RÅDMANNENS STRATEGISKE LEDERGRUPPE

4 OPPVEKST- OG UTDANNINGSSEKTOREN
Kommunalsjef, oppvekst og utdanning KAREN PINHOLT Stab ÅSE VIGDIS DEGERUD ANNICA ØYGARD RIGMOR ØSTENSEN Ulverud barneskole BJØRG BENTERUD Slattum barneskole LISBETH JØRGENSEN Holumskogen barneskole GRETE SOLBAKK Rotnes barneskole GUNN ÅSE KARLSEN Sørli barneskole SISSEL RYENGEN Kirkeby barneskole SOLVEIG H. JOHANNESEN Hagen barneskole KARI BROTNOV Nittedal ungdomsskole KARI AANEBY Li ungdomsskole JAN ØSTENGEN Hakadal ungdomsskole BODIL MOSS Barnehager og forebyggende tjenester RUT BERGEM Pedagogisk-psykologisk tjeneste LISE FJELLSTAD Barnevern HALLDIS ELLINGSEN Kultur RUNE WINUM Mortetjern barnehage MARIT NØSTBERG Helsestasjon ANNA BJØRNSTAD Spesped for førskolebarn Utekontakten LINE SØILAND Biblioteket ANN KATRIN YRI Tøyen barnehage BIRGITTE BOVARD-HANSEN Skolehelse SOPHIE LEENDERTS Undersøkelse HEDVIG KLEIVI Kulturskolen ANNE METTE JOHANNESEN Nygård barnehage MONA S. HAUGEN Murr i magen BRITT-TOVE HJELMERUD Oppfølging HANNE R. KRISTIANSEN Ungdom MONICA HOLTER Bjertnes barnehage STINE SIGVARTSEN Ergo-/fysioterapi RANDI FINNE Idrett og integrering NINA LINES Åneby barnehage CARINA BONNEVIE-SVENDSEN

5 HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Kommunalsjef, Helse og omsorg ANNE LINDALEN Funksjonshemmede ANETTE T. JOHANSEN Tildeling ANDREAS HALVORSEN INNSATSTEAM Koordinerende enhet Helse TRON TORKILDSEN Nestleder JORUNN LARSON Institusjon METTE MOSBY Nav (vakant) Hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering NINA C.S. ELDAL Utviklingsteamet UNNI MERETE LANGLO ANNE GUNN AURÅS ALICE RASMUSSEN HILDE MARIT MOBRÅTHEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN (Denne finnes for å kunne ha «rett» animasjon når man klikker seg oppover i strukturen. Må altså oppdateres to steder.)

6 HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
Kommunalsjef, Helse og omsorg ANNE LINDALEN Funksjonshemmede ANETTE T. JOHANSEN Tildeling ANDREAS HALVORSEN INNSATSTEAM Koordinerende enhet Helse TRON H. TORKILDSEN Nestleder JORUNN LARSON Institusjon METTE MOSBY Nav (vakant) Hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering NINA C.S. ELDAL Utviklingsteamet UNNI-MERETE LANGLO ANNE GUNN AURÅS ALICE RASMUSSEN HILDE MARIT MOBRÅTHEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN (Denne finnes for å kunne ha «rett» animasjon når man klikker seg oppover i strukturen. Må altså oppdateres to steder.)

7 ENHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE
ANETTE T. JOHANSEN Nittedal dagsenter TONE LIED BIE Brennaveien bosenter MARIT FLEM FISCHER Skyttatunet bo- og avlastning ANN IREN FOSSHAUG Skyttatunet bofellesskap TORUNN HERMANSEN Myrveien bosenter KARI ANITA ERIKSEN Ulvefaret 119 HANNE SKEMSTAD

8 ENHET FOR HELSE Helse TRON TORKILDSEN Nestleder JORUNN LARSON
Grevlingveien botiltak for rusavhengige ELSE KARIN BRUN Solli aktivitetshus HEIDI SOLBERG Avdeling psykisk helse RAGNHILD BULL-NJAA LARSEN Vargveien Lavterskelteam Legevakt ANN-CATHRIN ELDHUSET Kommunale leger STAB Miljørettet helsevern Smittevern «Inn på tunet» Fagkonsulenter

9 ENHET FOR INSTITUSJON METTE MOSBY Institusjon TRUDE HANDE HJELSET
Skytta demenssenter Dagsenter for personer med demens LINE THERESE HUNDERE Døli sykehjem, somatisk 1+2 Døli sykehjem somatisk 3+4 JON KÅRE KLEVEN Demenskoordinator Kulturkoordinator Drift Døli sykehjem, rehab/langtid BENTE AARKVISLA Døli dagsenter BENTE AARKVISLA

10 ENHET FOR HFR Hjemmetjenester, forebygging og rehabilitering
NINA C.S. ELDAL Hjemmetjenesten sør KIRSTI HØEG Serviceboligene på Skytta Eldresenteret på Skytta CAROLINE CAPPELEN Hjemmetjenesten nord Forebygging/ rehabilitering HANNE LILLEÅSEN Ergo/fysioterapi voksne HANNE LILLEÅSEN Frisklivsentralen Hjelpemiddeltjenesten Kreftkoordinator

11 MILJØ- OG SAMFUNNSUTVIKLINGSSEKTOREN
KRISTIN HURTHI Kommunalsjef GUNNAR PRØIS Plan TORE OLAFSEN Kommunalteknikk drift OLE MARTIN MOEN Kommunalteknikk plan NA STEPHANSEN Byggesak MARIT EITHUN Kart og geodata ARILD BAARLID (NRBR) Brann

12 ENHET FOR ØKONOMI INGE BJUR HALVORSEN Økonomisjef Regnskapsavdelingen
LEIF MANGERUD Budsjettavdelingen REIDUN BYE MARIUS TREHJØRNINGEN Skatt (->1.3.13)

13 SEKRETARIATSAVDELINGEN
Sekretariatsleder (VAKANT) HILDE BROSTIGEN Dokumentsenteret HEIDI LYNNEBAKKEN Konsulent GUNN-LISE SØRPEBØL

14 Kommunalsjefene er ansvarlige for at deres sektorer er oppdaterte.
Dette organisasjonskartet skal suppleres med og erstatte alle andre organisasjonskart for enheter og avdelinger. Teknisk bistand til oppdatering tas med kommunikasjonssjef;


Laste ned ppt "Klikk på… F5 for å gå inn i kartet for å bevege deg rundt i kartet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google