Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADVOKATFIRMAET WESENBERG, KOMNÆS & SÆTRE ANS MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING v/Advokatfullmektig Randi Hansen Våge Hovedspørsmål KMBY sak 365/11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADVOKATFIRMAET WESENBERG, KOMNÆS & SÆTRE ANS MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING v/Advokatfullmektig Randi Hansen Våge Hovedspørsmål KMBY sak 365/11."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADVOKATFIRMAET WESENBERG, KOMNÆS & SÆTRE ANS MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING v/Advokatfullmektig Randi Hansen Våge Hovedspørsmål KMBY sak 365/11 Fjellveien 40 A 8. Desember 2011

2

3 Dispensasjoner 1.Grad av utnytting - KPA § 08 2.Plankrav - KPA § 1 og Kdp § 03 3.Avstand til nabogrense (kommunal veg)

4 1.Kdp § 08 Grad av utnytting Kdp: Maks 20 % BYA Forutsetninger da planleggerne beregnet hvor stor grad av utnytting som skulle tillates – Garasjeanlegg/anlegg under bakken ikke med – Planforutsetningene den gang var basert på andre «måleregler»; hva som skulle med – Endring i Teknisk forskrift i 2007 Prosjektet blir slik med tidligere måleregler: 226 m2 – 37 m2= 189 m2 % BYA blir da slik: 189/898 *100 = 21 %

5 Forts.Kdp § 08 Grad av utnytting Kdp: Fasadelengde «mot byen» 12 m Arkitekten opptatt av å holde riktig fasadelengde mot byen Fagetaten: «Hva som er «fasadelengde» kan tolkes ulikt» Fagetaten anvender fakta opp mot bestemmelsen uriktig når de viser til fasadelengden mot fjellsiden Byrådet anvender fakta på samme måte

6

7 Gnr/bnr ( 10 tomter på rekke nedenfor omsøkt tomt ) Størrelse m2 Gjennomsnitt m2 166/13550 166/122573 166/123799 166/1241073 166/125906 166/126671 166/127974 166/128656 166/129342 166/130356 690 m2 Omsøkt tomt 166/120 898 m2

8 Forts.Kdp § 08, Grad av utnytting Kdp: Maks grunnflate 120 m2 Gjennomsnittlig tomtestørrelse for 10 tomter på rad i Fjellveien: 690 m2 Fjellvn. 40 A: 898 m2 → Stor tomt! Hensyn som Kdp verner, ivaretas ved nybygg: – åpen villamessig, – enkeltbygninger omrammet av vegetasjon

9

10 Nærvirkning OK ?

11 2.Plankrav Kommuneplanen Kommunedelplan Fjellsiden Sør Fagetaten har vurdert at plan gir neppe bedre beslutningsgrunnlag, men pga presedensvirkninger opprettholdes plankrav

12 Presendensvirkninger? Kommunedelplanen § 08: «Det skal ikke skilles ut nye byggetomter med adkomst fra Fjellveien» Kommunedelplanen, «Problemstillinger»: «I de øvre delene av planområdet… er byggepotensialet …. begrenset»

13 Presedensvirkninger? Evt. nybygginger blir i hovedsak oppgraderinger av eksisterende boligtomter → Er det da ok å opprettholde plankrav når begrunnelsen alene er fare for presedensvirkninger? → Skal ikke hver sak uansett ha en konkret vurdering?

14

15


Laste ned ppt "ADVOKATFIRMAET WESENBERG, KOMNÆS & SÆTRE ANS MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING v/Advokatfullmektig Randi Hansen Våge Hovedspørsmål KMBY sak 365/11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google